Magnus Leirgulen

Alder: 78
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Påskeforkynnelsen Del 2

Publisert 5 måneder siden - 163 visninger

Påsken vandrer videre, og det gjør også Emmausvandrerne. Her kommer del 2 i eposet om denne vandringen.

 

 

 Da så de med ett, hvem han virkelig var;

 De ropte i kor, de ropte i fryd og i gammen,

 «Vår Mester, Messias – Guds enbårne Sønn, vår oppstandne Herre og Frelser». 

 Det var dette vi følte på begge to, da vi vandret på veien i sammen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Så ble han borte, de skjønte det straks, mot Jerusalem atter han stevnet.

 

Vi må tilbake, vi kan ikke vente, vi må tilbake til Øvre Sal, fortelle de andre hva vi har opplevet, og alt det som forut om Herren, i skriftene står.

På veien tilbake de pratet om dette;  Kvinner ved graven, -vi her på veien, -  mintes hans kamp i Getsemane-hagen. De følte seg opprømte, glade og lette.

Nå må vi si det, slik at alle forstår det, vår Herre oppstanden,  ja sannelig  er han,  til livet oppstanden igjen.

De møttes på Salen en liten flokk, av Mesterens trofaste venner.                De to tok til orde og sa:                                                                                                                                                                                                                       «Vi kjente Han igjen, da han brøt brødet med sine hender – takket, velsignet og gav det til oss.                                                                                                                                                                                                                       Alt det han talte og alt det han sa, en glede og trygghet i sjelen oss gav».

Moses og, loven, Jesaias og løftet, Daniels tider og ---salmenes lovsang som David oss gav. Skriftene vitner om Frelserens komme, forsoningens time, ved Guds Nåde-hav.

 

Da, plutselig stod han der, midt blant dem alle, så på hver enkelt med ømhetens blikk.  Se, mine hender, sårene er der til evige tider, minner om striden jeg hadde for deg.                                                                                                                                                                                                               Se, mine føtter, stunget i helen, presis slik som Faderen, en gang til slangen har sagt.

Men slangen, Den Onde har mistet sitt hode, anklagens sannhet for alltid er sonet, synden og nøden fra skuldrene dine er tatt.

Forkynn da mitt budskap der ute i verden, se jeg er med dere alle som en, en er alle og alle er en.   Den Hellige Ånd, den blir med deg på ferden, opplyser og lærer deg der du går frem.

Jeg går til Faderen, bereder deg rom, og følger din vandring i verden. En er alle, og alle er en.   Jeg er brudgom, - dere er brud, slik skal vi møtes der hjemme hos Gud.

De stod der som fjetret, de falt ned på kne, og ropte min Gud og min Herre, nå skjønte de bunnen i Frelserens nød, for verden, for menneskets skjebne, de lovde ham troskap, de ville bli med, for å vise dem veien til frelse.

Spor av Messias i skriftene alle, står som pilarer og vitner om Ham.          Helt i fra Adam og syndefallsdagen, og Abel som ofret et førstefødt, lyteløst lam.   Frem til Getsemanevandringen endte, spikret på korset;  Se – der Guds Lam !

Gå til innlegget

En underlig mangel i påskeforkynnelsen Del 1

Publisert 5 måneder siden - 478 visninger

Vandringen til Emmaus, der to av disiplene møter Jesus, inkognito etter oppstandelsen, er en av de mest talende fortellingene på oppstandelsesdagen. Derfor er det underlig at den ikke blir belyst mer i påskesammenhengen og ellers, enn den blir.

For meg blir påskefortellingen så troverdig når jeg aner disiplenes avventende holdning og skepsis til ryktene som hadde gått om at Herren var stått opp fra graven.

Noen ville ha synlige bevis, andre håpte at det var sant, men var usikre. Dette var ekte, jordnære mennesker som ikke helt greide å slippe gleden løs. Men håpet var der, for mange hadde vandret sammen med Herren i 3 år, og sett alle hans undere, og hørt hans forkynnelse, og emmausvandrerne var ingen unntakelse.

Dette er eneste gangen etter oppstandelsen at Jesus ikke gir seg til kjenne med det samme. 

Hvorfor? Kanskje var det av rene pedagogiske grunner. Herren ville innprente dem på nytt om skriftenes (GT)  aktualitet i denne sammenhengen, og som er selve budskapet i denne beretningen. 

Guds frelsesplan med mennesket begynner allerede rett etter syndefallet  i følge GT. Siden bærer alle skriftene, hver på sin måte, budskapet om Frelseren som skulle komme i tidens fylde. Det er selve empirien over dette som kulminerte i oppstandelsen på påskedagen.  I mange århundre erfarte Guds profeter budskap om dette, gjennom det som vi nå kaller; Det Gamle Testamentet.

Det er ufattelig at disse  ting så sjelden blir tatt frem i den kristne forkynnelsen generelt, og i påsken spesielt.

Jesus var ingen religiøs fantast på lik linje med alle verdens religionsstiftere.

Joh 1,1-3: « I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til».

Hebr 1,1-2: «Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen».


På Veien til Emmaus :

En liten parafrase over en påskefortelling. Del 1


På veien til Emmaus to vandringsmenn går, sorgen, og tvilen,
og undringen rår.

Mesteren, Jesus som lovde dem med, Gudsrikets komme,
den evige fred.

Nå er han reist, til døden og graven gått bort, selv Han, måtte vandre
til dødsrikets port.

Hva var det som skjedde, forstod vi ham rett, var det noe ved Ham
som vi ikke har sett.    

For kvinner ved graven har nettopp fortalt, graven var åpen,
og borte var alt.

Men, lik-svøpet lå der i rette lag, og vitnet om løftet Han selv også gav:

oppstandelsens time «den tredje dag»


Med ett kom Messias på samme vei, den oppstandne Frelser,

det skjønte de ei.

Han spurte dem ut, og de klaget sin nød; Han som var blant oss,

nå er han død.

Guds enbårne Sønn,

helbredet syke og lærte oss bønn.

Han virket i blant oss med under og tegn,

lovde oss Gudsrikets komme, nå er det omme.

Hengt opp på et kors til en pinefull død, lagt hen til en glemsel i  graven,

det er vår nød.


De vandret i sammen i stillhet en stund, så stoppet den fremmede følget og, opplot sin munn.

"Skriftene venner, hva sier Skriftene her, har dere ikke skjønt dem til fulle, det var da vel det dere skulle".

Skulle Messias ei lide og dø, og deretter oppstå fra graven?

Fra Moses til Malaki, linjen den går, profetene talte i 1000 år, forkynte Messias sitt komme.

Fra skapelsens morgen til syndefallsdagen, og alt det som skjedde i Paradishagen. Hans reise har gått, - frem til Getsemane, der han ble fanget, vanæret og slått. På korset ble legemet spikret.

Slik ble han knust og slik ble han såret, presis slik Jesaias sitt budskap i skriften er båret.


Her endte vel Frelserens lange, heroiske ferd?  Nei ! - det ser vi jo nå, som leg og som lærd.

Døden den kunne ei fange Guds Sønn, opp i fra graven til livet han kom, brakte til verden Guds frelse som lønn.

De undret seg storlig, de vandrende to, slik han forteller det – "hva er det som brenner i hjertet mon tro "?

Der skriftene fordum har vitnet, om alt det som nå hadde skjedd, det burde vi alle på forhånd ha sett.

De kom til sitt hus, og de nødde ham inn, til hvile og måltid i sammen. De gav ham et brød og han brøt det i to, og gav dem med kjærlige hender.

Da så de med ett, hvem han virkelig var;

De ropte i kor, de ropte i fryd og i gammen,
«Vår Mester, Messias – Guds enbårne Sønn,
vår oppstandne Herre og Frelser». 

Det var jo dette vi følte på begge to, da vi vandret på veien i sammen !.

- - -

Fortsatt en god, velsignet og meningsfull påskefeiring !

Gå til innlegget

Skotsk revejakt og norske politikere

Publisert 5 måneder siden - 192 visninger

De siste dagers politiske farse har gått over alle støvleskaft, og vel så det.

 

 

Skal våre valgte politikere drive skapende og byggende  politikk, eller skal de drive med politisk revejakt, som minner om engelske aristokrater på hesteryggen med tilhørende piskesmell og hundeglam.

Jeg er ingen fan av Sylvi Listhaug og Frp.  Men hun er en aktiv og ivrig politiker som vil få ting gjort. Når hun møter motstand går hun kanskje av og til et lite skritt lenger enn andre, og ingen skal si at hun i dette tilfelle ikke gikk over streken, som det heter, selv om det nok var innenfor ytringsfrihetens grenser.

Men det er det andre også som gjør.  Martin Kolberg (AP) beskyldte jo visstnok Høyre og høyresiden for å fostre terrorister for  en tid siden. AP syntes vel dette var greit det da.                                                                                                                           Jonas Gar Støre skuffer veldig i denne sammenheng også. Det er nesten bare negativitet og stygge bemerkninger om politiske motstandere, enten det nå er midt i en valgkamp, eller så som nå i denne saken.  Lite konstruktiv politikk og fremtids-vyer der i gården.

Listhaug har beklaget sitt feilskjær for stortinget, og for åpen mikrofon. Men Dommeren Støre analyserer unnskyldningen som falsk, siden det tok så lang tid.  Det er ikke til å tro sine egne ører. En beklagelse er en beklagelse, om den sitter langt inne eller ikke.  Skal vi nå begynne å analysere alt som kommer fra politisk hold også – «nei de mener ikke noe med det, de følte seg bare nødt til å si det» liksom.

Enda alvorligere er det at 22. juli. blir blandet inn i det hele.                                     Jeg tror helt og fullt på Listhaug sin forsikring om at dette ikke var i hennes tanker da hun skrev innlegget.                                                                                                                              Men det passet veldig bra for AP å trekke inn dette. Å vekke såre følelser og traumer, for å hause opp saker ytterligere slår aldri feil.

Arbeiderpartiet fikk igjen martyrrollen.  Men hvem var det som ble offerne  på Utøya.  Var det arbeiderpartiet ?                                                                                    Var det ikke arbeiderpartiet som hovedorganisasjon som hadde det grunnleggende ansvaret for å ivareta sikkerheten for så mange ungdommer, samlet på en ellers ubebodd liten øy, har dette vert i søkelyset noen gang ?                          Som han sa dikteren: «Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare»

Ja, jeg er skuffet over Støre og AP. Men også over alle de andre partiene foreløpig unntatt Krf.

Støre rir i ulendt terreng i spissen for resten av politikermassen, med sine klingende retoriske og konstitusjonelle våpen.   På tirsdag får de reven sin, hvis ikke før. Men den kan finne ly bak en liten tue som heter Krf.  

Jeg har hele mitt liv stemt Krf.  Dersom de nå velger å styrte en ellers så noenlunde velfungerende regjering, og en god Statsminister bare på grunn av denne - i de flestes øyne, fillesaken. Da blir jeg  kanskje partiløs heretter.

Gå til innlegget

Martin Luther, jubileum og jøderetorikk.

Publisert over 1 år siden - 214 visninger

Jeg forstår at enkelte katolske røster ønsker mer åpenhet om personen Martin Luther og hans mindre heldige sider og retoriske utskeielse

 

 

Dette er legitimt, og viktig å få frem også. Men spørsmålet er viktigheten av å fokusere på dette i en kontekst der det er jubileumsår for Luthers storverk, innen kristendommens historie. Altså: Gjen oppdagelsen av Evangeliet,  og ikke hans personlighet som sådan.

Dersom jeg skulle finne frem en metafor som kanskje kan brukes på Luther, da måtte det være hvalen i havmørket under driv-isen i de arktiske farvann.                                                                                                                          Hvalen, kall den gjerne spekkhoggeren, leter febrilsk etter en åpning i isdekket for ta til seg frisk luft. Det er langt til iskanten, og han vil dø av oksygenmangel før han når så langt.

Endelig ser han en liten sprekk, eller råk som han med fare for å bli skadet, prøver å utvide ved å presse seg igjennom. Mørbanket får han til slutt blåst ut gammel damp og urenhet fra lungene, selv om han ikke får ut alt , og kan dra inn igjen frisk og klar luft, styrkende og livgivende oksygen som gir ham nytt mot og tro på livet. Men kampen er ikke slutt med dette, for med livet som innsats må han fortsatt kjempe for å holde råken, ikke bare åpen, men utvide den slik at han kan få livsrom.  Han kan stå i fare for å fryse fast, men kroppsvarmen og pågangsmotet hindrer det.

Luthers åndelige livgivende oksygen var Evangeliet.  Og da han endelig greide å bryte seg gjennom barrieren av vranglære og menneskeskapt åndelighet stod han i fare for å fryse fast flere ganger.

Han kjempet seg igjennom mot overmakten og vant til slutt.  Hadde hans sterke personlighet, stahet og kompromissløshet noe å gjøre med dette også ?                                                                                                            At Gud velger feilende og syndige mennesker til å utbre sitt evangelium til verden er en gåte. Han kunne jo ha brukt englene. Men han gjør ikke det, han bruker benådede mennesker.                                                         Enn videre ser vi at når Gud vil bryte opp en fastlåst og tilstivnet situasjon for evangeliets gang i verden som her. Da bruker han plogspisser og isbrytere som Luther.

Vi kan fort bli enige om at Luther brukte en forferdelig retorikk i noen av sine skrifter.  Spørsmålet er om han var barn av sin tid.  

Hadde han noe igjen av urenheten i sine åndelige lunger fra tiden i åndelig mørke under det massive isdekket, som han ikke hadde fått blåst ut, mens han fikk Åndet inn Evangeliet og Nåden?  Jødehat og antisemittisme var oppfunnet lenge før Luther.                                                                                                                                               Så har han da heller ikke, meg bekjent, vert kandidat til noen slags form for helgenkåring. 

Derimot har den såkalte Hellig Olav som drepte fysisk, både med sverd og kniv fått helgenstatus. Urettmessig har han også fått æren av å ha kristnet Norge, på tross av at kristendommen var godt på vei inn i Norge lenge før Olav prøvde å ta den politiske makten.

Jeg er glad for at det er Himmelens Gud som skal dømme til slutt, og ikke Katolikker, Lutheranere og Protestanter, for han dømmer rettferdig og nådig.                                                                                                

Gå til innlegget

Blir Hanvold og Visjon Norge  forfulgt ?

Publisert nesten 2 år siden - 2047 visninger

Visjon Norge bør bruke andre metoder for å renvaske seg enn profetiske gråtekoner.

 En artikulerende, heseblesende amerikansk superprofet forkynte for 7 måneder siden til ekteparet Hanvold, at de og Visjon Norge skulle utsettes for en svær forfølgelse om 7 måneder . Og nå, - ja nettopp nå, 7 måneder etterpå er den store forfølgelsen i gang.

Og forfølgeren er NRK med sitt samfunnskritiske program «Brennpunkt».

En slik slående treffsikkerhet vedr. tidspunkt kan jo slå beina under enhver tviler. Dette må være høyere makter som står bak, eller kan det finnes andre forklaringer.

Apropos høyere makter; NRK som samfunnsinstitusjon driver ikke med topphemmelige saker vil jeg tror. Forberedelser til slike programmer skjer ikke over natten. Ikke vet jeg, men kanskje mer enn syv måneder er nødvendig for en grundig forberedelse. Vil tro at VN hadde fått henvendelser om saken før den tid, om eventuelt ømtålige saker. Uten å insinuere noe som helst fra min side da.

 Eller kanskje noen hadde hvisket noen i øret.

Dette er ren analytisk tenkning fra min side, og jeg ønsker ikke at det skal være slik. Men er det slik, da er det forferdelig å være vitne til. Da er dette, over åpen mikrofon og kamera, å misbruke Gud gjennom skinn av «profetier». Verre ting har blitt avslørt tidligere, i amerikansk profethistorie.

Nå sier ikke jeg at det er slik her, men Guds Ord pålegger oss å prøve (analysere) alt, og holde fast på det gode.                                                  Hvorfor hadde jødene i Berøa et rent sinn ?  Jo, som det står:  «De gransket i skriftene om det hadde seg slik det ble sagt dem.»

Etter min mening bør Hanevold og Co. Bruke andre måter å renvaske seg på, enn patetiske profetier og gråtekoner.

Å bruke begrepet «forfølgelse» i denne sammenheng er uetisk når en vet hva som foregår ute i verden av reelle forfølgelser.                                                                                                                 Ville Hanvold brukt samme ord til skattemyndighetene om de skulle komme og bebude bokettersyn.

Nei, Visjon Norge er ikke utsatt for forfølgelse, derfor står ikke den omtalte profetien til troende, ikke ennå i hvert fall.

Som jeg før har sagt, finnes det nå mange gode programmer på TV Visjon Norge som jeg håper det blir mere av.

Derfor håper jeg ledelsen blir litt mer lydhøre og ydmyke overfor kritiske røster også, og ikke bare dømme dem som onde krefter.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hva er vann?
av
Håvard Nyhus
rundt 2 timer siden / 172 visninger
0 kommentarer
Slutt opp om KrF!
av
Kjell Magne Bondevik
rundt 6 timer siden / 375 visninger
6 kommentarer
Besynderlig fra justisministeren
av
Bente Sandvig
rundt 6 timer siden / 58 visninger
0 kommentarer
Nødvendig og ubehagelig
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 1411 visninger
19 kommentarer
Et godt ­kompromiss
av
Ingrid Vik
rundt 15 timer siden / 451 visninger
1 kommentarer
Sårbare barn i skulen
av
Vårt Land
rundt 15 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Morfars kristendom
av
Oddbjørn Johannessen
rundt 23 timer siden / 577 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anders Ekström kommenterte på
Har Guds rike kommet?
7 minutter siden / 739 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
8 minutter siden / 534 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
9 minutter siden / 739 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
14 minutter siden / 1411 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Slutt opp om KrF!
26 minutter siden / 375 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Slutt opp om KrF!
rundt 1 time siden / 375 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1411 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Morfars kristendom
rundt 1 time siden / 577 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Slutt opp om KrF!
rundt 2 timer siden / 375 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 1411 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 3416 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Et godt ­kompromiss
rundt 2 timer siden / 451 visninger
Les flere