Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Frafallets hedenskap

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Først må frafallet komme sa Jesus med flere. Har frafallet vært? Ser vi på hva historien forteller, uten innblanding i fra regjerende teologer så vet vi med sikkerhet at frafallet begynte i år 70 e. Kr og var fullbyrdet med overgangen i fra hedenske Roms fall til den romerske Katolsk Kirke. Allerede før den katolske kirke ble til visste hedenske rom at antikrist kom etter dem. Det de ikke visste var at det skulle bli ett religiøst og politisk rike, de trodde det skulle fremstå en person som Antikrist.

Hippotylus (d. 236), en antipave var svært klar over profetiene i Daniels bok og Åpenbaringen.

Kirkefedrene, her Hippotylus lærte at de fire dyr I Daniel 7 representerte Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og til slutt Romerriket. Her har vi historisk fortolkningsmetodikk som våre protestantiske forfedre trodde på og det er nå kun SDA som står for dette i dag.

Dette sa Hippotylus:

 "The golden head of the image," he says, "is identical with the lioness, by which the Babylonians were represented; the shoulders and the arms of silver are the same with the bear, by which the Persians and Medes are meant; the belly and thighs of brass are the leopard, by which the Greeks who ruled from Alexander onwards are intended; the legs of iron are the dreadful and terrible beast, by which the Romans who hold the empire now are meant; the toes of clay and iron are the ten horns which are to be; the one other little horn springing up in their midst is the antichrist; the stone that smites the image and breaks it in pieces, and that filled the whole earth, is Christ, who comes from heaven and brings judgment on the world."

 Hippolytus sa også dette "Christ and Antichrist": "Rejoice, blessed Daniel, thou hast not been in error; all these things have come to pass" (p. 19).

Om Daniel 2 så ser vi at også der trodde han at Rom var jernet.

"Already the iron rules; already it subdues and breaks all in pieces; already it brings all the unwilling into subjection; already we see these things ourselves. Now we glorify God, being instructed by thee." (p. 20).

Hippolytus: vol. 1., p. 447.

 

Men vi kan fortsette og vise til andre som også kaller til den norm man trodde på, nemlig historisk forståelse. Irenaeus, Tertullian,  Justin Martyr m.fl.. Sitater i denne rekkefølge under:

"Against Heresies," chapter 26, says: "John, in the Apocalypse,..teaches us what the ten horns shall be which were seen by Daniel."

"Now ye know what detaineth that he might be revealed in his time, for the mystery of iniquity doth already work; only he who now hinders must hinder until he be taken out of the way. What obstacle is there but the Roman state; the falling away of which, by being scattered into ten kingdoms, shall introduce antichrist..that the beast antichrist, with his false prophet, may wage war on the Church of God?"

"Dialogue with Trypho," chapter 22: "He whom Daniel foretells would have dominion for ‘time and times and a half ’ is already even at the door, about to speak his blasphemous and daring things against the Most High."

 

Merk at det finnes mye mere som bekrefter at man visste at antikrist ble åpenbart etter hedenske Roms fall.

Det vi kan se er at disse troende trodde skriften, de trodde profetene som sa at etter Roms fall ville antikrist trone se dagens lys. Jeg gjentar at alle våre protestantiske forfedre trodde det samme men med mer lys, for da hadde også historien bekreftet profetiene.

La oss håpe at verden ser den hedenske kristendom som vi har arvet ifra Rom og forkaster den totalt til fordel for Sannheten og Guds ord.

Gå til innlegget

Kain & Abel

Publisert over 10 år siden

Når vi slår opp Guds ord og leser om Kain og Abel så ser vi at begge ga offer. Den ene gjorde det Gud sa uten noe om og men fordi man aksepterte Ham som Sin Gud og at syndens lønn er døden. Den andre ville ikke erkjenne syndens alvor og med det unnlate døden ved å frembringe i egen kraft gjenopprettelsen. Disse to trosretningene eksisterer også i dag og det i Jesu navn. Hvem bærer kjærligheten til Sannheten?

1M 4:7
Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.

Vi skal herske over synden, vi skal ha selvkontroll men det er umulig uten Åndens frukt, ref. Gal.5:22-25. Det betyr at i Jesus er man i praksis syndfri men la oss da se på hva synd er. Jakob sier at all fristelse starter i eget sinn, med andre ord vi kan ikke skylde på noen om vi synder. Vi må erkjenen at det er oss selv som er problemet. Jak 1:14 Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Leser vi videre kan vi se at når vårt sinn har bearbeidet det slik at våre følelser tar over og utfører gjerningen i sinnet eller fysisk er det synd, og føder død. Jak 1:15.

Synd er altså en bevisst greie som man velger å gjøre/ tenke på, av fri vilje og med dette ser vi at å få lyst ikke er synd. Med vårt sinn skal vi altså ha selvkontroll over våre følelser men alt dette betinger en moralsk standard, om man i det hele tatt kan synde. I fra Edens hage kan man derfor se at moralens lov var der. De to trosretninger vi der kan se erkjenner moralen men erkjenner ikke hvor alvorens ansvar ligger.

Gud har sitt ansvar for Han skapte men i kjærlighet og sann kjærlighet må deles. Han skapte alle vesener med og i full frihet som de skal være, for at nettopp sann kjærlighet kunne deles. Alle de skapte er Hans barn, desverre valgte menneskene en annen herre/ gud/ far som har en annen livsfilosofi. Den er basert på stolthet og de følelser og tanker som oppbygger Jeget fremfor ens neste. Likeverdet og Gudsfrykten er borte i ens innerste verdier, utenpå er de der for å fremme sitt innerste Jeg. I denne falne natur må synden skjules for at stoltheten kan opprettholdes og det gjøres på Kains vei. Man ser til sin egen rettferdige vei til sin guds ære ved å gjøre offer som man selv har opprettet og står for. Med andre ord så går man ikke på den vei Gud har gitt oss å gå på. Da Kain bøyde sitt hode var det fordi hans stolthet over egen vei ikke ble akseptert av Gud. Han ville ikke erkjenne nederlaget og dannet tanker for å synde enda mere. PÅ denne syndige tankes vei produseres religiøs avgudstilbedelse i Guds (i dag kristent) navn.

Hvilken vei ga Gud Adam & Eva? Hvilket offer var til Guds velbehag da Abels offer ble akseptert? Skriften sier at Adam & Eva ble kledd i skinn. Det første offerlam måtte dø for den synd som ble utført og vi kan se at Abel senere utførte samme dyreoffer. De fikk introdusert at syndens lønn er døden og at ett uskyldig plettfritt offer må dø/ ta straffen for menneskets syndeskyld. Med andre ord nådens vei var gitt de momentant.

Denne sanne tro og Frelsesvei eksisterer den dag i dag via troen på Menneskesønnen Jesus Kristus. Han, mennesket som plettfritt offer i vårt syndige kjøds likhet, prøvd som oss på samme måte og frelst av nåde måtte og skulle dø for vår skyld. Han døde for oss i synd for at vi skal kunne frelses i fra synd, Han viste oss at vi er Guds Tempel. Vi som er Guds Tempel er det sanne Israel og Guds folk, jøde som hedning, ingen forskjell. Vi skal være hellige for Jeg er hellig sier Gud. Ok, hva innebærer det på Sannhetens vei? Se på bildet under og merk at det svarte feltet utenfor forestiller verden og kalles i skriften for "forgården". Der ute foregikk korsfestelsen av Jesus, det er vel og merke seg utenfor Jerusalems murer for at verden (ikke bare jødene) skulle kunne se Jesus, mennskesønnen. Der utenfor var også vaskevannsfatet og brennofferalteret. Brennofferalteret er der hvor det plettfrie offer ble gjort men ikke før synderen la sin hånd på sitt offer og bekjente sine synder på offeret. Man skulle aldri/ ikke bekjenne sine synder for almennhet eller presteskap. Når dyret ble offret tok presteskapet over og representerte folket. I dag har Jesus tatt rollen som ofer og presteskap/ Mellommann mellom oss og Gud.

...................

Om man så tar imot/ ser og forstår/ skjønner Jesu offer på Golgata og bekjenner sine synder for Gud i Jesu/ sitt offers navn kan man døpes (illustreres ved vaskevannsfatet), man har nå drukket melken i frelsesverket. Man kan entre Det Hellige og er Guds Tempel. Dette er Kristendommen, at man blir med Jesus inn i det Hellige og mottar lys ifra Talsmannen (Candelstick/ 3) som Jesus har sendt. Dette Lys lyser opp Guds ord (Shew Bread) i oss og minner oss om det Jesus sa til oss, Joh. 16:7. Ser vi videre inn i rommet har vi (Altar of Incense) som er røkofferalteret, det illustrerer bønnene som stiger opp og frem til Gud. Lever vi i denne verden slik og det i Ånden kan Herren gi oss fast føde og holde oss unna falsk åndelig melk. 1Tim 2:3, Heb 4:16, Rom. 8:4, 1. Peter 2:2

Abels vei er selv å komme frem for Herren i bønn, uten ett presteskap imellom oss og Gud for den nye pakt er her. Den gamle pakt/ allianse med Gud ble slik den ble, av nåde for at mennesket selv skulle forsøke å gjøre Gud til lags. Det greide ikke mennesket uten Gud men veien i den gamle pakt er den samme som Jesus gikk. Kains vei fornekter denne vei i sin "kristne" teologi og gjør alt vanskelig i og under sine dogmer som er trelldom! Den, i sin teologi fornekter Guds kraft til omvendelse og sier vi ikke kan bli syndfrie selv om vi vandrer med Ham. Den er i realiteten en lovløs lære i og med at den har endret på tider og lover men utskudd sier også at nåden har opphevet loven for oss mennesker. Det er kun i mangel på tro man gjør dette og det skyldes igjen Kains forviklinger. Må Herren velsigne dere med kunnskap om Ham som gir oss håp, tro og kjærlighet alene.

Gå til innlegget

Korsets tre gaver

Publisert over 10 år siden

Jeg våger meg med ett nytt innlegg men denne gangen under teologi, i håp om også å få innspill men hovedsakelig er det for å fremme og løfte opp Kristus slik at vi kan bli frelst.

Jeg viser til teksten helt nederst men vi finner den her;  Joh 14:26-31.

Vi fikk:

  1. Talsmannen.
  2. Fred.
  3. Mellommann og Yppersteprest i himmelen.

1.

Jesus lover at når Han er dratt så skal Han sende oss Talsmannen og denne skal lære oss ALLE ting og minne om alt Jesus har sagt. Sterke ord? Ja, men ingenting er umulig for Gud, Han kan jo sende en kamel igjennom ett nåløye. Johannes sier i 1. Johannes 2:20 at vi vet alt. Vi kjenner til hvem Jesus er, Han som er Kristus er vår bror i vårt samme kjød, dette benektes av antikrist tilhengere. Slik kan vi skille ut ulvene som går i fåreklær men nok om det. Essensen i hva Talsmannen lærer sine er at de forkynner Moses og profetene for de taler om Ham og de talte om Synd, rett ferd og Dom. Joh. 16:8. Alle som sier de er i Kristus og tror på Ham forkynner om denne verdens synd, viser til Kristi rettferdighet og den kommende Dom. De som sier de tror Ham men ikke forkynner om synd og sann omvendelse i fra synd er ikke ifra Gud. Det er spesifikt spesifisert i Guds ord.

Tre ting har Han gitt oss ved Talsmannen og det er 1. Kunnskap om all synd, 2. Kunnskap om rett ferd (Guds lovs intensjoner) og 3. Bakgrunnsviten om den kommende Dom. Dette for at verden skal vite og ikke uten grunn gå fortapt.

2.

Fred er kun mulig om man ser Kristi rettferdighet og i det smelter sitt hjerte for. Jeget er da underlagt "døden" fordi man ser noe som er større og bedre enn Selvet. Rom 8:10. Man arver da ettermælen av Kristus og er i det frimodig.


3.

Han er vår Yppersteprest i himmelen, Han er vår Talsmann i himmelens Helligdom. Med andre ord Han representerer oss som vår personlige og individuelle Advokat foran Gud Faderen. Jesus ble sant menneske, min og din bror i syndig kjød men uten synd for at nettopp vi kunne arve en vei ut av elende. Det kommer en dom og alle som har Ham som Mellommann alene i våre bønner til Faderen er underlagt Frelsesverket. Alle som ber til andre forsøker seg andre veier enn igjennom Hans blod og virke. De er en røk for Guds nese, de helliggjør seg selv og drikker falsk melk uten fast føde, vel de spiser falsk og uren føde.

Det vi må se er hva Han gir oss via Talsmannen, via sitt offer og som vår Yppersteprest. Se på det og betrakt det, da kan vi se at om vi holder fast så kan vi ikke falle. Se på dybdene i Talsmannens verk, som idag er tilgjengelige for enhver sjel. Se på Kristi rettferdighet ved og på korset. Hva har Han gjort og hva gjør Han der når vi vet hva Han hadde og ga ifra seg. På hvilken måte ble og på hvilken måte fungerer himmelens helligdom nå og i fremtiden? Helheten er rett og slett "diggbart" (mere enn det) som ungdom uttrykker det noen ganger. Sjekk det ut og ser vi i sluttten på bibelteksten under så ser vi at vi lever her på denne jord hvor denne verdens fyrste faktisk er Djevelen.. Derfor sier Jesus i fullt alvor, konkret; "Stå opp, la oss gå".

Joh 14:26-31
Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg.
Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør slik som Faderen har befalt meg - stå opp, la oss gå herfra!

Gå til innlegget

Reformasjonen på retur?

Publisert over 10 år siden

Reformasjonen frigjorde menneskeheten og ga hele verden ett løft inn i lyset. Luther, sammen med Gutenbergs trykkerkunst ga starten til lysets sterke force.

Thomas Lollikes innlegg/ svar til Benthe Haukås ga meg inspirasjon til å legge ut litt om hva som har skjedd opp igjennom tidene. Den billedlige informative fremstillingen sier det meste og burde gi ny giv til enda mere reformasjon :)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1448 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1278 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 762 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 739 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere