Linda Noor

Alder:
  RSS

Om Linda

Sosialantropolog
Daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank
www.minotenk.no

Følgere

Publisert over 6 år siden

Jeg svarte under Saras innlegg. :-)

Gå til kommentaren

Presisering

Publisert over 6 år siden

Takk for et veldig viktig og godt innlegg Sara.Både New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition (red. Vogt, Larsen og Moe) og Gender and Equality in Muslim Family Law (red. Vogt, Larsen, Moe og Mir-Husseini) er ekstremt viktige bidrag til islamsk reformtenkning, og jeg håper også de vil bli oversatt til arabisk og gjerne farsi.


Personlig er jeg tilhenger av en tilnærming til de islamske skriftene, som best eksemplifiseres med Mojtahed Shabestaris tanker rundt sharia og menneskerettighetene:

http://www.tidsskriftet-babylon.com/Sharia%20og%20menneskerettigheter.pdfKronikken om Islam Net og Fahad Qureshi, var først og fremst rettet mot konservativ muslimsk ungdom. Jeg ville vise dem at det finnes andre muligheter, også blant de konservative lærde. Mine liberale standpunkt (som jeg også synes det er viktig å være klar og åpen om), får ikke særlig gjenklang blant de som går til Islam Net.

Den største utfordringen til islamsk reformtenkning er at dette er foreløpig på et rent akademisk nivå, med et svært høyt detaljnivå, og fordrer en omfattende innsikt i de islamske tolkningstradisjonene. Det er grundig og viktig arbeid som gjøres av bl.a. Vogt og Larsen, men utfordringen ligger i å tilgjengeliggjøre dette til ”folk flest”.


Avslutter med et sitat av Habib Ali al-Jifri, som jeg synes oppsummerer ståa veldig godt:


" We need to liberate islam from us! 

When the fog is lifted, the indviduality of islam will win, and a new form of islamic secularism will be borned. Remember I said that people, in case I am not alive when it happ
ens, cause it will happen sooner or later! Those who call themselves protectors of islam will not win over us! At the end the true spirit of islam will win - cause this is what the fight is about now. The true spirit of islam, the indviduality of each and every human being and his or her right to obey or disobey, to believe or not believe - will win at the end!"

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden

Kudos for en god og opplysende artikkel.

Diskursene rundt islam og muslimer, går rundt og rundt i onde sirkler. Både blant muslimer seg imellom og i offentligheten. 


Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Jeg mener utvilsomt det er et potensial i islamsk etikk å absorbere menneskerettigheten fullt og holdent, ellers hadde jeg ikke vært muslim (jf. Shabestari).

Jeg er ikke tilhenger av å "harmonere" eller "tilpasse" - jeg mener den islamske essensen (altså sharia - Guds vilje) må være i hovedsete - og det er rettferdighets- og individualitetsprinsippet.

Hva som er rettferdig til enhver tid er relativt, og kontekstuelt.

Ingen statsmakt må bruke sin forståelse av religionen som et maktmiddel. Det dreper religionens livgivende natur.

Islamsk feminisme, i betydningen å bruke islamistenes egen taktikk, altså bruke religions som et middel for å legitimere makt, mener jeg er en midlertidig strategi - for å oppnå rask endring. Kvinner har ikke tid til å vente på at "den muslimske verden" har omfavnet menneskerettighetstenkningen. De sosioøkonomiske forholdene tilllater dessverre ikke det, slik det er i de fleste muslimske samfunn pr. i dag. En minoritetstenkning eksisterer knapt, kvinnekamp er en lukusbeskjeftigelse for eliten og middelklassen. For grasrota handler det om å få brød på bordet, tilgang til helsetjenester og grunnleggende utdanning.

På sikt (og da mener jeg parallelt) må det jobbes med å styrke borgerrettigheter generelt og de universielle menneskerettighetene spesielt.

Du peker på noen konkrete saksforhold du mener gjør islamsk feminisme vanskelig (det er dog et faktum at det eksisterer - om du vil støtte opp om det eller ikke).

Du bruker konsekvent begrepet apologet, uten at jeg helt forstår hva du legger i det.

Er det ikke et faktum at det har vært mange endringer i islamsk rettstenkning gjennom tidene?

At slaveri ble gradvis avskaffet, selv om det fortsatt står at det er tillatt i Koranen?

Verset som tradisjonelt har blitt forstått som en åpning for mannen å tukte en utro ektefelle (jf tafsir), er det stadig vanligere å tolke som at det betyr å skille seg. Profetens sunnah tatt i betraktning, gjør det til en helt rimelig tolkning.

Kvinnens vitnebyrd - det er ikke noe som tilsier at dette må være til evig tid. Kvinner vitner på lik linje med menn i de fleste muslimske land med utviklet rettssystem. 

Mona Elthaways gjengivelser av Koran-versene er ikke korrekte (og det vet du).

 

Gå til kommentaren

Du glemte hadith (sunnah)

Publisert over 7 år siden

Takk for et svært interessant innlegg.

Jeg vil bare påpeke ett par ting.

Kristendommen er en skriftreligion i betydningen at det eneste troende kristne rundt i verden har felles, er Bibelen - en bok. Vi har, som blant jøder og kristne, et enormt mangfold i hvordan kristendom forstås og praktiseres.

Det er ingen motsetning mellom å være både opptatt av Skriften OG det kristne liv, som nok er en mer korrekt beskrivelse - religionhistorisk. Bibelen som skrift er helt sentral i det kristne trosliv.

Å hevde at nærmest alt sentrerer rundt Koranen i islam, er heller ikke korrekt. Det er to primærkilder i islam: Koranen og hadith-litteraturen (også ofte referert til som sunnah).

Disse er gjensidig avhengig av hverandre, og det ene gir ikke mening uten det andre.


Du har et særs viktig poeng når du skriver at det finnes både rimelige og urimelig tolkninger.

Det er dessverre ikke anledning til å gå i dybden i et slikt innlegg og folk flest kjenner ikke nok til den islamske tolkningstradisjonen til at det ville gitt noe særlig mening, jeg skriver litt mer utfyllende om temaet i boka "Gud er tilbake" og det er ellers masse interssant litteratur der ute om temaet, hvis du er interessert. 


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere