Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
...for denne fine beskrivelsen av meg.

Du er sikkert fornøyd med deg selv nå, nå som du har stemplet meg som kristen i det lys du vil ha meg. Ikke der jeg faktisk er. Ikke det jeg tror på, men det DU mener jeg bør tro på.

Dermed har du lukket døren for videre debatt.

Du har fra første stund selv lagt opp til ett bilde av deg selv hva du står for i forhold til Guds ord i åpningsinnlegget. Det er du selv som kler deg selv og du har heller enda ikke debattert i henhold til åpningsinnlegget. Du bedriver ren avsporing.

Istedet for å gripe fatt i det positive i Guds ord, frelse fra synd i denne verden sier du at det blir for mye om veien ut av denne verden. Derfor tror jeg ikke du liker Guds rike men heller mot det som er her nede.

Oppfordringen er gitt til å se Frelsens vei i åpningsinnlegget istedet for å syte og klage. Det er debatt i rett ånd det.

Gå til kommentaren

Troende har en misjon og ett ansvar

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er vel heller om at det kan bli vel mye av akkuratt denne type innlegg.

Vel, det kommer en dom snart og den starter ved Guds hus. Og Guds hus er der Han bor og det er i oss troende.

Nå viser jeg i innlegget direkte og konkret hva Gud dømmer oss på i vårt indre og i disse rene Guds ord finner jeg at vi er villfarne får.

På hvilken måte?

  1. Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag.
  2. Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Vi ser ekteskapet mellom mann og kvinne går i oppløsning, ja nå gifter kirken menn med menn, kvinner med kvinner. Vi ser at man ikke holder Sabbaten men solens dag, søndagen og forkaster det andre Guds bud, deler av det fjerde bud og i det tror man holder Guds bud og tilber Ham. Latterlig? Ja.

Også er det for mye for deg?

Da tror jeg ikke du elsker Guds ord, ei heller har ditt håp i Ham, din tro i Ham og har kjærligheten Hans i ditt hjerte. Jeg tror da du elsker deg selv og ditt eget høyere enn hva rett er.

Jeg vil også minne deg på GTs historier om hvordan Israels folk forkastet Guds ord fordi det ble for mye for dem. Hvor hadde de sitt hjerte og sine tanker? Hvor har vi vårt hjerte og hjertes råd?

Jes 65,2 Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, efter sine egne tanker,

Esek 2,8 Men du menneskesønn, hør på det som jeg taler til dig! Vær ikke gjenstridig som den gjenstridige ætt! Lat op din munn og et det som jeg gir dig!

Esek 3,7 Men Israels hus skal ikke ville høre på dig, for det vil ikke høre på mig; for hele Israels hus har hårde panner og forherdede hjerter.

Om vi ser på Ham alene, og det Guds ord i overensbestemmelse med Ham alene er det vel aldri for mye å bli kjent med Ham? Jeg kan ikke se noe annet enn herligheten Hans i Hans ord men ser jeg på meg selv og min egen vilje så blir det mye.. .

Tenk over det nøye:

Joh 14,16-17 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.
Joh 14,20-21 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.
Joh 14,23-24 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.
Joh 14,26-27 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. 27 Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
Joh 15,10-11 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen.
Joh 15,18-19 Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.
Joh 15,25-26 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak. 26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.
Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
Joh 16,13-14 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
hmm, noe spesielt at du legger disse ordene i min munn, som om de var mine.

Vel, jeg liker det som står der skrevet. Gjør du også det? Beklager at jeg da misforstod deg, jeg trodde du ikke likte dette Guds ord som kommer frem her.

:)

Men kan du ikke da heller kommentere i henhold til trådens intensjon?

Gå til kommentaren

Fulltreff!

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
Et innlegg i kjent Leif Opheim stil.

Vel, innlegget er rene Guds ord og jeg skjønner at noen, som vist i innlegget ikke liker dette Guds ord.

Åndene skal prøves og Guds ord viser hvilken Ånd man har eller ikke. Kjære vene, se på Jesus og vend om til Ham Gunnar. Vi må løfte Ham opp, Guds ord opp og ikke våre egne veier og ord. Det som er vederstyggelig er definert, enten du liker det eller ei. Vi har ingen unnskyldninger, for det står skrevet.

Sitat åpningsinnlegg:

"Det som bor i deg kommer ut av din munn og kommer det urene meninger og tro ut der så tror du ikke på Gud, men på en uren ånd og har selv denne urene tro."

Derfor om du er ett Guds hus, ett Tempel, så spør jeg i henhold til Guds ord.

1 Pet 4,17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Ikke for at vi eventuelt skal forsvare vår vantro ved å henge ut noen andre for så å slippe liksom unna, ei heller for at vi skal brette ut vår personlige tro her og kjempe med stokk og kjepp her om den men for at vi personlig og individuelt kan frelses fra ondt til godt av Ham. Vi må søke Ham personlig og ikke søke Ham ved å vinne her. La Ham vinne deg i ditt indre så Han og Hans vei kan vokse i deg. Så se derfor på Ham, ikke meg når du leser. Hvor er Han der i Guds ord alene. Er det Jeg som sier Ham imot eller sier Han noe annet, isåfall hvor i Guds ord kan det avsløres som feil å tro slik.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Guds Ord sier -ta vare på mine bud, så skal du leve, bevar min lære som din øyesten- (Ordspråkene 7.2).

Jeg syntes det er vers til å bli glad av, gleden i Herren er vår styrke, og styrke trenger vi i vår verden.

Hei igjen Lise. Det e rrart men hver gang jeg trykker på Bra knappen din så er den borte neste gang jeg kommer inn på siden. Merkelig.

Guds ord alene er Trygghet, tro, håp og glede. :) Det er jo det som gir håp! :)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere