Mai-Liss Hauger

Alder: 51
  RSS

Om Mai-Liss

Følgere

Ateisme og selvmord

Publisert over 9 år siden

Man skal være forsiktig med å frata mennesker noe å tro på fordi det er slett ikke alle som takler dette livet uten nettopp  å tro.

Barn er så forskjellige, noen er mer søkende overfor det åndelige enn andre.

Slik er det også med ungdom, og ungdomstiden er man spesielt sårbar ,og en søken etter "meningen med livet " er helt vanlig. Det er så vanlig at man kan kalle det helt normal.

For en slik ung person så kan det bli fatalt dersom miljøet rundt latterliggjør denne åndelige lengselen. Ikke alle er sterk nok til å bryte ut i fra slike miljø( som kanskje til og med består av ens egen familie) og finne sin egen tro og identitet og kan derfor ende opp med å bli deprimert fordi de ikke finner " meningen med livet".

Å gjøre narr av - eller nekte noen å tro kan være direkte livsfarlig dersom mennesket søker en mening med tilværelsen.

Som ung og søkende så opplevde jeg selv å bli møtt med latterliggjøring og bygdesladder den dagen jeg tok mitt valg om å være en Kristen. Man kan jo si at det er en pris å følge Jesus, for det er det nok helt klart.  Men samtidig så opplever jeg at det er en veldig egoisme og kynisme i ateismen som har preget dette landet, ialle fall siden min ungdomstid.

Egoismen ligger i dette å nekte andre å tro, spre sitt negative budskap om at alt er meningsløst til unge mennesker som søker meningen med livet.

Man forstår antakelig ikke alvoret i dette, man skjønner ikke at den åndelige dimensjonen av menneskene er like virkelig som det fysiske. Like lite som man skjønner at mennesket har en psyke. Derfor er vel også psykologien så nedprioritert i dette landet. Man fornekter det man ikke kan se.

Men forskere har faktisk funnet ut at land som er ateistiske har en mye høyere selvmords statistikk enn land som har en religion:

"I en gjennomgang av WHOs internasjonale statistikker for selvmord, har forskere merket seg selvmordsforekomsten relatert til de ulike religionene.17Muslimske land (som for eksempel Kuwait hvor de forbyr selvmord) har forekomster ned mot 0,1 per 100.000 innbyggere, hinduistiske land ligger på en selvmordsrate omkring 9.6 per 100.000 innbyggere. Kristne land har omtrent 1o, buddhistiske land 17.9, og ”ateistiske” land topper listen med 25.6"

 

Et sitat i fra denne linken som handler om selvmord på verdensbasis:

http://www.webpsykologen.no/artikler/selvmord-pa-verdensbasis-hva-forarsaker-selvmord/

 

Så er det kanskje på sin plass at noen ikke bare" lider som martyrer" , og godtar å bli gjort litt narr av i ny og ne, men faktisk sier i fra at ateismen kan være så livsfarlig for enkelte selv om noen kanskje klarer å leve lykkelig som ateister ( iallefall påstår de det).

Disse som er lykkelige ateister må selvsagt gjerne være det, men kanskje det er på tide å tenke over livets alvor ut i fra andre enn ens egne ståsted?Mennesker tro er nemlig veldig følsom og dyp og må respekteres, det har en like viktig rolle som psyken for veldig mange.

Det åndelige behovet har alltid preget menneskene, til alle tider. Det går ikke ann å late som det ikke er " noe mer" når mennesker til alle tider har søkt noe mer...

 

 

Gå til innlegget

Fra Elvis var bitteliten så ble han tatt med til kirken hver søndag og med store øyne stod han og fulgte intressert med på lovsangen ,dette fortalte hans mor.

Det er kanskje ikke alle som ville anerkjenne at han var en kristen sanger fordi han  ikke hadde et repertoar som bestod kun av kristne sanger,men hans musikerkolleger som fulgte ham i alle år har i ettertid fortalt at Elvis sang i fra sitt hjerte -og mente hvert ord i de mange gospel sangene som han har gitt ut.

Her er han for eksempel i ren tilbedelse av Jesus:

http://www.youtube.com/watch?v=2qnhGnt-icg

 

Selv om livet kan gå i berg og dal bane for mange så er jeg overbevist om at en grunnvoll av tro holder igjennom alle stormer, det er som en grunnvoll av edle steiner , ja som om man har bygget huset sitt på fjell- og det står der støtt og solid selv om mennesket ikke klarer å leve perfekt , rent og hellig hele sin livstid.

 Når det stormer og regnet flommer ned igjennom livet så vil man alltid stå på en grunnvoll av fjell som ikke rokkes dersom man har Jesus i hjertet sitt. Troen og beslutningen i hjertets dyp står fast uansett. Jesus slipper oss nemlig ikke så lett...Han elsker oss med en evig kjærlighet!

 

Her er et klipp av Elvis Presley hvor han står og nyter av Den Hellige Ånds nærvær i det han har bedt koret synge om Ånden og dette  nærværet:

 

http://www.youtube.com/watch?v=14x_MuBwS28&feature=related

 

Dette nærværet kommer når man priser Jesus og har fokuset på Ham.

 Jeg elsker også dette nærværet, dette er noe jeg lever i daglig igjennom å være en personlig Kristen.

 Hver gang jeg søker Jesus i bønn så kommer dette nærværet av Ånden, og sammen med min mann så har jeg opplevd mange herlige bønnestunder hvor vi har sittet innhyllet i dette Hellige nærvære av Den Hellige Ånd.Det er som en overnaturlig fred og kjærlighet hvor man får ny styrke for hver dag.

Dette er ikke noe man opplever kun på karismatiske møter, men man kan rett og slett leve i det daglig.

 

 

 Til slutt vil jeg komme med en oppfordring sammen med Elvis i gjennom denne evangelistiske sangen, en oppfording om å strekke deg i mot JESUS så vil Jesus strekke seg i mot deg:

 

 

 

http://www.clips.fm/elvis-presley/video/45451

 

 

 

 

Gå til innlegget

Maria var ingen surrogatmor!

Publisert over 9 år siden

Det er merkelig hvordan ikke- kristne journalister gladelig bruker bibelhistorien for å pynte på sine politiske meninger, som de så serverer folket som en "sannhet".

Marie Simonsen skriver i Dagbladet at Maria er historiens første surrogatmor:

http://www.dagbladet.no/2011/06/19/kultur/kommentar/surrogati/16985037/

Noe som er en total misforståelse av Guds kjærlighet og Hans overnaturlige verk igjennom å sende Sin egen Sønn til verden som en liten baby,født av en kvinne; en mor.

Maria ble nemlig ikke brukt som et surrogat, hun ble spurt om hun ville bære fram barnet og være dets mor, det er nemlig en helt annen setting enn å bære fram barnet og gi det bort for penger.

Gud fremhevet med dette morsrollen som en viktig del av Hans plan for Jesus og selve frelsesverket, for hva hadde vel den lille babyen Jesus vært uten en kjærlig mor som ammet Ham,stelte med Ham og fostret Ham opp til å bli en Gudsmann?

motsatt av surrogati er hele denne historien at Gud forbedredte en mann til å stå ved Marias side igjennom alt og være guttens pappa; nemlig Josef.

Med dette så favoriserer Gud faktisk kjernefamilien og Han sørger for at en mor slett ikke skal gi i fra seg et barn hun har båret fram, Han gav Maria en spesiell sønn og en kjærlig ektemann ved sin side.Sammen så oppdro de JESUS , verdens Frelser.

(Surrogati betyr å bære fram et barn for så å gi det fra seg etter fødselen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy   )

Selv når de ble forfulgt av Herodes så sørget Gud for at familien ble beskyttet som en familie, Han gav pappaen Josef advarsler i drømmene sine slik at han kunne beskytte den lille babyen som han hadde fått ansvaret for, og moren(Matt.2:13-14).

Når Jesus døde på korset så hadde han stor omsorg for sin mor og trøstet henne ved å gi henne en av sine disipler som sin sønn, i kjærlighet en overnaturlig handling til trøst for sin mamma. Denne disiplen ble nok veldig kjær for Maria. Og her snakker vi om en voksen sønn:  Joh. kap. 19: 25-27

Marias engasjemang som Jesu mor var livslang , fra krybbe til sønnens død 33 år etter.

Hun ble respektert av Gud og vist kjærlighet av Jesus til siste slutt, som Hans mor!

Her har nok katolikkene en mye finere tradisjon for å ære kvinner og morsskapet i det de framhever Jomfru Maria så sterkt som de gjør.

Jeg tror vi i mer protestantisk retning har mistet noe ved å slutte å ære Maria, for den bragd hun gjennomførte ved å si ja til kallet om å gå igjennom en graviditet, uten engang å være gift først.

Hun risikerte å bli steinet for seksuell umoral, men valgte å stole på Gud og gi blaffen i alt sladder og alle vondord som hun tross alt utsatte seg selv for ved å ta i mot dette kallet.

Hun risikerte også å miste mannen som hun var forlovet med,Josef tenkte jo på å skille seg i stillhet , men Gud avverget dette ved å gi ham drømmer når han sov(Matt.1:18-25)

Hele veien ser vi altså Guds lidenskap for familien; mor ,far og barn.

At noen da allikevel kan vri hele denne fine historien til å handle om surrogati er meg en gåte.

Det er så langt i fra sannheten som man kan komme.

Gå til innlegget

Kvinnevisdom bygger huset....

Publisert over 9 år siden

...men dårskap river det ned med sine hender. ( ordspr.14:1)

Det er ikke så ofte det blir lagt vekt på noe feminint som bra i forkynnelser og bibellesninger

 

, så her måtte jeg gni meg litt i øynene en natt når jeg ble oppmerksom på hva som faktisk står i ordspråkene i både kap. 8 og 9.

Jeg har rett og slett ikke tenkt så nøye over det før, og det har vel også sammenheng med hvilken utlegninger jeg fått presentert i fra bibellærere jeg har blitt påvirket av opp gjennom tidene. Men her i ordspråkene kap 8 så står det om en kvinne som heter visdom og det fortsetter i kap. 9.

Vidsom er jo noe som er bra og livsnødvendig for oss mennesker, vi kommer ingen vei uten litt visdom, iallefall så skaffer det oss en god del problemer dersom vi i voksen alder kommuniserer med andre uten å ha visdom.

Bibelen snakker også om Ånden som gir visdom, og det står i Jesaja kap.11 v. 2.

Det går  ann å be om å få dette : "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud ,herlighetens Far , må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg..." (Ef 1:17) ...dette sa Paulus til menigheten i Efesus.

Vi blir altså oppfordret til å be om å få denne visdommen som med all frimodighet blir beskrevet som en kvinne i ordspr. kap 8 og 9.

Mitt inntrykk er at alt kvinnelig skal  skal ties i hjel og gjerne omskrives og bortforklares som mindre viktig i tradisjonell Kristen sammenheng .

Derfor er det også at disse to kapitlene blir omskrevet til intetkjønn i noen bibler.

Det pussige er jo at det henvises til Jesus ,spes. i vers.5 i kap.9

Jeg tror på ingen måte at dette er noe bevis for at det skulle være en kvinnelig side ved Gud , men rett og slett at det kan være en sammenheng mellom Kristi menighet som bruden selv, og Kristus som brudgommen.

Guds menighet omtales jo ofte som en kvinne; en brud.

Det er bare så flott at bibelen gir ære til det kvinnelige og omtaler visdom som en kvinne.

Man kan jo selvsagt tenke på all moderlig omsorg som visdom , og menighetene som et sted hvor denne visdommen praktiseres.

I så måte så blir det kanskje også litt mer naurlig å tenke på at kvinner egner seg like bra til både hyrder og ledere som mennene.

Jesaja 49:15 :

"Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme,så vil jeg aldri glemme deg."

Når  Jesus sier i  Matt.23.37:

"Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. "

 

(Vi vet at om det brenner i naturen, ligger høna på kyllingene sine og brennes til døde, mens kyllingene overlever under henne. Kan man finne et finere uttrykk for det Jesus gjorde for oss ?)

 

-Så er dette de sterkeste kjærlighets bånd i fra naturens side som Jesus bruker for å forklare den intense kjærligheten som Han selv har til oss mennesker.

 

I det siste kapitlet i ordspråkene så står det om den gode kone.

Jeg har alltid tenkt på dette kapitlet som en oppfordring til oss kvinner om å være akkurat slike god hustruer som det står om i dette kapitlet. Og det er jo selvsagt ikke så dumt å ha dette som forbilde.

Men nå har jeg plutselig fått øynene opp for at jeg kan sammenlikne ordspr. kap. 31 med menigheten ,fordi menigheten skal være Kristi brud; altså den god kone, slik som i ordspr. Kap. 31:20:

"Hun åpner hånden for dem som lider nød, rekker ut armene til fattigfolk."

Dette er jo oppdraget til Guds menighet, og vers 23 og 25 her sier noe om Guds folk og ikke bare kvinnene:

"Hennes mann (Kristus?) er kjent der folket samles,Han sitter sammen med landets eldste"

 

Og videre :

 

"Kraft og verdighet er hennes drakt, og hun ler mot kommende dager."

 

Når jeg leser Joh.åp. 21 så omhandler Guds menighet også en hustru,en brud ,v9-10:

"Kom jeg skal vise deg bruden,Lammets hustru .... I Ånden førte Han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem.Den kom ned fra himmelen,fra Gud."

 

Tatt i betraktning alt dette så får kvinnen visdom en dypere betydning som nettopp ; kvinne.

Dersom Kristi menighet er en brud for Kristus så bør denne bruden ha kvinnevisdom for å bygges opp. Kvinnevisdom i form av en intens Kristus kjærlighet som er enda mer trofast (om mulig) enn en mors kjærlighet og hønas standhaftighet ovenfor eggene hun ruger på.

Når det står i 1.kor.13.13 om at det største av alt er kjærligheten tror jeg ikke vi finner mer visdom enn det å elske hverandre, og det er også det største og viktigste budet Kristus gav oss, dette at vi skal elske Herren og vår neste som oss selv.

Det står til og med at kjærligheten dekker over en mengde synder og  det er

når vi inviterer Jesus inn i våre liv som vår frelser og Herre at denne kjærligheten strømmer   inn i våre hjerter slik at vi kan elske både Gud og hverandre.

Rom 5, 5: Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. Eller som Paulus sier det i Gal 5,22: Åndens frukt er kjærlighet…

 

Når denne strømmen får flyte, da taler vi vel om hverandre, da tar vi alt i beste mening, da oppmuntrer vi hverandre, hjelper hverandre, da bærer vi hverandres byrder.

Denne kjærligheten dekker over en mengde synder, sier altså Peter, 1 Pet 4,8.

Da henger vi oss ikke opp i bagateller, men bærer over med hverandre i kjærlighet. Da er det mulig å elske endatil våre fiender, Matt 5,44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere