Mai-Liss Hauger

Alder: 51
  RSS

Om Mai-Liss

Følgere

Alle kan få barn med seg selv

Publisert rundt 9 år siden

Forskerne er kommet ganske langt når det gjelder cellers utviklingsprosess.I dag kan faktisk helt vanlige celler omdannes til en type stamceller kalt iPS-celler og deretter utvikles til alle typer celler.

F.eks kan en hudcelle omdannes til en egg- eller sædcelle, og det baner vei for å kunne få barn med seg selv.

Dette kan teoretisk sett innføres i løpet av bare to-tre år, fordi man vet framgansgsmåten til det hele.Det kreves bare endel testing og forståelse av hvordan man koordingerer iPC celler slik at de klarer å utvikle et lite barn gjennom denne prosessen.

iPC -cellen har iallefall potensialet til å revolusjonere den menneskelige forplantningen i løpet av bare 10-20 år.

I 2008 skapte forskere et tidlig fosterstadium av en menneskeklon, fosteret hadde 40-70 celler. Så ble fosteret destruert fordi loven forbyr menneskeklon i de fleste land i dag.

Men kloning utføres allerede på bl.a kveg ,griser,hunder og katter .

Teknikken er relativt enkel; men det vanskelige er å skape velskapte barn.

Teknisk sett så sies det også at det er mulig å klone et menneske i løpet av bare ett til to år, men på grunn av sikkerheten og faren for misdannelser og "uhell" underveis i prosessen nå så vil det antakelig gå minst 10 år til før kloning av barn blir et offentlig tilbud....

(Dersom noen mister et barn kan de altså få en kloning av det samme barnet gjennom et hår eller lignende fra det døde barnet)

Men hva er 10 år? Det er altså rett om hjørnet før vi står ovenfor en helt annen type etiske valg enn kun spørsmål om surrogatmor eller om homofile skal få adoptere barn.

Mange vil sikkert tenke nå at dette aldri kommer til å skje.Kloning? Nei, de fleste tror nok at staten vil sørge for lover som forbyr dette.

Men jeg er ikke så sikker på det lengere. Når det blir mer og mer vanlig å bruke surrogatmødre slik at par av samme kjønn kan få barn, eller sæddonasjon, så er allerede en god del etiske grenser passert.

Og man vil finne roserøde ,tåredryppende historier å fortelle slik at foreldre som mister et barn selvsagt ( i nestekjærlighetens ånd?) må få lov til å klone sitt døde barn i fremtiden.

Man vil bruke disse tåredryppende historiene til å legailsere at folk kan få barn med seg selv gjennom iPC - cellen, og man vil også bruke slike historier for å legalisere at kvinner kan bli både mor og far til sitt eget barn, så også menn.

Dette er nemlig også en mulighet i løpet av de neste 10-15 årene.

Forskerne "jobber med saken" slik at i fremtiden så kan de forandre en celle fra en mann til en eggcelle,slik at barnet kan få arveanlegg fra begge mennene i et homofilt forhold.

De har faktisk klart å skape eggceller av både hannlige og hunnlige stamceller hos mus, og trolig blir det snart mulig å befrukte dem slik at de utvikler seg til levedyktig avkom.

Det samme med lesbiske par; man kan f.eks ta en hudcelle fra den blivende kvinnelige faren ,endre den til en sædcelle og føre den inn i et egg fra den partneren.Ni mådeder senere vil hun da føde et velskapt barn ,som i likhet med andre barn ,har arvet halvparten av genene fra far og mor.Nå vil både moren og faren imidlertid være kvinner- og barna vil være jenter fordi både den kvinnelige "sæddonoren" og moren kan bare bidra med x- kromosom...

Jeg tror m.a.o at samfunnet kommer til å godta mye mer enn surrogatmødre i fremtiden.

Har man allerede trådt over grenser så kraftig at man tillater folk i høye stillinger i samfunnet å skaffe seg barn via surrogati, så kommer samfunnet til å tillate alt mulig bare de får en "bløt" nok forklaring i fra en gruppe mnsk på deres behov og ønsker, så vil det skje.

Bare man manipulerer nok med menneskelige følelser og behov så tror jeg at samfunnet kommer til  å tillate kloning i fremtiden, og også at folk får barn med seg selv....

Gå til innlegget

Til barnas beste?

Publisert rundt 9 år siden

Det er utrolig provoserende å lese om sak etter sak i barnehagene rundt om i landet vårt hvor små barn blir alvorlig skadet og til og med drept,samtidig som det enda ikke er opprettet en nasjonal oversikt over barnehageulykker.

Dette mener jeg sier ganske mye om barnas stilling i samfunnet vårt.Fordi det høres så flott ut når politikere snakker om full barnehagedekning, som om dette er til det aller, aller beste for alle små barn i Norges land, samtidig som det faktisk ikke finnes en eneste nasjonal oversikt over alle farene som disse små utsettes for daglig i barnehagene rundt om.

Det er jo litt rart siden barnehager har eksistert i bortimot 30 år snart.Tenk ikke en eneste nasjonal oversikt har blitt laget!!

 Med tanke på voksnes arbeidsforhold, som innebærer å være både fagorganisert og ha eget verneombud på arbeidsplassen for å trygge arbeidernes hverdag, så synes jeg det er skikkelig provoserende at det ikke til dags dato har blitt ført en nasjonal oversikt over ulykker i barnehagene. Er de voksne mer verdt enn barna?Er deres arbeidshverdag og sikkerhet viktigere enn barnas?

Jeg har en viss anelse om at barnehage prosjektet er til det aller, aller beste for det politisk-økonomiske samfunns hjulet og slett ikke til det beste for barna.

Barnehagene har blitt løsningen for bl.a å skape arbeidsplasser for de voksne og få alle voksne ut i arbeidslivet slik at de kan betale skatt .

Det er jo da ganske ironisk at de fleste barnehagene består av kvinnelige ansatte, samtidig som alle mødrene tvinges ut i jobb mens ungene er små babyer.

Noen barnehageansatte bringer faktisk ungene sine til andre barnehager for så å dra på jobben sin  som består i å passe på andres unger. Forstå denne logikken den som kan, jeg skjønner den ikke.

Regjeringen har nå bestemt at kontantstøtten skal reduseres til å gjelde i kun 1 år, fra barnet er 1-2 år .Fra fylte 2 så er det altså slutt på kontantstøtten.

Dette er et ledd i å tvinge alle foreldre til å sende ungene sine i barnehager, man sier så pent at dette er til barnas beste, men så lenge man ikke gidder å dokumentere og forske rundt barnas faktiske trygghet og sikkerhet i disse barnehagene så synes jeg det avslører ganske mye om politikernes egentlige hensikt.

Hensikten kan nok bare regnes i kroner og øre...

På samme måte som man for 30 år siden begynte å indoktinere kvinner og samfunnet om at alle kvinner skulle ut i jobb for å gjøre karriere, og slutte å føde for mange barn(noe man har lyktes med til de grader) , på samme måte så indoktrineres samfunnet nå med at barnehager er det beste for ungene.

  Nå har imidlertid endel politikere begynt å innrømme at det har gått litt for langt når det gjelder å  gjøre karriere og ikke bygge familie,og man forsøker å ro litt i dag for å få folk til igjen å få flere barn. Kanskje noen få har innsett at barna er Norges framtid?

Når skal de innse det samme når det gjelder barnehager? Enda det finnes psykologer som har dokumentert at det er skadelig for ett åringer å være i barnehager så fornektes dette.

Det er så mange områder hvor barn er involvert som egentlig ikke gagner barna, da lurer jeg på om det ikke bygges opp til det beste for de voksnes verden og ikke ut i fra barnas følelser,ønsker og behov.

 

 Man skjuler det selvsagt og får det til å høres ut som om det er barnas beste. Men når man ser på resultatene av ting som blir gjort så blir alt avslørt. .

Jeg kan også dra inn skolen i dette og for eksempel nevne at barna nå begynner på skolen allerede når de er 6 år gamle.Jeg mener de er alt for små til å plasseres på skolebenken,samtidig som det i så ung alder fortsatt er store forskjeller på ungene mentalt. En unge født i begynnelsen av året kan være mye mer moden enn en unge født på slutten av året, i realiteten så er noen unger kun 5 år når de begynner i 1. klasse!

Så igjen, hvorfor? Hvorfor måtte politikere presse dette igjennom?

Jo , de flytter barnehageungene over i skolen fordi de ikke har klart å bygge nok barnehager og for å spare penger. Fra å være de største i barnehagen blir disse ungene de minste på skolen  og fortsatt på sandkasse nivå.

De har nelig kun en lærer og de blir da mye biligere i drift,samtidig skal ungene være på SFO etter skoletid,noen foreldrene skal betale for.

Her er det altså igjen snakk om oppbevaring og økonomi.Ungene må jo for all del ikke få noen slags mulighet til å tilbringe for mye fritid i sitt eget hjem mens de er små .

Når det gjelder skolen så er det jo også en kjent sak at et stort antall elever dropper ut i fra videregående skoler i Norge.

Man stiller ikke spørsmål ved om systemet og politikken er feil, neida det er da de unge sin egen feil. Alt er galt med dem, de sliter psykisk osv.

 Men å gå i seg selv og tenke over om dette kunne ha sammenheng med at de unge har blitt plassert i barnehager til oppbevaring fra de ble født, for så å overføres til skoleverket for oppbevaring når de ble litt eldre,slik at det økonomiske hjulet og de voksnes behov skulle tilfedsstilles , nei det gjør man ikke.

Alt er ungdommene eller foreldrenes feil.Politikken er visst ufeilbarlig.

Man klarer ikke å se at ting har en sammenheng.Men et kjent ordtak sier som følger:

"På fruktene skal treet kjennes" (Hentet fra Bibelen). Dette er et meget godt ordtak som gjør det umulig å bortforklare resultatene vi ser i dag både på skolene og i barnehagene.

Barna blir nemlig frukten av dårlige politiske vedtak uansett hvordan man snur eller vender på det. Politiske vedtak tvinger foreldrene til å samarbeide igjennom økonomiske pressmidler som for eksempel å fjerne kontantstøtten, og dermed tvinge mange unge foreldre til å sende to åringer til barnehagen uansett om ungen er utrustet for det eller ikke.

 

Her følger noen linker til skremmende eksempler i fra stygge ulykker i barnehager, og dette er slett ikke de eneste:

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10038635

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10012105

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10096705

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10018651

 

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=507329

 

 

Disse eksemplene viser meget klart at unger ikke er så trygge i barnehage som man vil ha det til.

Det er helt vanlig at barnehagene ikke tar inn ekstra bemanning dersom noen av de ansatte blir syke, på grunn av økonomi og innsparing. Da går altså små unger i flokk og får verken pass eller omsorg nok i løpet av den dagen.

En av ulykkene jeg har linket til skjedde nettopp på grunn av dette..

At staten alikevel kjører på med propaganda for at alle små skal i barnehagen og det er det beste som finnes  er jo en direkte usannhet.

Jeg mener at alle barn har det aller best hjemme sammen med sin mamma eller pappa til de er store  og modne nok til å få lekekamerater, og være litt borte fra foreldrene. Slike ting melder seg naturlig og bør ikke presses på ungene.Noen barn behøver kanskje å være hjemme helt til de er 4 år mens andre gjerne kunne begynne i en barnehage når de er bare 3 år.

Alt burde være til barnets beste og fordi unger er så forskjellige og har forskjellige behov, akkurat som oss voksne. Det er jo derfor vi voksne velger forskjellige yrker, er det ikke? Mens ungene, de  bare stues sammen og alle skal liksom behandles likt...

En mye friere barnehage politikk er altså til det aller, aller beste for barna ,og ikke kun de voksnes verden...

 

 

Gå til innlegget

Norske gisler i Kongo

Publisert over 9 år siden

I et skittent  fengsel i Kongo sitter det to norske unge menn som er helt uskyldig dømt for å ha drept sin sjåfør midt inne i svarteste jungelen, og ikke bare det de er i tillegg dømt for å være spioner for den Norske stat og selveste kong Harald.

Hvorfor i all verden skulle to norske menn drepe sin stakkars fattige sjåfør midt inne i en jungel i Afrika?En sjåfør som de var helt avhengig av for å komme seg fra a til b i jungelen i et fremmed land.

Hele historien er jo helt absurd fra begynnelse til slutt.Alikevel så sitter disse to fortsatt ,etter to år, fengslet i Kongo.Ingen klarer visst å få dem ut , selv om saken er så gjennomsiktig, det er jo penger de vil ha i kongo, i fra den norske stat.

Dette betyr at de to er gisler.

Det likner jo overhodet ingenting at et land kan komme med slike anklager i mot Norge også slippe unna med det, og fortsatt holde to Norske statsborgere som gisler i flere år uten at Norge kjemper med nebb og klør for å få dem ut.

Jeg synes Norge burde trukket all økonomisk støtte til landet intill de skjønner allvoret og utleverer de to gislene .

Dette er nok et tøft land som bare skjønner tøffe forhandlingsmåter.

Det er kanskje litt merkelig men jeg hadde en sterk opplevelse rett etter at Joshua French og Tjostolv Moland ble arrestert.

Min første tanke når jeg så de to på tv skjermen var at de kanskje hadde gjort noe galt der nede , men samtidig fikk jeg så lyst til å be for dem.Jeg visste jo ingenting om disse to men jeg fikk altså en bønne byrde for dem.

En natt denne tiden så fikk jeg en helt klar drøm hvor Tjostolv og Joshua stod foran meg i et hvitt skinn, Joshua litt lysere enn Tjostolv i håret og de var veldig unge ,vakre gutter , og Joshua French sa inderlig disse ordene til meg: " Vær så snill å fortsette å be for oss!"

Denne drømmen overbeviste meg på et tidlig tidspunkt om at disse unge mennene faktisk er helt uskyldig.

Noen vil kanskje si "det er bare en drøm", men jeg kan bare svare at det ikke er hver dag jeg får bønnebegjær av mennesker igjennom drømmene mine i så tydelige drømmer som dette. Jeg tviler på at det er dagligdags hos noen andre heller.

Iallefall så overbeviste det meg om at de to er uskyldige .Og saken har jo i seg selv framstått så søkt etterhvert, at selv uten denne indre opplevelsen så ville jeg uansett tro  at de er uskyldig dømt og fengslet.

For meg så er det med dette viktig å få frem  at to nordmenn sitter uskyldig dømt i et fengsel i Kongo.

De har overhodet ingen rettsikkerhet og forholdene de soner under er så skrekkelige at man lurer på hvor lenge de kommer til å overleve.

De får verken mat eller rent vann av de kongolesiske myndighetene men overlever kun på hjelp utenfra.Innsamlede penger fra venner i Norge har hjulpet dem til nå, og vi får bare takke Gud for at de har overlevd alle sykdommene som herjer i dette skitne fengselet.

Her er en link til bloggen som familien driver i denne desperate situasjonen:

http://www.freefrenchandmoland.com/

Gå til innlegget

En rose i fra Jesus

Publisert over 9 år siden

Det var umulig å oppdrive en eneste rose på tirsdag når vi tenkte å delta i et rosetog i fra Vik til Sundvolden. Vi trålet Hønefoss men alle rosene var utsolgt. Jeg ble litt trist inni meg fordi jeg hadde så lyst til å bære med meg det sterke symbolet som en rød rose er.

I stedet for roser kjøpte vi to hvite og rosa liljer.

Rørt til tårer stod vi å hørte på en tale hvor datter av "mor Utøya" oppfordret alle om å ikke hate, men heller elske for å ære de døde.

Stille vandret så ca 2000 mnsk med enten blomster eller fakler i hendene avgårde i fra Vik mot Sundvolden

Alle holdt lys og blomster høyt til ære for de døde ungdommene, og som en symbolsk handling som rommet både kjærlighet og ønske om å gi trøst til alle pårørende.Samtidig var det et samhold  og en sterk mur i mot terror og ondskap,en slags stille enighet.

Man gjorde seg mange tanker underveis og det var ganske sterkt når vi kom ned mot tyrifjorden,vannet hvor ungdommer hadde kjempet for livet bare dager i forveien .

Mange valgte å kaste sine roser og blomster på vannet, også vi.

Det var  en spesiell følelse å slippe disse blomstene...la dem seile av gårde på vannet...

våre to liljer ble liggende ved siden av hverandre og duve i vannet, og det var  vakkert der de fløt av gårde. Ungdommene var veldig i våre hjerter under denne sermonien.

Det føltes som om vi måtte slippe dem men helst ikke ville, men så var vi nødt...tenk da hvordan deres foreldre og søsken føler det.

Når vi så gikk videre så fant jeg en rød rose på veien.

Jeg ble veldig glad fordi jeg hadde et sterkt ønske om å legge ned en rose sammen med de andre når vi kom helt frem også.

Det føltes som om jeg fikk en rose i gave og når vi gikk videre takket jeg Jesus for at Han gav meg denne rosen, fordi rosen var et bilde på Jesus selv, den var blodrød.

Jeg så for meg ungdommene også som vakre roser og helt fremme stoppet vi andektig og la ned denne rosen sammen med de tusenvis av andre.

Jeg følte at vi var med på noe viktig hvor både Himmelen og jorden fulgte med på hva vi gjorde, jeg er sikker på at ungdommene kunne se oss, og englene som hentet ungdommene på Utøya til et bedre sted var også til stede.

Det er godt å tenke på at rosen i fra Jesus ligger der sammen med alle de andre tusen rosene.

Han gråter sammen med alle som gråter og har gitt sin  blodrøde rose som en gave , et symbol og en trøst i sorgen,lytt til denne nydelige sangen "jag vil ge deg en blomma ":

http://www.youtube.com/watch?v=gFi5-1FifwQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Den tredje tråden

Publisert over 9 år siden

 

Den som har peiling på tauverk vet at dersom det er tykt surra sammen så er det ekstra slitesterkt og tåler en trøkk.

En tid bodde jeg i Bergen og der kjørte vi stadig forbi noen veldig lange , merkelige hus , jeg stusset lenge over disse husene men fikk til slutt forklaringen; det var  reperbaner :

http://no.wikipedia.org/wiki/Reperbane

 

Slike hus som man i fra gammelt av benyttet til å lage solide tau som ble brukt spesielt i skipsfarten. Bergen hadde jo mye handel via sjøveien , mange skip kom innom der, så derfor har Bergen hatt mange slike reperbaner.Noen står enda den dag i dag.

Det var visstnok vanligst med  treslåtter ; altså tau som var surret sammen fra tre til ett tykt tau.

Dette med slike solide tau er noe jeg stadig tenker på i forhold til mitt ekteskap fordi det var et ord vi  fikk når vi gifta oss, og det var ordet som står i forkynneren kap 4 :12:

 

"En tretvinnet tråd kan ikke så lett slites av"

 

 

http://www.bibel.no/Hovedmeny/nettbibelen.aspx?book=ECC&chapter=4

 

 

 

For mange så er sommeren den tiden på året hvor man både gifter seg -og andre bestemmer seg for å ta ut separasjon eller skillsmisser.

 

Det siste er veldig trist, men når man har levd en stund og sett hvordan stormene i livet kan herje med alle og enhver, så skjønner man hvorfor skillsmisse kan bli  løsningen for noen.

Men en ting har jeg erfart og det er at gjennom stormene så er det veldig verdifullt at man er knyttet sammen i ekteskapet - ikke bare som to individer - men som tre, slik som et tau er tvunnet sammen på reperbanene.

På samme måte som et skip som står ved kaien er tjoret fast med et tykt og solid tauverk for ikke å fare alene til havs uten styrmann , så behøver vi også et slikt solid tau til å binde oss i sammen i hverdagen.

For oss så har det i løpet av årene oppstått noen stormer og en del grunner i det naturlige til å takke for oss å gå hver til sitt, men på grunn av at vi er bundet sammen med et så sterkt "tauverk" så holder det ennå etter mange år.

Den tredje tråden er Jesus Kristus og vårt bønnefellesskap med Ham , som ektepar.

Uten denne tråden så hadde vi også slitt veldig, slik som veldig mange andre ektepar gjør etter en tid.

Det er klart at vi har kjærligheten til hverandre som grunn , men livets bekymringer kan lett tære på relasjoner mellom mennesker, og da er det at man behøver et kjempesterkt tauverk som hjelper til med å holde ekteskapet sammen.

 

Kristus og kommunikasjonen vår med Ham er limet i vårt ekteskap!

 

Vi har lært å holde oss nær til Ham som ektepar, for da Holder Han seg nær til oss og vi får styrke og hjelp i hverdagen.

Når en av oss er sliten så ber den andre- og Gud kommer alltid med styrke og hjelp.

Innimellom så tar vi nattverd sammen og det er også en enorm styrke å kunne gjøre dette som ektefolk.

Vi står i en pakt med hverandre og med Kristus.

Noen ganger når det kanskje har sklidd litt ut og gått litt for lang tid i fra siste bønnestund så er det ofte at problemer og bekymringer tårner seg opp, da er det gjerne at en av oss utbryter oppgitt "nei nå MÅ vi be!"... og dette løser alltid opp hele den spente atmosfæren, vi kan se klart igjen og får ny styrke og nytt mot.

Ekteskap er virkelig en velsignelse og det finnes hjelp når man sliter, noe alle kan gjøre.Det viktigste er å være knyttet sammen med et solid tauverk, for det holder igjennom alle stormer. Forkynneren kap 4 igjen fra vers 9-12 :

" 9Det er bedre å være to enn én;
de får god lønn for sitt strev.
10 For om de faller, kan den ene
hjelpe den andre opp.
Men stakkars den som er alene!
Når han faller, har han ingen
til å reise seg opp.
11 Når to ligger sammen, blir de varme,
men hvordan kan den enslige bli varm?
12 Om noen vinner over den som er alene,
vil to kunne stå seg mot ham.
En tretvinnet tråd
kan ikke så lett slites av."

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere