Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei – gå til den siterte teksten.
Vet jeg Han har sagt Han skal komme i skyene og HELE verden skal se Ham

Så inntil jeg ser Herren komme i skyene forholder jeg meg aldeles knusende rolig til både rykter og påstander som hittil ikke har stemt en eneste gang.

Ja, Guds ord sier det og Guds ord sier også at skyene er Hans engler. Jeg tror at Han skal komme å hente sine i ett og det samme, og at hele verden som er rund skal se Ham.., jeg tror vi kommer til å se Ham komme igjennom teleskop av diverse slag og dermed ser hele verden Ham. 

Matt 24,30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.

Dette er spennende!

Tegn i Thayer definition står beskrevet slik:

G4592
σημεῖον
sēmeion
Thayer Definition:
1) a sign, mark, token
1a) that by which a person or a thing is distinguished from others and is known
1b) a sign, prodigy, portent, i.e. an unusual occurrence, transcending the common course of nature
1b1) of signs portending remarkable events soon to happen
1b2) of miracles and wonders by which God authenticates the men sent by him, or by which men prove that the cause they are pleading is God’s
Part of Speech: noun neuter
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from a presumed derivative of the base of G4591
Citing in TDNT: 7:200, 1015

Strong Greek def,. sier:

G4592
σημεῖον
sēmeion
say-mi'-on
Neuter of a presumed derivative of the base of G4591; an indication, especially ceremonially or supernaturally: - miracle, sign, token, wonder.

Det eneste tegn som skiller annerledes ut Hans folk fra verdens folk er Sabbaten, Guds ti bud. Det skilelr ut Gud og er kjent innerst inne for hele verdens befolkning så å si samme hva. Paktens Ark med Nådestolen inneholder de ti bud og Guds folk kommer frem for denne Helligdom i Ånden. Slik sett er Menneskesønnens tegn Sabbaten og Nådestolen med de ti bud. Og Sabbaten er jo Herren Jesu dag. Jeg tror vi kanskje vil se de ti autentiske bud jeg.. . Litt spekulerende her da.. . :)

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Tore Hansen – gå til den siterte teksten.
Hva er synsing? Å komme i profetisk ånd er det synsing?

Vi kan lese hva bibelen selv sier om det profetiske ordet:

" Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud." 2 Pet 2

Hva som skal til for å ha denne ånd er definert i Guds ord.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Profetordet, altså de som forstår har Jesus vitnesbyrd og de holder Guds bud fordi de ikke bare tror på Jesus, de har selv Jesu tro. Vi vet jo at Satan også tror. Søk i Guds ord hva vitnesbyrdet er, og hvor det er/ ligger.

Er man ikke overens med dette synser man med en ånd som ikke er fra Gud men den onde som kan prøves i Guds ord. Derfor kan de troende veies for finne vekten i troen og livet.

Dan 5,27 Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

For tro er full visshet og ett valg av denne visshet.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Bibelen er tydelig på t det vil komme blodmåne.

This passage in Luke refers to the Dark Day of 1780 and the meteor showers of 1833 that ushered in the great Advent movement. After the 1260 years of papal suppression of the truth, New England experienced the famous Dark Day on May 19, 1780, followed by signs in the moon as well.

On November 12, 1833, a great meteor shower occurred. Nearly 200,000 meteors fell per hour. These signs were seen across the United States. Many believe that these signs are a fulfillment of the Biblical signs of Christ’s Coming.

The dark day of New England, so familiar to old and young, came May 19. 1780...Near eleven o'clock, it began to grow dark, as if night were coming. Men ceased their work; the lowing cattle came to the barns, the bleating sheep huddled by the fences, the wild birds screamed and flew to their nests, the fowls went to their roosts...At night it was so inky dark that a person could not see his hand when held up, nor even a white sheet of paper.iii

During the whole time, a sickly melancholy gloom overcast the face of nature…Nor was the darkness of the night less uncommon and terrifying than that of the day; notwithstanding there was almost a full moon, no object was discernible, but the help of some artificial light, which, when seen from the neighboring houses and other places at a distance, appeared thro' a kind of Egyptian darkness, which seemed impervious to the rays.vi

Herschel, the great astronomer, frankly admits, “the Dark Day, May 19, 1780, is one of those wonderful phenomena of nature which will always be read with interest but which philosophy is at a loss to explain.”

i. R. Devens, Our first century, (Springfield, 1870).

ii. Bible Readings for the Home Circle, (Chicago: Review and Herald, 1888).

iii. "History of Weare, New Hampshire, 1735-1888," (Boston Public Library).

iv. The Independent Chronicle (Boston, June 8, 1780): 4, as quoted in W. A. Spicer, "The Dark Day of 1780, Our Day (Review and Herald Publishing, 1918).

http://www.web-books.com/Classics/ON/B0/B897/09MB897.html

Gå til kommentaren

:)

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei – gå til den siterte teksten.
Først får vi se om det blir som NASA sier, for pr i dag minner deres spådommer mer om ephemeridene.

NASA kan si hva de vil de, de påvirker ikke Guds ord og Guds troende barn. Tro handler om vissheten i Guds ord til oss. Ut ifra denne troen kommuniserer Han med oss uten verdslige instanser, spåmenn, astrologer, vismenn og andre logier. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Ja det er forskjell på den gamle pakten og den nye pakten, forskjellen er Jesus.

Kan du fortelle om Jesus i den nye pakt kontra den gamle og den pakt som Adam og Eva fikk presentert?

Hvor er Jesus i den billedlige gamle pakt nå?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere