Magne Bjørndal

Alder: 1
  RSS

Om Magne

Følgere

Vår stemme er hellig

Publisert nesten 7 år siden

Det er med ei viss skjelving eg debuterer som debattant her mot ein eg respekterer så høgt som Syse. Poenget er då heller ikkje å gå til frontalt åtak, men å peika på ei side ved saka du sikkert alt er merksam på, men som, så langt eg ser, ikkje er framme i innlegget ditt.

Eg er blind, og så lenge det vert brukt røystesetlar på papir, vil eg ofte ikkje kunna gjera eit hemmeleg val. Dette gjeld særleg ved lokalval, der det er aktuelt å gje ei eller fleire av kandidatane ei ekstra stemme. Får eg derimot røysta elektronisk, og dette er lagt til rette på ein gjennomtenkt måte, kan eg røysta utan at andre veit kva eg har røysta på.

Tilsvarande vil gjelda for andre som har vanskar med å ta seg fram til, eller inne i vallokalet.

Eg er absolutt klar over motargumenta, men politikk handlar alltid om å vega ulike omsyn mot kvarandre, og eg synest altså at omsynet til oss som med elektronisk røysting kan gjera hemmelege val òg bør takast med i vurderinga.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere