Linn Herland Landro

Alder:
  RSS

Om Linn Herland

Avdelingsleder på Antirasistisk Senter. Aktivt styremedlem iRefugees Welcome Norway.

Følgere

Refugees Welcome to the Arctic see the need to emphasize the demand for full transparency regarding the Norwegian authorities' practice towards asylum seekers who fled to Norway via the Arctic route.

Europe's severe situation taken into account, it is obviously even more important that those who used the Arctic-route in the days after Storskog-policy was introduced, must have their asylum applications considered in a safe country.

Refugees Welcome to the Arctic now demand that the Norwegian government must answer: what is your current practice regarding these refugees need for asylum? 

PHOTO: Rejection letter, refugee with an expired tourist visa used for transit through Russia.

The expulsions of refugees stopped after massive protests from organizations, lawyers and activists back in February. The Russian government halted the Norwegian plans, when they disagreed about who’s responsibility the 5500 refugees that crossed over to Norway from Russia in the lasts months of 2015 was. For a while, Refugees Welcome to the Arctic thought the refugees entering Norway through the Arctic route, would after all have their asylum application considered, as Norway is committed to through the Refugee Convention. For a while, it seemed as if the Norwegian government would change their policy.

But that is not the case at all.

Our main concern is that the Norwegian government disagrees with the UN, with Amnesty International and Human rights watch on one very important matter: Norway consider Russia to be a safe third country. 

The UN criticized Norway back in January 2016 for their treatment of the refugees. Head of the UNHCR Regional Representation for Northern Europe, Pia Prytz, visited Norway to consider and research this particular case. The government openly say that they disagree with the UN on the matter.

Once again, Syrian families and persons with student visas, face rejection and expulsion from Norway.

 We get confirmation from multiple sources that refugees who entered Norway at the Russian-Norwegian border before it closed now are being denied the possibility to apply for asylum in Norway. Syrian families with young children are among those who now have been told they are expelled from Norway.

Syrians and people from other war torn countries, used Russia as transit country. They show us they have expired tourist visas to Russia, and still they have received the rejection letter from Norway. Russian practice show that they will be deported to Syria upon arrival to Russia.

Expulsion from Russia happens if your visa has expired, or if you lose your right to study (student visa), which there are recent examples of. The 24 years old Wadie Rizq from Syria, was seeking asylum in Norway before Christmas 2015. He ended up in Syria after being expelled from Norway. Upon arrival in Russia he got a deadline from the authorities to leave Russia, since his student visa was cancelled. This is one example of deported refugees’ destiny after rejection from Norway.PHOTO: A child in Vestleiren, on the Norwegian-Russian border

Other examples is a military trained family father who will be forcibly recruited to the military or paramilitary groups in Syria and elsewhere, if he’s returned. We have also talked to stateless refugees, with expired Russian visas. These are people who most likely will be expelled from Russia upon arrival.

«We encourage all responsible politicians in Norway to take this very critical situationseriously. To demand that the refugees, that chose the Arctic refugee route to safety,get their asylum application considered in a safe country: Norway», says Ask Håkon Ebeltoft in Refugees Welcome to the Arctic.

For more details, read this article from Norwegian Assosiation for Asylum Seekers. Do not hesitate on reaching out to us, either on phone or e-mail if there are any questions. We need the world’s eyes on the violation on human rights that the Norwegian government is practicing.

Press contacts in Refugees Welcome to the Arctic:

Ask Håkon Ebeltoft: askebel@gmail.com phone: 0047 986 49 507

Linn Herland Landro: linnlandro@gmail.com phone: 0047 455 17 894

Gå til innlegget

Syriske familier med små barn er blant dem som nå har fått beskjed om at de er utviste fra Norge. Flere andre syrere med utgåtte turistvisum til Russland har fått utvisningsvedtak. Russisk praksis tilsier at de vil bli utvist ved ankomst Russland.

Signalet fra regjeringen da returene ble stoppet etter et massivt press i februar, virket å være at alle Storskog-flyktningene likevel skulle få realitetsbehandlet asylsøknadene sine, i tråd med Flyktningkonvensjonen. Men det er ikke tilfelle. Vi får bekreftet fra flere kilder at det gis avslag etter avslag til flyktninger som kom over Storskog før grensen stengte.

Flere syriske familier med små barn er blant dem som nå har fått beskjed om at de er utviste fra Norge. Vi har fått beskjed fra flere syrere med utgåtte turistvisum til Russland at de har fått utvisningsvedtak. Russisk praksis tilsier at de vil bli utvist til Syria ved ankomst Russland.

Mens verdens søkelys er rettet mot Sør-Europa og Tyrkia, ser Refugees Welcome to the Arctic at vi må tydeliggjøre vårt krav om full åpenhet og demokratisk debatt om norske myndigheters praksis overfor asylsøkere som har kommet den arktiske ruta.

Regjeringen må svare åpent: Hva er nåværende praksis?

BILDE, Utvisning: "Vi tar ikke søknaden til til realitetsbehandling. Vi viser til at du har kommet til Norge via Russland, hvor du har hatt turistvisum".

Myndighetene ser ut til å legge opp til at ingen av asylsøknadene blir realitetsbehandlet

Refugees Welcome to the Arctic reagerer sterkt på at EU ekskluderer titalls tusener av krigsflyktninger fra å søke trygg havn, og benytte sin rett til å søke asyl. Det gjør situasjonen enda verre at Norge ikke er interessert i å ta sin del av ansvaret i denne svært kritiske situasjonen!

"Vi mener det er katastrofalt at Norge i den humanitære situasjonen vi har i Europa, nekter å ta sin del av ansvaret", sier Ask Håkon Ebeltoft, talsperson for Refugees Welcome to the Arctic.

Leger uten grenser rapporterer 8. mars om at de den siste tiden har sett et økende antall svært sårbare grupper på Hellas/Makedonia-grensen, Idomeni. Nyfødte, gravide og personer med alvorlige fysiske eller psykiske lidelser og kronisk syke har økt den siste tiden. De kaller resultatet av de innledende forhandlingene mellom EU og Tyrkia kynisme satt i system.

Dagens alvorlige situasjon tatt i betraktning, er det åpenbart enda viktigere at flyktninger som brukte Arktis-ruten i dagene etter Storskog-instruksen ble innført, får sine asylsøknader vurdert i et trygt land.

BILDE: Utvisning på bakgrunn av studentvisum i Russland.

Omfattende utvisning av flyktninger, inkludert sårbare barn og voksne med behov beskyttelse

Igjen utvises syriske barnefamilier og også studenter med ulike visumstatuser. Utvisning fra Russland skjer dersom visumet ditt har utløpt, eller om du taper studieplassen, som det er eksempler på. 24 år gamle Wadie Rizq fra Syria var asylsøker i Norge før jul, han endte opp i Syria. Han ble først utvist fra Norge, i Russland fikk han frist på seg til å forlate Russland da visumet var kansellert.

Andre eksempler vi kjenner er militærtrente familiefedre som vil bli tvangsrekruttert til militæret eller paramilitære grupper i Syria og andre steder. Andre eksempler er statsløse som faktisk har utgåtte visa til Russland, og dersom de utvises til Russland, kommer de igjen til å bli utviste fra Russland momentant.

"Planen virker å være omfattende utvisning av flyktninger, inkludert sårbare barn og voksne med behov beskyttelse. Dette er ikke gode løsninger. Det er groteske løsninger som vitner om et menneskesyn som er tømt for medmenneskelighet, sympati og respekt for personer som er i krise og stor nød", sier Ask Håkon Ebeltoft, talsperson i Refugees Welcome to the Arctic.

Vi oppfordrer alle ansvarlige politikere til å ta denne altfor uavklarte og uansvarlige situasjonen på alvor og forventer at realitetsbehandling av asylsøknadene blir et krav. Nok en gang må saken settes på agendaen i Stortinget!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2960 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1859 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1570 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1081 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 637 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere