Magne Bjørndal

Alder: 0
  RSS

Om Magne

Følgere

Vår stemme er hellig

Publisert rundt 6 år siden

Det er med ei viss skjelving eg debuterer som debattant her mot ein eg respekterer så høgt som Syse. Poenget er då heller ikkje å gå til frontalt åtak, men å peika på ei side ved saka du sikkert alt er merksam på, men som, så langt eg ser, ikkje er framme i innlegget ditt.

Eg er blind, og så lenge det vert brukt røystesetlar på papir, vil eg ofte ikkje kunna gjera eit hemmeleg val. Dette gjeld særleg ved lokalval, der det er aktuelt å gje ei eller fleire av kandidatane ei ekstra stemme. Får eg derimot røysta elektronisk, og dette er lagt til rette på ein gjennomtenkt måte, kan eg røysta utan at andre veit kva eg har røysta på.

Tilsvarande vil gjelda for andre som har vanskar med å ta seg fram til, eller inne i vallokalet.

Eg er absolutt klar over motargumenta, men politikk handlar alltid om å vega ulike omsyn mot kvarandre, og eg synest altså at omsynet til oss som med elektronisk røysting kan gjera hemmelege val òg bør takast med i vurderinga.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere