Lyder Storhaug

Alder: 59
  RSS

Om Lyder

Følgere

Når sannheter kolliderer

Publisert 5 måneder siden - 679 visninger

Det er faglige hensyn som berettiger kritikken mot evolusjonslære. Forskere som skifter ståsted gjør ikke det fordi troen krever det, men fordi intellektet krever det.

Håvard Nyhus sier følgende i et intervju med Korsets Seier (2015): «Det gir meg stor glede å gjøre narr av dem som, med den største selvfølgelighet og arroganse, vet at de besitter den hele og fulle sannheten.»

Overveldende konsensus. 

Det er en spenstig vri når han også imøtegår fagmann og professor Kjell Tveter, og undertegnede, med å understreke hvor overveldende konsensus er for evolusjonsteorien, og samtidig betrakter professorens og mine påpekninger som antiintellektualisme (Vårt Land 26. juni). Til sist, at vi også konstruerer kunstige dilemmaer for de unge.

1. Hvis det er noen som hever seg over det vitenskapelige krav til bevisførsel, samt falsifiseringsprinsippet, så er det fløyen til ny-Darwinistene. For dem er liv uten årsak så selvfølgelig at man ikke trenger kritiske spørsmål. Det er noe merkelig at den gruppen av kritiske fagfolk som Nyhus mener er så marginal at den må falle i gruppen omtalt som «koko-land», blir avfeid med den største selvfølgelighet og arroganse, uten at Nyhus rammer Darwinistene eller seg selv.

2. Dersom Nyhus hadde lest nøye nok, hadde han sett at både Tveter og jeg poengterer at det er faglige hensyn som berettiger kritikken. Forskere som skifter ståsted gjør ikke det fordi troen krever det, men fordi intellektet krever det! Nyhus har åpenbart ikke fått med seg at høyst intellektuelle fagfolk innen både matematikk, kjemi og biologi for lenge siden har satt foten ned med hensyn til kjernepunktet i evolusjonsteorien.

3. Det finnes for øvrig ikke noe tredje alternativ. Derfor vil Darwinister (og ateister) være helt nødt til å holde fast på sin overbevisning om spontan tilblivelse av liv, uten intelligent årsak, uansett hvilke bevis/motbevis som føres. Slik dannes den overveldende konsensus, ikke fordi det faglig sett er bevist!

Det er overtro. Er dette kvalifisert intellektualisme? Jeg har jobbet med forholdet skapelse/evolusjon like lenge som Nyhus har levd. Jeg hevder at det er overtro å forklare livet med mekanismer som overhode ikke kan fungere slik man hevder? Fagfolk som mener det samme, er intellektuelle så det holder! Vil Nyhus mene at alle fagfolk som bestrider evolusjonslæren ikke er sannhetsbærere og heller ikke intellektuelle?!

4. Til sist vil jeg si at jeg har selv kjempet med dilemmaet, ikke fordi noen kristenleder konstruerte et valg, men fordi jeg er intellektuelt nok utrustet til selv å lese faglitteratur. Forstår man ikke at her kolliderer to sannheter - så har man ennå noe å lære.

Kanskje Nyhus, i stedet for å gjøre narr, kan sette seg inn i den faglige argumentasjon?

Trykket i Vårt Land 30. juni 2018.

Gå til innlegget

Bokanmeldelse med skylapper?

Publisert 5 måneder siden - 644 visninger

Det må være såpass takhøyde at det er mulig å kritisereevolusjonslæren.

I Vårt Land 11. juni har Per Eriksen anmeldt en bok av Kjell Tveter med tittelen Tro for en tid som denne, utgitt på Ventura Forlag. Provoserer. Det er kanskje noe uvanlig å anmelde en bokanmeldelse, men denne gangen er det vanskelig å komme utenom. Per Eriksens anmeldelse provoser, er tendensiøs og synes i noen deler å mangle tilstrekkelig faglige referanser. 

Eriksen skisserer tre fallgruver som han mener forfatteren har havnet i: «Generalisering, Konspirasjoner og Evolusjon». Til den første har jeg lite å melde, men man kan fort få følelsen av at for å hevde at jorda er rund, må man legge frem tilstrekkelig argumentasjon. Per Eriksen er en god bekjent, derfor er det vanskelig å tro at virkelighetsoppfattelsen kan sprike så mye som det ser ut til. Tveter beskriver vår kultur som en arena der alle religioner holdes for å være like sanne. Det gjelder nok ikke alle enkeltindivider. Likevel er det vanskelig å ikke se dette som et dominerende trekk. Det kristne samfunnsfundamentet demonteres, og umoralsk nytelseskultur er propaganda som jevnlig spres gjennom riksmedia og andre kanaler. Kristen tro og kristent verdensbilde undertrykkes og renskes ut fra barnehage til universitetsnivå. Dette må også Eriksen klare å se uten presiseringer. 

Ateistenes grunnvoll. 

Oppfordring til å skille mellom edruelig analyse og konspirasjonsteorier er helt OK. Når Eriksen kommer til evolusjonsteorien, så viser han derimot dårlig dømmekraft, men det er ikke første gang han stiller seg på ateistenes grunnvoll i en bokanmeldelse. For ateistenes grunnvoll er det. «Endelig er det mulig å være en intellektuelt tilfredsstilt ateist». Sitat blant annet brukt av riksateisten Richard Dawkins. De første darwinister var ærlige nok til å si at selv om teorien ikke understøttes med bevis, så er alternativet – at det finnes en skapende Gud – helt umulig å akseptere! Det er fristende å tenke at Eriksens anmeldelse, er en variant av bukken og havresekken. 

Det har hendt før at en skapertroende fagmann som ønsker offentlig debatt blir avkrevd «manus» med hovedpunkter til diskusjon. Dette videresendes til en rådgiver på evolusjonistfløyen for vurdering. Når tilbakemeldingen sier at dette bare er fanatisk tøv uten vitenskapelig substans, er debatten avlyst. Så når det kommer en bok med kritikk av evolusjonslæren, er det vel like naturlig å la Per Eriksen bedømme innholdet? 

Bort fra troen. 

Forskere i tusentall tar også avstand fra evolusjonslæren. Men Eriksen ser ut til å mene at evolusjonskritikk i seg selv er egnet til å føre ungdommer bort fra troen. Sitat: «Om man som kristen ungdom blir opplært i at utviklingslæren er feil, og at den bygger opp under et ateistisk verdensbilde, vil de ikke da nettopp miste troen når de forstår at dette ikke stemmer?» sitat slutt. Mener Eriksen at fagmannen Tveter lyver eller er på villspor? Det finnes så mye solid forskning som konkluderer med at det vitenskapelig sett ikke lar seg gjøre å opprettholde en Darwinistisk forklaringsmodell. Skulle vi ikke da ærlig og redelig gi ungdommen tilgang til den anselige mengde faglitteratur som argumenterer mot evolusjonsteorien fordi den ikke holder vann? 

Eriksen mener visst at kritikken skal jages inn i skyggene og kun tillates i diskusjon med biologer, i de rette fora. Blir ikke det omtrent som å nekte Guds ord å forkynnes for andre enn fagteologer? Eriksen mener at utviklingslæren ikke har noe med livssyn å gjøre, og kan ikke fatte at den skulle ha noen betydning for troen på Gud som skaper. Kanskje sitter han fast i dogmet om evolusjonen. Tro på evolusjonslæren har dyptgripende konsekvenser for tro på og tillit til Gud som skaper. Tyngst veier likevel de faglige konklusjoner som forskningen gir. Jeg anbefaler en faglig oppdatering uten skylapper.

Trykket i Vårt Land 21. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigurd Eikaas kommenterte på
Matematikk og evolusjon
8 minutter siden / 6215 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva vil det si at noe er sant?
21 minutter siden / 1827 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 1 time siden / 847 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Kutt bistanden til homohaterne
rundt 1 time siden / 130 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 1 time siden / 1752 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 1 time siden / 6215 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Skoleverket som forsvar for demokratiet
rundt 2 timer siden / 135 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 2 timer siden / 6215 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Kristoffer Eknes kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 2 timer siden / 928 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Å forvente en orden
rundt 2 timer siden / 200 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Støtte til overgrep ER overgrep !
rundt 2 timer siden / 1752 visninger
Les flere