Vårt Land

Alder: 72
  RSS

Om Vårt

Følgere

Konservativ verdipolitikk

Publisert rundt 1 måned siden - 763 visninger

Vi mener at Høyre må lytte til John Locke, som sa at min frihet slutter der din begynner.

Det går mot et ja til eggdonasjon på vårens landsmøte i Høyre. Partiledelsen har innstilt på et ja for assistert befruktning. Man fortsatt kritisk til surrogati, men Sentrale Høyre-folk er overrasket over sterk støtten til surrogati nå er blitt i partiet, forteller vi i dagens avis.

Norges befolkning lever kollektivt på toppen av den globale samfunnsstigen. Den enorme rikdommen har gjort det mulig å oppnå mange av våre drømmer. Utviklingen er drevet fram av grunnleggende markedsmekanismer. Nå møter vi vår egen velstand i døren. Vi har tatt den som en selvfølge – og i liten grad reflektert over at den er bygget på andres offer. Slik sett har markedet gjort oss mer egoistiske.

Heldigvis har organisasjoner som Framtiden i våre hender og Attac gjort oss oppmerksomme på konsekvensene vår materielle velstand har for andre mennesker. Selv om de færreste fortsatt bryr seg nok, er det ikke lenger god tone å kjøpe produkter produsert av mennesker under slavelignende forhold.

Samtidig ser vi at markedsutviklingen ikke bare skjer på det materielle området. Bioteknologien har gjort det mulig å oppfylle dype sosiale og biologiske drømmer: å reprodusere seg og realisere den grunnleggende sosiale enheten som familien utgjør, med all sin trygghet og sine sosiale verdier.

Det er et sunnhetstegn i samfunnet at slike verdier ikke er blitt svekket av velstandens muligheter. Men det er samtidig urovekkende at den samme bevisstheten ikke gjør seg gjeldende på dette markedet. Vi reflekterer ikke nok over at noen må betale prisen: surrogatmødrene og – i alt for mange tilfeller – barna. En rekke aktuelle saker har skapt oppmerksomhet om de indre konflikter og kriser mennesker kan oppleve fordi man har undervurdert betydningen av biologiske bånd. Til tross for dette går utviklingen i motsatt retning.

Etter vår oppfatning er det grunnleggende spørsmålet om staten skal legge til rette for at enkeltmennesket får oppfylle sine drømmer på bekostning av svake grupper. Vi mener at Høyre må lytte til John Locke, som sa at min frihet slutter der din begynner. På samme måte som stadig flere har innsett behovet for å sette rammer og grenser for materiell produksjon, må vi våge å sette grenser for bioteknologi-markedet. Det er god, konservativ verdipolitikk.

Gå til innlegget

Gamle sanger om igjen

Publisert rundt 1 måned siden - 495 visninger

Tekster som skal samle oss har et eget ansvar for å inkludere hele befolkningen.


I Vårt Land i går skrev vi nylig om diskusjonen den tyske nasjonalsangen. Tysklands likestillingsombud Kristin Rose-Möhring la fram et forslag om å revidere nasjonalsangen, slik at teksten ble kjønnsnøytral. Kansler Angela Merkel avviste imidlertid forslaget.

Men hva skal moderne nasjoner gjøre med sine gamle nasjonalsanger? Tekster fra en annen tid bærer preg av sin egen kontekst, av de verdier og kamper som preget samtiden. Når historien beveger seg framover, endres konteksten, mens tekstene blir stående. Derfor synger vi fortsatt i Norge om at kvinner gråter, mens menn kjemper, og om at styrke i bunn og grunn er en mannlig egenskap. Det klinger utvilsomt dårlig i vår tid.

Trangen til å oppdatere kulturelle uttrykk viser seg på mange arenaer. Barnebøker får ny ordlyd og Bibelen oversettes med stadig kortere intervaller. Både språket og samfunnet er i hurtig bevegelse. Å forklare barn at Pippis pappa er negerkonge, mens de selv aldri må kalle noen for neger, blir for komplisert for de fleste foreldre. Da fungerer sydhavskonge bedre.

Det er ikke underlig at vi søker å finne uttrykksformer som i best mulig grad speiler vår tid og våre verdier. For nasjonalsanger blir det ekstra viktig. Som Helene Uri uttalte til Vårt Land i går har nasjonalsangen en spesiell hensikt: Den skal samle oss. Og tekster som skal samle oss har et eget ansvar for å inkludere hele befolkningen.

Imidlertid er slik historierevisjonisme ikke uproblematisk. Da Bibelselskapet reviderte oversettelsen av Det nye testamente i 2011, valgte de å oversette «adelfoi» med “søsken” - selv om ordet betyr «brødre». Hensikten var god, men valget kan bidra til å skygge over en historisk realitet, nemlig at mannen var det generiske menneske i tidligkristen tid, og at tekstene selvsagt er preget av det.

Da er det antakelig mer fruktbart om vi heller skriver nye sanger, og synger dem i tillegg til de gamle. Nye sanger kan speile vår tid og bekrefte oss som den nasjonen vi faktisk er, uten å utsette historien for viskelæret. Forhåpentlig vil ordsmeder i landet vårt fortsette å sette ord på papiret for å lage sanger vi alle kan istemme uten flau smak i munnen.

Gå til innlegget

Nei til vin i butikk

Publisert rundt 2 måneder siden - 1148 visninger

I gårsdagens avis meldte vi at krefter i partiet Høyre igjen vil liberalisere alkohollovgivningen. Oslo Høyre vil teste ut salg av vin i dagligvarebutikker. For å gjøre det trenger de støtte fra Stortinget, noe de ikke ser ut til å ha.

Oslo Høyre har også tidligere uten hell forsøkt å få landsmøtet i Høyre til å myke opp på alkoholreglene.

I regjeringens plattform heter det at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal videreføres. En liberalisering – der vin selges i butikk og øl kan kjøpes hele dagen – er et brudd på regjeringens egen politikk. For hvordan skulle man argumentere for at det nye forslaget er i tråd med en restriktiv alkoholpolitikk?

Forbruket styres i høy grad av tilgjengelighet. Det betyr at jo lettere det er å få tak i alkohol, desto mer drikkes det. Argumentasjonen til liberalistene er at den enkelte selv skal få bestemme, ikke bare når en vil drikke alkohol, men også når en skal kjøpe det.

Individets frihet er viktig. Men en politiker kan ikke tillate seg å se bort fra hvordan samfunn og enkeltpersoner kan bli skadelidende under andres frihet. For alkoholkonsum er ikke bare et privat anliggende. Vi vet at
alkohol er kreftfremkallende, at risikoen for bruk av vold øker dramatisk med alkoholinntak og at sykefraværet i forbindelse med alkoholbruk er betydelig. Oslo Economics leverte for noen år siden en rapport som sier at alkoholbruk koster samfunnet over 22 milliarder kroner årlig.

Retten til å kunne kjøpe alkohol til enhver tid kan ikke ansees som viktigere enn menneskers liv og helse. Det er ikke snakk om overformynderi når Stortinget flere ganger har fastholdt en restriktiv alkoholpolitikk, men om ivaretakelse av landets innbyggere.

Paradoksalt nok kan også en uthuling av ordningen med Vinmonopolet føre til mindre valgfrihet for den enkelte: En rent markedsstyrt ordning for salg av alkohol vil føre til et langt smalere utvalg. En titt på hyllene i en dansk dagligvarebutikk forteller at billigvin trumfer kvalitetsvin. Det bør være et tankekors for Høyre, både for liberalistene og for de høykulturelle i partiet.

Gå til innlegget

Umusikalsk avgift

Publisert rundt 2 måneder siden - 740 visninger

En begravelse er ingen billig affære, og mange eldre er allerede i en vanskelig økonomisk situasjon.

Saken om gebyr på skifteattest har vakt et voldsomt rabalder i norsk offentlighet den siste tida, med sterke følelser og kraftig ordbruk. Senterpartiet kaller forslaget «dødsgebyret» og har beskyldt Sylvi Listhaug for løgn.

Alle må ha skifteattest, for å stadfeste at man er arving i et dødsbo. Det har alltid vært gratis å få den. Men i fjor fant regjeringen ut at staten skal ta seg betalt for dette. Derfor fremmer Justisdepartementet et forslag om at det skal koste 1.130 kroner.

Dette gebyret var det ingen av opposisjonspartiene som la merke til. Det innrømmer de etter at Vårt Land i begynnelsen av måneden satte saken på dagsorden. Da kom reaksjonene. Forslaget, som er ute på høring har skapt stort engasjement, både i sosiale medier og i den ampre, politiske debatten: «Arroganse». «Toppen på frekkhet». Sier Sp.

Partiet ber Stortinget stemme mot. I går skrev Vårt Land at KrF snur og støtter Sp, som også SV gjør. Arbeiderpartiet er i tenkeboksen.

Sylvi Listhaug har kontret med at Senterpartiet selv satt i regjering og håvet inn milliardbeløp på arveavgift, som nå er fjernet. Det stemmer, og at det er her de store summene ligger er det ingen tvil om.

Men det er tung symbolikk i å kreve penger i denne sammenhengen. «Som å skattlegge døden», slik en opprørt generalsekretær i Senior Norge, Knut Chr. Høvik karakteriserte det som. Når noen dør, er familien og nærmeste i en spesielt sårbar situasjon. Barn som rydder i foreldrenes bo. En enkemann som får regning i posten for å få gjort opp boet. Å pålegge et «gebyr på døden», er lite musikalsk.

Det er denne følelsen av urimelighet i en sårbar situasjon som har ført til at gebyrforslaget har skapt så høye bølger og skarpe protester. Enda viktigere er det faktum at det svært ofte vil være landets eldste som må ut med penger for å gjøre opp et dødsbo. En begravelse er ingen billig affære, og mange eldre er allerede i en vanskelig økonomisk situasjon.

Når regjeringen først hadde råd til å si fra seg seks milliarder i arveavgiftinntekter, er det vanskelig å se den gode begrunnelsen for å hente inn igjen 40 millioner på en obligatorisk skifteattest.

Gå til innlegget

Oljepenger i spill

Publisert 2 måneder siden - 383 visninger

Vi har ikke gjort oss fortjent til oljefeltene i Nordsjøen – vi har hatt flaks. Et slikt hell forplikter.

Siden 2004 har Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet, vært underlagt etiske retningslinjer. Prinsippet er enkelt: Pengene vi tjener på oljeutvinning skal investeres i prosjekter som ikke er moralsk klanderverdige – helst skal de bidra til noe positivt. De skal skape verdier.

Tidligere har fondet blant annet kastet ut en rekke kullselskaper, og trukket investeringer fra selskaper som bryter etiske retningslinjer. Samtidig håver fondet inn milliarder på investeringer i internasjonale pengespillselskaper.

I går ble det kjent at Ap ønsker å utrede grunnlaget for å kaste spillselskaper ut av Oljefondet. Dette er ett av åtte punkter de har utviklet sammen med KrF. Hensikten er å få bedre kontroll over de uregulerte spillselskapene, og å minke markedsføringspresset.

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, frykter konsekvensene av et slikt utredningsforslag. Til NRK sier han: «Hele poenget er at fondet skal skape mest mulig gevinst og spre investeringene mest mulig.» Han er bekymret for at for eksempel Helse- og omsorgskomiteen vil kreve å trekke alle investeringer i alkoholselskaper, og at Utenrikskomiteen vil forlange salg av alle statsobligasjoner i Russland. Asheim kaller Aps forslag «svært, svært uansvarlig», fordi han frykter for den økonomiske forvaltningen av vår felles oljeformue.

Uansett hva man mener om oljeutvinning i et klimaperspektiv, er det klart at Norge har forvaltet oljerikdommen klokt, og skapt en ufattelig rikdom. Ser man til andre oljerike land med dårlig politisk infrastruktur og høy korrupsjon, er det sorte gullet like mye til besvær som til glede for innbyggerne.

Men vi har også vært heldige. Vi har ikke gjort oss fortjent til oljefeltene i Nordsjøen – vi har hatt flaks. Et slikt hell forplikter. Det gjør de etiske retnings­linjene desto riktigere og viktigere.

I Norge har vi spillmonopol for å dempe de negative sidene ved pengespill uten å totalforby. Slik kommer overskuddet alle til gode, og bransjen blir enklere å kontrollere. At Oljefondet skal investere milliarder av kroner i en praksis vi ikke tillater her hjemme, virker inkonsekvent. Eller for å bruke Asheims egne ord: «svært, svært uansvarlig».

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Vi er i utakt, hva så?
4 minutter siden / 164 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
5 minutter siden / 9406 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Lulas kirke i et splittet Brasil
9 minutter siden / 59 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Norge bidrar til utdanning med kvalitet
20 minutter siden / 159 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Søppeljournalistikk i St. Olavs domkirke
25 minutter siden / 322 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
31 minutter siden / 182 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
32 minutter siden / 182 visninger
Elisabeth Hoen kommenterte på
Hvordan være intim i en homofil relasjon hvis man er kristen?
41 minutter siden / 1974 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Elendig håndverk
rundt 1 time siden / 284 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Kirkerådet må informere om en uklar valgordning
rundt 1 time siden / 126 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 9406 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2799 visninger
Les flere