Leif-Aage Tønnessen

Alder: 74
  RSS

Om Leif-Aage

Prest i Den norske kirke ca 30 år, hvorav 10 på Sør.Hålogaland bispekontor. Amanuensis Høyskolen i Finnmark ca 4 år. Knyttet til HRS Nord-Norge 5 år. Styreleder Hl. Herman av Alska ortodokse menighet. Elsker klassisk musikk.

Følgere

Norske kulturtradisjoner

Publisert over 3 år siden - 282 visninger

For en tid siden gikk det en debatt om norske kulturtradisjoner. Særlig en del fremtredende politikere fra Fremskrittspartiet fryktet at norske kulturtradisjoner var truet av den muslimske innvandringen.

 

Søndagsfreden er en dypt rotfestet, tusen år gammel kulturtradisjon i Norge. Så rotfestet at den forsvares av alle slags miljøer uansett tilknytning eller ikke til dens kristne opprinnelse. Men denne kulturen vil FrP nå avskaffe. Særlig interessant i så måte er statsministerens svar til representanten Støre i Stortingets spørretime nylig.

Mest interessant er at hun begrunnet avviklingen av søndagsfreden med hensynet til muslimsk tradisjon! Hvordan kan FrP leve med det?

 

En annen viktig kulturtradisjon i Norge er vårt demokratiske system. Vi har nettopp feiret 1814. Begivenhetene både den gang og i 1905, og innføringen av parlamentarismen på 1880-tallet, var mulig ikke minst takket være en folkevilje som sto opp mot selv sterke internasjonale aktører. Det norske demokratiske systemet er ett av verdens beste. For FrP er det likevel ikke godt nok: Flere folkeavstemninger har vært et tydelig krav i dette partiet. For det er folkets vilje som skal styre landet, ikke partiprogrammer og politikermakt.

 

Men hvor er det blitt av denne viljen til å lytte til folket i saken om søndagsåpne butikker?

Gå til innlegget

Da presten røsket løs korset

Publisert rundt 4 år siden - 2751 visninger

Respekt for andre livssyn og religioner er en integrert del av kompetansen i kirkens katastrofehåndtering

For 26 år siden skjedde en tragisk bussulykke i Måbødalen. 12 barn og 4 voksne fra en forstad til Stockholm mistet livet. Foreldre og pårørende kom til Bergen. Og presten. På en konferanse året etter fortalte han: 16 kister sto på rad i et rom. Utenfor sto et ektepar og gråt: De kunne ikke gå inn til barnet sitt, for kistene var smykket med kors, og de var jøder! Resolutt gikk presten inn og røsket løs korset. Det kostet ham mer enn bare muskelkraft. Og for oss som arbeidet med å bygge opp Kirkens katastrofeberedskap, var det en viktig påminnelse: Pass på detaljene!

 Da jeg på begynnelsen av 90-tallet utarbeidet en beredskaspsplan for mitt bispedømme, hadde jeg også med telefonnr. til "ansvarspersoner for øvrige tros- og livssynssamfunn, flyktninge-/ innvandrerkontor, tolketjeneste". Hvordan dette ble ordnet i andre bispedømmer, vet jeg ikke. Men det sitter i ryggmargen på alle som involveres i dette arbeidet at de her ikke først og fremst er der som evangelieforkynnere, men som tjenere for mennesker i en akutt nødssituasjon på bakgrunn av deres kompetanse og erfaring i å møte mennesker i en slik situasjon. Når ulykken treffer, er det ikke tid eller mulighet til å sette seg ned og analysere hvem som er eller kan være rammet og hva slags livssynstilknytning de har. Da er det først og fremst viktig å igangsette et effektivt apparat med adekvat kompetanse. Denne kompetansen finnes i Kirken. Derfor har samfunnet ønsket denne tjenesten fra Kirken.

 Etter en ulykke ble en prest sendt med dødsbud til en familie. Han ble bryskt avvist i døren. Familien tilhørte en religiøs gruppe med et svært aggressivt forhold til Kirken. Men også med et tett nettverk hvor de tok vare på hverandre på egne premisser. Greit nok. Det er mottakernes valg. Men Kirken står til disposisjon. Og det viser seg gang på gang at åpne kirkehus med mulighet til lystenning, stillhet, samtale er et høyt verdsatt tiltak. Det er naturligvis fritt for enhver å benytte det eller la være. Jeg har venner fra ikke-kristent innvandrermiljø som etter 22. juli opplevde det godt å besøke Oslo Domkirke. Men det er jo fullt mulig også for andre grupperinger å møtes til gjensidig trøst og støtte. Her får enhver gruppering ta ansvar for sine.

 I den senere tid er det stilt spørsmål ved Kirkens "monopol" på traumehåndtering etter ulykker. Et slikt monopol eksisterer naturligvis ikke. Men Kirken og dens folk står til disposisjon og flesteparten – som jo også hører den til – velger å ta imot deres tjenester; aldri er vel begrepet "folkekirke" tydeligere enn akkurat da! Men så kan jo også grupperinger som ikke vil benytte dens tjenester, organisere sin egen beredskap for å ivareta sine på en tilsvarende måte. Det vil ingen ha noen innvendinger mot!

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 29.10.2014

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77593 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43576 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34901 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27894 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22467 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22168 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20080 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19083 visninger

Lesetips

Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Kirken er politisk
av
Andreas Masvie
2 dager siden / 196 visninger
Kontrastenes jul i Frankrike
av
Tom Holta Heide
2 dager siden / 136 visninger
Hatet mot miljøbevegelsen
av
Eivind Trædal
2 dager siden / 197 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
3 dager siden / 198 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
4 dager siden / 423 visninger
Les flere

Siste innlegg

Makt, privilegier og julens budskap
av
Jarle Haugland
rundt 17 timer siden / 95 visninger
Jødenes rett til landet Israel
av
Svein Grav
rundt 17 timer siden / 170 visninger
Angående "Statsfinansiert hatblogg"
av
Robin Tande
rundt 17 timer siden / 181 visninger
Identitet og miljø
av
Leif Halvard Silli
rundt 17 timer siden / 56 visninger
Stemmerett for 6-åringer?
av
J.K. Baltzersen
rundt 17 timer siden / 155 visninger
På lag med Listhaug
av
Vårt Land
rundt 19 timer siden / 292 visninger
Våpen og verdier i Jemen
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 19 timer siden / 348 visninger
Helliget det Qvindelige
av
Heidi Karlsen
rundt 19 timer siden / 91 visninger
Jødehatets gåte
av
Arne Øgaard
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Kristendom – rett og slett
av
Ståle Johannes Kristiansen
rundt 19 timer siden / 129 visninger
Les flere