Linda Greve

Alder: 107
  RSS

Om Linda

Følgere

RE: RE: RE: RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert nesten 11 år siden

13.10.09 kl. 01:29 skrev Arne D. Danielsen:
13.10.09 kl. 01:15 skrev Christina Dahl:

Og, HVILKEN herlighet? Den evigvarende evigheten, hvor du skal gjøre hva da? Sitte og betrakte de stakkarene, som du faktisk kjenner mange av, som pines i Helvete? Det står også i Bibelen din, vet du.

For å være oppriktig, så mener jeg at evigheten ikke er det beste salgsargumentet for den kristne tro - spesielt ikke ovefor ateister - for å si det forsiktig. Det er vanskelig nok for oss troende å forestille oss et evigvarende liv. Det virker i verste fall meningsløst og i beste fall ufattelig. For meg er det å tro berikende og viktig for meg i mitt daglige liv - her i dette livet. Og så vet jeg jo at evighetsperspektivet er vesentlig i Bibelen, og forholder meg til det. Derfor benekter jeg ikke evigheten, men er ikke opptatt av den. 

Jeg tror at det viktigste bør være (og er) "her og nå".  For oss troende, som for alle andre. Frelse er mye mer enn tilgivelse for synd eller frelse fra "evig fortapelse". 
Frelse er heller ikke god moral eller "jeg gjør så godt jeg kan, for å være snill". Vi kristne har ikke monopol på gode gjerninger. Frelse er å tro på at Jesus lever, og konsekvensene av det. That's it :)
Gå til kommentaren

Merkelig...

Publisert nesten 11 år siden

Til tross for at ateister ikke tror, så har de veldig mange meninger om guden de ikke tror på. De har til og med egne forestillinger om hvilke egenskaper guden de IKKE tror på, har, til tross for at de ikke tror. Jeg vet ikke om noen som er så opptatt av noe de IKKE tror eksisterer, som det ateistene er.

:)

Gå til kommentaren

RE: RE: Den kristne motstand..

Publisert nesten 11 år siden

11.10.09 kl. 10:42 skrev Kjell Haugen: 10.10.09 kl. 18:46 skrev Linda Greve:

Jeg har alltid ansett meg som en konservativ kristen. Selv om jeg kanskje ikke ville blitt ”æresmedlem” i ”De kristen-konservatives samfunn” (hvis det finnes). Det er de konservative ”forpliktelsene” jeg har litt problemer med å stå for (og forstå).

Kjell H.

Takk for at du bringer frem din frustrasjon over all motstand vårt samfunn. Som kristne har vi alle en felles oppgave , bringe flere til Kristus.   Mye av vår energi går til å indre stridigheter om man er imot eller for det ene eller det andre.   Dagens kristne "Meninghetstruktur" i Norge minner meg om norsk politikk og valgkamp.  Vi ser at politikerne hvert annet år kjefter på hverandre om ulike oppfattinger ; så plutselig etter en gitt dato skifter lynnet og man sammarbeider som om ingen ting har hent.   Ser man på de kristne har valgdagen aldri kommet.  Det er en konstant valgkamp som pågår meninghetene imellom - med de samme virkemidler som brukes av politikerene.  

Det blir hevdet at politikernes troverdighet er borte på grunn av dette.  I det bildet ser man at de kristnes troverdighet også er helt borte - der finnes ingen troverdighet - så lenge kristne forsatt kjefter på kristne.   Det er få kristne igjen som prøver å samle seg for å skrive en felles erklæring på et eventyrslott om det man er enige om.    Kristendommen i Norge har dødd ut på grunn av indre stridigheter og vi sitter igjen med folketomme kirker og bedehus i alle bygder landet rundt.

Jeg er en sterk motstander av negativ fokusering.  Kristus har satt oss fri og tatt bolig i oss. Gjennom vår iboende kraft i Kristus bør vi alle kunne vise at vi er alle (med-) lemmer i det samme universelle kirke og står sammen i kampen om å vinne flere for Kristus.

Kanskje det var lignende "stridigheter" i de første menighetene også: Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? Ellers synes jeg det er helt ok å være "mot", så lenge det ikke går på bekostning av evangeliet. Det er uansett ikke kristnes oppgave å overbevise om synd og alt som Gud er "mot". Der har vi vel mer enn nok med bjelken i vårt eget øye :)
Gå til kommentaren

RE: Fordømmende kristne

Publisert nesten 11 år siden

10.10.09 kl. 23:16 skrev Benjamin Østli:

Det er mange kristne som fokuserer på synden istedet for frelsen. Frelsen er budskapet og ikke synden.

Mitt poeng.

L

Gå til kommentaren

...

Publisert nesten 11 år siden

"Den nye reformasjonen handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus allerede har gjort for oss på korset.
Jesus har allerede tilgitt alle mennesker for alt det gale de har gjort og alt det gale de kommer til å gjøre."

Ja, jeg tror at vi kristne lenge har trodd at vi må gå DHÅ's ærend, og overbevise verden (og hverandre) om synd. På den måten har budskapet om forsoningen "forsvunnet".

Dette var et bra innlegg :)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere