Magne Bjørndal

Alder: 1
  RSS

Om Magne

Følgere

Vår stemme er hellig

Publisert over 7 år siden

Det er med ei viss skjelving eg debuterer som debattant her mot ein eg respekterer så høgt som Syse. Poenget er då heller ikkje å gå til frontalt åtak, men å peika på ei side ved saka du sikkert alt er merksam på, men som, så langt eg ser, ikkje er framme i innlegget ditt.

Eg er blind, og så lenge det vert brukt røystesetlar på papir, vil eg ofte ikkje kunna gjera eit hemmeleg val. Dette gjeld særleg ved lokalval, der det er aktuelt å gje ei eller fleire av kandidatane ei ekstra stemme. Får eg derimot røysta elektronisk, og dette er lagt til rette på ein gjennomtenkt måte, kan eg røysta utan at andre veit kva eg har røysta på.

Tilsvarande vil gjelda for andre som har vanskar med å ta seg fram til, eller inne i vallokalet.

Eg er absolutt klar over motargumenta, men politikk handlar alltid om å vega ulike omsyn mot kvarandre, og eg synest altså at omsynet til oss som med elektronisk røysting kan gjera hemmelege val òg bør takast med i vurderinga.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3688 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1248 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 900 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 855 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 651 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 543 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere