Linda Greve

Alder: 107
  RSS

Om Linda

Følgere

RE: RE: Tienden

Publisert nesten 11 år siden

13.12.09 kl. 19:53 skrev Torstein Langesæter:

Tienden: 

Jesus seier:

"Men ve dere, fariseere! Dere gir tiende av mynte, vinrute og alle slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes".  Lukas 11,42

Jesus er veldig klar på at det er rett å gje tiende.

Men det står ingen ting om at det skal gis til Jan Hanvold.

        "For dere bedrar meg, men spør likevel:        «Hva er det vi har røvet fra deg?»        Tienden og avgiftene!     9 Forbannelse hviler over dere som bedrar meg,        det gjelder hele folket!    10 Bring hele tienden til forrådshuset,        så det kan finnes mat i mitt hus,        og prøv meg på denne måten,        sier Herren, Allhærs Gud.        Da skal jeg åpne himmelens luker        og øse ut over dere        velsignelse i rikt mål.    11 Jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere,        så de ikke ødelegger grøden på marken;        frukten skal ikke slå feil        på vintrærne i hagen,        sier Herren, Allhærs Gud.    12 Da skal alle folkeslag        prise dere lykkelige,        for da har dere et ønskeland" Mal 3

Gå til kommentaren

...

Publisert nesten 11 år siden

Enig!

Gå til kommentaren

RE: ..

Publisert nesten 11 år siden

10.12.09 kl. 15:14 skrev Martin Drange:

Etter min mening finnes det bare ett banneord: "Herregud". Man skal ikke misbruke Guds navn.

 Gud eller "Herre Gud" er vel strengt tatt ikke Guds egentlige navn :) Kanskje det er et "misbruk" i seg selv, at vi ikke (på)kaller Gud ved Hans egentlige navn.

Gå til kommentaren

RE: Jesu gjenkomst:

Publisert nesten 11 år siden

07.12.09 kl. 12:00 skrev Terje Johansen:

Linda Greve skriver:   Denne videosnutten var jo "forkynnende" nok i seg selv, men ofte skaper slike prekener frykt; "Er du bra nok? Gjør du Gud fornøyd?" Det driver oss ut i en gjerningsreligion, der vi glemmer at vi har vår sak i orden med Gud, fordi vi er rettferdiggjort av tro.

----

Ja, dessverre er det mange som driver med gjerningskristendom hvor de jager heller folk fra Herren enn til! Når det gjelder Jesu komme som vi så i denne videosnutten er jo dette talene til oss alle at vi skal være rede. Vi skal ikke frykte sier bibelen for den dagen, men vi skal trøste hverandre med disse ord om Jesu bortrykkelse. Jesus vil da komme for å hente sin blodkjøpte brud, og da skal det være en forventning og samtidig en glede når vi deler disse løftene med hverandre. da jeg giftet meg så jeg jo frem til å ekte min kone. Jeg gruet meg ikke, og jeg sa heller ikke: !"Ikke minn meg på dette, for da får jeg angst"...  Nei, det var den dagen jeg så med glede skulle komme. Slik er det med oss også når vi forkynner hans gjenkomst. Hos Jesus er det enda mere spenning, han som samtidig har kjøpt seg en brud med sitt blod. Derfor skal vi hvile i dette at når han kommer er jeg med.

Jeg har fulgt med i de forskjellige fora her og ser at det er noen som legger byrde til frelsen slik at veien til Jesus blir veldig vanskelig. De legger spisekartet og helligdager til hindring for dem som er oppriktige og er søkende. De blir nektet å spise svinekjøtt og hvis de bruker søndagen som hviledag vil de også gå fortapt. Tenk du hvor liten Gud de har som må legge hindringer til å kommer til himmelen gjennom spisekart og helligdager. Nei, Peter så en duk med urene dyr kom ned fra himmelen. Gud sa: Slakt og et.. Paulus sa til de hedningkristne at de skulle holde seg fra: hor, avguder, det kvalte og blod. Holdt vi oss borte fra det skulle vi leve vel og i pakt med Herren. Det var det eneste restriksjoner Gud gav oss hedninger. Og andre igjen skremmer mange med den store trengsel hvor den eneste utvei er døden. Den store trengsel kommer den, men da skal vi frelste være borte fra denne verden. Da skal Jesus skjule oss i sin hytte på den onde dag. De som virkelig burde frykte er de som ikke har sin sak i orden med Jesus, for ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. De som driver med gjerningskristendom bør få sin sak i orden, for kristendom er ikke trelldom, men frihet. Ikke frihet til kjødet, men i ånden. Da er synden tatt fra oss som er en byrde for oss. Den har Jesus tatt på seg, derfor er du fri, fri fra punkt 1, punkt 2, osv.  Jesus skal komme som en tyv gjør det. Han annonserer ikke når han kommer. Nei, han slår til når vi ikke tenker eller er oppmerksomme. Plutselig har han vært der og tatt noe verdifult., uten noe forvarsel henter han hjem de trofaste som forventer hans gjenkomst. Vi må ikke tenke slik mange har gjort og lidd skibsbrudd. Hvor langt mot verden kan jeg strekke meg uten at det gjør skade? Håper du som venter på Jesus ikke er en strikke-kristen som kan tøyes og strekkes i alle retninger mot verden. En dag ryker den strikken...

Jeg hørte fra amerika at den amerikanske flyvåpnet brukte en kristen og en ikke kristen til å føre sine to seter jagefly.. Hvorfor? Jo, de amerikanske militære tror på opprykket. Skulle opprykket skje mens de var i luften, ville den ufrelse føre flyet trygt ned til basen igjen. De satte aldri to frelse sammen i samme fly.

 Dette, som så mye annet, kan fort bli en avsporing fra evangeliet, ettersom det setter fokuset på "jeg'et", hva "jeg'et" må gjøre for å oppnå frelse, og ikke på hva Jesus allerede har gjort.

For øvrig tror jeg vi vil få oss noen overraksleser "der hjemme", når vi ser hvem som kom inn (eller opp). Vi kristne legger ofte "teologisk korrekthet" til grunn for hvem som er verdige og ikke. Jeg er glad for at Gud har gjort det enkelt. Mye enklere enn vi liker å gjøre det, kanskje :)

Gå til kommentaren

...

Publisert nesten 11 år siden

Er det sånn at de av oss kristne som liker å forkynne om Jesu gjenkomst, selv er 100% sikker på at de er "klar" for den dagen?

Denne videosnutten var jo "forkynnende" nok i seg selv, men ofte skaper slike prekener frykt; "Er du bra nok? Gjør du Gud fornøyd?" Det driver oss ut i en gjerningsreligion, der vi glemmer at vi har vår sak i orden med Gud, fordi vi er rettferdiggjort av tro.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere