Vårt Land

Alder: 72
  RSS

Om Vårt

Følgere

«Jeg var fremmed»

Publisert 6 dager siden - 958 visninger

Torsdag viste Vårt Lands førsteside Alf Svensson, tidligere leder for Kristdemokraterna, som innrømmet at han gråt da han hørte på en partilederdebatt. Han uttrykte også redsel for skyggene fra europeisk historie, at man igjen havner i et «vi og dem».


I debatten hadde Jimmie Åkesson i Sverige- demokratene sagt at «vi ikke behøver flere flyktninger». Svensson la til: «Ingen i studio reagerte. Ikke intervjuerne. Ikke de øvrige politikerne.»


På sosiale medier har enkelte ytret at Svensson heller burde bekymre seg over konsekvensene av svensk innvandringspolitikk.


Når Vårt Land valgte å slå opp denne saken på førstesiden er det fordi nettopp disse lavmælte ordene og tårene fra den tidligere partilederen minner oss på at medmenneskelighet, nestekjærlighet og humanitet i altfor stor grad har forsvunnet ut av den politiske debatten.


Realpolitikk og hestehandel hører med i politikken. Ja, det er selve politikkens vesen. Men når ingen politikere reagerer når mennesker på flukt og i nød blir omtalt som «noe vi ikke trenger», da er menneskesynet blitt alvorlig skakkjørt.


Det betyr ikke at vi skal åpne våre grenser ukritisk. Men å tingliggjøre mennesker til noe «vi har bruk for» eller noe vi «ikke har bruk for» er langt utenfor et humant og kristent menneskesyn.


Vi vil heller oppfordre til aktiv lesning av Bibelen, og særlig henlede oppmerksomheten på historier om den barmhjertige samaritan, eller Matteus 25,35-40:


«For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

Gå til innlegget

Likestilt deltagelse

Publisert 7 dager siden - 231 visninger

Det å bruke innvandrerkvinners doble kompetanse ville gitt debatten mer tyngde og verdi.

På Arendalsuka arrangeres debatten «Innvandrerkvinner: «Kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe». Det er nærmest oppsiktsvekkende at arrangørene kun har greid å finne én innvandrerkvinne i et ellers kritthvitt panel. Debatten er arrangert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kompetanse Norge.

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali reagerer på at IMDi ikke tar sitt eget tema på alvor. Hun mener arrangørene har falt for de samme negative strukturene som de forsøker å belyse.

Kommentaren fra arrangørsiden ved kommunikasjonssjef Espen Brynsrud i Kompetanse Norge, understreker Jirde Alis poeng. Hans uttalelse avdekker manglende forståelse for hvilke signaler som sendes ved nettopp å ha så få innvandrerkvinner i debatten. Jirde Ali understreker at det ikke er første gang der et panel hvor den aktuelle gruppen som debatteres slipper lite til.

Anita Rathore, i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), mener sammensetningen i debattpanelet gjenspeiler arrangørenes manglende nettverk og refleksjon over hva integrering er i praksis. Hun presiserer at det finnes mange kvinner med minoritetsbakgrunn som kunne ha bidratt med de ulike fagfeltene som er allerede er representert i debattpanelet.

Det å bruke innvandrerkvinners doble kompetanse, som fagpersoner med selvopplevde erfaringer, ville gitt debatten mer tyngde og verdi. Ikke minst er det viktig at en debatt som handler om mangfold, også avspeiler et mangfold av stemmer og erfaringer.

Vi er enig med både Jirde Ali og Rathore i OMOD. Det framstår som om arrangørene har en betydelig blindsone. I dag ville ingen finne på å diskutere kvinners deltagelse i arbeidslivet med kun én kvinne i et panel med fem menn. Slik skjev representasjon gir en skjev debatt.

IMDi og Kompetanse Norge bør ta lærdom av innspillene som nå er kommet fram. De bør snarest ta kontakt med noen av de kompetente kvinnene med innvandrerbakgrunn som har viktig kunnskap om dette feltet. Det er fortsatt flere uker igjen til 
Arendalsuka.

Trykket i Vårt Land 13. juli 2018

Gå til innlegget

Se til Merkel, Solberg!

Publisert 8 dager siden - 385 visninger

Heller enn å se an situasjonen bør Erna Solberg følge Merkels eksempel og ønske Lia Xia varmt velkommen til Norge.

Det er svært gledelig at kunstneren Liu Xia endelig er en fri kvinne. Hun har vært i husarrest siden mannen fikk Nobels fredspris i 2010. Hennes eneste «forbrytelse» var å være gift med menneskerettsforkjemperen og fredsprisvinneren Liu Xiaobo.

Norges forhold til Kina falt til et bunnpunkt da Xiaobo fikk fredsprisen. Dette gikk utover norsk eksport, og særlig laksenæringen. Forholdet bedret seg i 2016, da Solbergs regjering undertegnet ­avtale om å respektere Kinas såkalte «kjerneinteresser». Den kinesiske partiavisa Global Times kvitterte med å ­skrive at: «Norge har reflektert dypt, og lært sin lekse».

Da Erna Solberg i fjor besøkte Kina, for å gjenoppta politisk og økonomisk samarbeid, ble det ikke snakket mye om menneskerettigheter, men kun «veien framover».

Liu Xia fikk lov å forlate Kina etter internasjonalt, langvarig press. Tysklands Angela Merkel får æren for at poeten endelig fikk komme til Europa, etter at Kinas statsminister Li Keqiang møtte henne statsbesøk i Tyskland mandag. Hun har en stående ­invitasjon fra Nobel-­komiteen om å motta fredsprisen på sin manns vegne i Norge. Stats-­minister Erna Solberg sa i går at ­dette var uproblematisk.

Men om regjeringen Solberg vil ønske henne velkommen og møte henne, er fortsatt uavklart. Da Dalai Lama besøkte Norge i 2014 ville ikke den norske regjeringen møte ham, på grunn av det betente forholdet til Kina. Flere opposisjonspolitikere valgte imidlertid å treffe den åndelige lederen, som slapp inn på Stortinget bakveien.

Med jevne mellomrom vil norske økonomiske interesser stå i konflikt med internasjonalt press for menneskerettigheter. I gårsdagens Vårt Land sa Amnestys John Peder Egenæs at hvordan den norske regjeringen møter Liu Xia dersom hun kommer til Norge, blir en lakmustest på om Norge setter ­menneskerettigheter først.

Erna Solberg bør ha Angela Merkel som forbilde i denne saken. Merkel har ført en forbilledlig og uredd kamp for menneskerettigheter i ulik sammenhenger. For dette har Merkel har måttet betale en høy pris. Ikke minst internt i Tyskland, når det gjelder flyktningkrisen.

Heller enn å se an situasjonen bør Erna Solberg følge Merkels eksempel og ønske Lia Xia varmt velkommen til Norge.

Trykket i Vårt Land 12. juli 2018.

Gå til innlegget

sammenligningstyranniet

Publisert 9 dager siden - 162 visninger

I sammenligningstyranniet vil du alltid finne en person som har penere nese, hvitere tennere eller renere hud.

I juni ble diagnosen «dysmorfobi» innlemmet i den internasjonale diagnosemanualen ICD, som Verdens helseorganisasjon står bak. Det er en lidelse som kjennetegnes av overdreven opptatthet av dårlige sider ved eget utseende, som kan virke ubetydelige for andre. Sagt med andre ord: De føler seg så stygge at de knapt kan tenke på noe annet.

I dagens avis snakker psykisk helse-bloggeren Renate­ Steffenhaugen (24) om å ha et hode fullt av «hvis-bare-tanker»: «Hvis bare nesen, huden, øynene hadde sett slik ut ...» Hun har ikke selv fått diagnosen, men mene­r mange brikker falt på plass da hun oppdaget den. Forskere i Sverige jobber nå med nett-terapi, som ser ut til å gi gode resultater.

Skal vi takle kroppspresset som møter – særlig de unge, men også voksne – gjelder det både å være klare over det nye i situasjonen, og samtidig ikke overdrive hvor radikalt nytt alt er.

I praksis innebærer dette at vi på den ene siden anerkjenner de samfunns- og følelsesmessige endringene som har blitt skapt gjennom sosiale medier de seneste årene. Her ligger den største trusselen etter det som med god grunn omtales som et sammenlignings-
tyranni. I sammenligningstyranniet vil du alltid finne en person som har penere­ nese, hvitere tennere eller renere hud.

På den andre siden er det jo nettopp vi mennesker som utgjør de sosiale mediene: De er summen av oss og uttrykker menneskelige styrker og svakheter. Heller enn å se på teknologiutviklingen som en total omveltning, er det bedre å tenke at den forsterker følelser og drivkrefter som allerede finnes.

Det er også relativt bred enighet i det vitenskapelige miljøet om at årsakene til dysmorfobi både skyldes genetiske og kulturelle faktorer. Altså kan vi som samfunn ikke ta hele skylden, men vi kan heller ikke få full frikjenning.

Merete Thomassen skriver i sin spalte på side 3, om frykten for at mennesket blir «innkrøkt i seg selv». Du blir en fange av egen selvopptatthet. Ikke fordi du er et moralsk dårlig menneske, men fordi du lever i et samfunn hvor selvfremstilling er den viktigste valuta. Den delen av det kan vi som samfunn gjøre noe med – så får den kliniske psykologien trå til der det ikke er nok.

Trykket i Vårt land 11. juli 2018

Gå til innlegget

Erna og Angela

Publisert 10 dager siden - 328 visninger

Merkel vek ikke fra sine to grunnprinsipper: At Tyskland skal føre en felles politikk med EU og at asylretten skal bestå.

Angela Merkel red nok en gang av en politisk krise og fortsetter som forbundskansler i Tyskland. Innenriksminister Horst Seehofer fra CSU måtte gi seg i maktkampen. Partiet ville ikke støtte ham i å forlate regjeringen.

Det kan se ut som Merkel måtte betale for makten med nok innstramming i innvandringspolitikken. Det skal bygges mottakssentre på grensen mellom Bayern og Østerrike, og asylsøkere som kommer fra andre EU-land skal sendes tilbake. Men Merkel vek ikke fra sine to grunnprinsipper: At Tyskland skal føre en felles politikk med EU og at asylretten skal bestå.

Nobelkomitémedlem Asle Toje skriver på Facebook­ at CSU ga opp kravet om å stanse asyl-
søkere på grensen, og at dette vil øke presset på Norge. Vi er blitt et av landene som tror vi kan drikke havet­ tomt, sier han, og er kritisk til ledere som prøver å holde asyldøra på gløtt i stedet for å stenge den.

Erna Solberg har nemlig vist seg å være Angela­ Merkels beste støtte i kritiske tider. Aftenposten skrev lørdag om det nære forholdet som har oppstått mellom de to konservative statslederne gjennom flere år. Merkel har blant annet­ fått Solberg til å gi innspill om innvandringspolitikk i sitt eget parti.

Den norske statsministeren ga da også Merkel sin støtte da EU hadde sitt krisemøte om innvandring for to uker siden. Solberg lovet da at Norge skal støtte opp om en felles solidarisk politikk ved å ta mot vår del av de flyktningene som skal fordeles mellom EU-landene.

Dette har fått skapt opprør i deler av Fremskrittspartiet, og opprøret var så sterkt at Siv Jensen til slutt gikk ut og sa at regjeringen ikke har avgjort denne saken og at Fremskrittspartiet er mot. Dermed har regjeringssplittelsen i Tyskland fått sin norske variant.

Frp sier at Norge ikke har noe med å ta del i EUs politikk siden vi ikke er EU-medlemmer. Men det er jo noe vi gjør på mange områder. En felles europeisk innvandringspolitikk er i høyeste grad i vår interesse. Det står respekt av Solberg her.

Merkel og Solberg er blitt skyteskive for det innvandringskritiske ytre høyre. Vil Fremskrittspartiet gjøre som CSU og gi etter, eller vil de sette saken på spissen og våge muligheten for å sprenge regjeringen?

Trykket i Vårt Land 10. juli 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
5 minutter siden / 570 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 809 visninger
Roald Øye kommenterte på
Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?
rundt 2 timer siden / 690 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Viktig islamsk feminisme
rundt 3 timer siden / 71 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 4 timer siden / 891 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 5 timer siden / 570 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Ramadan
rundt 6 timer siden / 133 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 6 timer siden / 2086 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Norge på jumboplass.
rundt 7 timer siden / 267 visninger
Les flere