Leif GuIIberg

Alder:
  RSS

Om Leif

Følgere

Sleepless in Marbella

Publisert nesten 9 år siden

Spania er på full fart utfor stupet. Det har nok landet vært en stund, men selv for en tilfeldig besøkende på Solkysten er tegnene åpenbare.

Spania er på full fart utfor stupet. Det har nok landet vært en stund, men selv for en tilfeldig besøkende på Solkysten er tegnene åpenbare. De tradisjonelle SE VENDE skilt på leiligheter tilsalgs er ikke helt borte enda, men de er få. Årsaken er at det omsettes få leiligheter - det er ikke bryderiet verdt å sette opp et skilt, selv om rike nordmenn er på hugget etter rabatterte eiendommer.

På et av høydedragene i Calahonda ligger det en bygning med nordiske flagg og et skilt som forteller at de selger tvangsauksjonerte leiligheter for banker. Leiligheter hvor eierne har kastet inn håndkledet og levert nøklene i banken, og som forsøker å begrense sine tap. Eller rett og slett kastet på gaten. Det er 300.000 husløse i Spania idag. Bankene selger nå ut boliger med en verdi på 5 millioner kroner til halv pris.

Utover salg til oljerike nordmenn, har de fleste andre euroland gitt opp. Briter, som tradisjonelt har Spania som ferieland, har fått reduserte pensjoner og høyere skatter og avgifter, har ikke lenger råd til å bruke boligene sine og må selge. Derimot er det godt salg av eiendommer i det høyere prisskiktet til nyrike russere og velsituerte arabere. De kjøper eiendommer fra 30 millioner kroner og oppover, hvor rabattene ofte er opp til 50% av hva takstene var før finanskrisen kom og ødela så mye for så mange. Ett meglerbyrå har ansatt en russisktalende agent for å gjøre det enklere for russiske pengeplasserere.

Dobbelt så mange hoteller stenger nå for vintersesongen på Costa del Sol enn forrige år. Og det til tross for en brukbar sommersesong, inkludert Marbellas fem-stjerners Villa Padierna Hotel. Og det til tross for at USAs førstedame Michelle Obama bodde i en av villaene tilhørende hotellet til over 25.000 kroner natten.

Imponerende Oasis Centro Commercial har kun store vinduer med tomme lokaler bak å vise fram. AltaVista Property tilbyr husinteresserte 107% lån til kjøp av bolig ved siden av golfbanen.

Seks år med en sosialistisk regjering til tross - gapet mellom rik og fattig har øket, takket være lønnskutt, massiv arbeidsledighet samt reduksjon i en del sosiale goder. Statistikk for 2009 viser at Spania har større forskjell mellom de som har og de som ikke har enn de fleste land i EU, bare overgått av Latvia, Litauen og Romania. I storbyen Malaga-provinsen regnes 1 av 3 innbyggere å være under fattigdomsgrensen og nærmere 60.000 står helt uten arbeidsinntekt eller offentlige stønader. For å kunne håndtere alle som nå ikke klarer å betale husleien, har nå Spania innført en ny lov som kommer huseierne til gode. Der hvor de før måtte gjennom en omstendelig og tidkrevende prosess for å få kastet ut en leietager med betalingsvansker. Dersom man er 10 dager for sen med betalingsfristen, kan nå en rettssekretær fastsette en dato for utkastelsen.

For mange spanjoler er 2011 blitt intet mindre enn et mareritt - slik som for grekerne. Pensjoner er frosset og pensjonsalderen øket fra 65 til 67 år, og offentlige lønninger redusert med fem prosent. Engangs-stønad til nyfødtes foreldre på 20.000 kroner er fjernet.

Ti prosent av tenåringene på Solkysten hverken arbeider eller studerer. Arbeidsløsheten er på hele 30% i den store Andalucia-regionen. I Spania er den rekordhøye 22%. 42% av de unge. Flere kommuner er så godt som konkurs. I byen Coin ligger byen i mørke fordi kommunen ikke makter å betale strømregningen for gatebelysningen. Forretninger i tradisjonelle handlegater observeres nå med et påfallende stort antall SE AQUILAR-skilt ("Til leie"). Noen tomme, andre med LIQUIDACION TOTAL-skilt. .

Ikke all elendigheten i Spania skyldes finanskrisen og eurokrisen, men delvis mangel på realisme hos entreprenører. I 2009 var det beregnet at Spania ville ha behov for 300.000 nye boliger. Det ble påbegynt 800.000. Resultatet er å finne langs hovedveiene med tomme skall av boligblokker hvor kranene er demontert og arbeiderne forsvunnet. For å få øket salget av de nye ferdige men usolgte boligene, har myndighetene halvert salgsmomsen fram til nyttår.

Krisen i eurosonen og EU skyldes altfor mange amatører i beslutningstagende organer. Noe er fundamentalt galt når regjeringer låner penger for å styrke banker som kun trenger å bli styrket fordi regjeringen har lånt for mye penger. Denne timen synes også å nærme seg for Spania.

I Tony Blairs regjering var det over 30 ministre som aldri hadde vært i noe vanlig arbeid en eneste dag. Ikke alle land er så heldig som Norge som har en statsminister med økonomiutdannelse og finansministerjobb på sin CV. Det er kanskje også håp for Italia som nå har fått en pragmatisk økonom som statsminister, om enn midlertidig.

Søndag 20. november var det valg i Spania, og etterfølgeren etter statsminister Jose Zapatero vil bli Mariano Rajoy fra det konservative Folkepartiet.

Og avgående statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero, en tidligere småbyadvokat, angrer ingenting av det han har gjort. Mange mener at hadde det ikke vært for Al-Qaida-bombeangrepet tre dager før valget i 2004, og som daværende statsminister Aznar bent frem løy for folket og hevdet at ETA sto bak, hadde han heller aldri blitt valgt.

Spørsmålet som nå gjenstår er hvor dyp bunnen er og når spanjolene kan begynne å se lys i tunnelen. Ingenting tyder dessverre på at det er nært forestående.

Gå til innlegget

Søppelpost - betalt av mine skattepenger

Publisert nesten 9 år siden

Jeg takket høflig nei. Bedre å skrive et brev til en politiker som ikke liker Datadirektivet og få dette vurdert.

Daglig får jeg flere varianter av uønsket spam i min epostkasse fra norske firmaer. Idag morges hadde jeg fått nok, og ringte en av leverandørene og spurte hvorfor de sendte meg uinteressant spampost?

"Først av alt vil jeg beklage at du opplever det som spam", sa en hyggelig damestemme.

"Det ER spam", repliserte jeg omgående, hvorpå damen etter å ha lovet å fjerne meg fra listen kunne opplyse at de kjøpte epostlister fra Brønnøysundregistrene.

Aha. Jeg ringte så Registeret langt der nord og fikk snakke med en høflig nordlending, som kunne opplyse at dette var offentlig informasjon.

Men informasjonen er jo i praksis umulig å bruke til masseutsendelser dersom dere ikke leverer dem på en datafil eller lignende?

Han vedgikk dette, men opplyste at de hadde en egen ansatt jurist som håndterte det lovlige ved dette. Også lønnet av mine skattepenger. Om jeg ville snakke med ham?

Jeg takket høflig nei. Bedre å skrive et brev til en politiker som ikke liker Datadirektivet og få ønskeligheten av slike lovligheter vurdert.

I mellomtiden vil det fortsatt rase inn uønskede og uinteressante "tilbud" i min epostkasse som jeg selv har delfinansiert. En del av fritiden går nå med til å slette innkommen epost jeg ufrivillig har arbeidet og betalt skatt for å få sendt i utgangspunktet.

Vet Nils-Krister om det er slik på Malta?

Gå til innlegget

"Det gikk på engelsk og norsk,...."

Publisert nesten 9 år siden

En bønn til klippere og limere....

Det er etterhvert blitt litt mye innliming av engelske tekster fra ulike engelskspråklige websider. Det er uproblematisk for oss som leser godt engelsk, men hver gang jeg ser det tenker jeg på at det sikkert er en god del VD-lesere som ikke behersker engelsk tilstrekkelig, og på den måten vil føle seg utestengt. Neppe noen god følelse å bli minnet om at man mangler kunnskaper som "alle andre" har.

Så jeg oppfordrer alle debattanter som vil lime inn engelsk tekst å ta bryderiet med å oversette dette etter beste evne og så lime den oversatte delen inn (kanskje med en kopi av den engelske teksten helt nederst for de som ønsker å lese den også). For lange tekster krever det gjerne litt arbeid, men VD skal jo også være et sted for seriøse debatter - eller hur? Jeg tenker at dette også har litt med respekt å gjøre for de som er interessert i å følge en selv.

Dersom man er i tvil om at oversettelsen ikke yter den opprinnelige teksten rettferdighet, så kommenter da at det er egen oversettelse.

Gå til innlegget

Den dagen da Jesus ble født

Publisert rundt 9 år siden

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Det er bare tre måneder til jul, og VD vil etterhvert også i år få sine "juletråder". Noen mener julefeiring er hedensk. Andre mener den ikke bør feires siden Jesus umulig kan ha vært født den 25. desember. Både den russisk-ortodokse og gresk-ortodokse kirke legger forøvrig feiringen av Jesu fødsel noen dager senere.

Et av argumentene for at det ikke kan ha vært 25. desember er at det ikke var hyrder ute og gjette sauer på den tiden av året i Palestina.

Men er Bibelen helt uklar om når Jesus ble født? Visselig gir den ingen bestemt dag i den jødiske kalenderen, men gir den måneden? Jeg mener at den kanskje gjør det, og skal prøve å beskrive det på en enkel måte.

Evangelisten og legen Lukas forteller at Johannes' mor, Elisabet, var gravid i 6 måned med Johannes da engelen Gabriel viste seg for Maria i hennes hus i Nasaret og meddelte at hun skulle bli fruktsommelig på en overnaturlig måte. Slik Lukas fremstiller hendelsen hos både Elisabet og Maria, kan man anta at dette hendte med rimelig nøyaktig seks måneders mellomrom, og følgelig at Jesus ble født seks måneder senere enn Johannes. Kan vi anta at disse to utvalgte ikke var gjenstand for tidligfødsel?

Men dette forteller jo ingenting om når på året disse ting utspant seg. Vi vet imidlertid at Johannes' far, Sakarias, tilhørte Abias prestetjeneste. Vi vet også at han tjenestegjorde i Tempelet med røkoffer da han fikk nyheten fra Herrens engel Gabriel om at Elisabet skulle bli gravid og føde en sønn. Etter at Sakarias' tjenestedager i Templet var over, dro han rett hjem til Elisabet, hvorpå hun i relativt høy alder ble gravid.

Vet vi så noe om når den som var i Abias prestetjeneste gjorde tjeneste i Templet? Ifølge Krønikerboken var Abijas prester den åttende avdeling som skulle tjenestegjøre i Templet. Den muntlige delen av Torahen (Mishna) sier at hver avdeling skulle tjenestegjøre to ganger i året (men ikke to ganger sammenhengende), og hvor den første avdeling (Jojarib) skulle begynne sin tjeneste den første uken i Nisan. Hver avdeling tjenestegjorde en uke. I tillegg skulle alle avdelinger tjenestegjøre under de tre pilgrimsfestene (Påsken/Usyrede brøds dager, Shavout (Pinse), og Sukkot (Løvhyttefesten). I henhold til den muntlige Torah skulle Abias presteskap tjenestegjøre første gang første uken i måneden Sivan, og andre gang seks måneder deretter, i måneden Kislev.

Vi kan dermed si at Sakarias tjenestegjorde i Templet første uken i Sivan og i tillegg påfølgende uke som var Shavout. Deretter dro Sakarias hjem, og Elisabet ble besvangret, altså kort tid etter Shavout-festen. Det må derfor kunne antas at Johannes ble født 280 dager eller ca. 9 måneder deretter, eller i måneden Nisan, da Påskefesten ble feiret. Dersom Johannes ble født ca. den 15. dagen i Nisan, kunne Jesus ha bli født omkring den 15. dagen i måneden Tisjre - seks måneder etter - som også er den første dagen under Løvhyttefesten.

Noen vil kanskje innvende at siden Lukas ikke sier noe om hvorvidt det var Sakarias' tjeneste i måneden Sivan eller måneden Kislev, så kan man ikke si med sikkerhet at det var under årets første prestetjeneste det hendte.

Her er det å si at jødiske rabbinere hadde lenge forkynt at profeten Elias skulle komme under Påskefesten for å erklære hvem Messias ville være. Jesus antydet senere under sin tjeneste at Johannes fylte rollen denne som deres Elias: "For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes, og om dere vil ta imot det: Han er den Elias som skal komme".

For de som tror at Bibelen er en inspirert bok, så blir det derfor meningsfylt å anta at Elisabet ble gravid kort etter Shavout, og Maria 6 måneder deretter - at det hele var en del av Guds timeplan.

Ble så Jesus født omkring den første dagen under selve Løvhyttefesten? Det er ihvertfall ikke usannsynlig.

Gå til innlegget

Et enkelt spørsmål

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har - for eksempel - vært på ferie i Burkina Faso i 14 dager uten adgang til internett. Hjemkommet er jeg interessert i å vite hvilke innlegg som er skrevet de siste to ukene....

Jeg er ikke interessert i hva redaksjonen har anbefalt å lese, ei heller lesertips fra leserne selv. Heller ikke å vite hva navngitte debattanter har meddelt.

Nei, jeg her interessert i å se alle nye innlegg som er gjort uavhengig av tema. Kanskje det finnes et tema jeg mener noe om eller har noe å spørre om - en tråd hvor jeg vil henge meg på?

Som kjent oppfører nye innlegg på VD seg som rulleteksten på en film - noen timer og innlegget er i de fleste tilfeller forsvunnet for aldri mer å dukke opp. Noen har sittet i to timer og finlest på sitt forfatterskap, og undrer seg om det i det hele tatt er verd bryet.

Likefullt er jeg interessert. Jeg har bare ikke klart å finne ut hvordan jeg skal gå fram etter hjemkomsten fra Burkina Faso.

Noen tips?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere