Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Det er jo..

Publisert over 10 år siden

åpenbart, se disse tekster her under.

Åp 19:10
Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg:

Vokt deg for det! Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!

For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.

Åp 12:17
Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

Åp 14:12
Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Åp 13:10
Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

De tekster her over er svært sterke og avslørende for hvem Guds folk er. Jeg begynte å se og granske det som stod og noe av det skal jeg fremvise her. Vi ser først at Johannes faller ned på kne foran engelen og det står at han tiilbad engelen. Hva ligger så i ordet tilbe? Strong Greek ddictionaries sier følgende.

G4352

προσκυνέω

1) to kiss the hand to (towards) one, in token of reverence

2) among the Orientals, especially the Persians, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence

3) in the NT by kneeling or prostration to do homage (to one) or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication

3a) used of homage shown to men and beings of superior rank

3a1) to the Jewish high priests

3a2) to God

3a3) to Christ

3a4) to heavenly beings

3a5) to demons

proskuneō Thayer Definition:

Det betyr altså at all kneling for andre enn Gud er tilbe andre enn Gud. Om man så ber til andre vil det være samme sak. Guds folk gjør ikke slik, ei heller å knele for en prest, en død eller med det samme også kysse en paves ring/ hånd. Hvis så presten eller paven advarer deg imot det kan vi anta at presten iallefall er gudfryktig og da muligens kunne ha Jesu vitnesbyrd og forstå profetordet. Hvis ikke har de ikke Jesu vitnesbyrd og forstår heller ikke profetordet. Enkelt, logisk og rett, men hva mere kan sammenfattes?

Ser vi på neste vers så ser vi de som har Jesu vitnesbyrd (bevisene) også, alle de holder også Guds bud (ti moralske bud, inkl. Sabbat). Det betyr at de hverken ber eller kneler til andre enn den Gud de er lovlydig imot. De er faktisk syndfrie.

I det tredje verset kan vi se de syndfrie, at de også har den tro Jesus hadde (de tror ikke bare på men har Hans tro selv). Sterkt og de kjenner Ham ut og inn som Han kjenner de.

Det siste verset viser at verden hater de og vil helst sette de inn bak lås og slå men allikevel holder de fast ved troen, hvilke hellige (tilsidesatte) vitner!

Er det ikke herlig å se slike kraftige og sterke Gudsord? For ett håp vi har, for en herlig Gud vi har! La Hans ord legge seg på deg som duggen legger seg på bakken om natten, god natt og sov godt. Jeg tar påskeferie nå tenker jeg.. :)

G4352 προσκυνέω proskuneō pros-koo-neh'-o

G4314 and probably a derivative of G2965

From

(meaning to kiss, like a dog licking his master’s hand); to fawn or crouchto, that is, (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (doreverence to, adore):

- worship.

Gå til innlegget

Fortjener oppmerksomhet

Publisert over 10 år siden

Fordi den nye pakts blod er Kristi blod og denne pakt ble stadfestet av Kristus selv på nattverden slik den fremkommer i skriften alene (merk det, skriften). Da Jesus ble korsfestet var pakten låst.

Matt 26:28
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.

Gal 3:15
Brødre, jeg taler på menneskelig vis:

Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet.

Hva betyr dette for kristenheten i sin helhet? Er noe lagt til, eller endret etter nattverden? Isåfall hvis noen alene eller som en gruppe har lagt til noe/ endret noe så har de satt seg selv ut av pakten Jesus frembrakte. Tør du å tenke på dette? Husk at Gud ikke har gitt oss noe som vi ikke skal tåle å bære, legg deg i Hans hender og stol på Ham. Selv om en mister alt har vi ingenting å tape..

Luk 22:19-22
Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg!
Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.
Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet.
For Menneskesønnen går nok bort, slik det er bestemt, men ve det menneske som forråder ham!

Matt 13:30
La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.

Dan 7:25
Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov.

Dan 11:32
Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall ved glatte ord. Men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut.

Tenk over det.

Gå til innlegget

yada

Publisert over 10 år siden

PÅ VD sine dabattsider skiller det seg ut noen diskusjoner og en av disse er om Herrens dag, Sabbaten. Noen sier at vi er frie til å holde den dag vi vil og noen sier at vi har fått en ny dag, søndagen via Pavens ord. Fant imidlertid en tekst i GT som viser at Herrens Dag Sabbaten ble glemt av mennesket etter fallet, påfølgende flom, Abraham, Jakob, Josef og inn i Egypt. Gud kom ned til Israel og gjorde Hans Hellige Sabbat kjent for dem igjen. Nehemja sier i kapittel 9 vers 14 følgende:  

Du kunngjorde dem din hellige sabbat. Du gav dem bud og forskrifter og lover gjennom din tjener Moses.

Å kunngjøre sier grunnteksten dette:

H3045 

ידע  yâda‛  yaw-dah'

A primitive root; to know (properly to ascertain by seeing); used in a great variety of senses, figuratively, literally, euphemistically and inferentially (including observation, care, recognition; and causatively instruction, designation, punishment, etc.):

- acknowledge, acquaintance (-ted with), advise, answer, appoint, assuredly, be aware, [un-] awares, can [-not], certainly, for a certainty, comprehend, consider, X could they, cunning, declare, be diligent, (can, cause to) discern, discover, endued with, familiar friend, famous, feel, can have, be [ig-] norant, instruct, kinsfolk, kinsman, (cause to, let, make) know, (come to give, have, take) knowledge, have [knowledge], (be, make, make to be, make self) known, + be learned, + lie by man, mark, perceive, privy to, X prognosticator, regard, have respect, skilful, shew, can (man of) skill, be sure, of a surety, teach, (can) tell, understand, have [understanding], X will be, wist, wit, wot.

Det som er interresant her er å se ordlyden i yâda‛,  Jesus gir dem å velge å annerkjenne Sabbaten, Han råder de, peker ut, gjøre dem klar over som en sikkerhet. De kan velge å vurdere Dagen, oppdage den, bli kjent med Den og la seg lære og å bli forvisset om Den. 

Men hva sa da Jesus til dem på Sinai, konkret?

5M 5:14-15
Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.

Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter eller din trell eller din trellkvinne eller din okse eller ditt esel eller noen av dine dyr eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter, for at også din trell og din trellkvinne skal få hvile, som du selv.

For du skal komme i hu at du selv var trell i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.

Konkret er Den Syvende Dag, Sabbaten. Vår Herre og Gud holder Sabbaten og har vi Ham som Gud burde vi jo følge Ham. Hva blir grunngitt for at etterfølgerne skulle holde Herrens Dag, Den Syvende Dag Sabbat?

Vi må huske på at vi var i trelldom og at Han berger oss ut av denne Trelldom, glem ikke at Han frelser oss ut av trelldom og det å holde Sabbaten hjelper oss i det å ike glemme Ham. Dette sier Han også her:

Esek 20:12
Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Vi er villfarne får og trenger en sterk hyrde med sterk og utstrakt arm men vi vilfarna har så lett for å unnskylde vår ferd. Hva sier Paulus om Sabbat og sabbater?

Kol 2:14-17
Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.
Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.
La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!
Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.

Skrevet med bud er handskrevet og disse bud ble lagt til på grunn av overtredelser av nettopp loven og Loven er Skaperen. Vi for vill og er villfarne får Herren samler sammen igjen. Han rydderr opp og renser alt og alle, la deg derfor rense. Det som er en skygge av det som skulle komme er illustrert i det gamle pakts presteskap, de fikk tillagt loven handskrevne bud som omhandlet mat og drikkeoffer, høytidssabbater og andre regler omkring den sermonielle lov og orden. Sabbaten, den Syvende Dag har ingenting med det å gjøre, det ser vi også her:

2M 31:14-18
Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere.

Den som vanhelliger den, skal visselig lide døden. Hver den som gjør noe arbeid på den dagen, han skal utryddes av sitt folk. Det er seks dager til å arbeide i, men på den sjuende dagen skal det være høyhellig sabbat, hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal visselig lide døden. Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt.
Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn. For i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro.

Og da Herren hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vitnesbyrdets to tavler, steintavler, skrevet med Guds finger.

Før denne siste del av Guds tale så forteller Han også at de i presteskapet skal holde den sermonielle lov, inklusiive sabbatene i denne, husk at påske er en sabbatsfeiring, ikke omtalt som Den Syvende Dag Sabbat. Loven omkring sabbatene ble lagt utenfor Paktens Ark og loven, Den moralske ble lagt inne i Paktens Ark. Der i ligger Den Syvende Dag Sabbat og Paktens Ark er selve Alliansenes Lov. Vi er i en allianse med Skaperen idag, vel og merke om man tror den Nye Pakt og Kjenner/ Annerkjenner/ tar Hans råd til oss, kalt Yada!

Må Herren velsigne dere med Hans visdom og forstand om Hans Dag, Herrens Dag Sabbaten Den Syvende Dag!

Gå til innlegget

Dagen og timen

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"TITUS Cyberbit Basic"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-318701569 -804291461 30 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Matt 24:36

Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.

 

 

Noen mennesker tror at de vet når Jesus kommer igjen fordi det er åpenbart i skriften. Like etter Jesu død trodde man at Johannes skulle få oppleve Hans gjenkomst før han døde men det skjedde ikke. I 1844 trodde man også Han skulle komme igjen basert på Daniel 8 og 9. Deres tro var så entusiastisk at de ikke tok hensyn til ovenstående tekst og så heller ikke Paulus ord i Hebreerbrevet om den himmelske helligdom og de så heller ikke intensjonene til sabbatshøytidene i den gamle pakt. Disse erkjente til slutt feilgrepene, rygget og fortsatte i troen som på nytt ble åpenbart. Jehovas Vitner har også satt noen datoer men feiler til stadighet, deres siste sjanse er at det nye rike etableres rett etter at den siste gjenlevende født i eller før 1914 dør. Svært mange New Age og spiritister tror 2012, 21. des. er dagen mens noen israelvenner i den gamle pakt, i dag tror det vil skje høsten 2028, de står i fare for å gjenta den store skuffelsen i 1844 og har ikke lært stort.

Imidlertid sier Guds ord at ingen kjennet verken time eller dag men hva sier grunnteksten i Strongs Greek dictionary og Thayer Def. om time og dag?

 

 

Dag

 

G2250

ἡμέρα

hēmera

hay-mer'-ah

Feminine (with G5610 implied) of a derivative of ἧμαι hēmai (to sit; akin to the base of G1476) meaning tame, that is, gentle;day, that is, (literally) the time space between dawn and dark, or the whole 24 hours (but several days were usually reckoned by the Jews as inclusive of the parts of both extremes); figuratively a period (always defined more or less clearly by the context):

- age, + alway, (mid-) day (by day, [-ly]), + for ever, judgment, (day) time, while, years.

 

 

G2250

ἡμέρα

hēmera

Thayer Definition:

 

1) the day, used of the natural day, or the interval between sunrise and sunset, as distinguished from and contrasted with the night

1a) in the daytime

1b) metaphorically, “the day” is regarded as the time for abstaining from indulgence, vice, crime, because acts of the sort are perpetrated at night and in darkness

 

2) of the civil day, or the space of twenty four hours (thus including the night)

2a) Eastern usage of this term differs from our western usage. Any part of a day is counted as a whole day, hence the expression “three days and three nights” does not mean literally three whole days, but at least one whole day plus part of two other days.

 

3) of the last day of this present age, the day Christ will return from heaven, raise the dead, hold the final judgment, and perfect his kingdom

 

4) used of time in general, i.e. the days of his life.

 

Part of Speech: noun feminine

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from (with G5610 implied) of a derivative of hemai (to sit, akin to the base of G1476) meaning tame, i.e. gentle

Citing in TDNT: 2:943, 309

 

 

 

 

 

 

Time

 

G5610

ὥρα

hōra

ho'-rah

Apparently a primary word; an “hour” (literally or figuratively):

 

- day, hour, instant, season, X short, [even-] tide, (high) time.

 

 

G5610

ὥρα

hōra

Thayer Definition:

 

1) a certain definite time or season fixed by natural law and returning with the revolving year

1a) of the seasons of the year, spring, summer, autumn, winter

 

2) the daytime (bounded by the rising and setting of the sun), a day

 

3) a twelfth part of the day-time, an hour, (the twelve hours of the day are reckoned from the rising to the setting of the sun)

 

4) any definite time, point of time, moment

 

Part of Speech: noun feminine

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: apparently a primary word

Citing in TDNT: 9:675, 1355

 

 

 

Konklusjonene er at Jesus like godt sier dette:

 

Matt 24:36

Men den tid og sesong (årstid) kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.

 

Det betyr at selv om noen enkeltvis tror dette allikevel, eller at en større gruppering/ makt også tror dette kan ikke de forsere Jesu andre komme om de forsøker å oppfylle profetiene slik de tolker de. Gud vil ikke endre seg etter hva mennesket finner på.

 

Den eneste måte å stadfeste troen på er igjennom profetier og hva vi ser skjer her ute i denne verden. Pass på å ikke forsere det man tror inn i Guds ord og forsøke å tro på det. Guds ord forklarer seg selv, av seg selv og det forstår selv de minste og de salige.

 

Hva tror så du om Jesu andre komme ut ifra konkrete bibelvers angående saken?

Gå til innlegget

Noten snart ute..

Publisert over 10 år siden

Matt 13:47-50

Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag.

Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige.

Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige,

og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.

En lignelse er ett bilde med flerfoldige aspekter, ett bilde har mere enn tusen ord. Her over ser vi hvilken makt himmelen har over alle mennesker men denne makt nekter mange å erkjenne, selv om man er fanget i dens nett/ kraft. Når nok er nok kommer Jesus igjen og tar med seg de som er spiselige i dette garn, de uspiselige blir kastet.

Himmelens makt er gitt ved det evangelium som Han har gitt, noen forkynner og tror på det men andre forkynner ett menneske foredlet nyhetsbrev som finurlig tar vare på fallen natur og gjør de troende sløve og søvnige og noen forkynner ett annet evangelium som ikke er i fra Herren. Alle disse fremstår som om de er kristne og i Jesu navn.

Vi ser i lignelsen om ugresset, som i denne lignelse at de ugudelige vil aldr vende seg til Herren. Hveten og ugresset vokser sammen helt inn til enden og ugresset skal og vil brenne. Det er altså ikke noen prøvetid etter Jesu andre komme, skjebnen er avgjort for evig tid. Det stemmer også med hele skriften i NT og i GT.

Esek 33:11

Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Herren:

Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?   

   

Vend derfor om til det sanne evangelium og slik er det beskrevet hvorfor vi ikke hører Herren:

Joh 16:8-14

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Om synd, fordi de ikke tror på meg.

Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.


  1. Talsmannen, DHÅ vil og må overbevise oss om syndens realiteter individuelt og personlig, om vi skal kunne frelses i fra synd (ikke i synd).
  2. Talsmannen, DHÅ vil og må overbevise oss om Kristi rettferdighet, som innebærer å kjenne hva Hans gjerning er om vi skal kunne elske Frelseren.
  3. Talsmannen, DHÅ vil og må overbevise verden om dommen over denne verden om vi skal forstå frelsen.

Ut ifra disse punkter, hva er det vi ikke kan bære uten å være utviklet av DHÅ innenfor disse tre punkter? Guds ord har avdekket syndens realiteter og den avdekker syndig kjøds natur. Den avdekker også rett ferd og den avdekker hvordan i kjødet leve i Ånden, enkelt og greit. Den avdekker også domsscenene til minste detalj men hvem våger å studere disse fakta?

Hvilken fisk er du i garnet og hvor alvorlig er dette med å tro egentlig?

Til slutt, for å unngå usakeligheter i denne tråd vil jeg nevne forhistorien til Jesu ord om sannhetens ånd og her er Jesu ord om noen av de fisker som tror de er Guds folk men er i realiteten uspiselige fisker.

2Kor 13:5
Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.

Og:

Joh 16:2-3

De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

Husk derfor at Gud elsker syndere og ønsker at de skal vende om i fra Sin ferd, derfor må vi være ydmyke og kunne erkjenne at vår natur ikke absolutt er egentlig så bra at det holder på dommens dag. Det jeg ber om er en ydmyk, Gudfryktig og erkjennende tråd, kanskje ikke åpenlyst men åpenbar, for deg, personlig og individuelt der hvor du er. Gud er kjærlighet og vi må bare lytte til Ham og la Han vekke oss, Gud velsigne dere!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere