Mai-Liss Hauger

Alder: 51
  RSS

Om Mai-Liss

Følgere


 

"Rist av deg støvet , reis deg opp!

Innta ditt sete , Jerusalem! Løs båndene om din hals du fangne Sions datter!"

(Jesaja 52:2)

 

"Våkn opp ,våkn opp ,Debora!Våkn opp ,våkn opp og syng en sang!…"

"Jissakars fyrster fulgte med Debora.og som Jissakar så også Barak.Under hans myndighet ble de sendt ned i dalen.Blandt Rubens hæravdelinger rådet stor besluttsomhet i hjertet." ( Dommerne 5:12,15)

Kvinner har alt for lenge. blitt undertrykt i menighetene.Vi skal få lov til å tjene Gud... men det er bare til en viss grad.

Dersom en kvinne føler at hun er kalt til å være hyrde så er hun tvunget til å glemme det,selv om det er Gud som kaller.Fordi mannen nekter å innse at kvinner og menn er like i Guds øyne.Det er ikke noe som heter mannsyrker eller kvinneyrker når det gjelder å utbre evangeliet om Jesus Kristus og vise kjærlighet og omsorg.For så enkelt er det: vise kjærlighet og omsorg og fortelle om Jesus.

Det er faktisk så enkelt at selv et barn kan forstå det og gjøre det.

Jeg tror kvinner har en medfødt evne til å vise omsorg fordi vi er skapt til å gi liv .Denne medfødte evnen tror jeg Gud lengter etter å forløse inn i Hans forsamling som hyrder og ledere.

"Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn,så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst?….."(Jes.49:15)

En mors kjærlighet er veldig intens og ubetinget.Uansett hva barna gjør så vil en mamma elske dem, hele sitt liv.

Dersom menn er villige til å ta i mot disse gavene og underordne seg under kvinnelige pastorer så tror jeg på vekkelse.

Hvorfor?

Fordi det vil være en omvendelse fra synden å undertrykke kvinnene og forakte dem.Det vil være en ydmykelse i hele forsamlingen og en gjenopprettelse for kvinnene.

For kvinner blir det også en omvendelse fra synden å være ulydig mot Guds kall.

I tillegg så har historien vist at menn ved roret framfor kvinner ikke automatisk gir fremgang og vekst.Tvert i mot så har det ført til mye ulykke gjennom fall i seksuell umoral. Ledere i alle sammenheng som har bestått utelukkende av menn har vært årsaken til mange skandaler de siste årene på dette området.

 

Frelsesarmeen er nesten den eneste menigheten jeg kan finne som behandler kvinner og menn likeverdig.Der er det slik at både kvinner og menn kan være øverste ledere .De  er også veldig nøye med å holde fast på at kvinner og menn er likestilt innfor Gud.

Slik har Frelsesarmeen vært helt siden det startet på 1800 tallet.Catherine Booth forkynte og betjente under en sterk Salvelse som gjorde at hun fikk stor respekt som kvinnelig forkynner allerede da.Hun skrev også en bok om kvinner i tjenesten.Siden da har frelsesarmeen vært klar på dette.

Mannen hennes William Booth var enig og uttalte seg slik:

"De beste mennene jeg har er kvinner...!"

 

Kathryn Kuhlman var også en stor kvinnelig forkynner som fikk motgang fordi hun var kvinne.Selv sa hun at "ok, la meg være som en trellkvinne da som Ånden ble utøst over,slik som i Joels bok…"(Joel kap.3:2 )   "Også over slavene og tjenestepikene skal jeg utøse Min Ånd i de dager".

 

Jeg sier ikke at alle menn herved skal erstattes av kvinner, men det jeg sier er at det er på høy tid at kvinnenes gaver og talenter også blir verdsatt .  Dersom det skulle være et hyrde kall eller et kall til å forkynne , lede og- eller være eldste så bør kvinnene få muligheten til å lyde Gud.

Ledermangelen som stadig diskuteres kan nemlig lett løses ved å ta av seg de religiøse brillene og la Gud begynne å lede forsamlingene  i stedet gjennom sin Ånd, det kan jo tenkes at de beste menn Gud også  finner er nettopp .....kvinner!

Dette tror jeg vil bygge opp menighetene og gi nytt håp og nytt mot!

Gå til innlegget

Kristi legeme i rullestol

Publisert over 9 år siden

Når et mnsk får slag så hender det ofte at de blir lammet i halve kroppen,dvs. venstre side eller hele høyre side blir helt eller delvis lammet på grunn av skaden hjernen har fått.

Kristi kropp i Norge har vært lammet i mange mange år på denne måten, men nå lurer jeg på om det faktisk har begynt en legedomsprosess ( og som det står i Filliperne 1:6 så skal Gud fullføre det gode verk HAN har begynt!)

Jeg hadde nemlig en merkelig opplevelse en natt i uka som gikk , jeg kom over et skriv på nettet hvor det stod slik:

"KONKLUSJON:  Pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen har kommet frem til at det ikke er noen grunn for at kvinner ikke kan ha verv i menigheten som eldste eller pastor..."

 

Jeg ble sittende å måpe over det jeg leste ,og jeg bare kjente et herlig nærvær av Gud og en Salvelse til legedom som omhyllet meg.  Det var så sterkt å lese og det slo inn i meg at en sånn konklusjon bærer med seg legedom til folk i pinsemenighetene, ja kanskje til hele Kristi kropp i Norge!!

I dag når jeg gikk inn på Korsets seier sin nettside så ble det bekreftet gjennom et intervju med barnepastoren i Tabernaklet ,Bergen. Hun er kvinne og også eldste, her er en link:

http://www.k-s.no/artikkelside/article/32663

Hun har faktisk rett til å både vie, døpe og forrette ved begravelser!

Tenk for et gjennombrudd for pinsemenighetene og kanskje også trosmenighetene , forhåpentligvis også for andre trossamfunn som f.eks. Indremisjonen ...

Ja jeg vet at Statskirken har vært tidlig ute med å ansette kvinnelige prester men jeg hører enda om folk som er "i mot" , en kirke i Bergen fikk nylig mange "protest- utmeldinger" fra folk som nektet å godta en kvinnelig prest.Så det skaper enda bølger, samtidig så har vel ikke statskirken helt "nådd inn" til de andre kristne menighetene på grunn av for mye politisk innflytelse og styrelse gjennom tidene, så det at de fikk kvinnelige prester" nådde ikke helt inn" hos andre sammenheng av den grunnen.

Frelsesarmeen har vært et fantastisk forbilde når det gjelder likestilling .Der har kvinner hatt akkurat samme tjeneste som mennene helt fra starten. Katherine Booth underviste og forkynte allerede på 1800 tallet og kjempet allerede da for likestilling i tjenesten for Kristus. Og ingen annen organisasjon har vel fått hjelpe så mange mnsk og fått så mye respekt som nettopp Frelsesarmeen i over 100 år! Alikevel har andre Kristne menigheter unnskyldt det med at Frelsesarmeen ikke er en menighet på samme måte som dem selv og de er annerledes bygd opp (bla.. bla) o.s.v

Her er en link til Frelsesarmeen ang. syn på kvinnelige hyrder:

http://www.frelsesarmeen.no/pages/enhet.aspx?nr=5964

 

Det er i grunnen rart at Norge har vært så lukket for kvinner i hyrdetjenester når man har sendt ut så mange sterke ,herlige kvinnelige misjonærer gjennom årene. Bare tenk på kvinnesaks forkjemperen Marie Monsen,Annie Schau Berntsen og Sally Olsen.Disse tre fikk ikke være hyrder her hjemme men ute på misjonsmarken så var de alt sammen, det er nemlig sånn det er å være misjonærer, da er man alt,man gjør det som behøves fordi man har Kristus inni seg og Kristus er den autoriteten man behøver."Kristus er alt i alle."

Sigurd Odland,professor og prest og også en av gr.leggerne av menighetsfakultetet i Oslo forlot til og med menighetsfakultetet i protest fordi det gikk inn for at kvinner skulle få lov til å tale i kirken i 1923 , og han hadde lite til overs for Marie Monsen. Alikevel så var det akkurat hun som ble redskapet til utbredelse av evageliet i Kina og hun ble en kjent forkynner og misjonær, her er en link:

http://www.nrk.no/programmer/radio/mellom_himmel_og_jord/1482147.html

 

Noe sier meg at Kristi kropp i Norge har vært lammet helt siden den tiden.

Kvinnene sitter inne med gaver og talenter som forkynnere,eldste og hyrder akkurat på lik linje med mennene og de har ikke fått lov til å lyde Guds kall i sine liv i dette landet.

Dette er egentlig en katastrofe.

Samtidig har jeg de siste årene hørt snakk om at det er mangel på pastorer og ledere i menighetene rundt om...ja er det rart når halvparten av Guds folk i Norge ikke har fått lov!?

Nå er det kanskje på gang en gjenopprettelse av det funksjonshemmede legemet i Norge?

Ja jeg tror på det; kvinner vil få ny tro på at de kan få et kall i fra Gud på lik linje med mennene, de vil få ny tro på at Gud faktisk ikke gjør forskjell på folk og at "her er ikke mann eller kvinne..." som det står i bibelen i Galaterne 3:28 ....det er sant!

Kvinner vil få ny selvtillit og ny tillit til Gud som en god og mektig Far som kaller og utruster oss alle sammen likt, vi som har den samme Kristus i våre hjerter. Gud har ikke gitt kvinnene en svakere Kristus i sitt hjerte enn mennene, og Gud holder ikke Evas synd opp i mot kvinnene fordi Jesus døde på korset for oss alle sammen, både menn og kvinner.

Maria s lydighet til sitt store kall har dessuten forlengst gjenopprettet skammen som Evas ulydighet påførte kvinner...

Jeg snakker ikke om at kvinner på noen måte skal konkurrere med mennene om lederverv i menigheter, men det jeg snakker om er at kvinnene skal få muligheten til å lyde Gud når Han kaller til tjeneste.

Når alle lyder Gud så blir det til velsignelse for så mange fler.

Det kan hende at flere kvinnelige hyrder kan være med på å forløse menn ut i sitt kall og sin tjeneste, for eksempel. Det blir en balanse i legemet.

Kristi kropp kommer til å reise seg opp av rullestolen og komme i balanse!

Amen.

 http://www.youtube.com/watch?v=85IE3Se6OaA

Gå til innlegget

Begeistring og innlevelse facinerer

Publisert nesten 10 år siden

Det er veldig facinerende å høre på begeistrede mennesker.

Det finnes endel slike som kan mye og klarer å formidle sine kunnskaper igjennom begeistring,entusiasme og masse barnslig humor.

En av dem er Knut Jørgen Ødegaard, den kjente astrofysikeren i fra Jevnaker, som kan utrolig mye om universets hemmeligheter.

Nå har jeg akkurat sittet og sett på en dvd som handler om universet sammen med min sønn på 4 år ,og den mannen klarer faktisk å fange intressen til en 4 åring igjennom sine gestikuleringer og sin entusiasme!

Selv om han innimellom står og holder foredrag i dress og slips og kun bruker bilder i fra verdensrommet så sitter 4 åringen med store øyne og følger med.Vi har sett to dvd er og han vil gjern se dem om igjen..

Dette sier nok mye om måten å fomidle kunnskap på ,men også om man kan stoffet og er levende intressert selv.

Jeg tror begeistrede mennesker kan få folk intressert i hva som helst, jeg husker den avdøde krokodille jegeren, Steve Irwin, som gjennom sin entusisame og begeistring for krokodiller fikk tusenvis (kanskje millioner) av mennesker til å sitte klistret foran tv skjermen for å se på krokodillene,og følge ham ut på hans farefulle eventyr som krokodillejeger.

Dessverre døde han jo så dramatisk på en av sine ekspedisjoner, men det er spesielt entusiasmen og begeistringen hans som blir sittende igjen i luften, som en egen forkynnelse til verden.

En anne begeistret kjent ung mann er kokken Jamie , som har fått halve verden intressert i å lage mat ! Jeg har fulgt noen av hans serier og det er helt utrolig hvordan han får folk med seg, bare det å koke poteter blir jo spennende når den mannen setter i gang....

Ja det finnes endel andre eksempler på begeistrede mennesker, det er folk som intresserer seg for noe, og formidler det gjennom begeistring,  de har ofte masse humor og det virker som de ikke tar seg selv høytidelig i det hele tatt.

Det er vel slike ting som fanger menneskers interesse og blir facinerende.

Kunnskap er vel å bra, men det ser ut til at man må leve budskapet for å kunne formidle det med en slik avslappet begeistring.

Dette er  egentlig en egen preken om hvordan man bør formilde noe man tror på til andre mennesker for i det hele tatt å nå frem.

Ødegaard tror for eksempel på at det finnes utenomjordisk liv, og at vi innen år 2025 sannsynligvis får kontakt, og derfor har alt dette antakelig blitt så levende og intressant for ham at det vises i hele forteller- stilen hans  og i tillegg så kan han så mye om stoffet at det er lekende lett for ham å formidle det.

Når jeg derimot ser på hans formidlinger av romforskningen, så ser jeg bare enda mer av Guds allmakt og storhet på samme måten som når jeg er ute i naturen , der er det lett at tankene går til en allmektig Gud  som skaper av alt dette.

Men essensen i alt dette er ; hvordan formidle et budskap slik at folk har lyst til å høre på?

Her kan vi som ønsker å formidle evangeliet virkelig lære noe, ta en kikk på disse menneskene som klarer å formidle vanskelige temaer til barn på 4 år eller dem som får halve verden til å elske å koke poteter!

Kankskje vi har noe å lære?

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Om å være et bønnesvar

Publisert nesten 10 år siden

Gjennom forskjellige omstendigheter og gjennom forskjellige mennesker har jeg de siste månedenen blitt minnet på dette med at vi faktisk kan være hverandres bønnesvar.

Mange ganger tenker vi at Gud må gjøre noe spektakulært ,slik som å  flytte et fjell hundre meter eller kløyve havet så vi kan gå tvert igjennom for at det skal være et skikkelig bønnesvar.

Men saken er at Han leder oss mennesker , det er vi som er mirakelbærerne.Han leder mennesker til å møte andre menneskers behov.

Dersom vi åpner opp våre åndelige sanser og ikke bare tenker på oss selv så kan Gud lede oss på overnaturlig vis slik at vi for eksempel ringer en person akkurat i rett tid ,eller tilbyr en person en håndsrekning akkurat vedkommende behøver det.

Dette har jeg selv opplevd flere ganger og jeg ble kraftig minnet på dette den siste dagen av det gamle året. Vi var på vei hjem i fra juleferie og måtte kjøre tre timer fordi jeg skulle på jobb 1.januar.

Men denne turen utartet seg til å bli et mareritt. Det første som hendte var at veien over fjellet plutselig ble såpe glatt også kom vi til en trafikk kork som forsinket oss en time(på grunn av en ulykke).Midt oppe i det hele fikk jeg ekstremt høy feber og hadde ikke med meg febernedsettende,så der satt vi da ;sjuklingen ,sjåføren og minstemann midt oppe på fjellet på nyttårskvelden....i tillegg kjørte vi bomtur til en ferge som ikke gikk og måtte kjøre tilbake til en annen ferge,som heldigvis fraktet oss over, på nåde, til slutt selv om de ikke skulle gå de heller. Veiene var som sagt speilglatte og vi brukte seks timer på en tur som normalt tar tre timer...   

Men midt oppe i denne elendigheten så fikk jeg en nyttårshilsen i fra en frelst bekjent som igjen sa de skulle be for oss,når de hørte om våre vanskelige omstendigheter.

Dette gav en enorm styrke og oppmuntring på denne lange og vanskelige ferden . Vi bare kjente hvordan vi ble løftet opp ,og samtidig fikk vi en visshet om hvilken styrke det er i å ha venner og et fellesskap sammen med noen som tror og ber.

Vi kom oss helskinnet hjem og takket Gud for at den siste ferga valgte å kjøre oss over, selv om de ikke måtte og slett ikke hadde lyst.

Et annet eksempel var en hendelse nå rett før jul hvor jeg hadde tenkt på å ringe en venninde hele dagen ,fordi hun skulle få et juletre som vi hadde til overs.

Egentlig var jeg litt daff den dagen og drøyde med å ringe ,tenkte jeg fikk gjøre det neste dag.Men plutselig fikk mannen min det for seg at jeg skulle ringe med en gang og han begynte å mase om det....dette endte med at jeg endelig fikk somla meg til å ringe.

Denne venninden stod da på rema 1000 med full handlevogn og hadde bedt til Jesus om at Han skulle sende noen som kunne kjøre henne hjem med alle varene....

Hun ble så glad når jeg ringte akkurat da fordi det var hennes helt konkrete bønnesvar!

Denne damen er en alenemor som lever i bønn og har tre barn, og hun er virkelig et vitnesbyrd om Guds omsorg og kjærlighet.

Jeg har opplevd så mange slike hendelser den siste tiden ,ja egentlig i hele høst, jeg skrev også om den unge vakre jenta som stod og solgte bladet "megafon" på 1.juledag i innlegget før dette, den het "piken med fyrstikkene", det var også en slik hendelse hvor Gud leder helt konkret.

Det er slike ting som gjør kristenlivet levende og spennende når vi får lov til å være slike bønnesvar for hverandre.

Man blir styrket i troen når noen ringer en fordi Gud har minnet personen på deg, så var det kanskje akkurat det man behøvde der og da...

Jeg er overbevist om at Gud kan påvirke alle mennesker når noen ber, men jeg tror at vi som har Jesus på innsida lettere kan bli ledet til å være slike bønnesvar fordi vi er følsomme for Guds Ånd .

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere