Magne Bjørndal

Alder: 0
  RSS

Om Magne

Følgere

Vår stemme er hellig

Publisert rundt 6 år siden

Det er med ei viss skjelving eg debuterer som debattant her mot ein eg respekterer så høgt som Syse. Poenget er då heller ikkje å gå til frontalt åtak, men å peika på ei side ved saka du sikkert alt er merksam på, men som, så langt eg ser, ikkje er framme i innlegget ditt.

Eg er blind, og så lenge det vert brukt røystesetlar på papir, vil eg ofte ikkje kunna gjera eit hemmeleg val. Dette gjeld særleg ved lokalval, der det er aktuelt å gje ei eller fleire av kandidatane ei ekstra stemme. Får eg derimot røysta elektronisk, og dette er lagt til rette på ein gjennomtenkt måte, kan eg røysta utan at andre veit kva eg har røysta på.

Tilsvarande vil gjelda for andre som har vanskar med å ta seg fram til, eller inne i vallokalet.

Eg er absolutt klar over motargumenta, men politikk handlar alltid om å vega ulike omsyn mot kvarandre, og eg synest altså at omsynet til oss som med elektronisk røysting kan gjera hemmelege val òg bør takast med i vurderinga.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere