Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Nåden i det nye og i deg gamle er forskjelligt. Jesus er forskjellen:)

På hvilken måte er den og Gud (Jesus) forskjellig?

Sitat:

"Vår pant er vår ånd som vi har blitt gitt ved den nye fødselen i Kristus. Gud gjenkjenner oss at vi tilhører Ham i den ånd Jesus sendte til oss da Han forlot oss. og i ånden gjør man Faderens vilje, for man vandrer ikke i kjødet lengere når vi har blitt født på nytt, da vandrer man i ånden, men dette skjønner du ikke så mye av, for du forholder deg fremdeles til bokstaven Leif."

Vi skal prøve åndene i Guds ord Rune og Guds ord består av bokstaver.

Er Guds vilje at vi ikke lenger er Guds bud lydig når vi er i ånden? Loven gjelder ikke lenger fordi vi er gitt nåden så vi kan vandre lovløst i Jesu navn??

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. (Åp. 19,10)

Ut ifra Guds eget ord har profetordets ånd betingelser. Hvilke betingelser kan vi finne i Guds ord alene?

Sitat:

"Mange adventister tror at Ellen G. White hadde en ekstra salvelse av "profetordets Ånd", og har problemer med å lese bibelen uten disse "Ellen G. White"-brillene."

Mange? Nei, men noen er det kanskje. Jeg tror hun var en budbærer sendt av vår Herre ja men jeg leser ikke mye fra henne. Aldri fullført en bok fra henne. Den hun viser til og sier er at alt står skrevet i Guds ord og hadde vi lest Guds ord hadde ikke vår Herre bedt henne skrive i og med ett mere moderne språk.

Gå til kommentaren

Du har sett det.

Publisert over 6 år siden
Ved å beskrive et vanlig jordisk liv som vederstyggelig, uetisk og med rituelt overgrep

Da mangler bare erkjennelsen.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Amerikanerne burde legge ned hele Pentagon. De driver bare med krig og undergraving av demokrati i hele verden.

Ja, med ett mål for øye iflg profetiene i Guds ord.

Dette er den nye verdens orden, facisme og det gamle Rom er undringsfullt tilbake.. .

Åp 13,11-15 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage.

Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,

og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 

Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.

Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. 

Det annet dyr som er liksom ett lam (Jesus) men taler som en drage (Satan) er ingen andre enn USA, ref Daniels bok og påfølgende ringvirkninger mm. (godt dokumentert mulig i profetiene). Det første dyrs makt er nå gjenoppstandne DRKK og USA lager ett bilde av denne makt, DRKK (Den Romerske Katolske Kirke /hiarki) og bildet er en ny verdensmakt likt politiske og hedenske Rom var. Demokratiets dager er snart over ja. Alle som ikke bøyer seg for det som kommer er iflg dem menneskehetens fiende.

Åp. 17 har mere om dette men denne tråd er inn under politikk så innlegget her er vel på kanten.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Skal Han igjennkjenne sine sauer, så må man ha den Hellige Ånd i sitt liv, Og det er sant, at dommen begynner med Guds hus. Men det er Kristi domstol,og den er annderledes en Guds domstol.

Hva er forskjellen på Guds domstol og Kristi domstol? Hvor er Kristus i frelsen og hvor er da Faderen i frelsen i dag? Når Dommens dag kommer, ildsjøen. Hvor er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd da?

Sier du at domstolen er annerledes fra frelsen gitt Adam og Eva, i den gamle pakt og den nye pakt? Hva er isåfall forskjellen? Klarer du å gjøre rede for det i GT og NT? Hvor er nåden i de respektive?

Så til slutt vil jeg spørre deg, vil ikke Han kjenen igjen sine som har ånden fordi de gjør Faderens vilje da?

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Det i henhold til åpningsinnlegget:

"Etisk og/ eller rituelt overgrep altså. Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag.

Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Blant Guds folk ser vi ut ifra skriften at Hans folk tilber avguder, eller dyrker idoler i sitt daglige liv i stedet for å ha Gud som Gud og Far.

Med andre ord er det en del mennesker som sier de tror Gud som ikke holder Guds bud og de to ritelle og etiske avskyeligheter kan spores til de to største bud. Det fordi om man elsker Gud av hele sitt hjerte og sinn så gjør man de ritualer Han råder til. Og etisk er man om man elsker sin neste.

De regnes som avskyelige, styggedommer og vil bli utslettet uten unntak men den som ikke liker avgudsdyrkelsen vil bli merket av Guds engler. Dette merke er ett ønske, eller ett tegn man kan se slik at man vet at de holder seg til Gud og Hans bud istedet for det onde."

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere