M G

Alder:
  RSS

Om M

Beskriv deg selv her

Følgere

Amnesti for asylbarna

Publisert over 5 år siden - 519 visninger

Arbeiderpartiet og andre bruker økt asyltilstrømning som argument for ikke å innfri de lengeværende asylbarnas rettigheter. Dette er motbevist med solid forskning så da kan vi bare spekulere i hva den politiske motivasjonen bunner ut i.

I disse dager mobiliseres det til støtte for kravet om amnesti for de lengeværende barna. Kampanjen "Amnesti  Nå" krever at disse barna anerkjennes som barn i nød.

I mars 2012 uttalte partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansen til NRK:

"Aps partisekretær mener et amnesti til disse barnefamiliene ville ført til økt asyltilstrømning.

– Ja, jeg tror at konsekvensen av et sånt vedtak ville vært en liberalisering av norsk asylpolitikk, som ville ført til en langt mer liberal politikk enn mange andre land. En liberalisering innebærer at man får økte antall asylankomster, slik vi så i Norge i 2006."

Liknende uttalelser har jeg lest fra flere politiske hold. Jeg har lett etter dokumentasjon som underbygger riktigheten av påstanden, men har ikke lyktes.  Arbeiderpartiet og andre politiske røster velger å bruke argumentet som beslutningsgrunnlag for å opprettholde en uverdig og uholdbar tilværelse for barn som både er født og/eller oppvokst i Norge. De omtales som "asylbarn" og lever i permanent frykt for å deporteres til et land de ikke kjenner.

Det er barn, ungdommer og unge voksne i Norge dette handler om. Mange har levd her i både ti og elleve år uten å kunne returnere til foreldrenes opprinnelsesland. Det er mange årsaker til at situasjonene har blitt som de er, det være seg sikkerhetssituasjonen i foreldrenes hjemland, manglende returavtaler, dokumentasjonskrav, identitetstvil og statsløsproblematikk. Jeg vil også hevde at ventetiden i mange av tilfellene beror på feil eller unøyaktig saksbehandling i utlendingsforvaltningen. Omgjøringer i rettssystemet peker mot dette og det samme gjør omgjøringsbegjæringer som etter mange år omsider tas til følge uten at situasjonen i hjemlandet har endret seg nevneverdig.

Uavhengig av alt dette så har barn selvstendige rettigheter som i mange av disse sakene enten er ignorert eller overprøvet av såkalt innvandringsregulerende hensyn.

Flere land i Europa har gjennomført omfattende  amnestiordninger.

På bestilling fra EUs justisdirektorat ble det i 2008 utarbeidet en omfattende rapport om ulike regulariseringsordninger i Europa og effekten av disse. Rapporten ble utarbeidet av «The International Centre for Migration Policy Development».

En av de hovedansvarlige for rapporten, Dr. Albert Kraler, deltok i en åpen høring om papirløse immigranter i Stortinget i 2010. Han redegjorde her for at det ikke var registrert mønstre som økt asylstilstrømning som følge av ulike regulariseringsordninger gjennomført i Europa.

Våre folkevalgte er med andre ord gjort kjent med denne informasjonen.

Flere av regulariseringsordningene i andre land har vært langt mer omfattende enn de marginale amnestiene som tidligere har vært innvilget i Norge. Med tanke på at det i den offentlige debatten brukes som argument at en mer rettssikker og human asylpolitikk vil resultere i økt asyltilstrømning, er det viktig at slik forskning gjøres kjent.

Funnene i forskningen viste også at asylsøkere ikke planlegger fremtiden sin slik det gjerne fremstilles. Dersom man flykter vekk fra diktatur og krigssituasjoner så forventer folk å få beskyttelse. Det er ikke dokumentert at mennesker på flukt planlegger med at man får avslag og kalkulerer med flere års ventetid.

Arbeiderpartiet og andre bruker økt asyltilstrømning som argument for ikke å innfri disse barnas rettigheter. Dette er motbevist med solid forskning så da kan vi bare spekulere i hva den politiske motivasjonen bunner ut i.

For å rydde opp i situasjonen som har oppstått, så er tiden inne for å innvilge amnesti for de vel 650 lengeværende barna. De har ikke mer barndom å forhandle med. Deretter får det bli en politisk oppgave å beslutte hva som må til av nødvendige styrkinger i lovverket for å avverge at tilsvarende situasjon oppstår igjen. De kan da bruke nødvendig og forsvarlig tid uten at de lengeventende barna mister mer av sin barndom.

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81333 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44424 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35414 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28723 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22815 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22443 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21281 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20344 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19391 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 62 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 32 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 13 timer siden / 111 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 75 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 144 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 351 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 263 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 83 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
1 dag siden / 213 visninger
Les flere

Siste innlegg

De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 time siden / 293 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 5 timer siden / 56 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 6 timer siden / 62 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 6 timer siden / 60 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 6 timer siden / 32 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 7 timer siden / 48 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 9 timer siden / 259 visninger
Factum est – i Krf sin politiske verden
av
Øystein Blymke
rundt 13 timer siden / 76 visninger
Les flere