Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Ordet er ute

Publisert over 6 år siden

sier baptistpastoren.

 

http://www.youtube.com/watch?v=HO8kVXUQ3ZU

Oprah Winfrey  sier det samme.

http://www.youtube.com/watch?v=BfnQwNY9Xpg

 

Har ballen/ Guds ord/ sannheten startet å rulle.., som ild i tørt gress?

Gå til innlegget

En krukke, stav og to tavler.

Publisert over 6 år siden

Tryggheten og sikkerheten.

Jesus er vår Herre, Han leder oss om vi elsker Ham høyere enn livet og denne jords liv. Han som er Sabbatens Herre, Han er salig vår ledestjerne.., eller?

Hans offer, Kristus korsfestet viser Hans rettferdighet, Kristi rettferdighet og korset leder oss inn til helligdommen, Paktens Ark. For Paktens Ark har en stol over seg hvor Dommen uttales. Denne stol er Nådens Trone hvor Kristi rettferdighet utspringer i fra, hvor Hans Kjærlighet definerende grenser er. Under Nådestolen hvor Nådens Herre skal dømme fra finner vi da Paktens Ark. Den inneholder tre ting og de er følgene:

1.       Gullkrukke av manna.

2.       Arons stav.

3.       Vitnesbyrdets tavler.

 

Paktens Ark er oversatt til vårt språk en ”Allianses forseglede endelige gjensidige avtale imellom individer og Kongenes Konge (Gud)”.  Alle som tror på den nye pakt og har fått/ vil ha fast føde utover den åndelige melk som gjorde/ gjør at man valgte/ velger Jesus kjenner til, eller fornekter til enden ikke dette. De tre forskjellige punkter har tre bestemte formål i alliansen, hva sier skriften de har sin mening med i alliansen? Ikke glem at ikke en tøddel skal bort (NT) og at det største bud hviler på vitnesbyrdet (GT). Ei heller glem evangeliet som har tre hovedpunkter (Joh. 16:8) nyhetene spinner rundt. Om hvilen er borte for det største bud, hvem og hvor er da Herren for dette individ?  

Når det er sagt vet vi at Alliansens Pakt er i Helligdommen og Helligdommen har to rom, det ene rommet er Templet hvor Guds ord er, hvor Guds Ånd er og hvor de helliges bønner er. I det andre rommet er Alliansens Trone, Nådens Trone og den er iflg er oppe i himmelen pr. dags dato. Det første rommet er Guds folk, Paulus sier i 1. Korinterne kapittel 3 vers 16 at ”Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?”

Så i og med at Jesus sier at Moses og profetene talte om Ham, hvor godt kjenner vi veien, sannheten og Livet Jesus peker på? Er Han virkelig vår private personlige og individuelle Lærer?  

Det siste i denne sammenheng er tre vers, ment for å sette ting i sammenheng, er vi virkelig Hans etterfølgere? Ser vi/ søker vi Kjærligheten i disse faktiske forhold?

Åp 12,17b

dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12b

 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10bc

 Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

 

Med andre ord holder det ikke å tro på Jesus, man må selv ha Jesu tro og har man Jesu tro holder man Sin Fars Bud fremfor bud dandert av mennesker tilpasset denne verdens guder. Det viser om hvem man egentlig tilber og da vil man også være i den ånd som forstår hva profetene skriver. Jakob nevner jo også det at om man tror så vet man hvilken tid man til enhver tid lever i ut i fra hva profeten har skrevet, med andre ord kjenner man ved disse premisser Guds ords hemmeligheter. Ja ved disse premisser kan man også avvise falske profeter og finurlige forkynnere med sine store ord.

Gå til innlegget

Antikristne slagord er tagget

Publisert over 6 år siden

Ser Vårt Land (VL) har følgende artikkel med overskrift "

Antikristen tagging på kirke i Jerusalem" 

fra NTB i nettutgaven:

http://www.vl.no/troogkirke/antikristen-tagging-pa-kirke-i-jerusalem/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+vl-forsiden+%28Forsiden+-+V%C3%A5rt+Land%29

Unnskyld meg men er VL kunnskapsløse? 

Vi vet at selve Antikrist er omtalt i Guds ord og at Antikrist er definerbar i sine kvaliteter og karakter Guds ord. Det som ble tagget er:

«Prislapp» og «Kristne er aper» 

Det er antagelig skrevet på DRKKs kirker.

NTB, som VL går god for å fremme mens man tilsynelatende toer sine hender og går rettferdig og uskyldig bort sier at jødiske, vel og merke ekstreme her er antikristelige. Det er ikke antikristelig dette men ja ukristelig oppførsel. At det skjer på Hensovnelseskirken er vel ikke unaturlig for en jøde om denne tror på Gud, for om man tror Gud er Hensovnelseskirken BAALs alter og ja en truende avgudsdyrkende tro. 1+ 1 er som kjent 2. Ikke bare jøder men millioner av kristne tror jo også det men tier.

Ønsker ikke VL å fremme sannheten og sannheter slik at folk ikke blir ført unødvendig vill? Ønsker ikke VL å fremme opplysende journalistikk slik at misforståelser og forvirrende sjeler vokser? Ønsker VL krig og snarest Harmageddon, eller får ikke VLs journalister lov å si det som sant er?

  1. Kjenner ikke VL til Guds ord?
  2. Kjenner ikke VL til kirkehistorien?
  3. Kjenner ikke VL til hva protestantisme grunnleggende er for noe?
  4. Kjenner ikke VL til hva jødisk tro er for noe?
  5. Ønsker ikke VL å gjøre rede for hva kristendom objektivt er for noe?
  6. Hvorfor tar ikke VL ansvar for å være en kristen avis?

Å være antikristelig er å stå Jesus imot og lage seg en annen vei enn Hans Frelses vei.Grafittien ble skrevet på i følge NTB Jerusalems viktigste kirker:
"Graffitien på Hensovnelseskirken på Sionfjellet, der jomfru Maria ifølge katolsk tro døde og ble hentet til himmelen"
Hvem KRISTEN står for dette? Og da, hvem kristen mener det er antikristelig å stå Hensovelseskirken og katolsk tro imot? Sanne troende bør stå frem og avvise Hensovelseskirken som kristen og hjelpe jødiske, ikke-troende og katolske til å forstå at DRKK ikke har sannheten alene om hva kristendom er for noe men at millioner av kristne faktisk anser DRKK for antikristelig selv.VL bør stå for å gjøre rede for historiske fakta og med det opplyse folket i vårt land.
Gå til innlegget

På tre dager

Publisert nesten 7 år siden

kan Jesus, Han som skapte på 6 dager gjenreise Guds bolig/ templet her på denne jord.

Hva er det Han tilbyr og hvorfor så lang tid?

Joh 2,19-20 Jesus svarte og sa til dem:

Bryt dette tempel ned, og på tre dager skal jeg gjenreise det.

Da sa jødene: I seks og firti år har det vært bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på tre dager? 

Gå til innlegget

Universets kloder

Publisert nesten 7 år siden

2000 år før vitenskapen forstod at stjernene beveger seg etter ett bestemt mønster fortalte Jeremias om de lover stjernene beveget seg i, ja like urokkelige er de lover som Guds miskunnhet imot Guds folk. Da han skrev dette trodde folk ellers omkring at formørkelser var et utslag av Guds luner. Se Jes. 40:26, Jer. 31:35, 36 og 33:25, Job 38:31-33. Alt dette kreves det store teleskop for å avdekke.

Bibelen sier denne jord bare er utkanten av Hans verk, Job 26:14. Med kulehoper er Melkeveien om lag 300.000 lysår i diameter og uten de ca. 60-90.000 lysår i diameter. Jorden ligger ca 20.000 lysår fra sentrum og vi vet at det finnes millioner av stjernesamlinger lik Melkeveien. Alle ikke troende og religiøse trodde denne jord var sentrum av alt og arbeidet ut i fra det. Tenk det at Jeremia sier at dersom himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller utforskes her nede så vil Han forkaste oss/ eller sine barn. Og hva vet vi om det her Jeremia og Job med flere snakker om? Egentlig ingenting men så my at vi kan ane noenlunde og bekrefte hva de skrev som 100 % korrekt.

I Guds ord finner vi det symbolske uttrykk jordens fire hjørner. Kirken i middelalderen forkynte som om jorden hadde det men det var en forhastet slutning. Bibelen sier jorden henger på ”intet”. Det er en beskrivelse av jordens krets i Ordspråkene. Krets i grunnteksten er ”kule”.

Job beskrev atmosfærens/ vindens vekt og for 3000 år senere oppdaget vitenskapen at luften hadde vekt.

Gud sa til Abraham at hans ætt skulle bli så mange som stjernene som ikke kan telles. Så Gud er den som styrer stjernenes gang og samtidig teller hvert hårstrå på ethvert menneskes hode. Ja det mens han hører ravnungenes skrik. Så få perspektiv på hva Gud er om Han er.   

Job 38,4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det!

Job 38,7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?   

 

Om vi ser på grunnteksten at Gud skapte verden så ser vi at verden kan også like gjerne kan være verdener. Og vi ser av Job at når denne verden med sin himmel/ atmosfære jublet andre Guds sønner og morgenstjerner i sine himler.

Av andre ting kan vi se at Lucifer falt før tilblivelsen av denne jords planter og beboere. Vi ser at det var en politisk krig i himmelen hvor den tapende part kommer ned på denne jord for å prøve sin sak. Vi ser at Adam er en Guds sønn på denne jord og at slike Guds sønner var også før denne jord. De ser/ vet om oss og e vet at Lucifer nå er denne jords hersker, ikke Gud. De vet også at snart aller dommen over alle som er i dette univers hvor Gud er den som er anklaget og denne jords hersker er anklageren.

Om vi går tilbake i tid ser vi at Abel ble drept av Kain, Set er den som kom i stedet for Abel og Kain etablerte seg for seg selv andre steder enn der Sets Gudfryktige familie levde i tråd med offertjenesten helt inntil en viss tid. Det var da Sets barn, altså Guds barn, ja sønner så over til Kains familie og så at de var så vakre. Ja de var sminket otg de bar pynt for å fremme seg selv og begjær oppstod blant også Guds barn/ sønner. Guds barn valgte da barn av denne verden og giftet seg med dem og flommen kom som en følge av frafallet/ elendigheten som oppstod. Deretter kom Abraham, Israel, korset og nå er vi her. Og Gud lover å gjenopprette sitt folk rett før Hans andre komme, ja Han lover at mennesker skal få vite om det som var, det som forsvant før Han kommer igjen. Det er også interessant ålese at Abrahams ætt skal bli så mange som himmelens stjerner, hvorfor det når vi også vet at vi som tror og får legemer som Jesus skal bli prester? For hvem da, hverandre? Skal vi ut på reise?

Jeg tror tiden for virkelig dyp og sann omvendelse er her nå.          

Ef 3,9 og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere