Levi Fragell

Alder: 81
  RSS

Om Levi

"Frelst" som 7-åring i pinsemenigheten. Predikant i ungdommen. Senere fritenker og mangeårig leder i Human-Etisk Forbund og den internasjonale humanistunionen IHEU.
Har også vært journalist (Vårt land!) og kommunikasjonsrådgiver i Staten. Har skrevet oppgjørsboken Vi som elsket Jesus.

Følgere

Hva er kristendom idag - og imorgen?

Publisert over 1 år siden

Hvilken kirke er egentlig mest representativ for fremtidens kristne tro og lære? Pinsebevegelsen?


Boken «Global kristendom» - forfattet av Vebjørn Horsfjord, Sven Thore Kloster, Gina Glende og Ole Jakob Løland - oppdaterer kirke og «folk flest» om utviklingen i den kristne verdensreligion. (Også anmeldt av Per Eriksen i VL 27.9). Etter min mening er bokens viktigste bidrag en nærmere redegjørelse for det oversette og fortiede faktum at pinsebevegelsen for lengst har overtatt medlemsrekorden blant protestantiske trossamfunn. Den utfordrer nå den katolske kirke om den fremtidige lederstilling i kristendommen. 

Statistiske fakta viser også et betydelig fall for kristen tro i Europa, og det er nedgang selv i Nord-Amerika, og boken stiller spørsmål om denne utviklingen kan bety en verdensvid nedtur for den kristne religion. Men nei, slett ikke - i det globale perspektiv. Pinsebevegelsens ekspansjon i Afrika og Latin-Amerika kompenserer for medlemstapet i Vesten. Lovsang, tungetale og mirakler tiltrekker millioner av nye tilhengere i deler av verden år etter år. Evangeliske katedraler reises og fylles, politiske ledere slutter seg til miljøet, skoler og sosiale institusjoner bygges. 

Boken fremhever bl.a. Nigeria, som jeg selv besøkte flere ganger som internasjonal humanistleder og registrerte den utvikling som fant sted. Boken beskriver blant annet en hel pinse-urbanisasjon utenfor hovedstaden Lagos, med grunnskole, universitet, helseklinikker, hus, leligheter, butikker og kafeer - og en gigantkirke, hvor det samles opptil en million mennesker til «sang, bønn, tungetale, mirakler og profetisk tale hver måned.» Det er ikke lenger europeiske misjonærer som styrer utviklingen i disse områder. Nå er det omvendt. Nigerianerne oppretter aktiviteter og menigheter på flere kontinenter, og er etablert også i Norge.

Forfatterne peker også på den påvirkning pinsekirken har oppnådd hos sine konkurrenter, særlig den katolske kirke, hvor det nå er egne karismatiske miljøer hvor det jubles og tales i tunger. Norske observatører bør notere seg at det på dette grunnlaget også etableres tverrkirkelige relasjoner og samarbeid i flere land. Var det en tilfeldighet at den skandinaviske leder for den pinsekarismatiske trosbevegelsen, Ulf Ekman, konverterte til katolisismen? 

Noen slutt for den kristne verdenskirke er altså ikke i sikte.

Boken er et lettlest, godt og grundig lærestykke, ikke overstadig akademisk og teoretisk. Derved går den heller ikke grundigere inn på de teologiske endringer som har endret det kristne verdensbildet. Pinsebevegelsen fremheves om sin vellykkede praksis, ikke så meget om sin teologi. I en annen nyutkommet bok, «Da Gud skiftet mening», av Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen stilles Gud til ansvar for endringer i det lokale norske kirkeliv uten at de teologiske aspekter heller ikke her drøftes inngående. Hvordan det globale trosliv nå fortoner seg sett fra Himmelen, får vi altså ikke vite så mye om fra dagens norske teologer og kristne skribenter. For en kritisk analytiker er det derfor ikke helt unaturlig å spørre: Hvilken kirke er nå egentlig mest representativ for den kristne tro og lære? 

(Deler av dette innlegget er utlagt som bokanmeldelse på fritanke.no.)

 

 

Gå til innlegget

Støtte til overgrep ER overgrep !

Publisert over 1 år siden

Hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler med sin protest - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar ? Og hvor stort ansvar har deltakere og støttespillere ?!

TV Visjon Norge og Jan Hanvold har nå i løpet av få dager direktesendt to voldsomme møter med Rodney Howard-Browne. Ordet vold er bokstavelig ment idet folk ble slått overende av «Gud» og ble liggende i spasmer på gulvet mens forsamlingen skrek og hylte eller utbrøt i vill latter. Midt i denne møteplanen anbefalte Visjon Norge sitt publikum også å se et program i beste sendetid med organet Jesusnett i den frie lutherske bevegelse Normisjon. Denne gang var det generalsekretæren i Jesusnett som ledet dette programmet, og ved interessante samtaler gjorde hun  en sympatisk innsats for sin tro og sin organisasjon. Så hva er da problemet ved å delta, Levi? skriver en troende  venn på Facebook.  Og jeg gjentar mitt poeng for hundrede gang: Anerkjente organisasjoner som Normisjon og en rekke andre bidrar til å uskyldiggjøre og opprettholde en kanal som skader medmennesker og er en krenkende skandale i norsk livssynsmiljø. 

Det kan være at Vårt Land for egen del hadde mistet motet når de etter en mangeårig ryddesjau, i september skrev følgende: «Men dersom kristne ledere ­hadde fulgt Fragells oppfordring og brukt tiden på å spa møkk, ville de ikke fått gjort noe annet. Møkka­haugen forsvinner nemlig aldri.»  Men kjære Vårt Land, er det ikke bedre med en litt mindre møkkahaug enn en stadig større?  Og hva var på lufta i Visjon Norge en time før Normisjon? Jo, Svein-Magne Pedersen, som ba syke seere om å legge hånden på TV-skjermen mens de ble bedt for, slik at helbredelser kunne skje. For få måneder siden kunne den samme predikanten tjene penger pr. minutt for telefonsamtaler med syke. Men protestbølgen i sommer endret prosjektet, og  nå går det ikke lenger. Takk til alle empatiske kritikere - humanister, kristne og pressefolk - som har gjort en kjempejobb for å avsløre og stanse skadelig religiøs aktivitet både på nett og plattform. Men hvorfor er det de organiserte kristne kretser som nøler lengst - og i realiteten deler overgriperes skyld og ansvar?

Gå til innlegget

Vi som spar møkka

Publisert over 1 år siden

Men det er likevel kirkens eget ansvar å rydde opp. Å sitte på plattformen med spekulative mirakelpredikanter sprer ikke lyset.

 


Det er ingen annen avis - kristen eller sekulær - som har påvist og «spadd» mere møkk i Kristen-Norge enn Vårt Land. Det har vært en viktig innsats som ikke bør opphøre, og jeg (og andre?) som fortsatt av etiske og empatiske grunner griper til spaden når giftig søle spres der troskyldig godtfolk ferdes, blir bekymret når Vårt Land skriver i dagens leder:

«Men dersom kristne ledere ­hadde fulgt Fragells oppfordring og brukt tiden på å spa møkk, ville de ikke fått gjort noe annet. Møkka­haugen forsvinner nemlig aldri.»

 Det er nok riktig at usunne forhold lett spres der popularitet og makt kan oppnås ved suggesjon, falske trosbevis, fiktive lokkemidler og skremsler. Men gi ikke opp, kristne venner, dere kan bære lyset i den ene hånden og spaden i den andre!

Det alvorlige faktum er nemlig at de fleste av deres nøkterne og «skikkelige» trosfeller for lengst har overlatt renoveringen til et fåtall og ofte skadede varslere, spontane og hedenske demonstranter og stigmatiserte ekskristne - gjerne kalt kristendomshatere. Dette er en pragmatisk ansvarsfraskrivelse fra ansvarlige kristenlederes side. Møkkahaugene blir endel av det legitimerte kristne fellesskapet. Og de vokser.

 Ny statistikk og forskning, blant annet dokumentert i den nylanserte boken Global kristendom, viser at den karismatiske pinsekirken overtar det protestantiske lederskapet i land etter land. Og der trengs det i ekstreme tilfeller mer enn spader for å rense terrenget. Både i Afrika, Sør-Amerika og deler  av Øst-Asia ville effektive gravemaskiner vært påkrevd. Mine egne besøk i Nigeria som internasjonal humanistleder  skremte meg, og bidro til en vedvarende motivasjon til oppgjør. Men det er likevel først og fremst  kirkens eget ansvar å rydde opp. Å sitte på plattformen med selverklærte  dødeoppvekkere, profeter og helbredere, bidrar ikke til å spre lyset. Det senker mørket og sprer «møkka». 

Gå til innlegget

Avsporingen i kristen virksomhet skjer i høyt tempo. Flere må rope varsko - ikke det motsatte. 

Den ekspanderende pinsekarismatikken er brått blitt et tema i livssynsdebatten, blant annet ved fire teologers utgivelse av boken Global kristendom, NRKs omtale av begivenheten og redaktør Alf Gjøsunds modererende omtale av utviklingen i Norge. (Vårt Land 12.9.)  Min hyllest går til de fire forfattere og NRK (Ekko), mens jeg mener Gjøsund er for «snill» når han gir full honnør til  et riktignok mindre utagerende menighetsliv - men hvor lederskapet stilltiende lar den skandaløse adferd blomstre både i møtehaller og på TV-skjerm.

 Her følger en rapport om noen observasjoner fra sommerens uverdige hendelser i den USA-inspirerte nykristne, karismatiske bevegelse, som ikke bare har spredd seg til fjerne kontinenter, men også til norske frikirker og endog deler av den lutherske kirke, som Oase, Norge Idag og IMI-kirken:

     Tre av årets kristne sommerstevner hadde utenlandske dødeoppvekkere som trekkplastre. Ny (bunn)rekord! Selv statsministeren sendte en varm hilsen til et av disse arrangementene, i Sarons Dal, som ble overført til en begeistret forsamling. Og kjente kristenledere, politikere og kunstnere delte plattform og taletid med flere av Herrens populære «redskaper».

  De mest makabre og krenkende arrangementene denne sesongen, var møtene med søramerikaneren Dionny Baez, som ble direkte overført på TV Visjon Norge. Predikanten hevdet at han så engler som vanket rundt i benkeradene og plukket ut tilhørere som trengte helbredelse eller løsning på problemer i familielivet. Han gikk med mikrofonen i englenes spor, og vi fikk høre møtedeltakeres gråtende betroelser om både barn og ektefeller.

Baez satset innledningsvis på et gammelt triks i bransjen: Han hevdet at Gud nå ville helbrede troende med plattfot, og de med slike problemer ble bedt om å ta av seg skoene og sjekke fotsålen. Deretter endret han strategi og forklarte at alle måtte «så» inn penger til Gud, altså arrangøren, før man kunne «høste» et større fysisk eller åndelig resultat.

Syke TV-seere kunne ringe nummeret som kom opp på skjermen, og i forsamlingen kunne man betale med kort eller Vipps

Baez har ved et tidligere besøk i Norge slått en rekke barn til gulvet ved håndspåleggelse – et såkalt uforglemmelig møte med Jesus. Dette ble også vist på TV, men ble oversett både av kirke og myndigheter.

Hvordan er slikt mulig i et Norge hvor barnevern og samfunnsmoral skal være av overordnet internasjonal kvalitet? Forklaringen må være at samfunn og myndigheter ikke er oppdatert om utviklingen i deler av kirkelivet. Hvem burde ha varslet og informert?

Jo, biskoper, kirkeledere og teologiske fakulteter. Og leger og legestandens medisinsk-etiske råd. I påvente av at den etiske ansvarsfølelsen våkner i disse miljøer, får en håndfull humanister og et fåtall kristne varslere fortsette med varskoropene – som dette – som i den senere tid heldigvis har nådd deler av pressen. Og som nå forhåpentligvis vil få stimulerende næring av boken Global kristendom og dens forfattere. Vil også de karismatiske menighetsledere Alf Gjøsund klapper på skulderen innse at det må tas et oppgjør?

(Noen avsnitt i denne teksten er også publisert i fritanke.no).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere