Linda Greve

Alder: 107
  RSS

Om Linda

Følgere

RE: Linda

Publisert over 10 år siden

15.03.10 kl. 18:28 skrev Bjørn Arne Rosland:

Du er iallfeall tydelig i ditt svar. Det er bra, men om det er det riktige er litt vanskelig å si, synes jeg. Spørsmålet henger sammen med hvordan vi skal se på sammenhengen mellom GT og NT. Kan det være så enkelt at Gud i GT åpenbarer sin rettferdighet og i NT sin nåde, og at dette gir oss et helhetsbilde?

 Ja :) Jeg mente ikke at GT er "unyttig". Men dersom man ikke leser det i lys av forsoningen, så kan man komme frem til f.eks at "Gud straffet Haiti".

Gå til kommentaren

...

Publisert over 10 år siden

Jeg tror det er viktig å lese bibelen i lys av forsoningen. Gud er den samme i dag, som "den gang da", men "den gang da" (GT) stod Loven, ikke Jesus, mellom mennesket og Gud.

Den nye pakt gjelder oss. Den gamle pakt (GT) gjalt jødene.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Kategori 5

Publisert over 10 år siden

11.03.10 kl. 22:51 skrev Espen Dahlgren Doksrød:
11.03.10 kl. 22:31 skrev Rudi Wara:

 1. Bibelen er skrevet av DHÅ.

2. Bibelen er skrevet av mennesker som lyttet til DHÅ med datidens språk. Den er ikke skrevet utefra menneskelig kultur. Den er skrevet av Guds visdom.

3. Du trenger ikke forstå bibelen, det overlater du til DHÅ, Gud gir deg det rette til enhver tid, hvist du er lydig til ham

Er dette noe du empirisk vet og kan begrunne eller er det din følelse med begrunnelsen at du har den hellige ånd i deg?

 "Skrevet av DHÅ" stusset jeg også på. Spesielt siden Paulus noen steder (hvertfall ett) skriver "dette er min mening".

Og Peter åpner også for at noe av det Paulus skriver kan misforstås. Man skulle tror at Den hellige Ånd kunne uttrykt seg så klart, at han ikke var til å misforstå. Det har han altså (iflg. apostelen Peter) ikke gjort. Dermed er det vel litt riktigere å si at bibelen er "inspirert" av DHÅ(?)

Gå til kommentaren

RE: Positiv/negativ

Publisert over 10 år siden

11.03.10 kl. 14:24 skrev Sølvi Sveen:

For meg så er kjærlighet en positiv engergi. Noe som gir lys, varme, og som gir meg både et fysisk og psykisk oppløft. Og det gir meg også det som handler om å gi gode ting videre.

Straff, synd, og andre negativt ladede ord, stjeler energi, og gir en fysisk og psykisk smell som ikke er bra for energien til en selv eller hva man viderefører til andre mennesker.

Positivt fokus gir mer glede i folket.

Gi meg et menneske som kan komme med sitt glade budskap helt fritt for (ikke så mye som en antydning eller pip om) noe negativt. Som kun maler glade farger, og som ikke tar med noe om "at dersom du derimot velger å ikke følge dette.....da altså!!! Venter straffen!! "

 Du fremstiller jo ditt "budskap" eller din tro, på samme måte som kristne/troende: "Enten/eller".

Dermed regner jeg med at du (også) er blant dem/oss som nødvendigvis tror på negative konsekvenser(?) Dersom du ikke følger "den positive energien", så...?

Man kommer ikke unna konsekvensene, enten man kaller det "energi" eller Gud :) Men jeg er enig i at mye fokus på det negative (synd, straff, alt man gjør galt), er langt fra motiverende.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Bibelsyn

Publisert over 10 år siden

10.03.10 kl. 19:51 skrev Espen Dahlgren Doksrød:
10.03.10 kl. 19:35 skrev Linda Greve:
10.03.10 kl. 14:37 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

SituasjonsetiskAt Jesus trekker frem nestekjærlighetsbudet som det viktigste gjør at alle handlinger ene og alene tar utgangspunkt i dette.

Styrke: Kjærlighet til mennesker driver alt.

Svakhet: Forkaster betingelsesløst øvrige normer i Bibelen om nestekjærligheten taler for noe annet, man kan med det diskutere kjærlighetsrelasjonen mennesket har til Gud. Blir med dette til tider selvmotsigende.

Hvilken gruppe ville du sagt at du er nærmest? Hvorfor?

or ik

 Hvordan mener du at dette blir selvmotsigende? Tror ikke at nestekjærligheten forkaster noen normer.

Fordi en nestekjærlig tanke til mennesker kan komme i konflikt med Gud innenfor noen bibelsyn. Ta homofili som et (så altfor ofte brukt) eksempel: En absolutt biblisist (finnes riktignok ikke, men la oss tenket) vil mene at en kristen absolutt situasjonsetiker (finnes heller ikke) taler mot kristendommen ved å akseptere homofili med en menneskelig nestekjærlig tanke som begrunnelse.

 Skjønner den. Men hvilken "kategori" ville du satt Jesus i her? Når jeg tenker neste-kjærlighet, så må vel han være selve definisjonen på nettopp det. Til tross for at han var temmelig krass innimellom. Og til tross for at han sa til kvinnen som ble tatt i hor: "Gå bort og synd ikke mer". Det er ingen motsetning mellom bibelens normer og neste-kjærlighet, sånn jeg ser det :)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere