Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Sabbath forever!

Publisert over 10 år siden

Det overrasket meg at Sabbaten ble holdt i Kina så tidlig som Herrens år 370. Videre kan vi se at den stod meget sterkt i landet flere hundre år, så dukker den opp igjen på 1800 tallet. Går vi og sjekker ut linken kan vi se at Sabbaten har bestått opp igjennom alle tider, over alt.

Arabia, Persia, India, China
"Mingana proves that in 370 A.D. Abyssinian Christianity (a Sabbath keeping church) was so popular that its famous director, Musacus, travelled extensively in the East promoting the church in Arabia, Persia, India and China." "Truth Triumphant,"p.308 (Footnote 27). (Page numbers vary in this Online version)

Church Of The East
"Mingana proves that in 410 Isaac, supreme director of the Church of the East, held a world council,-stimulated, some think, by the trip of Musacus,-attended by eastern delegates from forty grand metrop olitan divisions. In 411 he appointed a metropolitan director for China. These churches were sanctifying the seventh day."

China - A.D.781
In A.D. 781 the famous ChinaMonument was inscribed in marble to tell of the growth of Christianity in Chinaat that time. The inscription, consisting of 763 words, was unearthed in 1625 near the city of Changan and now stands in the "Forest of Tablets," Changan. The following extract from the stone shows that the Sabbath was observed:

"On the seventh day we offer sacrifices, after having purified our hearts, and received absolution for our sins. This religion, so perfect and so excellent, is difficult to name, but it enlightens darkness by its brilliant precepts." Christianity in China, M. I'Abbe Huc, Vol. I, ch.2, pp. 48, 49

China (1800 tallet)
"At this time Hung prohibited the use of opium, and even tobacco, and all intoxicating drinks, and the Sabbath was religiously observed." The Ti-Ping Revolution," by Llin-Le, and officer among them, Vol. 1, pp.36-48, 84

"The seventh day is most religiously and strictly observed. The Taiping Sabbath is kept upon our Saturday." P. 319

China
"The Taipings when asked why they observed the seventh day Sabbath, replied that it was, first, because the Bible taught it, and, second, because their ancestors observed it as a day of worship." A Critical History of the Sabbath and the Sunday.

Hentet ifra http://sabbathtruth.com/history/sabbath_history19.asp

I Norge kan vi også finne at Sabbaten ble holdt tidligere:

Norway
Then, too, in the "Catechism" that was used during the fourteenth century, the Sabbath commandment read thus; "Thou shalt not forget to keep the seventh day." This is quoted from "Documents and Studies Concerning the History of the Lutheran Catechism in the Nordish Churches," p.89. Christiania 1893

Norway
"Also the priests have caused the people to keep Saturdays as Sundays." Theological Periodicals for the Evangelical Lutheran Church in Norway, Vol.1, p.184 Oslo

Norway
(Church Council held at Bergin, August 22,1435) "The first matter concerned a keeping holy of Saturday. It had come to the earth of the archbishop that people in different places of the kingdom had ventured the keeping holy of Saturday. It is strictly forbidden-it is stated-in the Church Law, for any one to keep or to adopt holy-days, outside of those which the pope, archbishop, or bishops appoint." The History of the Norwegian Church under Catholicism, R. Keyser, Vol.II, p. 488.Oslo: 1858

Norway, 1435 (Catholic Provincial Council at Bergin)
"We are informed that some people in different districts of the kingdom, have adopted and observed Saturday-keeping. It is severely forbidden-in holy church canon-one and all to observe days excepting those which the holy Pope archbishop, or the bishops command. Saturday-keeping must under no circumstances be permitted hereafter further than the church canon commands. ,Therefore we ccounsel all the friends of God throughout all Norway who want to be obedient towards the holy church to let this evil of Saturday- keeping alone; and the rest we forbid under penalty of sever church punishment to keep Saturday holy." Dip. Norveg., 7, 397

Norway, 1436
(Church Conference at Oslo) "It is forbidden under the same penalty to keep Saturday holy by refraining from labour." History of the Norwegian Church, p.401

Norway - 1544
"Some of you, contrary to the warning, keep Saturday. You ought to be severely punished. Whoever shall be found keeping Saturday, must pay a fine of ten marks." History of King Christian the Third," Niels Krag and S. Stephanius

Til slutt dette sjokkerende sitatet:

From these facts we may conclude that not only those people who called the last day of the week "Sabbath," but all other peoples and races, as far as they recognized any day of the week as "Sabbath," rested on the seventh day. In fact, it was recorded by the great historian, Sozomen, that in his time the whole known world, with the exception of Rome and Alexandria, observed the seventh day of the week.

"The people of Constantinople, and almost everywhere, assemble together on the Sabbath, as well as on the first day of the week, which custom is never observed at Rome or at Alexandria."
                                                                      Socrates, "Ecclesiastical History," Book 7, hap.19.

Wow! http://sabbathtruth.com/documentation/languages.asp

Gå til innlegget

Herrens dag!

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:942952315; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2094681650 68419599 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Herrens dag

Det er i to tilfeller vi kan stadfeste hva og når Herrens dag er ut i fra skriften. Videre advarer skriften i sterke ordelag om å si at Herrens dag allerede er her før Hans andre komme. Om man så gjør er man underlagt den ondes tjeneste, enten man vet det eller ikke. Guds nåde kan imidlertid allikevel frelse oppriktige ifra trelldommen men det er på grunn av uforskyldt, uten å unndra/ vike seg kunnskap som ligger for hånden. Alt ut over tilgivelse på denne måten er i så fall av Guds rettferdige godhet og kjærlighet. Sterke ord? Vel jeg forstår Ham slik og kjenner Ham slik.

Uansett kan vi se at Jesus er Herre over Sabbaten, slik er Herrens dag Sabbaten men vi kan også se at skriften er svært tydelig på at Herrens dag er Hans andre komme.

Matt 12:8

For Menneskesønnen er herre over sabbaten.

2Tess 2:1-2

Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham:

La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.

Herrens dag er enten:

  1. Sabbaten, den syvende dag.
  2. Jesu andre komme.

Vi kan se at i 2 Tessalonikerne kapittel 2 så fremkommer det en historisk tidslinje. Den var kjent av Paulus og de andre troende. De kjente til Daniel 7:8, 25 og viste med det at romerriket måtte falle etter at ett frafall hadde vært. Ut i fra Daniels bok og Paulis ord kjenner vi tiden. Det var jo også slik våre protestantiske forfedre frigjorde seg i fra datidens trelldom og ble reformatører. Mye, eller det meste av deres kunnskap er i dag borte fra folk flest. Det er nokså trist for det gir Djevelen spillerom i denne verden.  

Uansett er fokuset herligheten ved Herrens dag, der er det hvile og det er frihet i fra trelldommen som opptar den rettferdige. Gud er kjærlighet og ved hjelp av Kristi rettferdighet kan den herlighet, full av nåde fullbyrdes i oss. 

Gå til innlegget

Renhet og hellighet

Publisert over 10 år siden

Renhet og hellighet er kun mulig om man har ett stadig individuelt og personlig forhold til Herren Gud, Jahve. Jeg poengterer Jahve for å understreke at Han er Gud og at det må være reelt i vårt reelle levende liv. Han sier jo at Han skal rense oss og gjøre oss rene, samt at vi skal være hellige for Han er hellig. Å være Hellig betyr å være satt til side for spesielt bruk. La ikke frykten stoppe din lesning men la kjærlighetens ånd lede deg igjennom her.

I dette forum dukker det stadig opp noen som er redde og steile ovenfor de som er Herren underdanig og/ eller lydig. Man demonstrerer en mur, formelig gjerne stolt og steilt imot lydighet for å liksom ikke stå i fare for å miste sin frihet. Slike problemer kan vi lese om i NT og i GT. Her skal vi se på dagens forhold slik jeg opplever det og ser det, subjektivt og objektivt.

Hele NT men spesielt Paulus forteller mye om GTs moralske lover, sermonielle lover og de lover som har med ens daglige liv å gjøre. Den moralske lov er Guds Ti Bud som ble skrevet med Guds egen finger, den står således sterkt og fast. Den sermonielle lov kom opp og ble gjeldende ved den første pakt og innebefatter presteskapets tjenester i helligdomstjenesten som er bildet/ skyggen på den nye pakts Frelsesplan. Her er matoffer, syndoffer, brennoffer, sabbatshøytider, etc. inkludert. I denne tjeneste fulgte det med det ansvar, etter deres eget ønske å selv dømme ved hjelp av eget kongedømme. Derav steining og diverse avstraffelser. Matseddelen har ingenting med den sermonielle lov, ei heller loven om steining etc.. Budene om hva som er egnet som mat eller ikke er under Skaperens råd til sine skapte barn. Vi kan se i fra skapelsen at Han vet hva får fysiologi og biologi har godt av og trenger, i etterkant på grunn av synden ble kjøtt i fra allerede kunnskap om rene dyr tillatt å spise. Slik sett kan vi se lover, grovt delt i fire grupperinger og de er:

  1. Moralske lov, de ti bibelske bud
  2. Sermonielle lov, tilhørende presteskapet i den gamle pakt.
  3. Domslover, tilhørende den gamle pakts Israels kongedømme.
  4. Budene om rene dyr.   

Når den nye pakt ble gjeldende ble det vanskelig for jødedommens tradisjonelle kultur å endre sitt daglige liv. De hadde sabbatene som i dag er kjent som påske, pinse, etc.. Når Jesus ble ofret på korset falt den gamle pakts sermonielle tjeneste ut av sin kraft og sabbatshøytidene som bla. påske ble ikke lenger nødvendig å holde fordi den ble oppfylt og innviet med ett nytt paktsblod. Den sermonielle lov er ikke nødvendig lenger fordi Jesus har tatt dette ansvar å fullbyrde nå som vår Yppersteprest og Mellommann. Når det gjelder steiningene som tilhørte acvstraffelsene utført av Israel er heller ikke denne lenger rettskraftig fordi vi nå har vår Konge, Jesus Kristus. Det gamle Israel takket som kjent nei til Jahve på Sinai og etter Sinai gjorde krav på egen konge. Gud kunne ikke vandre med de.

Ser vi på dagens situasjon så holder man påske, pinse og andre dager hellige, endog hedenske tider holdes hellige i Jesu navn. I Jesu navn gjør mennesket kål på tydeligheten i Guds frelsesplan. Til og med tiden påskefeiringen er flyttet inn til hedensk tid, selv om den nye pakt aldri fokuserer på høytidene. Høytidene kan derimot tas i bruk for å minnes poengene med de, så vi ikke skal glemme formålet med de men kirken kjenner ikke i dag Moses og profetene. De kjenner ikke til høytidssabbatenes formål. Paulus sier dette til Galaterne:   

Gal 4:10

Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år.

Ja, det gjorde jødene som klamret seg til den gamle pakt og tradisjoner, det samme skjer i dag av de som ikke kjenner, stort sett Herrens formål med dette.

Han sa videre dette til Kollosserne:

Kol 2:14

Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

Kol 2:16

La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!

Hva var det som gjorde menneskene til skyldige treller og slaver? Jo, jødedommens bruk og presentasjon av de sermonielle lover som førte til domslover, skyldsbrev. Jesu offer tok makten ifra presteskapet i jødedommen og ga makten til individet personlig og individuelt. Om vi så i den nye pakt holder den gamle pakts høytider, mat og drikkeoffer så er det greit, det er greiere å la det være men gjør det ikke til ett hellig foretak i ens liv. Paulus nevnte dette videre til Galaterne:

Gal 3:19

Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt - og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann.

Hva ble lagt til, hva for noe? En lov ble lagt til fordi en lov ble overtrådt og den som ble lagt til kom med engler, formidlet ved en mellommann. Ok, det utelukker i det store og hele Den Moralske Lov og de lover som har med helse å gjøre.

Den gamle pakt gikk skeis og ved sitt eget nye paktsblod frigjorde Han jødene og hedningene inn til ett og samme folk.

Ef 2:15

da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

Å tro handler om å vite og i det vandre i full tillitt. Man blir da ikke kastet hit og dit alt etter hvor vinden eller saueflokken raser av sted. Man står fast og vet. Hilser med Guds kjærlighetsfulle lovnader om Han skal lede oss til hele sannheten.

Gå til innlegget

Oppløftende

Publisert over 10 år siden

Fire fine oppløftende etiske tekster til glede og frihet:

Rom 6:6, Kol 3:1, Rom 8:4 og Rom 8:11
Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.

Vi har ett håp dere, vi har tro.., og kjærlighet.

Når vi ser på denne verdens realiteter og måler det opp mot Guds rike. Hvor er etikken i å individuelt velge bort det kjødelige her?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1448 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1278 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 762 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 739 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere