roger Robberstad

Alder: 63
  RSS

Om roger

Liberal, ortodoks,, fotograf multikunstner, medmenneske, tenker.

Følgere

onani går på forstanden

Publisert nesten 9 år siden

Trodde ikke mine øyne når jeg opplever at dette temaet blir tatt opp i 2011!  :)))))

Gå til kommentaren

Hvis man kunne snakke fritt - helt fritt og uten frykt for represalier - ville man da fortsatt påstå at der er ingenting - absolutt ingenting - i de innvielsesritualer, det seremoniell, de kulter, den symbolikk, den metaforikk man praktiserer i norske frimurerlosjer - som ikke på noen punkter - ikke på ett eneste punkt - gir aldri så lite samvittighetskvaler i forhold til det som for en kristen skal være det første og viktigste i livet - nemlig den kristne tro

 

 

 

 

Kjære T.Tønnesen.

Jeg har egentlig skrevet et langt svar her, men jeg koker det ned til dette: Nei jeg har ingen samvittighetskvaler, det er ingenting som strider mot min samvittighet eller de kunnskaper jeg har fra utenfor logen. Mitt motto har alltid vært "kjenn deg selv" Gnothi seauton. 

Gå til kommentaren

 


 

Det synes rart at Tønnesen ikke har tatt inn det jeg viser til om forskjell på loger og loger.

At det betviles det jeg sier om at man må bekjenne seg til den kristne tro for å bli medlem av logen, føler jeg som om mine utsagn skulle være at jeg ikke snakker sant.

Jeg burde jo vite at det ikke nytter å si noe som helst. Så det tar jeg konsekvensen av. 

Gå til kommentaren

RE: Bruk et ikon, men ikke dette

Publisert nesten 11 år siden

 

12.06.09 kl. 21:16 skrev Ragnhild Aadland Høen:
12.06.09 kl. 10:26 skrev roger robberstad:

Arkemandrit Johannes reagerer med vantro for at Bergens nye biskop vil bruke treenighetsikonet som er ble til av Andrej Rublevs. Men dette er jo ikke noe nytt, allerede for mange år siden opplevde jeg et Kristusikon i Skedsmo kirke som ga meg en sterk opplevelse. Ett Ikon har hatt sin plass i Nidarosdomen, og ikoner brukes i Storbymessene i trefoldighetskirken, som en del av gudstjenesten. (...) Hva er så feil med å dele ikontradisjonen  med den norske kirke? Nei gled deg heller Arkimandrit Johannes, en å reagere negativt. Som kristne skal vi saman bu, som brødre det kan seg søma.  

Hei Roger Robberstad!

Det virker som at du tolker Fader Johannes dithen at han generelt er imot at Den norske kirke tar i bruk ikonkunst. Da skjønner jeg godt at du reagerer. Det er imidlertid ikke dette Fader Johannes sier. Tvert imot mener han det er "hyggelig at ikonkunsten får gjennomslag også blant lutheranere" (sitat fra det omtalte intervjuet i Vårt Land).

I dette konkrete tilfellet dreier det seg imidlertid ikke om å bare "dele sine skatter med hverandre", som biskop Halvor Nordhaug kaller det. Det handler ikke om å bruke et ikon i en storbymesse eller om at biskop Nordhaug ønsker å henge opp Andrej Rublevs treenighetsikon på sitt bispekontor. Det Nordhaug planlegger er derimot å bruke verdens mest kjente ortodokse ikon, rett og slett Det ortodokse ikonet, som et  profileringssymbol, ja faktisk som ikon for sitt lutherske bispedømme. Alle som ser Bjørgvin bispedømme profilere seg (på nettsiden og andre steder) vil dermed umiddelbart få inntrykk av at dette bispedømmet er et ortodoks bispedømme. Jeg har stor sans for teologen Halvor Nordhaug. Men uansett hvor mye Nordhaug forkynner "vår felles kristne tro" så er og blir Bjørgvin bispedømme et luthersk og ikke et ortodoks bispedømme.

Biskop Halvor Nordhaug forklarer at valget av ikonet er gjort av økumeniske grunner. God økumenikk handler om å lytte til hverandre og vise respekt for hverandre. Når Arkimandritt Johannes nå forteller at profileringsbruken av det ortodokse ikonet "er noe som kompliserer forholdet mellom Den ortodokse kirke og Den norske kirke" - da bør det mane til ettertanke for en økumenisk innstilt biskop.

Treenighetsikonet har vært viktig for Nordhaug i hans personlige troshistorie. Han har sterke følelser for Rublev-ikonet og identifiserer seg med det. Da har han det beste utgangspunktet for å forstå hvorfor profileringsbruken av nettopp dette "ortodokse ikonet over alle ikoner" vekker slike sterke følelser hos de ortodokse kristne. Som Fader Johannes forklarer det i sin sammenligning: "Jeg synes at Nidarosdomen er en flott kirke, men ville jo ikke bruke den som symbol for profileringen av Den ortodokse kirke".

Jeg synes Nordhaugs tanke om å bruke et ikon er godt. Mitt råd til biskopen er imidlertid at han heller engasjerer en kunstner til å lage et ikon spesielt for Bjørgvin bispedømme. Jeg er sikker på at for eksempel den protestantiske ikonmaleren Hæge Asmundtveit ville løse oppdraget på en glimrende måte.

Vennlig hilsen Ragnhild

 

Jeg kan forstå hvor du vil, og skal bare ta opp en ting du sier, at treenighetsikonet skulle være det viktigste ikonet i den ortodokse kirke. Dette synes meg noe underlig, ettersom ikoner av Kristus og Gudfødersken peker til den oppstandne Kristus og det er de to som er viktigst på Ikonostasen.

En annen ting er at det er kun f.Johannes som har reagert på dette, det finnes flere ortodokse prester i Norge, og de har ikke reagert!

Vennlig hilsen rr

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Norsk bok

Publisert nesten 11 år siden

 

10.06.09 kl. 23:58 skrev Frode Meland:

 

10.06.09 kl. 23:38 skrev roger robberstad:

Hadde jeg i logen møtt noe av det som går ut over det kristne budskpet, mine moralske prinsipper etc, så hadde jeg gått på dagen!

Grunnen til at ritualene er "hemmelige" er like enkelt som om jeg skulle terpe fasiten i faget. Ja svare riktig, men miste noe viktig ved en eksamen. For ikke å ødelegge ved kandidatens oppdagelse i gradene, så røpes det ikke for utenforstående, som kanskje en gang i livet blir opptatt i logen!

 

 

Jeg tolker dette slik at du er i logen.  Kjenner du deg igjen i de som påstår frimureri er "ondskap"?

 

Jeg blir bare ufattelig trist av å lese denne debatten. Ondskap? Nei absolutt ikke! Nestekjærlighet, medmenneskelighet, og omsorg langt utenfor frimurerordenen. Jeg kan ikke forstå fundamentalistene her som skriver lange innlegg, og som allikevel innrømmer at de ikke vet noen ting! Hva er det som skremmer?  Igjen så gjentar jeg meg selv: Hadde jeg opplevd noe som er utenfor rammene av den kristne tro, noe som strider mot Norges lover, eller nestekjærligheten så hadde jeg gått på dagen! Ett av kriteriene innenfor det "svenske system"   er at en bekjenner seg til den kristne tro. Men det finnes ikke dogmatikk, rett og slett fordi det er medlemmer av logen fra de fleste trossamfunn og at logen er et brorskap og ikke en kirke. Jeg opplever det som skjer i logen etter min opplevelse omtrent slik: Se på en fyrtikkeske, den har seks sider, men det er samme esken, og kanskje går det an å se nye bilder og vinkler om en forsiktig vender på esken og gransker den nøye.  Et viktig poeng er at det finnes ikke copyright på å kalle seg frimurere. Den Norske Frimurerorden har strenge kriterier for aksept av loger fra andre land. Det finnes ufattelig mye rart på nettet om frimureriet og det må tas med store klyper med salt! 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2771 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1278 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 1002 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 687 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere