Leif Ingvald Skaug

Alder: 43
  RSS

Om Leif Ingvald

Familiemann som gjør så godt han kan ... gift og 2 barn. Organist,, lederutvikler og grunnlegger av Gospel Explosion og styreleder av 4M Norge.

Følgere

De siste ukene har jeg hatt samtaler med flere som har blitt tråkket på, skjelt ut, blitt fortalt at de ikke duger, fryst ut og gitt skylden for mye rart. De har alle opplevd at ved flere av tilfellene er det andre tilstede, som ser i bakken eller en annen vei. De som har stått for utskjellingen og overtrampene er kristne hovedledere i sine menigheter og sammenhenger.

Er det ok for oss andre at dette får fortsette?

Jeg har for flere år siden «meldt meg ut» av slike settinger, da jeg selv har fått nok av hykleriet, brandingen og den ødeleggelsen jeg ser mange av disse sammenhengene forårsaker så mange mennesker. Det er kanskje ikke synlig for de involverte de første dagene og månedene, men etterhvert sprekker fasaden og noen forsvinner helt ut av menighet og trosliv, andre trekker seg stille unna og går hos psykologer og sjelesørgere flere ganger i måneden, bare for å komme seg gjennom livet ... med et håp om at de kanskje en gang orker, og vil ta sjansen på å hengi seg til Gud, kallet sitt og en eller annen form for menighetstilknytning igjen.

Nei.

Jeg har tenkt at dette får de som står i disse menighets-sammenhengene finne ut av selv. At de selv får rydde opp i elendigheten som ulmer under en suksessrik overflate, med smilende fjes på Instagram og Facebook, flotte videosnutter og løfter om at dette er bare starten og at det beste ligger foran. Så slår det meg, at noen må si fra. Og det starter faktisk med meg.

#Metoo 2.0.

Derfor sier jeg fra nå, og håper flere vil og tør si fra om at det ikke er greit at kristne menighetsledere holder på slik. Og dersom du og jeg ser og opplever ledere som misbruker sin makt og posisjon, sier vi i fra, og ikke bare «håper at det går over», og at «det skjer jo så mye bra der også, så vi får heller leve med det».

Akkurat som det under #metoo-bølgen ble ok å si fra, håper jeg vi som kristne, tør å være modige og sanne, og si fra når slike ting oppstår. De fleste som blir utsatt for slike overtramp trenger at andre står opp for dem før de klarer og orker å sette ord på urettferdigheten og overtrampene selv. Vi skylder hverandre å bygge hverandre opp. Og når et lem lider, lider vi andre med. Og de som bevisst eller ubevisst utfører disse overtrampene skal ikke få lov til å herje rundt med våre søsken uten å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Gå til innlegget

De fleste vil nok hevde at jeg ikke er meningsberettiget i et veivalg for et helt parti. Men jeg er bekymret og kjenner på en dyp uro over utviklingen jeg ser rundt meg. Og den som tier samtykker, sies det.Tåken har lettet, og jeg ser en partileder som peker på en annen vei, ikke bare for sitt eget parti, men i måten vi nordmenn forholder oss til hverandre på.

Er det bare meg
eller ble det litt kaldt her

Neida
jeg tror ingen gikk inn for
å lage det kaldere her liksom
det er vel ingen som er sånn
det gikk bare litt skeis det her
gradestokken viser en haug med folk
som står utenfor i kulda
sånn kan vi ikke ha det
tenker jeg

(Trygve Skaug)


Mye går i feil retning

For meg dreier denne debatten seg om mye mer enn ett partis framtid. Det handler om hvilket samfunn vi vil ha.

I sin landsstyretale siterte Hareide den tidligere nestoren i KrF, Jon Lilletun:

Vi treng medvitne veljarar som seier ifrå om at kampen for feitare lommebøker ikkje er jobb nummer ein. Vi treng mobilisering for nestekjærleik i staden for egoisme. 

Vi treng globalt ansvar i staden for nasjonalt sneversyn..

Selv om det er stor forskjell på høyrepopulister i Europa og Norge, ser vi også slike tendenser her hjemme. Her står viktige verdier i spill. Grunnleggende verdier som tillit og anstendighet, vilje til å dele og til å inkludere utsatte grupper i fellesskapet. Også her ser vi polariserende retorikk. Grupper settes opp mot hverandre og mennesker blir stemplet. Dette er ikke i tråd med det kristne menneskesynet. Dette er holdninger som gir næring til frykten, en frykt som mobiliserer og forsterker motsetningene. På denne måten undergraves tilliten i det norske samfunnet. Det er alvorlig.

De immaterielle verdiene

Ole Paus sier mye klokt, og blant annet skrev han her om dagen:

«Det mangler ikke på tilbud fra høyresiden for KrF, men dette handler ikke om tilbud, dette handler om verdier.

Alle de immaterielle verdiene som ­former og preger våre liv, de ­verdiene som ­kynikerne ­tråkker på og gjør oss blinde for. Om livssyn. Om ­menneskesyn. Om å nå frem til de svakeste og mest hjelpe­løse blant oss. Om å drive politikk for dem som trenger politikk.

Og om ­troverdighet! Ikke minst ­handler det om troverdighet!

Selv om ­troverdighet i dag er blitt et fremmedord omtrent på linje med barmhjertighet, ærefrykt, hen­givenhet og solidaritet»

Verdier som menneskeverd og likeverd, nestekjærlighet og ansvar for fellesskapet har fått dårligere kår i det siste!

Jeg vil ha et samfunn som ikke er seg selv nok. Som ikke setter grupper opp mot hverandre. Dette gjelder også det offentlige ordskiftet, både på sosiale medier, aviser, tv og andre flater. Et fellesskap som bygger broer, ikke murer. Som er inkluderende og ikke ekskluderende. Som bygger på et verdifellesskap som favner alle, ikke bare de sterkeste. Et verdifellesskap som også tar ansvar for skaperverket og det kristne menneskesynet, fra livets spede begynnelse, til det ikke er pust igjen i oss.

Vi er heldige i Norge som har en sivilisert og klok partileder i Knut Arild Hareide som klarer å føre en åpen debatt med begge sider av det politiske landskapet.

Når situasjonen har blitt som den er,

håper jeg KrFere over hele landet kjenner sin besøkelsestid.

Knut Arild Hareide har skissert en alternativ rute.

Jeg oppfordrer partiets tillitsvalgte til å gi ham sjansen til å prøve den ut!

Gå til innlegget

Gud er èn, men ikke endimensjonal

Publisert over 2 år siden

Den treenige Gud, himmelens og jordens Skaper, står i fare for å bli endimensjonal i mange kirker rundt om i Norge. Stilen på gudstjenestene, og spesielt musikkvalget gjør at man står i fare for å begrense Guds storhet, og gjøre det svært utfordrende for både unge og gamle.

Et hus i strid med seg selv kan ikke bli stående.

Det rasler og knurres rundt om i mange menigheter.

For noen er det fordi kirkeorgelet ikke lenger gir nok variasjon i gudstjenesten. For mange andre er det fordi lovsangen har blitt kun én sjanger som begrenser både gleden og variasjonen i et tidligere noe mer mangfoldig frikirkelig uttrykk.  Når man i begge leire ofte må synge sanger i et toneleie som kun tenorer og veltrente sopranstemmer føler seg komfortable med, blir gudstjenestelivet noe annet enn det man kanskje hadde håpet på. Det blir ikke lenger en gudstjeneste, men en sceneopptreden. Ikke fordi de på scenen nødvendigvis har dette som mål, men fordi sangene og musikkvalget ofte ekskluderer forsamlingssang og tilbedelse fra hver enkelt.

 

Det er et vakuum og en gryende passivitet på grunn av dårlige valg

Mange har i lang tid hevdet at ”menighetsmusikkens tid er forbi”.  Som 40-åring og virksom i frikirkeligheten opplever jeg dessverre også at nesten alle andre sjangere og konstellasjoner er forbi om det ikke består av et visst antall gitarer, god basslyd, ”stadionlyd” og et lovsangsteam som står i en halvsirkel vendt mot salen. Jeg har selv møtt flere pastorer som sier at ”din musikkstil har vi ikke plass til”, ”jeg hater gospel”, ”vi kjører kun en stil her”. Mange av mine venner som ennå ikke har passert 50 har i mange år vært nesten uten tjeneste i menigheten bortsett fra på noen julekonserter, da man jo ”må” ha litt av det gamle, og kanskje kan spe på med et engleaktig gospelkor for å skape litt ekstra gåsehud før ”O helga natt”.

 

Lederskap feiler

Arvtaker og sønn til Kong Salomo er et klassisk eksempel på hva som kan skje om man velger å bli historieløse, velge kun ungdommelig djervhet og kulhet framfor ledelse over tid, oversikt og historisk kompetanse. Den nye kongen valgte å kaste bort alle tidligere eldste og rådgivere og satte inn sine egne, unge, fremadstormende. Feilvurderingen fikk raske konsekvenser. Kongeriket og alt som var bygget opp gjennom David og Salomo falt sammen.

Om man ser på mange av dagens menighetsledere, kan man føle noe av det samme. Man velger å kun lytte til de unge, og ber implisitt de voksne og eldre om å skygge banen slik at de unge kan trå til.

 

Mange av de unge ber ikke om slike tiltak

Som man har lest i flere år er det en hunger etter modne, voksne til å være mammaer, pappaer og gode rådgivere. Når man legger så mye ansvar på de unge uten backup fra de som har levd litt lengre, står man i fare for å rasere fellesskapet, og det går til slutt også utover de nye generasjonene som til slutt blir stående alene, da det voksne og ”gamle” for lengst er passivisert.

 

Endimensjonalitet er skadelig for kirka og den troende

Om man skal klare å formidle Guds storhet trenger man flere vinklinger og perspektiver.

Én form, det være seg forkynnelse, musikkstil, samme type kirkebygg, kleskoder eller mat har ikke kapasitet til å fremstille totaliteten i Gud.

 

Lovsang er ikke en stil, men en hjerteholdning som skaper handling, og den rommer mye mer enn det vi ser tendensen av i både den etablerte kirke og de frikirkelige sammenhenger.

Gå til innlegget

Du blir hva du spiser!

Publisert over 9 år siden

Hva vi putter i oss av åndelig mat, er viktig. For å hjelpe deg i jungelen av påvirkningskanaler, har vi i Korsets Seier laget en sjekkliste du kan bruke. Det er festival og konferansetid. Hva ønsker du å påvirkes av?

Ernæringseksperter kan utfra hva du putter i munnen fortelle deg om din helsetilstand. Det hjelper ikke å si at man spiser salat, om man fyller på med dressing, fetaost og andre usunne ingredienser. Du blir gjennomskuet med en gang.
   
Det beste av det meste?
Mange pastorer og ledere hevder at selv om mye av en teologi og lære er litt ubalansert, kan man likevel plukke ut det beste av det meste. Til sammen vil det beste av det meste dekke vårt behov og legge et godt fundament i eget trosliv, og til og med i menighetsbyggingen.

Vi spør: Dersom fundamentet er skjevt, vil det som tilsynelatende er spiselig – og ofte godt – være sunt?

På søndagsskolen lærer mine barn om den forstandige mannen som bygde huset sitt på fjell. De lærer også at den uforstandige mannens hus som ble bygget på sand, ikke vil stå gjennom stormen, selv om huset sikkert er vel så fint som det andre.

(Illustrasjon: Malin Wilhelmsen, KS)

Her er sommerens sjekkliste for hva du bør tenke over før du låner ører, hjerte, sinn og tanke til forkynnelse i sommer:


)Du kan til og med gjemme denne artikkelen og bruke den året rundt…)

Jesussentrert forkynnelse.
Jesus er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved ham. Om du må konsentrere deg for å finne minst 5-10 skriftord som underbygger det taleren snakker om, eller om navnet Jesus Kristus knapt blir nevnt i forkynnelsen, bør du vurdere å gå et annet sted å finne næring.

Tydelig teologi på rettferdiggjørelse, synd og dom.
Kristenlivets grunnsannheter om rettferdiggjørelse ved tro, omvendelse fra synd, og at man ved troen på Jesus Kristus slipper dommen (gå fortapt) skal alltid være kjernebudskap i all kristen forkynnelse.
Dersom man etter endt forkynnelse forstår mer av Guds nåde og hva han har gjort for oss, samtidig som man forstår enda mer hva man slipper gjennom Jesu forsoning, er man antakeligvis på riktig sted.

Karakter og integritet hos både arrangør, forsamling og forkynner.
Det er en tendens for mange kristne å sluke alt uansett hvem som formidler. Sjekk gjerne bakgrunn og teologisk ståsted hos både arrangør og taler. Helstøpte forkynnere som lever det de taler, og som tydelig står til ansvar med livene sine til andre solide ledere, er tryggest å ha med å gjøre.

Talers historikk og omdømme.

I dag er det enkelt å undersøke før man lar seg inspirere av forkynnelse og bestemte tankesett. Bruk Wikipedia, Google og andre søkemotorer og finn ut litt hva de forskjellige talerne står for, hva de har gjort før, hvilke nettverk de tilhører etc.
Og dersom de er fra utlandet; hvilket omdømme de har i sine respektive land og miljøer.

Fokus på sjelevinning, misjon og evangelisering.
Dersom hovedfokus i undervisningen er på misjonsbefalingen og Jesu siste ord til disiplene, er det ofte en pekepinn på at taler og undervisning ikke er for innadvendt i forhold til fokus. Husk at det er kun Jesus Kristus ved Den Hellige Ånd som kan frelse og helbrede.

Er hovedfokuset på taler, tjenestegaver, musikken eller menighetens«kulhetsfaktor»?
I vår typiske «idol»-tid og opphøyelse av suksess og stjernestatus, er det alltid lurt å spørre seg om det er Jesus Kristus man sitter igjen med etter et møte, en festival eller konferanse, eller om man rett og slett kun husker hvem som formidlet budskapet og hvordan det ble gjort.

Uttrykksformer.
Gud er en ordens Gud. Dersom fysiske manifestasjoner som hyling, bjeffing og andre mer eksotiske uttrykk forekommer, våg å stille spørsmål og gransk Guds ord om du finner belegg for dette.

Still spørsmål.
Dersom undervisningen og taleren er tydelig på at man ikke bør stille spørsmål til hva som blir sagt, og at man for eksempel kan risikere å bli samarbeidspartner med «den onde» ved å gjøre slikt, bør du lukke ørene og gå din vei.

Ta med deg denne sjekklisten når du besøker sommerens arrangementer. Ta ansvar for å spise sunn åndelig mat som gir deg rette impulser.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 5368 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
16 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1174 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1004 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
5 dager siden / 933 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere