Hermod Herstad

Alder: 61
  RSS

Om Hermod

Følgere

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Jeg har allerede vist at vitenskapen har et naturalistisk premiss som grunnlag for all sin vitenskapelige tenkning. Dette premisset har absolutt ingen evidenser eller noe vitenskapelig grunnlag. Det er således uvitenskapelig å la dette premisset være styrende for vitenskapen og de vitenskapelige konklusjoner.

Jeg har lest disse setningene et par ganger for å finne ut hva det egentlig er Eikaas snakker om. Dette vanskeliggjøres av selvmotsigelsene og det som for meg synes å være logiske feilslutninger.

Er dette bare et "bevis" for at tilhengerne av "The Conflict Thesis" har rett? 

Jeg siterer innledningen fra Wikipedias omfattende artikkel om dette:

"The "conflict thesis" is a historiographical approach in the history of science which maintains that there is an intrinsic intellectual conflict between religion and science and that the relationship between religion and science inevitably leads to hostility; examples to support this thesis have commonly been drawn from the relations between science and religion in Western Europe. The thesis retains support among some scientists and in the public,[1] while most historians of science do not support the thesis, especially in its original strict form."

[2][3][4][5]  

https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_thesis

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Som jeg allerede har påpekt, så påviser ikke rapporten noen korrelasjon mellom kreasjonister og konspirasjonsteoretikere. Likevel opprettholder du påstanden. 

Jeg har ikke påstått noe som helst utover rene statistiske selvfølgeligheter som det ser ut til at du har misforstått? Jeg har ikke lest rapporten.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Ja Christensen, hvordan reagerte jeg da jeg av en ateist ble satt i bås med konspirasjonsteoretikere?

Jeg tviler på om forskningsrapporten nevnte deg personlig, Eikaas. Påvisning av en viss korrelasjon er ikke ensbetydende med at alle kreasjonister er konspirasjonsteoretikere eller omvendt? :-)

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Øye har forklart nøye om sin vurdering av div fantasier om jøders avstamning og annet.Men Herstad dømmer i kjent stil uten å reflektere over hva Øye forklarer.
Når så Herstad leser hva Øye har forklart må det forventes en beklagelse fra Herstad for hans nedrakking av evner hos sine meningsmotstandere.

Øye m.fl burde være takknemlig for at jeg og Frøland viser hva slags kilder de anser "som troverdige" og hvilke "bisarre ideologier" (anvender Karlsens betegnelse i stedet for "vrøvl") som oppstår i og befinner seg i ytterkantene av de kristensionistiske miljøene. Men jeg må innrømme at det begynner å bre seg en mistanke om at dette forvirrede tankegodset er mer utbredt enn jeg ante?

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Jeg har problemer med å se at din kommentar er relevant i forhold til min. Sionismen arbeidet sekulært og politisk gjennom internasjonale fora og fikk rettslig tilslutning for opprettelsen av staten Israel.

Det er din kommentar som ikke er relevant. Sionismen var som du skriver, primært sekulær og de sekulære  argumentene du legger frem i din siste kommentar, bør møtes med sekulære argumenter.

Din forrige kommentar som jeg besvarte, brukte helt andre argumenter. Ellers er jeg glad for at du også finner ideologiene jeg viste til bisarre, og at det ikke bare er "hedninger som ramler" i møte med slikt. 

Neste gang vennligst les gjennom andres kommentarer før du kommenterer dem?Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
20 dager siden / 1478 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
30 dager siden / 1291 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
10 dager siden / 1057 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 952 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 607 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 424 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere