Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Kristi gjerning,

Publisert over 10 år siden

symbolisert i helligdommen.

Helligdommen i den gamle pakt lå trekt imot den vestlige delen av en forgård (25x30 mtr.) og den var omkranset av en linduk. Her i ett bilde:

                              øst

                                                                           nord

Tjenesten i forgården:

Det alteret vi ser i den nordre part av gården er der offeret ble bekjent for og også ofret, for så å brennes.

2M 29:38-39
Dette er det du alltid skal ofre på alteret:

Hver dag to årsgamle lam. Det ene lammet skal du ofre om morgenen, og det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstunder.

Jesus er vårt offerlam og på Ham alene bekjenner vi våre synder.

Joh 1:29
Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier:

Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Heb 7:26-27
For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets.

For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.

Tjenesten i det Hellige:

Alt det vi her ser inne i kan vi finne igjen i frelsesplanen og i hele NT. Shew Bread er skuebrødesbordet og dette brød illustrerer Guds ord og Jesus (Joh. 6:35). Om vi kommer til Ham skal vi aldr sulte sier Jesus og tror vi vil vi aldri heller tørste. I Johannes 13:15 finner vi at vi har fått ett forbilde og forbildet er i den gamle pakts tjeneste. Ser vi i Mattias 26:26 så ser vi at Jesus forteller dem at Han er brødet vi skal ta til oss. Paulus i Hebreerbrevet 12:2 sier at vi må se på Jesus/ skuebrødet for Han led tålmodig på korset og sitter på høyre side av Guds trone.

Tvers over ser vi candlestick som er lysestaken, denne lyser opp rommet i det hellige og lyser opp skuebrødet så vi kan se.

Johannes sier her:

Joh 8:12
Igjen talte Jesus til dem og sa:

Jeg er verdens lys!

Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Jesus går i forbønn for oss i dag i den himmelske helligdom, se bare her:

Heb 4:14-16

Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Heb 7:25
Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Heb 8:1-6
Men en hovedsak ved det vi her taler om, er dette:

Vi har en slik yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver yppersteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frambære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for der finnes andre som etter loven bærer fram offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet:

Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!

Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter.

Men det er mere vår tro støtter seg til og det er dette håp:

Tjenesten i det Aller Helligste:

Denne tjeneste skjedde bare en gang i året og er ett bilde på slutten av frelseshistorien. Her ble alt renset ut i den siste detalj, til og med Ypperstepresten måtte renses etter endt tjeneste for å avslutte renselsen 100% og Jesus er vår Yppersteprest. Dette er delvis ennå fremtid og det kan vi tidfeste ved hjelp av hendelsene i Daniels bok, sabbatshøytidene og at Jesus og dommen enda ikke har vært.

                               Nådens Trone.

Hvis vi oppsummerer og tenker over dette litt. Merk at forgården er utenfor Tempelet og at i forgården skjedde korsfestelsen. Jesus på korset er for hele verdens folk, for at de kan se og velge Hans rettferdighet. Hans rettferdighet kan vi se illustrert ved at forgården er innkledt i hvitt lin (Åp. 19:8). Ser vi ned til Israels Jerusalem så ser vi at korsfestelsen skjedde utenfor bymuren, tilgjengelig for hele menneskeheten. Vi trenger derfor å komme inn i forgården for å se Ham, løfte Ham opp, det i seg selv er ett offer vi må ta i fra vår egen selviske natur. Gjør vi det og greier å løfte Ham opp vil vi velge Ham og bli med Ham inn i det Hellige. SLik blir vi Guds Tempel, opplyst av Guds Ånds lys, så vi kan se Hans ord/ brød og spise det. Da er våre bønner (røkofferalteret) en velduft for Gud i det høye. Vi ser av konstruksjonen i Tempelet at røken steg opp og inn bak forhenget der nådens Trone er.

Her er mere om tjenesten: http://amazingdiscoveries.tv/media/21/203-100K/

Omtale:

The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations.

What did God ask Moses to build, and why?

Exodus 25:8 .   And let them make me a sanctuary; that I may ____ among them.

Answer: ___________________________


Anbefales  : )

Gå til innlegget

Jesu blod

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Jesus Kristus er vårt offerlam, det er Han som bærer våre synder og skaper forsoning ved sin død og med det sitt blod. Så hva er blodet for noe? Bibelen sier kort om blodet slikt:

3M 17:11
For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.

Vi må definere for ordens skyld kjøtt og sjel.

Kjøtt er følgende:

H1320
בּשׂר
ba
̂śâr
baw-sawr'
From H1319; flesh (from its freshness); by extension body, person; also (by euphemism) the pudenda of a man:

- body, [fat, lean] flesh [-ed], kin, [man-] kind, + nakedness, self, skin.

Med andre ord er kjøtt vårt kjød, det vi er i oss selv. Sjel er :

H5315
נפשׁ
nephesh
neh'-fesh
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental):

- any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.

 

Sjel er da ett pustende fysisk menneske, vi gjentar hva Moses sa:

3M 17:11
For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det

En svært dårlig og forvirrende oversettelse, grunnteksten gir ingen belegg for å oversette slik. La oss se på KJV AV 1611 sier:

Lev 17:11  For the life of the flesh is in the blood, and I haue giuen it to you vpon the Altar, to make an atonement for your soules: for it is the blood, that maketh an atonement for the soule.

 

Oi, det stemmer bedre med resten av bibelen, 1. Mosebok kap. 2 sier:

1M 2:7
Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.

Støv+ livets ånde = levende sjel. Med andre ord er livets ånde i vårt blod og som Salamo sier så tar Gud tilbake livets ånde når vi dør. Vi bruker KJV AV 1611 men oversetter den til norsk.

Lev 17:11 For livet til kjødet er i blodet og jeg har gitt det til dere på alteret for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning for deres synder.

Legger vi så inn Jesus her blir det følgende forståelse:

Lev 17:11 For livet til kjødet er i Jesu blod og Jeg har gitt det til dere på alteret for å gjøre soning for deres sjeler. For det er Jesu blod som gjør soning for deres synder.

Livets blod er altså Jesu blod og det kan nås om man har erkjent angrende sine synder for Herren Gud i Jesu navn. Jesus ofret sitt liv og dette liv og da blod er det liv vi skal leve ut i tro. Jesus kom i vårt kjød og gjorde Sin Fars vilje i denne kjøds natur. Han skapte oss som vi skal være og viser oss hvordan det skal være.

Det liv som blir gitt oss er noe helt annet enn det liv vi fatter og kan fatte her på denne jord. Det er ett guddommelig liv av en helt annen grunnleggende og fundamental natur filosofiske kan filosofere om. Det er kun tilgjengelig igjennom himmelens helligdom i Jesu navn alene. Med det kan vi med letthet avsløre BAAL/ himmeldronning tilhengerne i falsk kristendoms navn, utelukke filosofiske løgnere som tilbyr babels vei til himmelen og heller løfte Kristus opp.

1Joh 2:1
Mine barn!

Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

Heb 9:24-26
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.

Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer.

Heb 4:16
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Anbefaler å grunne på Jesus og Hans blod jeg, for hva innebærer etisk sett Hans blod for deg og meg?

Gå til innlegget

evner og anlegg i bruk

Publisert over 10 år siden

I all individuell og personlig oppriktighet imot seg selv, vår neste og Herren Gud, hva tenker dere katolikker, protestanter og utenforstående om denne sak? Trenger vi en bevisstgjøring?

"Protestanter ... aksepterer søndag fremfor lørdag for og som offentlig tilbedelsesdag etter at den Katolske Kirke gjorde endringen... men det protestantiske sinn og tanker ser ikke ut til å realisere at ... å holde søndagen så aksepterer de autoriteten til Kirkens talsmann, paven. "Our Sunday Visitor", 5. februar, 1950


Gå til innlegget

Dan 9:24

Publisert over 10 år siden

Dan 9:24
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

70 uker er tilmålt Israel, Daniels folk som han ba for. 70 uker er 490 år hvis vi skal la Guds egen forklaring på profetisk tid er. Det finnes forøvrig ingen annen tolkning gitt av Gud, bare her: Esekiel 4:6 og 4. Mosebok 14:34. Det som da gjenstår er om 490 års tid passer inn i Israels historie. La oss kartlegge hva Israels oppgaver er.

  •   Avslutte overtredelsene
  •   Gjøre en ende på synd
  •   Opprette en forsoning for urettferdigheten
  •   Opprette en evigvarende rettferdighet.
  •   Sette segl over syn og profetier
  •   Å utpeke Det Aller Helligste.
 

Vi kan se ukene frem til hendelsen skal være oppfylt i versene 25 til 27 og dette avklares der:

  • 7 uker til gjenoppbygelsen av Jerusalem. (vers 25)
  • 62 uker til Messias skulle komme (vers 25 og 26)
  • 1 uke til å avslutte denne periode (vers 27)

Året 457 er dokumentert av historiske nedtegnelser*. Jesus Kristus bekreftet profetien den siste uken ved sin dåp i år 27**, korsfestelse i år 30 og Han som vårt eneste offerlam gjorde ende på den gamle pakts offersystem. Vel, ikke bare det Han med det også oppfylte lovnaden til Adam og Eva da Han kledde dem i Sin rettferdighet her:

1M 3:21
Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem.

I år 34 ble Stefanus steinet, Saulus ble Paulus og duken som falt i fra himmelen forteller at hedningene, offisielt ble gitt evangeliet på lik linje med jødene.

Slik ser vi at på grunn av mangel på tro feilet Israel i å selv bringe evangeliet ut men med vantro brakte de Guds ord ut i oppfyllelsen, slik det bare måtte gå. Denne tro er ren protestantisk tro og var allmenn kunnskap før. Luther, Wycliff og Sir Isaac Newton proklamerte denne tro. Jeg synes det er merkelig at ikke kristenheten ikke forkynner denne profeti i alle menigheter.

Hva er årsaken til at man ikke forkynner Jesus og Hans verk?

*. Rev. Stanley Leathes, Old Testament ProphecyIts Witness as a Record of Divine Foreknowledge (1880).

**. Rev. Joseph Tanner, Daniel and the Revelation.

Gå til innlegget

Frihetens nøkkel.

Publisert over 10 år siden

Ett spørsmål til de som tror på Jesus Kristus men selvsagt kan utenforstående komme med innspill. Er lydighet mot Gud det samme som frihet fra syndens trelldom, befrielse fra menneskelige lyster og drifter?

Til opplysning for utenforstående er altså synd moralsk lovbrudd og trelldommen er at man blir slave på grunn av at man er uærlig imot seg selv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere