Martine Tønnessen

Alder: 30
  RSS

Om Martine

Leder i KrFU. Mastergrad i samfunnsøkonomi fra UIO.

Følgere

En frivillighet som bygger samfunnet

Publisert 19 dager siden - 136 visninger

Samfunnet bygges nedenfra, sier vi i ofte i KrF. Det er de små fellesskapene som totalt sett blir helheten i det samfunnet vi lever i. For meg er nettopp vilkårene for at denne frivilligheten skal få utvikle seg en grunn til at jeg tror KrF vil få mer gjennomslag hvis vi samarbeider med høyresiden. Vi har en grunnleggende felles ideologi med partiene på høyresiden om at samfunnet bygges nedenfra gjennom familie, nabolag, idrettslag og andre frivillige aktører. Disse aktørene mener jeg er viktige for å bidra til et samfunn der alle skal føle seg sett, hørt og inkludert. Og jeg mener frivilligheten må sikres gode vilkår, uavhengig av om jeg rent personlig ønsker å være med i den ene eller den andre organisasjonen. For frivilligheten handler ikke bare om hvor jeg trives, men om å skape arenaer som gir tilhørighet til alle i samfunnet vårt. Det bidrar til et varmt samfunn.

Å bidra til et samfunn der alle føler seg inkludert og sett er viktig. Det er en oppgave jeg mener er for grunnleggende til å overlates til politikere eller det offentlige alene, og derfor bør mangfoldet av aktører som ivaretar denne rollen være stort. Alle mennesker er forskjellige, men behovet for å føle seg inkludert og at noen bryr seg om deg er grunnleggende i oss alle. En følelse av at noen savner deg hvis du ikke dukker opp – er interessert i hvordan du har det og hva du gjør. Å sikre slike fellesskap i et bredt mangfold håper jeg KrF vil fortsette å kjempe for, og at verdien av at samfunnet bygges nedenfra er viktig for å sikre tillit og tilhørighet til samfunnet vårt fremover.

Gå til innlegget

KrFU står sammen

Publisert rundt 1 måned siden - 174 visninger

KrF er inne i en krevende tid, og det er også vi i KrFU. ­Prosessen som er valgt for å bestemme veivalg, er åpen og ekstern, og mye av debatten foregår i mediene. Da er det lett at situasjoner tilspisser seg litt ytterligere.

Dobbel prosess.

KrFU har en dobbel prosess; en der vi skal mene noe om hvor KrF skal (som alle medlemmer i KrF skal gjøre), og en der vi skal mene noe om hvor ­forpliktende samarbeids­vedtaket fra KrFUs landsmøte er for landsmøtedelegatene.

Jeg har tidligere uttalt til media at jeg personlig mener man er forpliktet på lands­møtevedtaket, men at jeg ­mener hver enkelt delegat selv må ta stilling til om de føler seg forpliktet på dette eller ikke. Det er fremdeles mitt syn. Jeg har tillit mine nest­ledere, sentralstyre­medlemmer og direkte­valgte landsstyre­medlemmer, og ­resten av delegasjonen som skal representere KrFU på KrFs landsmøte.

De siste dagene har ­ulike ­interne brev blitt lekket til ­media. I går ble det først sendt et brev til ­delegasjonen fra ­tillitsvalgte, hvor ­kritikken, slik jeg leser det, går på det organisatoriske rundt ­forpliktelsen av landsmøtevedtaket. Jeg ser at flere mener dette brevet er sendt fra meg. Det stemmer ikke.

Begge brevene skal vi ­behandle internt, og jeg ­ønsker ikke å kommentere noe ytterligere på dette.

Åpen prosess. 

Generelt vil jeg si at prosessen som er valgt rundt denne ­avgjørelsen er åpen og ekstern, og da ­mener jeg det er viktig at alle får ­uttrykke seg og sine meninger.

Frem til 2. november vil man jobbe for sitt syn, og det er både rett og rimelig. Etter 2. november skal vi stå sammen, bygge prosjektet og heie frem det landsmøte har valgt. Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeide med både KrFU-ere og KrF-ere som en både enig og uenig med meg. For det viktigste er politikken, og KrF er KrF uansett.

Gå til innlegget

Skjenketider gir trygghet

Publisert 2 måneder siden - 1654 visninger

FpU har foreslått at utsteder selv skal få bestemme åpningstider og skjenketider. Det mener KrFU er en svært dårlig ide.

I debatt om skjenketider på Dagsnytt 18 på tirsdag, ble jeg av FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud bedt om å ikke la denne saken handle om barn og unge som vokser opp med alkoholiserte foreldre. Å mene at dette ikke er så viktig, synes jeg er veldig spesielt, all den tid folkehelseinstituttet anslår at 90 000 barn vokser opp med foreldre om misbruker alkohol. At alkohol koster samfunnet 22 milliarder kroner hvert år, var visst heller ikke så farlig. For liberalistene i FpU virker det nemlig å være en menneskerett å kunne drikke så mye alkohol man vil, når man vil. Det holder ikke å foreslå en time ekstra, her må alle kluter til og vi må rett og slett fjerne alle reguleringer, ifølge regjeringens ungdomsparti! Det er skremmende at ideologien totalt blokkerer for realiteten i forslaget de fremmer. FpU burde ta av seg ideologibrillene og se realitetene i øynene: forslaget de fremmer er dårlig.

Til tross for at jeg ikke liker tanken på å droppe å snakke om de mest sårbare i vårt samfunn, og som vil være dem dette forslaget rammer hardest, kan jeg godt holde meg til hva som vil skje på det begrensede området «byen» nattestid dersom utestedene kan få holde åpent så lenge de vil. For bare det i seg selv vil være sterk tale mot FpUs forslag.

Lengre skjenketider fører til at folk drikker mer. Det fører til et mer utrygt bybilde og det fører til mer vold. Vi kan hente lærdom av tiltakene som er gjort på andre enden av skalaen av hva FpU foreslår. SIRUS (Statens insitutt for rusmiddelforskning) slår fast at antall voldstilfeller i gjennomsnitt går ned med 17% for hver time tidligere en stenger kranene. I Trondheim foretok man innskrenkinger i skjenketidene og så at voldstilfellene i timen mellom 03 og 04 gikk ned med 70%. Politiet er enige med KrFU: strengere skjenketider fører til mindre vold. For et parti som har justisministerposten, skulle man trodd at politiets anbefaling burde veie tyngre. I Bergen har KrF sørget for å flytte ansvaret for skjenkebevilgninger fra næring til helse, og, til tross for høye protester i starten, har erfaringen vist at samarbeidet mellom politi, vektertjeneste og næring er bedre enn noen gang, og også NHO gir byrådet skryt for dette.

FpU på sin side hevder at det holder at vi har en lov som sier at det ikke er lov å være overstadig beruset, og at økte åpningstider bare vil føre til at man drikker like mye, men over lengre tid. Det virker nesten som at FpU-formannen ikke har vært på byen før. Selv en KrFU-leder kan melde om at det finnes ganske mange overstadig berusede mennesker på byen en lørdag kveld og at det er rimelig å anta at en ekstra åpningstime heller vil føre til at man tar seg en øl til, enn at man drikker den ølen man har litt saktere.

Oppsummert kan jeg være klokkeklar på dette: dette forslaget burde FpU holdt seg for god til å fremme. Konsekvensene av det som foreslås er altfor omfattende og negative. Selv når man ikke tar med det jeg mener virkelig taler imot forslaget – konsekvensene for de mest sårbare i samfunnet vårt som må leve med problemene knyttet til alkohol nært på kroppen – er det ingenting som taler for at dette er et lurt forslag. For et parti med både justisministeren og finansministeren, mener jeg forslaget er direkte useriøst. FpU burde lytte til det politiet råder om, og jeg tviler på at Siv Jensen har lyst til å kutte andre ting i budsjettet for å omdisponere pengene til politi og helsevesen, som det de ville trengt om dette forslaget ble en realitet.

 Trykket i Vårt Land 14. september 2018.

Gå til innlegget

Alternativene i ruspolitikken

Publisert 4 måneder siden - 907 visninger

Utgangspunktet for KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige.

På landsmøtet i september skal KrFU vedta nytt program. Vi skal blant annet diskutere ruspolitikk. Det har fått mye oppmerksomhet i Vårt Land den siste tiden, og litt oppklaring kan være greit. Vi ser en liberaliseringsbølge blant de andre ungdomspartiene, men som jeg mener Vårt Land har belyst fint i sine saker handler ikke debatten om ruspolitikk bare om legalisering. Det er også andre løsninger man kan diskutere.

At KrFU skal diskutere ruspolitikk, burde ikke være overraskende. Politikken er ikke statisk, det er dynamisk og endrer seg i takt med nye utfordringer, nye muligheter og nye lærdommer. Jeg mener all politikk bør diskuteres jevnlig, om så bare for å understreke at man fremdeles er fornøyd med det ståstedet man har. Totalt skal KrFU votere over nesten 500 forslag i løpet av landsmøtet. Det blir både travelt og spennende. På et landsmøte er alle debatter velkomne. Forskjellen på person og organisasjon er viktig her: det det er flertall for på landsmøte blir organisasjonens politikk selv om enkeltpersoner kan mene det helt motsatte.

Ruspolitikk er i seg selv vanskelig fordi det er mange ulike hensyn å ta høyde for. Hvem skal veie tyngst; den rusavhengige som må ty til kriminelle nettverk for å få rusen sin og som derfor hadde hatt det bedre om rusen ble solgt lovlig i regulerte former, eller 18-åringen som vurdere å prøve cannabis men som kanskje velger det bort fordi det er ulovlig?

Før man går i gang med å diskutere temaet, må man spørre seg selv: fungere ting optimalt i dag? Kan vi gjøre noe bedre? I dag er narkotika forbudt i Norge, men det er likevel forholdsvis enkelt å få tak i. 11% av norske vgs elever sier de har prøvd cannabis. Det er altfor høye tall. Det er også altfor mange tunge rusmisbrukere vi ikke har klart å hjelpe ut av avhengigheten. Konklusjonen på spørsmålet over er for min del at det nok finnes noen ting vi kan gjøre bedre. Derfor må de politiske løsningene diskuteres.

Utgangspunktet for KrFUs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter og omsorg for pårørende til rusavhengige. Som samfunn må vi stille opp og hjelpe mennesker ut av rusavhengighet. Vi må sikre rusfrie møteplasser for barn, unge og vokse. Det vil ikke bare si steder fritt for narkotika, men også steder fri fra alkohol og nikotin. Den beste måten å forhindre at mennesker blir rusavhengige er å sikre dem en trygg oppvekst. Selv om grunnene til at mennesker begynner å ruse seg er mange og samansatte, og helt individuelle, er det klart at de som er blitt utsatt for overgrep, har vært mye rundt rus i barndommen eller som på en eller annen måte faller utenfor samfunnet, har større sannsynlighet for å ty til rusen.  

Vi kan ikke bare snakke om å behandle symptomene, vi må også gå løs på grunnene. Derfor handler ruspolitikken om måtte å ri to hester på en gang: man skal både ta hensyn til tunge rusmisbrukerne og hjelpe dem etter beste evne, og samtidig skal man hindre nyrekruttering. Det er et problem at løsningen for den ene gruppen gjerne gir en ny utfordring for den andre gruppen. Målet må være at færrest mulig bruker rusmidler, håpet bør være at ingen bruker det. Likevel er det ikke gitt at det er høye bøter eller fengselsstraffer som er løsningen ut av rus for en tung rusmisbruker. KrFUs vedtatte politikk at vi ønsker at helsesektoren skal følge opp dem som blir tatt for narkotikabruk, og at man ser på alternativer for straff.

 

Vi skal også diskutere andre politiske saker på rusfeltet, men det som er mest interessant i denne debatten er hvilken hovedlinje KrFU skal legge seg på. Det er lagt opp til en fri debatt om dette der alle kan ta ordet. De fire ulike alternativene som skal diskuteres er:

1.       Beholde ruspolitikken som den er i dag. Det vil si at narkotika fremdeles skal være ulovlig og at det er justissektoren som følger opp og straffer dem som bryter loven. Det går imot regjeringens planlagte rusreform og vil være en endring fra KrFUs innværende politikk, der vi sier vi at vi ønsker å flytte oppfølgingen av rusmisbrukere fra justis til helse.

2.       Depenalisere. Det vil si at vi nedkriminaliserer bruk av narkotika, ved at man nedjusterer strafferammene. Det vil likevel fremdeles være rom for å straffeforfølge bruk og besittelse, for eksempel ved å få prikk på rullebladet eller fengselsstraff. Forskjellen fra dagens politikk er at man i større grad vil se etter alternativer til staff, fremfor å straffeforfølge. Kjøp og salg vil fremdeles være forbudt.

3.       Avkriminalisere. Dette er en forholdvis bred betegnelse som er løst ulikt i ulike land. Kort sagt vil det si at man ikke lenger skal straffeforfølge bruk og besittelse av narkotiske stoffer, og at lovbrudd ikke føres inn i et strafferegister. Derimot kan det straffes med andre type sanksjoner som bøter, inndragelse av yrkeslisenser og lignende. Kjøp og salg er fremdeles forbudt.

4.       Legalisere. Her kan man se for seg både å legalisere all narkotika som Unge Venstre tar til ordet for, eller å kun legalisere «lettere» stoffer som for eksempel Unge Høyre har vedtatt. Ved legalisering vil stoffet blir lovlig, og man kan både bruke, selge og kjøpe det som er legalisert. En løsning er at det ville blitt som vinmonopolet er i dag, der alkohol selges til regulerte priser og åpningstider, med en aldersgrense. På den måten har staten bedre kontroll over hva som selges og hvem det selges til.

Det største skillet går mellom punkt 1, 2 og 3 og punkt 4. Å skulle legalisere narkotika vil være et linjeskifte i norsk narkotikapolitikk fordi det vil innebære at staten skal legge til rette for at mennesker skal kunne kjøpe narkotiske stoffer. Dette er også det eneste av alternativene som legger opp til at kjøp og salg skal være lovlig, som også betyr at produksjon vil være lovlig.

 

Som leder i KrFU er jeg forpliktet på det inneværende programmet. Her argumenterer vi mot legalisering av cannabis og andre tyngre stoffer, og støtter regjeringens rusreform om å flytte oppfølging av rusmisbrukere fra justisdepartementet over til helsedepartementet. At jeg ikke ønsker å ta stilling til de ulike forslagene vi skal diskutere på landsmøte i Vårt Land, betyr ikke at jeg ikke har en mening om det. Det har jeg naturligvis, men jeg ønsker ikke å legge føringer for debatten vi skal ha ved å argumentere for dem i avisspalter. Jeg har sagt mitt ståsted til landsstyret i juni og kommer til å argumentere for synet mitt på landsmøte i september. Men frem til da er det KrFUs innværende program jeg er valgt på, som jeg står inne for og som jeg argumenterer ut fra.

Gå til innlegget

Debatt etterlyses

Publisert 5 måneder siden - 976 visninger

De siste dagene har debatten rundt fosterreduksjon – såkalt tvillingabort – blusset opp igjen. Det er jeg glad for, for det er et etisk spørsmål som i aller høyeste grad bør diskuteres.

Bakgrunnen for at debatten på ny har kommet på dagsorden, er Unge Høyres landsmøte som går av stabelen om litt over en uke. Her har flere fylkeslag sendt inn forslag om å forby tvillingabort dersom det ikke er medisinsk begrunnet. Abort er i seg selv et etisk vanskelig spørsmål, og retten til å selv bestemme kommer i konflikt med retten til liv. Fosterreduksjon skiller seg fra abort ved at man ikke avbryter hele svangerskapet, men velger ut et eller flere fostre som man fjerner. Avslutningen av et av flere fosterets liv innebærer en risiko for det andre fosterets eller de andre fostrenes liv og helse.

Dette gir praksisen et nytt etisk dilemma. At Unge Høyre løfter denne debatten vil jeg gi forslagsstillerne honnør for. Jeg håper den også får etterspill og løftes inn i moderpartiet og opp mot regjeringen. Kanskje kan Unge Høyre her gå frem med, det jeg mener er, et godt eksempel på klokskap.

Dette er ikke første gangen denne debatten har vært løftet, men den blir som regel liggende slumrende i skyggen. Debatten har riktig nok levd litt i avisspaltene, men den store, etiske debatten om saken har uteblitt. Kanskje kan forslaget fra Unge Høyres representanter være med å endre dette?

Da spørsmålet om praksisen kom opp i Stortinget for et par år siden, ble den etiske debatten satt til side og Regjeringen gikk rett til lovteksten og tolken den juridisk. Slik stortingsflertallet leste abortloven fra 1970-tallet, var retten til selvbestemt abort før uke 12 ensbetydende med at også fosterreduksjon er tillatt. Statsministeren uttalte at det ikke var mulig å tolke loven annerledes. Det er underlig - for i Danmark kom man til stikk motsatt konklusjon.

Vi var mange som reagerte på denne lovtolkningen og som etterlyste en etisk og politisk debatt rundt beslutningen. Regjeringen ønsket derimot ikke dette, og KrF måtte derfor løfte problemstillingen rundt fosterreduksjon i Stortinget. Det har vi også gjort i senere tid- vi foreslo å forby fosterreduksjon i bioteknologimeldingen som ble debattert i Stortinget forrige måned.

Dette er en etisk problemstilling som fortjener en ordentlig debatt. Da abortloven ble skrevet på 1970-tallet, visste vi ingenting om den teknologiske utviklingen vi kom til å ha på feltet, som åpner både for sortering og forstereduksjon. At stortingsflertallet uten særlig videre etisk diskusjon landet på at abortloven bestemmer at fosterreduksjon er lov, viser behovet for å se nærmere på loven og oppdatere den med tanke på hva teknologien i dag tillater. Vi må riste 1970-tallet av oss og tenke etisk på spørsmålene som ligger der.

Spørsmålet vi bør stille oss i denne sammenheng er: ønsker vi fosterreduksjon i Norge eller ikke? For KrFU er svaret et klart nei. Jeg håper også Unge Høyre lander på dette standpunktet, og ønsker dem lykke til med landsmøte og de viktige etiske debattene.  

Trykket i Vårt land 16. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Gründer av Guds nåde
av
Vidar Haukeland
36 minutter siden / 13 visninger
0 kommentarer
GT i gudstenesta
av
Magnar Kartveit
37 minutter siden / 12 visninger
0 kommentarer
Omstridt kirkeforskning
av
Knut Lundby
41 minutter siden / 14 visninger
0 kommentarer
Naivitet
av
Håvard Syvertsen
rundt 1 time siden / 37 visninger
0 kommentarer
Neglisjerer nynorsken
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Ideologien rår
av
Espen Ottosen
rundt 3 timer siden / 151 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 820 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 2 timer siden / 58 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 564 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 9 timer siden / 320 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 406 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 337 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 10 timer siden / 844 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 484 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 11 timer siden / 306 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 1820 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 504 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 12 timer siden / 504 visninger
Les flere