Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

RE: Hei Leif Gunnar

Publisert over 11 år siden

 Hei Silje.

SDA tror Jesus Krisus er sann Gud og sant menneske, vi tro Han er veien sannheten og livet og at uten kjærlighet er alt uten poeng. Vi tror synd er lovbrudd og at syndens lønn er døden, imidlertid har Jesu Kristi blod og offer gitt oss en vei ut av synd og elendighet vis frelsesplanen skissert i GT og vist praktisk i NT. Han er derfor vår Yppersteprest og Mellommann i den Himmelske Helligdom i dag. Vi tror at en dag vil Han komme å hente sine og da faller dommen i sin helhet i den rekke følge skriften gir i både GT og NT. Når det gjelder vår tilstand som døde tror vi at det er som om vi sover og at vi blir reist opp når basunen lyder på den siste dag. Som en Syvende Dags Adventist vil vø søke å følge Ham som Skapte universet og ved dettte liv ære Ham ved vårt liv, vi holder derfor budene i vårt hjerte og med vår forstand forsøker vi å leve ut det Han har gitt oss., vi holder derfor også Sabbaten i de ti bud. På samme måte kneler vi heller ikke for pave, døde eller statuer, vi har heller ikke bilder for å henvende vår oppmerksomhet imot. Kort sagt vi respekterer de ti bud Gud ga oss i bokstaver på Sinais fjell og vi respekterer da til særdeleshet den Syvende dag Sabbat som er endel av Skapelsen ifølge Guds ord. Sabbaten er også den eneste helligdag vi har. Påske, jul. pinse m. flere er ikke hellige for oss da disse høytider bare var ett bilde på det som skulle komme i den gamle pakt. Vi respekterer selvfølgelig høytidene og kan gjerne ta del i feiringen ved å minnes hva de pekte på. For min egen del feirer jeg jul med mine barn men juletreet og nissene har ingen plass hos meg. Dette var vel det meste tenker jeg.. :) SDA ble forresten etablert i |1863.

Før jeg ble en kristen og kom ut av skapet vandret jeg på kniveggen lenge, jeg leste bibelen mye for meg selv i denne tiden. For det meste NT men også profetene, Esekiel, Jeremia, Jesaja; Daniel osv.. Jeg var under denne tiden aldri i tvil om Guds eksistens, godhet og barmhjertighet. Jeg søkt flere menigheter for å finne Kristus, deriblant JV, Pinsemenighet, Sarons dal, frikirken, m. fl. men aldri så jeg at noen virkelig kjente Kristus og skriften. Jeg merket i Sarons dal at folk var glødende men allikevel manglet det noe. Etter flere år trodde jeg at jeg var alene her i verden som trodde det som stod skrevet, så til slutt var jeg så langt nede at jeg viste at hvis dette fortsatte ville jeg havne på gata. Jeg gikk derfor ned på kne nydusjet og ba om hjelp. Ikke lenge etterpå (en uke eller to) kom det to på døra mi og ba om å få dele Guds ord med meg. Etter 2 minutter med de viste jeg at Gud hadde sendt de fordi de viste hvem Han var og hva skriften sa om Ham. 2 minutter. 

Her har du tre nettsider å sjekke ut:

http://www.adventist.no/

http://www.amazingfacts.org/Default.aspx

http://www.lifestyletv.se/tvguide.php         

Gå til kommentaren

RE: Re: Arvesynden er død

Publisert over 11 år siden

 07.06.09 kl. 21:24 skrev Terje Johansen:Som sagt er det å være i syndig kjøds likhet ikke synd. Synd er lovbrudd, det er ikke lovbrudd å være i syndig legeme. Når Adam & Eva falt måtte uskyldig blod dø for synden for syndens lønn er døden. Jesus måtte la seg friste og det i syndig kjøds likhet.., og husk nå at Gud ikke kan la seg friste. Vi leser også at Gud skapte mennesket som det skulle være, i Guds bilde.

Kjære deg, Opheim. Hadde Jesus en fallen natur hadde han også vært en fallen person uten å kunne frelse oss.
Les innlegget en gang til Terje. Hva er fallen natur? I Romerne står det at Jesus kom i syndig kjød, hva vil det si? Det eneste vi har arvet av arvesynd er: 1. Genetiske skader. 2. Født inn i en verden som har falt.

Jesus falt ikke men Han ble født inn i fallen natur på samme måte som vi blir. Dette er pr. def ett fall som verden er i:

1M 3:1-7
Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.
Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!
Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.
Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.
Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.

Slangen planter tvil inn i Eva ved å spørrre henne med list. Når Eva responderer på slangens spørsmål er hun allerede tvinnet rundt lillefingeren til slangen. Slangen har henne der han vil ha henne og setter ett nytt stikk inn som gir grunnlaget for hennes tankespinn etterpå. Her legges altså gulroten til fristelsen somkommer inn i hennes hjerte. Når hun ser og spiser drar hun igjennom tre fristelser (samme som Jesus ble fristet med i ørkenen men i andre bilder) og hun ser muligheten til å bli som den hun elsker, nemlig å være som Gud selv. Denne lyst er gjennomsyret i denne verdens ånd og drivkraften er stoltheten, å selv stå frem prektig. Her kan du lese om den:

1Joh 2:16
For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
    

 Dette er altså fallen natur som etthvert menneske tar til seg etterhvert som det vokser opp, om vi hadde blitt født i en ufallen verden ville vi ikke vært annerledes. Bortsett da ifra genetiske skavanker. Jeg skjønner at begrepene kan tolkes forskjellig men her mener jeg og tro med belegg i skriften at Jesus ble født i fallen natur som oss, i syndig kjød. Å ha syndiog kjød er ikke synd før synden begås, med andre ord vi kan leve i syndig natur uten å synde. Det har Jesus vist oss og det viser frelsesplanen at er mulig. Dog benektes denne mulighet av antikrist:

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Du sier videre Terje: Jesus sier da han trer inn i verden om sin Far. offer og gaver ville du ikke ha, men et legeme dannet du til meg.. Hebr.10,5. Adam og Eva hadde det samme legeme før de falt. Etter fallet ble det perfekte legeme til et fallen forgjenglig legeme. Men Jesus legeme ble dannet i himmelen uten å hatt kontakt med synden. Han arvet ingenting fra Maria. Det at Jesus skulle bli oss lik stemmer, men som det står kom han i et syndig menneskes lignelse. Det vil si at han fikk et legeme som lignet oss uten synd. han kom for å borta synden. hvordan kunne han ta bort synden om han skulle være syndig? Nei, Jesus var ren fra all menneskelig natur som vi har.

 

Jesus Kristus er ikke skapt men det mener du vel heller ikke, Han er Skaperen og er ifra evigheten (bare så det er sagt og ikke misforstås, ok?).

Problemet med dogmeet i arvelæren er at det er synd for dere å være til, Gud sier ikke det. Bare dogmeprodusentens grublerier og filosofier sier det, i sin egen selvrettferdighets krav. Marias blod var forbundet med Jesus via navlestrengen og å benekte det er ønsketenkning. 

Håper dette var oppklarende, hvis ikke spør. :)

Gå til kommentaren

Arvesyndslæren er død

Publisert over 11 år siden

Jeg poster ett innlegg om arvesynd jeg lagde for noen år siden her, les den Anders. :)

Arvesynden

Er det Adam sin skyld at jeg synder eller tilhører skylden meg selv?

"Vi er født til å synde", sier mennesker som tror og dette gjelder alle kirkesamfunn men i forskjellige varianter men gjelder samtidig ikke alle troende. Dette har ikke noe med ?rettferdiggjørelse ved tro? å gjøre fordi om noen tror det.

Arvesynd-dogmet:
Er vi syndere fordi vi er født med en syndig natur eller er vi syndere fordi vi velger å gjøre noe i strid med Guds vilje?
Dette spørsmål deler forkynnelsen i to gater i dagens samfunn.

Aurelius Augustin utviklet arvesyndslæren. Ambrosius Av Milan gjorde Aurelius kristen og til etter hvert biskop. Han oppdaget da at han måtte leve i sølibat noe han fikk problemer med og fikk ditto problemer. Han oppdaget at mennesket var født med en uutslettelig ondskap fra fødselen og selv med Kristi kraft klarte han ikke å holde igjen. Han måtte finne håp om frelse og kom på ideen om predestinasjon altså at alt var forutbestemt og at det da ikke spilte noen rolle hva du gjorde, fordi rettferdiggjørelsen ville uansett da frelse de utvalgte.
Det er dette dagens lære går ut på, blant annet utviklet videre av Luther og Calvin. Arvesyndslæren ble videre adoptert av de store protestantiske ledere og som igjen utviklet denne videre fra utgangspunktet til det katolske.

Arvesyndslæren har flere punkter, her følger fire:

1. Alle er skyldige for Gud på grunn av Adams synd. Selv uten syndig handling.

2. Det er ikke mulig for mennesket å bli kvitt denne tilstand på jorden, selv ved Kristi kraft.

3. Det er derfor helt umulig for mennesket å vinne seier over synd i denne verden.

4. Fordi det ville være umulig for Kristus å være vår frelser dersom han var besmittet med en arvesynd som tvang ham til å gjøre synd.

Gjennom slektskap med Maria har man konstruert forskjellige teorier som å tillegge spedbarn syndeskyld som er Adams som syndet lenge før de var født. Spedbarnsdåpen kommer også inn her, til tross for at bibelen forteller at en dåp er et selvstndig valg/ en bevisst handlig.
Det må også forklares hvordan Jesus kunne leve uten synd til tross for at Han var som oss.

Arvesynden predikeres fordi mennesker ikke kjenner grunnlaget for hva den bygger på. Det er en vrangforestilling og forkynnes med faktisk godt hjerte men i uvitenhet.

Den katolske lære mener at Gud grep inn i Marias liv på den måte at hun er uten arvesynd slik at Jesus kunne bli født uten arvesynd.

Protestantene sier at Gud gjorde det mirakel at han ble født av Maria uten å få del i hennes natur men del i Davids ætt men samtidig av Adams natur før syndefallet.

Teologien som ligger til grunn for slike tanker er ikke bibelske.

Rom 8:3 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,
Phi 2:7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,


Ett syndig kjøds/ menneskets lignelse? Det betyr fallen natur.

Heb 2:17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Bibelen forteller at alle mennesker har syndet og dermed har syndig natur. Adam og Eva er de eneste som har hatt ufallen natur og bibelen forteller jo at Jesus skulle komme som/ lik oss, det betyr at Han ikke kom i ufallen natur men i fallen natur men uten synd.

Slik seiret Han over synden i vår falne natur og gjorde døden uten brodd.

Noe annet er ulogisk for hvilket eksempel er Han for oss hvis Han hadde en annen natur enn oss? Da er Han jo ikke vårt eksempel for vi har jo en fallen syndig natur.

1Pe 2:21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

1Pe 2:22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

Phi 2:5 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,

1Jo 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.


Rettferdiggjørelse er ikke bare det du trenger for å bli frelst, du må helliggjøres i dette liv du lever nå.

Heb 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Ingen uten helliggjørelse!

2Th 2:13 Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

Utvalgt ved helliggjørelse og tro på sannheten. Av Åndens helliggjørelse!

Veien ut av fortapelse går ikke i gjennom halve evangelier eller dogmer.

Går det an å slutte å synde?

Hvis jeg er født til å synde kan jeg ikke noe for at jeg bryter loven. Når blir vi kvitt vår falne natur? Den blir vi kvitt ved Jesu andre komme, ved forvandlingen/ gjenskapningen. Men bibelen forteller at vi må slutte å synde før Han kommer. Vi skal være Herre over vår egen kropp. Vår karakter kan vi bruke til å seire over den falne natur i kraft av DHÅ.
Arvesyndslæren lærer at Gud overstyrer vår vilje til å synde slik at vi vil gå inn i evigheten som evige roboter.
Men bibelen lærer oss at vi selv skal velge fordi vi er frie.

Jam 4:7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Jud 1:24 Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd,

Jam 1:4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

1Th 5:23-24 Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! 
Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.

Arvsyndslæren er død!

Så hva skal dagens predikante ta tak i? Hva skal dagens kristne gjøre? Jo, vi må granske skriften for å finne ut om det er slik!

Mat 11:28 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!
Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus:
Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Gå til kommentaren

RE: Inkarnasjonen

Publisert over 11 år siden

 :)

Takk Anders og jeg forstår deg, i all hovedsak er jeg enig med deg her. Innlegget er som du antyder proppfullt og kompakt men se på det og grunn flere ganger på det.. :)

 Du sier imidlertid dette som jeg vil kommentere litt til: "Gud ga Jesus en kropp, med de begrensningene som vi mennesker har. Dog uten synd, står det."

Ja, bra men hva kan det innebære og hva innebærer det for oss? Den kropp vi får har arvet genskader, grunnet syndens følger, videre arver vi en verden falt i synd som har en egen ånd over seg. Det samme arvet Jesus og det er ikke synd. Vi er ikke syndere ved unnfangelsen (dogmene sier det), eller i det øyeblikk vi fødes for synd er lovbrudd og slik utvikles synd:

Jak 1:14-15
Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.
Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.

For at en synd skal etableres må lyster oppstå og disse lyster må da bryte med Guds bud/ lov. Jesus i vårt syndige legeme (å være i ett syndig legeme er ikke synd), syndet ikke. Han i vårt falne kjød lot seg friste (Gud kan ikke fristes) og det innebærer at Han var 100% likhet med oss bortsett ifra at Han viste at Han var Gud. Det gjorde imidlertid Hans prøvelser større enn våre prøvelser. For Han kunne ikke bruke Sin Guddomskraft mens Han var menneske, isåfall var det ikke noe offer Han gjorde for vår synd. Med andre ord når vi fødes er vi ikke annerledes enn Adam & Eva var før syndefallet bortsett ifra gendefekter og at vi lever/ blir født inn i en fallen natur.  

En annen ting er at Jesus la av seg Sin posisjon for evig ved Inkarnasjonen, Han ble menneske som deg og meg men har fått herlighetslegeme og er allikevell Gud. Det samme legeme skal også vi få, ja. Må Herren være med deg.

Gå til kommentaren

RE: Europa sekulariseres

Publisert over 11 år siden

 Hei Terje Tønnesen. Bra du stiller slike spørsmål, vil gjerne kommentere litt jeg også.

23.04.09 kl. 13:32 skrev Terje Tønnessen:

Det brennende eksistensielle spørsmålet er:

Er kristendommen den eneste sanne & frelsesbringende & gyldige religion?  Er Jesus Kristus Veien, Sannheten og Livet?

Ja, den er jo det og Jesus er veien, sannheten og livet.  

 

 Er NTs framstilling av Kristus i samsvar med den absolutte og dypeste kosmiske og ontologiske(=værensmessige) virkelighet? Kan vi stole på det som står i NT - at det er normativt og forpliktende for alle tider - eller skal teologiske forskere og rasjonelle akademikere i de ulike århundrer sitte og plukke ut og velge og vrake hva vi ikke lenger trenger å tro?

 

Jeg tror problemet ofte er at man ikke sjekker GT når man leser NT, for det var slik man sjekket (ap.gj 17:11) ut Kristendommen i begynnelsen. Årsaken er at frelsesplanen står beskrevet i GT og at Moses og profetene talte om den nye pakt. I dag, som du sier er det ikke skriften med dogmene basert på filosofi som bestemmer hva folket skal tro. 

Jeg forstår, tror jeg, hva Jesus følte, da Han i ett av sine aller mest pessimistiske og depressive utsagn, sa:

 "Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?" (Lukas 18,8)

Det lurer jeg også på...

Vi må kanskje til bunns før vi begynner å søke sannheten? :)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere