Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Ja, jeg tror mange setter sine følelser høyere enn Guds ord. Legg bare merker til at de som kaller seg kristne beskylder andre kristne for å bruke for mye bibelvers.

Ja, desverre slik er det og med det blir mange Pilatuser rundt omkring. Det er slik at når sannheten pirker på vår samvittighet så bøyer man seg for den eller så anklager man sannhetens budbærer og sier denne går på deres person og med det anklager til syvende og sist Skaperen selv. Vi har lett for å dåre oss selv.., og kan man i denne dårskap bruke makter og myndigheter så gjør man også det, vel vitende om dette vers:

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Ingen er vel flinkere til å lage avbildninger av bibelske skikkelser enn syvendedagsadventistene?

Det kjenner jeg ikke til i forhold til det andre bud, kanskje du kan i all vennlighet og sinnelag opplyse oss? :)

Sitat:

"Eller er fortolkningen av dette budet slik at det er kun skikkelser som har faret opp til himmelen som det gjelder?"

Ut ifra det bibelske 2. bud som lyder:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.

Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Kan jeg ikke se det men det har med tilbedelse av noe uansett hva det er for noe det gjelder. Det være seg for eksempel bilder av avdøde personer, steiner, statuer, ja forskjellige idoler istedet for Gud som ens idol.

Om vi ser da Abram gikk ut av Ur så forlot han avgudsdyrkelse, ja hans egen far tilba avguder. Abram ville ikke være nær det og forlot de, og slik ble han til slutt rettferdiggjort ved tro og dermed Abraham.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke møtt noen gud og vet ikke om guder eksisterer eller ikke så her kan jeg rett og slett ikke gi deg noe svar.

Tenk over hvor iskaldt det du her over sier i sin sammenheng er.

Gå til kommentaren

Ja!

Publisert over 6 år siden
men beint fram liv og død, samvit og samfunnsansvar!

Det brenner også jeg for, desverre møter man urettferdig motstand når de røyner på.., men slik kan man heller ikke forvente skal skje. Ha fortsatt ditt hjerte i Ham og ikke denne verden! Stå på!

Hilser med noen Gudsord fra Paulus.

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Chris Svendsen – gå til den siterte teksten.
Det er avslørende hvordan du ser på de som er "Uten Far", så da er dessverre sitatet fra Penn i kommentar #30 også gjeldende for deg;

"The question I get asked by religious people all the time is, without God, what's to stop me from raping all I want? And my answer is: I do rape all I want. And the amount I want is zero. And I do murder all I want, and the amount I want is zero. The fact that these people think that if they didn't have this person watching over them that they would go on killing, rapinig rampages is the most self-damning thing I can imagine.

Vel, det er i overensbestemmelse med Guds ord dette, fordervelsen er det neste. Selvopptattheten står fortsatt.., men snart vil atieismen dø ut av seg selv, det fordi den er for svak. Realismen vinner over dette heldigvis. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere