Leif Hovde

Alder: 77
  RSS

Om Leif

Følgere

Det bor en liten gutt i en umenneskelig flyktningeleir i Syria. Han er alvorlig syk. Og han er norsk! Men Norge nekter å ta han hjem, fordi moren har syndet.

Det sitter en partileder i den norske regjeringen. Han representerer, ifølge navnet, et parti med kristen plattform for sine handlinger. Han prøver å få kollegene i regjeringen til å hente den lille gutten til Norge for å gi han helt nødvendig hjelp. Men noen i regjeringen vil ikke, fordi mor til gutten har syndet, 

For 2000 år siden sto det en mann i nabolandet til Syria. Han var barnas venn. Mange ville gjerne bringe barna sine til han, for at han skulle røre ved dem og gi dem av den kjærlighet han hadde fra Gud. Men "regjeringsmedlemmene" til mannen ville nekte foreldrene å nå fram til mannen. Til Jesus. 

Da var det en av ytterst få ganger vi kan lese at Jesus ble sint! Kontant avviser han"regjeringsen - apostlene - og sier: "La de små barna komme tkil meg, og hindre dem ikke!" Vi vet ingen ting om hvilke synder - små eller store - som bærerne av barna hadde begått. Kanskje hadde noen til og med ytt tjenester eller tatt parti for okkupasjonsmakten. Jesus sa ikke: "Alle som har rent rulleblad, kan komme med barna." Han sa: "La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke!" Barna skulle ikke gå glipp av velsignelse, trøst og hjelp, selv om foreldrene hadde syndet,

Jesus er ikke lenger fysisk iblant oss. Han har overlatt til oss, hans disipler, å forvalte det budskap han kom med. Det er ingen ting i det budskapet som tilsier at foreldrene skal sjekkes før barna får omsorg og kjærlighet. I kristen tenkning kan aldri barn straffes for foreldrenes synder!

Kjell Ingolf Ropstad, jeg vet at du arbeider innad i regjeringen for å få aksept for at både mor og barn skal få komme til Norge, slik at gutten kan få hjelp. Men det er ikke nok! Jesus drøftet ikke saken i sitt "regjeringskollegium" og prøvde å få flertall for at barna kunne få møte Jesus- Han sa, klart og tydelig:"La barna komme, og hindre dem ikke!" Foreldrenes politiske eller religiøse holdninger var uinteressant!

Den som er i regjering, bærer uansett ansvar for de beslutninger regjeringen gjør. Gjør det klart at gutten - og eventuelle andre norske barn i samme situasjon - skal hentes til Norge, uansett om det er med eller uten mødrene. Hvis ikke regjeringen aksepterer det, sett ned foten og si: Da forlater KrF regjeringen!

KrF i regjering MÅ være barnas talspersoner - og hindre dem ikke!


Leif Hovde, Ålesund

Gå til innlegget

Alkohol på skjermen

Publisert rundt 1 år siden

Det sies at det er politisk enighet om at den legale rusmiddelbruken (alkohol) skal reduseres. Forbud mot alkoholreklame og lovgivning når det gjelder lovlig omsetning, er noen virkemidler. Likevel synes det som om de store samfunnsaktørene, som media i ulike varianter, ikke har tatt innover seg at de har et stort holdningsskapende og pedagogisk ansvar. 

Svært ofte gis det inntrykk av at "alkohol hører til" når en begivenhet skal feires, når gode resultater skal oppnås, når det skal meldes om noe festlig eller gledelig. Hva selges i slike sammengenger? Budskapet er tydelig: Ingen fest eller moro eller glede uten alkohol! Det budskapet tar den unge generasjon med seg uten videre. Det er holdningsskaping!

For ikke altfor mange år siden var det et slagord at idrett og alkohol ikke hører sammen. De senere årene synes dette å ha endt opp som en innholdsløs frase. Idrettsledelsen bruker tusenvis av kroner på alkohol. Det sprutes fra champagneflasker under seiersseremonier. Et grelt eksempel fra årets VM på ski: Da Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg begge hadde fått sine medaljer på 10 km, serverte reporter Line Andersen en "shot" til hver av dem for å feire. Det var tydelig for seerne at Flugstad Østberg vegret seg mot å drikke, men fikk ingen sympati fra programlederen. Det nærmet seg et offentlig drikkepress. 

Som seere vet vi selvsagt ikke om "shoten" var alkoholfri. Det gikk i alle fall ikke fram av programmet. Men NRKs vare var solgt - og kjøpt: "VM-medaljer feires med alkohol", for "shot" forbindes vanligvis med alkohol, til og med sterk alkohol. Var det nødvendig? - 50-km-vinner Hans Christer Solund hadde ved hjemkomst Gardermoen ifølge NRK kjøpt med seg 2 flasker vin til å feire med venner. Selvsagt må Holund få kjøpe med seg det han vil, men var det nødvendig for NRK å fortelle akkurat det? - Slik kunne man fortsette med mange eksempler. 

Burde ikke NRK - og alle medier - se at de har en viktig holdningsskapende funksjon som store samfunnsaktører? Burde ikke media gå sammen med de kreftene i samfunnet som prøver å formidle at alkohol ikke nødvendigvis "hører til"?

Gå til innlegget

Exit Kristelig Folkeparti

Publisert over 1 år siden

KrF vaklet inn i regjering, med det som kanskje er historiens tynneste mandat. Med et landsmøtevedtak om ikke å gå i regjering med Frp, med en uravstemming blant grasrota som ble "vunnet" ved at Rogaland bedrev flertallsdiktatur med nåværende konstituert leder Olaug Bollestad musestille til stede i salen, med et abort-innspill via Høyre som "maktfraksjonen" visste, eller måtte vite, ikke ville føre til noe, og med et knappest mulig flertall i landsstyret for godkjenning av regjeringsforhandlingene. For meg er det skremmende. Det er milevis fra min definisjon av kristen politikk.

Da KrF i forrige periode inngikk en avtale om å være et slags støtteparti i Stortinget for Solbergregjeringen, meldte jeg meg ut av partiet etter mer enn  40 års aktiv innsats som styremedlem og folkevalgt. Jeg kunne ikke være medansvarlig for en kurs med Frp ved roret. Når så Knut Arild Hareide i høst presenterte sin bunnsolide og gjennomarbeidde analyse av samfunnsutviklingen og fremtidige kursvalg, ble jeg rett og slett begeistret. Jeg så nye muligheter til veivalg og påvirkning i en ny tid, Jeg så engasjement fra mennesker som ville utvide og anvende kristen etikk på annet enn formålsparagrafer. 

Jeg så for meg et inspirert og fremtidsrettet Kristelig Folkeparti. Vi fikk et Kristelig Høyreparti! Som nå må stå skulder ved skulder med Frp, Høyre og Venstre som en flertallskonstellasjon. Som må gå for mindre skatt fra de rikeste til fellesskapet, for trangere port for mennesker i nød til å søke tilflukt i landet vårt, for stengte muligheter til å stramme inn på tilgangen til alkohol - årsaken til landets største sosiale problem. 8 tvillingaborter er tragisk, men hva med de 80 000 barna som gruer seg til jul eller ferier på grunn av foreldrenes alkoholbruk? Kanskje det er nok at de får litt mer barnetrygd som plaster på såret?

Knut Arild Hareide, en av landets dyktigste og høyest ansette partiledere, er ute av det politiske sentrum. Hvilken seier! Det er en tragedie for KrF - og for Norge. At min andre medlemsperiode bare ble på noen få måneder, er ingen tragedie, verken for partiet eller for landet. Men det gjør meg usigelig trist at makt er viktigere enn ideer i et kristent parti, og at posisjoner er viktigere enn hverdagsomsorg for dem som trenger det mest. 


Exit Kristelig Folkeparti! - Kristelig Høyreparti er ikke svar på dagens og morgendagens utfordringer!

Leif Hovde

ÅlesundGå til innlegget

Slutt å benevne oss som et problem!

Publisert over 1 år siden

En tsunami er i ferd med å skylle over ­landet. Den lar seg ikke stoppe av helse­vesen eller brannvesen eller noe annet slags vesen. Den ruller fram i storbyenes gater, i fjordstrøk og daler, i tettsteder og grisgrendte strøk. Den får økonomer og sosiologer og helsebyråkrater til å skjelve. Den får til og med journalister til å slutte å tenke på hvilke holdninger som skapes av ordene de bruker, for de skriver i panikk. Nå har bølgen til og med nådd avisenes forsider!

En monsterbølge er i ferd med å utslette oss! Eldrebølgen, den store og forferdelige!

Ordet er gått inn i dagligspråket. Det brukes av stortingsrepresentanter og byrå­krater, av statistikere og planleggere, av forfattere og filosofer, av deg og meg. Det har fått oss til å tenke at kommende års økning av antall eldre er et samfunns­problem, en utfordring for velferdsstaten, noe uhåndterlig, skremmende.

Jeg protesterer – så høylydt og sterkt jeg kan. Vi eldre er ingen truende tsunami! Vi er tvert imot en enorm ressurs! Med enorme mengder av kunnskap og livserfaring er den eldre generasjon et viktig bidrag til løsningen på kommende tiders utfordringer. Slutt å benevne oss og betrakte oss som et problem. Vi er friske mye lenger enn før. Mange har både lyst til og mulighet til å bidra, hjelpe til, finne løsninger. Legg forholdene til rette for at vi kan tilføre av den rikdommen av kunnskaper og ferdigheter vi sitter med. Ikke alt som skal gjøres i samfunnet krever mastergrad fra universitetet – skjønt mange av oss har det også! Men mye kan gjøres i omsorgs­tjenestene, i skolen, i kulturlivet, i media, i næringslivet, i politikk og ­administrasjon, som først og fremst krever menneskekunnskap, livserfaring og evne og vilje til innlevelse. Det har vi!

Ord skaper holdninger! Slutt å bruke det negativt ladede ordet. Bruk heller Eldreressursen om kommende tider! Da har vi et positivt utgangspunkt. Ålesunds flotte ordfører Eva Vinje Aurdal har lovet at hun skal slutte å bruke bølgeordet. Jeg slutter meg til! Hvem slår følge med oss?

Gå til innlegget

Ruspolitikk må avgjøre

Publisert over 1 år siden

Pernille Huseby i Actis setter fingeren på det i Vårt Land 23. november! Rusgiftpolitikken, alt fra liberalisering til legalisering, må være grensestasjon og bom for videre ferd i regjeringsforhandlingene. 80000 barn, som gruer seg til jul på grunn av foresattes rusbruk, er argument nok.

Etter 36 år som folkevalgt for KrF meldte jeg meg ut da KrF inngikk samarbeidsavtale med Solbergregjeringen der "alkoholpolitikken skulle ligge fast". Det gjorde den som kjent ikke, liberaliseringen fortsatte. Så mye hold var det i den avtalen! Jeg meldte meg inn igjen i høst da KrFs veivalg ble aktualisert, og øynet mulighet for et regjeringsflertall som tok på alvor de 80000 barna, og alle andre som strever i et samfunn der alkohol er til stede så å si overalt og til alle tider. 

Dessverre glapp muligheten. Men jeg er fortsatt medlem og avventer regjeringsforhandlingene. Under veivalgprosessen sendte jeg Kjell Ingolf Ropstad et innspill om rus og liberalisering. Han fant ingen anledning til å svare. Kanskje var han prisverdig opptatt av å berge ufødte barn, noe som mange av oss tidlig så ikke førte fram på den vegen Ropstad anbefalte. Nå må han - og KrFs forhandlere - være klokkeklare og kompromissløse når , det gjelder fødte barn, og ungdom og voksne, som lider i rusens skyggeland. Det gjelder behandling og reparasjon, men det gjelder enda mer tilgang, liberalisering og holdninger. Sett bommen ved første korsveg: Ingen 4-partiregjering uten reversering av blå alkohollekkasjer! For om det ikke er villighet til det, bør KrF gå over til Ropstads alternativ 2, og mitt og manges alternativ 1: Forhandlinger på rød side. 2,74 kroner i daglig barnetrygdøkning betyr ingen ting for de 80000 og alle andre som er berørt av samfunnets desidert største sosiale problem. 

For mange av oss står KrF-medlemskapet på spill. Vi ønsker et Kristelig Folkeparti som virkelig står opp for de svakeste, ikke et som vaier med symbolfaner som et Kristelig Høyreparti. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2671 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1880 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1027 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 975 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 611 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere