Vårt Land

Alder: 73
  RSS

Om Vårt

Følgere

Å forvalte sitt pund

Publisert 11 dager siden - 766 visninger

Kristelige eiere må forvalte eierskapet på en mest mulig etisk og kristelig måte.

NMS, Det Norske Misjonsselskap, har gått med underskudd i flere år. I 2017 lå de 6 millioner i minus. Vårt Land skrev i går om at NMS vurderer salg av Misjonærhjemmet i Oslo. Misjonærhjemmet trenger renovering, og et salg vil kunne lette en presset økonomisk situasjon.

Les også: Det Norske Misjonsselskaps eiendomsselskap anbefaler landsstyret å selge Misjonærhjemmet i Oslo.

Underselskapet NMS Eiendommer har ­allerede sagt opp beboerne på Misjonærhjemmet, med bakgrunn i manglende brannsikkerhet. ­Beboerne og andre NMS-folk reagerer på behandlingen fra NMS Eiendommer, og flere setter også spørsmålstegn ved om et salg virkelig er økonomisk heldig.

– NMS Eiendommer ble opprettet nettopp ­fordi vi hadde dårlig erfaring med å blande sammen 
økonomi, eiendomsforvaltning og misjon, sa NMS’ ­generalsekretær Jeffrey Huseby i gårsdagens Vårt Land.

Forvaltning av penger og eiendom har aldri vært enkelt for kirker og kristne organisasjoner. På den ene siden finnes et kristent fattigdomsideal som nærmest sier at penger i seg selv er mistenkelig. Heller enn å samle i lader skal vi gi til dem som trenger pengene. På den andre siden er kristne organisasjoner også en del av verden, og trenger midler til hus, lønn, utstyr.

Det er ikke mulig for en eier, om den er en kristelig organisasjon aldri så mye, å la være å tenke på lønnsomhet når de gjør økonomiske vurderinger. Det er uetisk å drive dårlig økonomiforvaltning: Folk gir penger til misjonen fordi de vil ha mest mulig misjon ut i verden – da kan talentene verken graves ned eller øses ut uten utbytte.

Men dette fristiller ikke kristelige organisasjoner til inhuman behandling av sine egne. Kristelige ­eiere må forvalte eierskapet på en mest mulig etisk og kristelig måte. Målet med eiendommen må alltid være å sluse penger og andre ressurser inn i det arbeidet organisasjonen driver. Pengene skal tjene arbeidet.

Les også: – Det er ikke lengre behov for misjonærhjem. Misjonærene har egne boliger å vende tilbake til, sier Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS.

Det forplikter til en økonomiforvaltning som skaper mest mulig avkastning, slik at det finnes ressurser til å bygge Guds rike. Men det forplikter også til å ta ansvar for leieboere og andre som berøres av beslutningene. Det ansvaret håper vi at NMS er seg bevisst når de vurderer Misjonærhjemmets skjebne.

Gå til innlegget

Realpolitikk rår

Publisert 12 dager siden - 423 visninger

Solberg-regjeringens eksportinnstramming var et skritt i rett retning. Men det er langt igjen.

18 år gamle Rahaf Mohamed al-Qunun, som har flyktet fra familien i Saudi-Arabia, fikk i går status som flyktning av FN. Saken har fått enorm oppmerksomhet, etter at hun barrikaderte seg på et hotellrom i Thailand. Hun sier at familien har mishandlet henne både fysisk og psykisk, og hevder også å ha vendt seg bort fra islam.

Les også: FN har gitt Rahaf (18) status som flyktning

Det er ikke godt å si om dette gjør inntrykk på kronprins Mohammed bin Salman, landets de facto leder. Nok engang blir Saudi-Arabias regime eksponert for hva det er.

Samtidig har menneskerettighetsaktivisten Yahya Assiri, som leder organisasjonen ALQST, fått ut en rekke detaljer om hvordan flere kvinner mishandles i fengsel. De er aktivister, og skal være pisket, kledd nakne og seksuelt trakassert i fengselet. Blant dem er Aziza al-Yousef, som har vært ledende i kampen for bilkjøring siden 1990. Hun er også en sterk stemme mot landets vergesystem, som holder Saudi-Arabias kvinner nede.

Solberg-regjeringen fikk kritikk da den årlige meldingen om norsk eksport av våpen og militært materiell ble behandlet i Stortinget. For inntil nylig kunne den Saudi-Arabia-ledede koalisjonen som kriger mot opprørene i Jemen kjøpe norskproduserte militært materiell.

Det var først i november at regjeringen bestemte at det heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsrelatert utstyr, såkalt B-materiell til Saudi-Arabia. Da hadde presset fra partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn vært kraftige.

Les også: Trossamfunn krever: stans salg av kirgsmateriell til Saudi-Arabia

Verden må kontinuerlig få høre om den urett som blir begått i kronprins Mohammed bin Salmans navn. Det er åpenbart for alle at den såkalt reformvillige kronprinsen er en diktatorisk hersker. Han har brukt milliardbeløp på PR-tjenester for å gi landet et vennlig ansikt.

Men det er realpolitikken som rår. Når Saudi-Arabia kjøper våpen og militært materiell sikrer det arbeidsplasser i vestlige land. Bare spør USAs Donald Trump. Nesten to millioner amerikanere arbeider i forsvarsindustrien.

Gå til innlegget

Tegn til bedring

Publisert 13 dager siden - 385 visninger

For første gang er klima den viktigste valgsaken for danske velgere.

Antall asylsøkere fortsetter å falle, kunne UDI melde i går. I fjor kom 2.654 asylsøkere til Norge – det laveste tallet siden midten av 1990-tallet.

Asyl- og innvandringsdebatten har trolig vært den mest betente i norsk offentlighet de seneste årene – særlig når den kan knyttes til islam. Det har tidvis vært vanskelig å forstå at de moderate stemmene tross alt er i flertall, fordi de som snakker med innestemme overdøves. I alle fall på kort sikt.

Les også: Utvalg kan gi strengere innvandringspolitikk

Etter flyktningstrømmen i 2015 som førte til rekordmange 31.150 asylsøkere, har tallene de seneste årene vært vesentlig lavere enn tidligere på 2000-tallet. Også innvandringstallene har gått vesentlig ned siden 2011.

Nesten ingen ønsker åpne grenser og nesten ingen ønsker at vi skal stenge fullstendig. Det er med andre mellomposisjonene vi må diskutere. «Den veldig store midtbanen finnes fortsatt, mellom skyttergravene», skriver Knut Olav Åmås i en kommentar i Aftenposten. Han påpeker at vi trenger færre overspente stemmer i innvandringsdebatten.

Vi mener det er grunn til optimisme i denne diskusjonen. Riktignok ser vi daglig ytterliggående og polariserende uttalelser på sosiale medier, men om vi ser bort fra nettsidene som er mer opptatt av islam enn den jevne imam – ser vi konturene av en mer moderat innvandringsdebatt.

Kanskje skyldes dette at de konservative til en viss grad er i ferd med å vinne innvandringsdebatten, slik Nils August Andresen hevdet på Minervas nettsider forrige uke. Det har medført en viss konsensus, som har dempet både de mest innvandringsfiendtlige på høyresiden og de mer utopiske til venstre. Andresen skriver at klimasaken derfor bør bli den neste store saken for konservative – den har alle kjennetegn til en konservativ kampsak, det handler om å forandre for å bevare.

Les også: Klimaaktivister planlegger aksjoner i Norge

I en meningsmåling i desember kom det fram at klima for første gang er den viktigste valgsaken i Danmark – som nå er inne i et valgår. Om klimaalvoret kan avlaste offentligheten for de mest anspente sidene av innvandringsdebatten, vil det være et gode. Da kan vi diskutere løsninger, og ikke bare problemer.

Gå til innlegget

Lese for livet

Publisert 14 dager siden - 76 visninger

200 millioner barn i verden kan ikke lese og skrive. I 2019, som er bokens år, er det viktig å ta med denne virkeligheten inn i feiringen.

Rundt 750 millioner voksne i verden kan ikke lese eller skrive. To tredjedeler av dem er kvinner. De mangler den grunnleggende ferdigheten som de fleste av oss tar for gitt.

Nesten 60 millioner barn går ikke på skolen og det er over 200 millioner barn som ikke har lært å lese og skrive. I krigsherjede Syria, for eksempel, er konsekvensene av 7.000 ødelagte skoler at to millioner syriske barn står uten skolegang.

Les også: På 10 år er antallet barn i verden som ikke får skolegang knapt redusert. Bakerst i køen for tilgang til god utdanning står migrantbarn og barn på flukt.

2019 er bokens år i Norge, og da er det viktig å ta med også denne virkeligheten inn i feiringen. 500 biblioteker over hele landet skal være med og fremme lesing og leselyst gjennom 2019. Å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning.

I år er det også 500 år siden erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf fikk utgitt et verk som foreskrev hvordan gudstjenestelivet skulle gå for seg i erkebispedømmet. Missale Nidrosiense skulle bli brukt i kirkene. Breviarium Nidrosiense skulle være den liturgiske håndboka til hver enkelt prest.

Dette er Norges første, trykte bøker, og det er en begivenhet som absolutt er verdt en feiring, og en god anledning til å sende en takknemlig tanke til Gutenberg og trykkpressen hans.

Kunnskap er makt. Å kunne lese er nøkkelen til kunnskap. Før Gutenbergs trykkpresse, ble bøker produsert for hånd, og var for de ytterst få. De var sjeldne og dyre, det var kirken og samfunnets mektige som hadde råd og tilgang.

500 år etter messeboka i Nidaros, er verden forandret. Men fremdeles har altså ikke alle har muligheten til å lære å lese og skrive. Utdanning er essensielt for et samfunns utvikling, på flere nivåer. Jenter som får gå på skole, har bedre helse, gifter seg og får barn senere, blant annet.

Det som vi tar for gitt, er livsviktig andre steder. Norad oppsummerer slik: Lese- og skriveferdigheter er vesentlig for å kunne utrydde fattigdom, redusere barnedødelighet, stanse befolkningsveksten, oppnå likestilling mellom kjønn, og sikre bærekraftig utvikling, fred og demokrati.

Les også: Advarer mot overdreven tro på utdanning

Bokåret 2019 skal feires. Med det bør vi også gi større oppmerksomhet til den viktige oppgaven det er å gi alle samme mulighet til å lære å lese.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82730 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44695 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35589 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28935 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22890 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22514 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22367 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20420 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19465 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
12 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
12 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 6 timer siden / 253 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 6 timer siden / 119 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 6 timer siden / 195 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 6 timer siden / 47 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 6 timer siden / 83 visninger
Les flere

Siste innlegg

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
12 minutter siden / 10 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
12 minutter siden / 12 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 1 time siden / 39 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 1 time siden / 25 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 4 timer siden / 59 visninger
Hvorfor feilet Hareide?
av
Lars Kolbeinstveit
rundt 6 timer siden / 444 visninger
Les flere