Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

De urettferdige

Publisert rundt 8 år siden

sliter med Guds bud, de hater rett ferd og kan ikke enes med å vandre rett. De hater Guds ord og vrenger Guds ord til å bli en tillatelse til å ikke være nestekjærlig, til å ikke vandre hånd i hånd med Skaperen mens de tror seg selv frelst til ett evig liv. 

Loven er kun til for de som hater rett ferd, det for at de skal kunne erkjenne at de gjør feil og tar feil.

 

1 Tim 1,5-10 Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en uskrømtet tro. 6 Fra dette har nogen faret vill og vendt sig bort til tomt snakk, 7 idet de vil være lovlærere, enda de hverken skjønner det som de sier, eller de ting som de så selvsikkert taler om. 8 Men vi vet at loven er god dersom nogen bruker den på lovlig vis, 9 så han vet dette at loven ikke er satt for en rettferdig, men for lovløse og selvrådige, for ugudelige og syndere, for vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, manndrapere, 10 horkarler, syndere mot naturen, menneskerøvere, løgnere, menedere, og alt annet som er imot den sunde lære,

 

De urettferdige har ikke kjærlighet til sannheten, de elsker ikke sannheten men elsker seg selv høyere en hva rett er. Derfor må de tro på en løgn.

Så enkelt så Paulus det:

2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Derfor bør vi ta det i oss og fremelske sannheten selv om det koster oss livsløgnen. Urett ferd er det motsatte av rett ferd og rett ferd er å være nestekjærlig, samt å respektere Skaperen som vår Skaper. Urett ferd er å skape en religiøsitet med egne undere og tegn, ja endog ild (ånd) fra himmelen skal falle på de. Allikevel vender de ikke om.. . De elsker urettferdighet og tror de er frelst i Jesu navn.

De ti bud viser om vi respekterer Skaperen og har kjærlighet til Ham, de seks siste bud av disse ti viser om vi respekterer vår neste og har kjærlighet til de i vårt daglige liv. Alle som elsker seg selv høyere en hva rett er vil ikke holde de fire første bud, spesielt ikke det fjerde bud. Alle som elsker seg selv høyere enn hva rett er vi ha forbehold imot de seks siste også og med det skaper man menneskebud så man glatt kan slippe unna rett ferden i sannheten.

Hvorfor er vi slik?

Gå til innlegget

Din hedning!

Publisert rundt 8 år siden

Vend om!

Ja, du også du Jøde! Vend om!

Akkurat ja, alle sider vandrer rett i egne øyne. Hedning, hedningkristen og jøde. Selvrettferdigheten er til å ta å føle på og sloss for? Hva er det som gjør at vi tror vi har rettest når ingen har rett i det hele tatt? Religiøs tro er i ett kaos ingen religiøs eler sekulær skjønner følgene av, vel de sekulære ser ofte bedre enn de religiøse selv. Det er full forvirring, kalt Babylon (Babbel) i skriften, noen babler i vei og tror det er Guds Ånd! Noen (på flere måter dyriske) sier Herrens dag alt er her! Det er latterlig og tragisk å se på.

"Apg 15,8-9 Og Gud, som kjenner hjertene, gav dem vidnesbyrd, idet han gav dem likesom oss den Hellige Ånd, 9 og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter."

Hvems hjerter har tro renset og i det hva er renset? Hvis Gud ikke gjør forskjell på folk, hverken i renseprosessen eller før den tid man er inne i den ligger alle individuelle problemer i egne tanker og følelser alene. Det er gitt en vei å gå på og den er lik for alle, jøde, israelitt, hedning, kristen.., ja alle som en. Allikevell gjør man veien til flere veier å gå på men felles for alle disse veier er at man ikke på noen måte legger seg inn under å være Guds bud og vei lydig. Snakk om febrilske høyreligiøse mennesker som er redde.., snakk om en sjuk verden! Jeg tror den har falt.. . 

Er det da håp?

 

 

 

Luk 9,2 og han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.
Luk 10,9 og helbred de syke som er der, og si til dem: Guds rike er kommet nær til eder!

Mark 2,17 Og da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Guds ord forteller at vi kalles ut av Babylon, alle sammen og noen er der allerede! Vi kalles til ett rike som ikke er av denne verden, hva består dette rike av? Hvor er rammene og hvilke rammer har dette rikes tro? Hvor er ambassadørene?

Dette innlegget er ment som en tankevekker for alle og enhver. Diskuter gjerne.

Ha en fortsatt velsignet 7. dag, og snart om få timer er det en ny dag vi kan ta imot og lære noe nytt om hva som er viktig her i livet. :-)

Gå til innlegget

Hvor er du?

Publisert rundt 8 år siden

Hvor mye vil det hjelpe en personlig kristen å forstå Guds plan i individuelle individer ved at vi individer setter oss personlig inn i dette under?

Guds lover sammenlignet:

 

”De 10 bud” eller ”Den Moralske Lov” /

”Offersystemets Lover” eller ”Den Sermonielle Lov”

 

Loven har alltid eksistert

Ja/

Nei

Ble gitt etter at synden kom.

Nei/

Ja

Foranderlig

Nei/

Ja

Ble skrevet på stein

Ja/

Nei

Ble lagt inne i Paktens Ark

Ja/

Nei

Ble lagt utenfor Paktens Ark

Nei/

Ja

Pekte frem til korset

Nei/

Ja

Endte ved korset

Nei/

Ja

Vil eksistere i himmelen

Ja/

Nei

Og til slutt, har du noen spørsmål omkring dette? Husk at vi er alle barn på hver vårt ståsted, det gjelder fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Ett spørsmål kan for eksempel være det at om loven alltid har eksistert? Den moralske altså.

Ja, den har det. Om vi leser tiden før fallet var Gud der og Han skapte alt bare godt. Han skapte mennesket og var dets Far, en familiefar. Alt var bare godt og mennesket elsket Gud, deres Far. Ja, og de fulgte Ham som også skapte Sabbaten. De fire første bud var der, og de seks siste bud var der. Ikke i BOKSTAVER på stein men de var der. De ti bud kom senere i bokstaver og de kom i bokstaver fordi mennesket hadde stivnakker og hadde steinhjerter og var så trege, vi for alle vill.., har vi og er vi det i dag? ;-) Den nye pakt tilbyr loven på ditt kjødhjerte., se og ta imot.

Ett annet spørsmål er nytteverdien og for hvilken natur har den moralske lov en holistisk absolutt verdi.

Gå til innlegget

Bilder og statuer

Publisert rundt 8 år siden

Det andre bud er glemt, det er fjernet fra vårt trosliv og systematisk har tilbedelse av statuer, bilder og annet blitt endel av kristenlivet. Hva har skjedd???

Det andre av de ti bud er jo klart opplysende:

 2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

 

Hvis vi ser på grunnteksten er tilbedelse dette:

H7812

 שׁחה   hâchâh

shaw-khaw' 

A primitive root; to depress, that is, prostrate(especially reflexively in homage to royalty or God):

- bow (self) down, crouch, fall down (flat), humbly beseech, do (make) obeisance, do reverence, make to stoop, worship.

 

Svært mange ber til døde mm. og unnskylder seg med at de ikke tilber de men ber de være mellommann/ dame istedet for Jesus, merkelige greier. Finnes det noe historiske dokumenter om årsaken og finnes det noen religiøse, gjerne hedenske avgudsgrunner for å endre Guds bud så folket ikke skulle eventuelt skjønne hva som har skjedd? Hvordan kan vi hjelpe mennesker så de ser hvor galt det er? Skal vi holde munn? Hvorfor tar man ikke avstand fra slikt om man tror Gud? Hvorfor tror dere dette Guds andre bud ble fjernet fra troslivet til menneskene som elsker Gud? Hvorfor er det slik?

 

Her under er noen eksempler på avgudsdyrkning:

http://www.catholiccompany.com/statues-and-figurines-c15/

 

Kneeling down and praying to an image of a departed Spirit is banned in the Bible

Annet:

 

 

 

Gå til innlegget

De fire fine

Publisert rundt 8 år siden

Helligdommer er bilder på Guds bolig iblant mennesker. Vi skal her se på de fire bilder Guds ord alene presenterer.

  1. Tabernaklet.
  2. Jesus Kristus.
  3. Den troende.
  4. Den nye jord. 

 

203 - An Advocate For Our Time

 

 

1.

2 Mos 25,8-9 Og de skal gjøre mig en helligdom, så vil jeg bo midt iblandt dem. 9 Tabernaklet og alt som dertil hører, skal I i alle måter gjøre efter det billede jeg vil vise dig.

 

Bilde er beskrevet slik i Strongs Hebrew dictionary:

"kel-ee'

From H3615; something prepared, that is, any apparatus (as an implement, utensil, dress, vessel or weapon):

- armour ([-bearer]), artillery, bag, carriage, + furnish, furniture, instrument, jewel, that is made of, X one from another, that which pertaineth, pot, + psaltery, sack, stuff, thing, tool, vessel, ware, weapon, + whatsoever."

Det er med andre ord ikke noe hva som helst, forklaringen vitner om dype dybder i Hans bolig.

Dette bilde, kalt Helligdommen hadde to avdelinger i seg selv men utenfor, den tredje avdeling er denne jord slik den nå er og i denne ble Jesus korsfestet, og i denne lar de troende seg døpe for å komme inn i den første avdelingen i Helligdommen.

De to avdelinger i Helligdommen kalles enten det Hellige (DH), eller Det Aller Helligste (DAH). DAH inneh older i første rekke en kasse med de ti bud og noe annet i, den kalles for Paktens Ark. Pakt er en allianse man inngår og på denne allianse hviler Nådestolen. DH inneholder Den Syvarmede Lysestake, Skuebrød og bord, samt ett Røkofferalter. Paulus omtaler denne jordiske Heligdom som bildet av den reelle Helligdom i Himmelen. Himmelen er i verdensrommet, Helligdommen muligens på en annen planet. 

Den jordiske Helligdom skulle bygges av utvalgte stoffer og matrialer hvor betydningen av hver del er forklart andre steder i skriften. Gull er foreksempel bildet på Gud, sølv bildet på Guds ord, hvitt lin er Kristi rettferdighet og kobber er frelse. Slik kan man avdekke dybder bildet har som overgår vår forstand og gir oss visdom og kunskap om Gud.

Robert B. Thurber sier i "Bible truth series" No. 38: "Helligdommen er en dramatisert lignelse om Guds handlemåte med mennesker. Å studere den, er å tenke over Guds tanker etter Ham. Det å forstå hver detalj i den, er å bli klar over omfanget av dybden i Guds visdom."

 

2.

Joh 1,14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

 

Jesus, vår Herre og Gud ble altså sant menneske, som deg og meg. Paulus sier Han ble som oss og Simon Peter annerkjenner Ham, sin Gud som ett sant menneske helt lik ham selv. Som sant menneske vandret Han i henhold til Helligdommens bilder, som Guds Lam, offeret vandret Hans blod til vår tilgivelse, forsoning og rettferdiggjørelse igjennom Helligdommen og enda har ikke dette blod blitt sluttført. Dommen gjenstår og Han er vår Helligdom. Han er vår Mellommann og Yppersteprest i denne Helligdom.     

 

3.

1 Kor 6,19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

Hvor i Helligdommens bild er Guds Ånd? Jo i DH, billedliggjort igjennom Den Syvarmede Lysestake. Vi er DH, vi er Tempelet i dag. Guds Ånd lyser der opp Guds ord, billedliggjort i Skuebrødet som står tevers over rommet i DH, for Den Syvearmede Lysestake. Vi blir opplyst av Ham, lært av Ham alene, om vi er der og tror Ham. Brødet er Jesus, spis Ham, tro Ham og Jesus ser selv at vi bør lese GT for i der står det kun om Ham. Midt i romet mot DAH står Røkofferalteret. Denne røk er bildet på de Heliges bønner som Gud omtaler som en bahagelig duft for Hans nese. Han sier i dette at dyreoffer er i den nye pakt som en røk for Hans nese og at Han ikke har behag i det lenger.

 

 

4.

Åp 21,1-3 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. 2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. 3 Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;

 

Her er gjenopprettelsen av mennesket og skaperverket fullført!

234 - History's Coming Climax

 

Så, hva er det som gjør at mennesket ikke snakker om denne reelle alliansen, i det daglige liv blant forkynnere og andre budbærere? Er det mangel på tro? Er det noen hull her?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere