Leif GuIIberg

Alder:
  RSS

Om Leif

Følgere

Israel torturerer palestinske fanger.

Publisert rundt 6 år siden

I en årrekke har Israel som et av relativt få land hatt en lovhjemmel for tortur av arrestanter under forhør - det som går under det generiske navnet "mild tortur" eller "moderat tortur", og kalles for Prawer-Begin loven. Siden 1967 har over 70 pales

I en årrekke har Israel som et av relativt få land hatt en lovhjemmel for tortur av arrestanter under forhør - det som går under det generiske navnet "mild tortur" eller "moderat tortur", og kalles for Prawer-Begin loven. Siden 1967 har over 70 palestinere dødd under tortur i israelsk forhør.

Etter den 7 uker lange pulveriseringen av Gaza i 2014, sitter 24 palestinere fortsatt fengslet, og ifølge deres advokater er flere av dem blitt torturert. De har fortalt sine advokater direkte at flere av dem ble underkastet tortur av de israelske forhørerne, noe som bekreftes av direktør Issam Younis i det lokale Center for Human Rights.

Forhørene har medført slag med kolbene til M-16 gevær, frarøvelse av søvn i minst tre påfølgende dager, samt påføring av håndjern. I tillegg fulgte psykisk tortur ved trusler om at Israel ville tilintetgjøre deres hjem, drepe deres familier og voldta deres koner.

Det totale antall fanger fra Gaza som sitter arrestert etter invasjonen har imidlertid gått ned siden offensiven var på topp, hvor det var to hundre arrestanter. At Israel fortsatt holder 24 fengslet skjer etter en lov fra 2005 om "Ulovlig kampdeltagelse" som tillater forvaring uten anklager for en ubestemt tid. De som hittil er blitt løslatt har i all hovedsak sittet i forhør fra noen få timer til to eller tre dager.

Men det er ikke bare aksjonen i Gaza som har avstedkommet arrestasjoner. Den 12. juni igangsatte Israel en militæroffensiv på Vestbredden, hvor tilsammen ca. 4800 palestinere  ble fengslet, hvorav 500 i selve Israel, i følge Gavan Kelly fra den palestinske NGO Prisoner  Support and Human Rights Association.

Organisasjonen har ikke lykkedes å få informasjon fra israelske myndigheter om de fengledes status, noe som har ført til forhåpentligvis en ubegrunnet frykt for at noen av fangene er blitt henrettet av israelske militære. Ifølge Gavan Kelly er det fem palestinere som de ikke vet hvor er. Israelske myndigheter nekter for at de er i deres varetekt, og lederen for den israelske menneskerettsorganisasjonen HaMoked, Dalia Kerstein, forteller at heller ikke hun vet hvor de er. Israelsk Høyesterett har etter forespørsel fra HaMoked kommet med en kjennelse om at navnene på de fem palestinerne ikke skal frigis.

For kort tid siden kunne forøvrig amerikanske The Daily Beast fremvise bevis for en massehenrettelse av seks fanger i Kuzaa, utført av israelske styrker. Hvordan dette har unngått medienes radar vites ikke.

(Hovedkilde: Joseph Catron (USA/Gaza)

Gå til innlegget

NATO og Ukraina

Publisert rundt 6 år siden

Den kinesiske generalen og filosofen Sun Zi sa en gang at "all krigføring er basert på bedrag", kanskje en forløper for det mer kjente uttrykket "i krig er sannheten den første taper".

Den kinesiske generalen og filosofen Sun Zi sa en gang at "all krigføring er basert på bedrag", kanskje en forløper for det mer kjente uttrykket  "i krig er sannheten den første taper".


Men Russland har via sin utenriksminister Sergei Lavrov kategorisk benektet at det finnes russiske tropper på Ukrainsk jord. Bevisene som foreligger synes å begrense seg til flyfoto av påståtte russiske militære kjøretøyer i konvoi og russiske soldater som er blitt arrestert og intervjuet i Kiev før de ble sendt tilbake til Russland. I følge Russland var dette grensevakter som forvillet seg inn på ukrainsk territorium, og hvis Ukraina ikke tror på dette, hvorfor ble de ikke holdt som krigsfanger men returnert?


USA hevder å ha satellitfotos som viser russisk artilleri inne i eller på vei inn i Ukraina, men de vil ikke publisere dem. Er det fordi man ikke med sikkerhet kan si om de virkelig er russiske eller ukrainske?


Fredag 29. august publiserte New York Times en artikkel med tittelen "Ukraina melder om invasjon på en ny front", hvor talsmenn for det ukrainske forsvaret, Andrej Lysenko,  hevdet at fem pansrede militærkjøretøyer hadde krysset grensen fra Russland sør for Donetsk ved byen Amvrosijivka i en rekke av tre tilfeller samme uken.


Men mens separatistene hevder at de bruker militært utstyr og våpen som de ukrainske styrker har etterlatt seg, sier amerikanske talsmenn at de er overbevist om at våpnene må være russiske siden ukrainske styrker aldri har vært så langt inne i de separatistkontrollerte områdene, og at separatistene heller ikke har kunnskaper nok til å bruke ukrainske våpen.


Lite troverdig påstand, all den tid separatistene selv har gjort vanlig militærtjeneste og er opplært i bruk av vanlig artilleri og Grad-systemer som har eksistert helt siden 2. Verdenskrig. Kanskje sersjant på den ukrainske grensen, Aleksei Panko, har et poeng når han påstår å ha sett russiske tanks kjøre over grensen, selv om de hadde separatistflagget til Folkerepublikken Donetsk, hvor han sier: "Jeg sier at de er russere, men dette er beviset jeg har" og former et null-tall med tommeltotten og pekefingeren.


Ukrainas president Petro Porosjenko omtaler ukrainske opprørere som er tilknyttet russere i Øst-Ukraina. Våre nyhetsmedia snakker imidlertid om en invasjon. Det er interessant å legge merke til hvordan Tysklands mest sette nyhetsprogram Tagesshau formulerer dette slik: "Vedrørende Ukraina var det en oversettelsesfeil av Reuters: I følge rettelsen snakket ikke Porosjenko om en invasjon."


Det er å håpe at NATO denne gang ikke gir noe miltær støtte til et "invadert" Ukraina. Det er bare å minne om Fogh Rasmussens uttalelse i 2003: "Irak har masseødeleggelsesvåpen. Det er ikke noe vi tror, det er noe vi vet."

Gå til innlegget

Antisemittisme i fallende trend

Publisert rundt 6 år siden

Det er ikke noen grunn til å hevde at antisemittisme i Europa er i en stigende trend.


Media har for det meste foret oss med påstander om at antisemittismen er på frammarsj, og anskueliggjort dette ved å vise til hendelser hvor jøder er blitt trakassert. Uten særlige motforestillinger har de fleste av oss, undertegnede inklusive, antatt at dette er en riktig gjengivelse av virkeligheten og slik verdens jøder opplever sin egen situasjon.

Vi har sett under siste Gaza-konflikten episoder med hevede bannertekster: "Drep jødene". I Frankrike er forretninger og synagoger blitt utsatt for angrep. I Australia ble en buss med jødiske studenter møtt med tilrop som "Heil Hitler!" etterfulgt av trusler om å kutte over halsen på studentene.

Antisemittisme eksisterer altså.  Og den synes å ha sammenheng med konflikten mellom Israel og palestinerne. Større forekomster av antisemittiske uttrykk fant sted også under operasjonene i 2009 og 2012 for så å avta til konflikten i 2014.   

Men reflekterer dette virkeligheten bak alle påstandene om en stigende antisemittisme?

Det er ihvertfall interessant at Europen Union Agency for Fundamental Rights i Wien  (FRA), som arbeider for at alle EU-borgere skal være sikret fundamentale rettigheter, hvert år publiserer en rapport basert på tall fra de enkelte medlemslands oppgaver samt tilsvarende fra frivillige organisasjoner (NGOs). Basert på disse tall, framgår det at det ikke er noen grunn til å hevde at antisemittisme i Europa er i en stigende trend, selv om det vedgås at grunnlagsmaterialet fra enkelte medlemslamd ikke er fullstendig.

Noen land leverer imidlertid ganske fullstendige tall, og et av disse er Tyskland. Her er tallenes tale klar: Fram til 2011 var det en nedadgående trend i antisemittiske hendelser. Til tross for at man regner med at befolkningen undertiden er blitt med bevisst på å rapportere slik.

I Storbritannia viser tallene at antall hendelser flukterer litt opp og ned i løpet av de siste 10 år. Det samme gjelder Frankrike, som anses for å ha de verste forekomstene av antisemittiske uttrykk.

Nonna Meyer, forkvinne i den franske foreningen for politisk vitenskap og professor ved Centre d'études européennes of Sciences Po (CEE), hever at siden den andre intifada begynte, var det en eksplosjon av antisemittiske uttrykk overfor mennesker man mente var jøder. Slik er det hver gang det oppstår en konflikt i Midt-Østen, hevder Meyer: Antisemittiske uttrykk øker i antall.

Nonna Meyer har forøvrig i en årrekke studert globale  holdninger til jøder og andre minoriteter, og ut fra sitt tallmateriale konkludert med at i Frankrike er jødene den minoritetsgruppe som er mest akseptert. Det samme er tilfellet i Europa, hvor det nå er arabere og muslimer som er minst akseptert.

Men Meyer har også en annen interessant observasjon, nemlig at blant Frankrikes minoriteter er jødene de som frykter for hatkriminalitet mest, selv om tallmaterialet forøvrig ikke tilsier at de har noen grunn til dette, sett i forhold til andre minoriteter som muslimer, romfolk, etc.

I USA, hvor halvparten av verdens jøder bor, ser man også en nedadgående trend. Tallene fra FBI viser dette, men enda mer interessant er at tallene fra Anti-Defamation League (ADL) også viser at antisemittiske uttrykk er i en nedadgående trend. Faktisk en nedgang på 20% i 2013. ADL er som kjent den internasjonale frivillige organisasjonen som fører an kampen mot antisemittisme, samt forsvarer Israel i tykt og tynt.

Gå til innlegget

Feiglins Endlösung

Publisert rundt 6 år siden

Moshe Feiglin, viseordførende i Knesset og leder for faksjonen Jødisk Lederskap (Manhigut Jehudit) i statsminister Benjamin Netanjahus parti Likud, har nylig publisert en op-ed i israelske Aruts Sheva med titelen "Min skisse for en løsning i Gaza"

Moshe Feiglin, viseordførende i Knesset og leder for faksjonen Jødisk Lederskap (Manhigut Jehudit) i statsminister Benjamin Netanjahus parti Likud, har nylig publisert en op-ed i israelske Aruts Sheva med titelen "Min skisse for en løsning i Gaza". Kort oppsummert framsetter Feiglin følgende forslag til en endelig løsning på Gaza-problemet:

Ultimatum: "Israels statsminister gir en advarsel til den fiendtlige befolkning at Israel akter å angripe militære anlegg på deres område og oppfordrer de som ikke er involvert [i Hamas] og som ikke ønsker å bli skadet om å dra umiddelbart. Sinai er ikke langt fra Gaza så de kan dra. Dette vil bli begrensningene på Israels humanitære bestrebelser. Hamas kan overgi seg betingelsesløst og dermed unngå angrepet.

Angrep: "Angrip hele 'målbredden' gjennom hele Gaza med IDF's maksimale styrker med alle konvensjonelle tilgjengelige midler. Alle militære og infrastrukturelle mål vil bli angrepet uten hensyn til 'menneskelige skjold' eller 'miljømessige skader'. Det er nok at vi treffer nøyaktige mål og at vi ga dem advarsler på forhånd.

Beleiring: "Parallelt med ovenstående, en total beleiring av Gaza. Ingenting vil komme inn på området. Israel vil imidlertid tillate utreise fra Gaza. (Sivile kan dra til Sinai, kjempende kan overgi seg til IDFs styrker).

Forsvar: "Ethvert sted som Israel eller israelske styrker blir angrepet fra vil umiddelbart bli angrepet med full kraft og uten hensyn til 'menneskelige skjold' eller 'miljømessige skader'.

Innta: "Etter at IDF har fullført 'oppmykningen' av målene med sine våpen, vil IDF innta hele Gaza ved å bruke alle nødvendige midler for å minimere skade på våre soldater, og uten å ta andre hensyn.

Eliminering: "GSS [israelske sikkerhetsstyrker] og IDF vil helt og holdent eliminere alle bevæpnede fiender fra Gaza. Den fiendtlige befolkningen som er uskyldig og som har adskilt seg fra bevæpnede terrorister vil bli behandlet etter folkeretten og få lov å dra. Israel vil generøst hjelpe de som ønsker å dra.

Suverenitet: "Gaza er en del av vårt Land og vi vil bli der for evig. Frigjøring av deler av vårt land for alltid er det eneste som kan rettferdiggjøre våre soldaters deltagelse i kamp for å innta land. Påfølgende elimineringen av terroren fra Gaza, blir det en del av staten Israel og vil bli befolket av jøder. Dette vil også lette på huskrisen i Israel. Kysttogets linje vil bli forlenget snarest mulig til å omfatte hele Gazas lengde."
"I følge meningsmålinger ønsker de fleste arabere i Gaza å dra. De som ikke var involvert i anti-israelsk aktivitet vil bli tilbudt en generøs internasjonal emigrasjonspakke. De som velger å bli vil få varig oppholdsstatus. Etter et antall år i Israel og etter å ha vennet seg til det, vil de som personlig vil underkaste seg det israelske lovverket,jødestatens substans og levesett, bli tilbudt israelsk statsborgerskap."

(Fritt oversatt).
----------------

Her gjelder det å huske på at Feiglin ikke er talsmann for statsminister Netanjahu.

Gå til innlegget

Kvotering på VD

Publisert over 6 år siden

Et tilfeldig øyeblikksbilde av innloggede VD-aktører viser at av 25 stykker er kun én kvinne (Solveig Wahl). Er dette symtomatisk for VD? Det synes ikke å være i samsvar med kjønnsfordelingen av meningsbærere i andre debattfora på radio og TV.

Siden listen av registrerte på VD ikke er tilgjengelig i noen strukturert form, kunne det vært interessant å vite om også antall kvinner her utgjør bare 4%.

Noen tanker om dette fenomenet? Eller er øyeblikksbildet muligens en bias?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3186 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1112 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 874 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 795 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 610 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 557 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 496 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere