Mai-Liss Hauger

Alder: 51
  RSS

Om Mai-Liss

Følgere

Himlenes rike hører barna til!

Publisert nesten 11 år sidenMen hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Dette er fra Romerne kap.10.8-10

Det er slik man blir frelst når man er stor nok til å FORSTÅ dette med å ta i mot Frelsen

Før man er stor nok til det så ER man et Guds barn.
Dette samsvarer med Jesus sine egne ord:

Matteus 18.2-6

"Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt i blandt dem og sa:
"Sannelig sier Jeg dere ; uten at dere blir som et lite barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.
Den som gjør liten som dette barn , han er den største i himlenes rike.
Og den som tar i mor et slik lite barn for Mitt navns skyld, tar i mot Meg" "

Og videre i vers 10. :

" Se til at dere ikke forakter en av disse små !For jeg sier dere at deres engler i Himmelen ser alltid min Himmelske Fars ansikt."

Matt.19.14-15:

"Da sa Jesus : La de små barn være , og hindre dem ikke fra å komme til Meg , for Himlenes rike hører slike til.
Og Han la sine hender på dem , og drog så bort derfra"

Jesus sier klart at Himlenes rike hører barna til, her er det ikke snakk om hvordan familie barna kommer i fra eller om barna er døpt, her sier Jesus at alle barn har en automatisk plass i Himmelen.

Det at kirken har praktisert haste dåp forteller bare om en gammel overtroisk frykt for at babyene ikke skulle komme inn i Himmelen dersom de ikke fikk dåpsvannet over hodet.Dette er rett og slett vranglære !
Tenk på de som ikke nådde å få babyene sine døpt da....?

Jeg tror mange prester sier at dette er feil nå for tiden, men selve dåpshandlingen som står skrevet på siden til "kirken den norske "  tar fortsatt med at barnet blir FRELST i dåpen.

Dette stemmer IKKE, GUDS rike hører barna til uansett om foreldrene tror på Gud eller ikke!!

Jesus selv som er vårt forbilde ble døpt som voksen.

Videre vil jeg ta med salme 8.3:

"Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige"

Og Matt.21.15-16:

"Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger Han gjorde , og barna som ropte i templet :"Hosianna Davids Sønn!"-
Da ble de harme.
Og de sa til Ham: Hører Du hva de sier?Men Jesus sa til dem ."Ja !
Har dere aldri lest:Fra umyndige og diebarns munn har Du beredt deg lovprisning?"
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere