Marthe Kristine Østerud Primstad

Alder: 28
  RSS

Om Marthe Kristine

Følgere

Den norske kirke og pornografi

Publisert 4 måneder siden

Pornobruk blant unge og pornoindustrien har vært i søkelyset den siste tiden. Kristne har ofte deltatt engasjert i denne debatten, men hvor er Den norske kirke i denne saken?

I en utgave av Stavanger Aftenblad denne uken og i en nettutgave av VG kunne man lese artikler om porno og unges bruk av det. Det har den siste tiden også vært leserinnlegg i aviser om porno, så det er tydelig et tema som er oppe i nyhetsbildet og i samfunnsdebatten. Det er bra!


Kristne har ofte vært en del av denne debatten og pekt på de svært problematiske sidene ved pornobruk og pornoindustrien. Frimenigheter er engasjert i arbeid mot menneskehandel, som ofte har sammenheng med pornoindustrien. De er også flinke til å snakke om hvordan porno er avhengighetsskapende og gir ungdom og voksne et forvrengt bilde på sex og seksualitet. Det er derimot frikirkene og organisasjonslivet som er på banen her. Den største aktøren i kristen-Norge, Den norske kirke, virker for meg til å være helt stille om dette temaet. Jeg tror nesten aldri jeg har hørt en prest eller en biskop snakke om disse tingene. Hvorfor?


Er det fordi man mener at det ikke er noe galt med pornoindustrien eller at det er helt greit å se på porno? Kanskje er man redd for at samfunnet skal se på kirken som en moralistisk pekefinger-kirke? Mange i kirken har ofte et engasjement for svake grupper som flyktninger, og det er veldig bra! Her tør man å bli upopulær, men når det kommer til å kritisere pornoindustrien er man helt stille.


Jeg syns det er veldig trist at vi i folkekirken sitter stille i båten på dette temaet. En gang jeg hørte noen snakke om temaet i en sammenheng i Dnk ble porno problematisert, men konklusjonen var at pornobruk ikke var galt. For det fantes visstnok “etisk porno”, og da var det greit. Som om det er bra å fylle seg med grums så lenge det er etisk produsert!? Dette opprørte meg veldig og jeg håper ikke det er representativt for hva vi tenker om porno i kirken vår.


Porno er noe som berører de fleste ungdommer. De fleste ungdommer har sett på porno, og ifølge en artikkel i VG opplyser 20% av unge gutter at de får sin seksualopplysning gjennom porno. Det sier seg selv at man da får et forvrengt bilde av hva sex og kropp er. Her må vi tørre å komme mer på banen og si fra! 


Jeg mener vi som kirke bør snakke om hvor skitten pornoindustrien er og sette fokus på at det er mennesker som ofte er ofre for menneskehandel som medvirker i pornofilmer. Jeg mener også at vi bør snakke sunt og sant om seksualitet, og at et sunt bilde på dette på ingen slags måte kommer fra å se på porno. 


For meg virker Den norske kirke, som jeg nå selv er en del av, til å være ganske stille om dette temaet. Jeg har derfor lyst til utfordre oss alle, både frivillige, prester, andre ansatte og biskoper til å tørre å problematisere og uttale seg når det snakkes om porno. Og jeg håper at vi er tydelige på at pornoindustrien utnytter mennesker og at pornobruk kan være skadelig for menneskesyn, kvinnesyn og syn på sex og seksualitet!


Jeg har i alle fall ikke tenkt til å ignorere pornoindustriens kalde og kyniske utnyttelse av sårbare mennesker og måten de gir unge et forvrengt bilde av sex og seksualitet på. Jeg vil rette fokus på dette både i konfirmantundervisning og på andre arenaer, og jeg håper flere av oss i Den norske kirke snart kan stå opp og tale porno midt i mot! Det fortjener de menneskene som er ofre for menneskehandel og alle unge som får et forvrengt bilde på sex som følge av et stort pornoforbruk. 


Marthe K. Østerud Primstad

Sokneprest i Kampen menighet i Stavanger.

Gå til innlegget

Den norske kyrkja treng deg!

Publisert rundt 2 år siden

På verdidebatt 9.august skriv Liv Osnes Dalbakke om utfordringane med rekruttering til frivillig arbeid i Den norske kyrkja. Som fersk prest med ansvar for konfirmantarbeid ser eg utfordringane ho belyser. Det er mangel på frivillige, og mange kyrkjelydar slit med å rekruttera frivillige til aktivitetar og arrangement. Det som derimot fyrst og fremst bekymrar meg er at Den norske kyrkja har alt for få unge frivillige og leiarar. I Den norske kyrkje har vi eit stort hol, vi manglar rett og slett folk i alderen 16-30.

Det er ikkje det at det er mangel på kristne i sjiktet mellom 16 og 30. Eg er sjølv i denne gruppa og eg har mange vener og kjenningar som er gode, aktive og vedkjennande kristne. Utfordringa (eller problemet?) er snarare at desse ikkje vel å engasjera seg i Den norske kyrkja, dei oppsøker andre type kyrkjelydar. Eg har sjølv vore i denne kategorien fordi eg i fleire år gjennom studietida var aktiv i ein kyrkjelyd som ikkje var min lokale soknekyrkjelyd.

Det finnest mange og ulike årsakar til at unge vel å engasjere seg i andre type kyrkjer og kyrkjelyder enn Den norske kyrkja. Nokre synst det er ”keisamt” og likar ikkje ein fast liturgi og andre synst kyrkja har vorte for liberal. Ein annen viktig faktor er nok fellesskap, vi går dit venene våre går.

Likevel, no som det nærmar seg starten på eit nytt semester og mange studentar skal velja kva for slags kyrkjelyd dei skal engasjere seg i, vil eg gje ein sterk oppmoding og eit ynskje om at fleire skal engasjera seg i Den norske kyrkja. Vi treng deg som er ung og som kan vere eit førebilete og ein kristen rollemodell for konfirmantane våre.

Tenk på kva moglegheiter det finnest i kyrkja vår. Kvart år kjem tusenvis av konfirmantar og vi har tidenes moglegheit til å fortelja verdas viktigaste og beste bodskap: At Gud elskar dei og at Jesus Kristus har dødd og stått opp igjen for dei. I kva andre kyrkjesamfunn i Noreg får ein sama moglegheita?

Kanskje synst du kyrkja har vorte for liberal, men eg er heller ikkje einig i alt Den norske kyrkja har sagt og gjort. Likevel klarar eg å sjå det positive og dei store moglegheitene som ligg i folkekyrkja. Eller kanskje synest du at det er keisamt eller uvant med faste ledd i gudstenesta, men eg var heller ikkje van med det og det tok meg ein stund før eg lærte meg å setja pris på det. Men etter ein stund vart eg van med det og no ser eg alt gullet som ligg i liturgien og rikdomen som ligg i ledd som har vore ein del av den kristne kyrkjas gudstenestefeiring sidan den tidlige kyrkjas tid.

Kanskje går dei du kjenner ein annan plass enn i Den norske kyrkja. Men viss ein ikkje begynn ein plass og ingen dannar fellesskap, vert det heller aldri noko. Og kanskje kan du be med deg fleire du kjenner og de kan vere ein gjeng som dannar eit fellesskap i kyrkja?

Du er hjarteleg velkomen til å engasjere i deg i Den norske kyrkja. Ein kyrkje som på ingen måte er perfekt, men der det finnest gode folk, aktivt kristenliv og uana moglegheiter får å nå folk med det beste vi kan gje dei, nemleg evangeliet. Er du med?

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere