Vårt Land

Alder: 75
  RSS

Om Vårt

Følgere

Rom for to syn

Publisert over 1 år siden

Friheten til å ha et syn er ikke en frihet fra å måtte forsvare det.

I 2016 vedtok Kirkemøtet at begge syn på likekjønnet ekteskap kan «gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse». Nå opplever en del at dette rommet er blitt for trangt. Det er en reaksjon kirken må ta på alvor. Dagen meldte i forrige uke at vikarpresten Børge Ryland på Osterøy utenfor Bergen hadde trukket seg på grunn av mye medieomtale i lokalavisa og negative kommentarer på sosiale medier. Reaksjonene var knyttet til at han ikke ønsker å vie likekjønnede. Dagen har kritisert det de mener er manglende støtte til Ryland som eksempel på manglende rom i kirken for de som er negative til vigsel av likekjønnede.

Vedtaket fra 2016 er et finslipt kompromiss som ikke alltid er like lett å kommunisere ut til storsamfunnet. Biskopen har vært tydelig i sitt forsvar av Ryland, men han har ikke hatt en enkel jobb. Kirkemøtet kan vedta at det skal være rom for to syn i kirken, men det kan ikke vedta storsamfunnets forståelse eller aksept for begge syn.

Vi vil forsvare retten til å stå for et konservativt syn i dette for mange vanskelige spørsmålet. Det er helt uakseptabelt at prester og andre møtes med hets og nedsettende kommentarer. Samtidig er det nær sagt umulig jobb å overbevise alminnelige, langt på vei sekulære, medlemmer om at også det konservative synet er legitimt. Kommentarfelt og sosiale medier er utenfor kirkemøtets kontroll. Den norske kirkes ledelse kan ikke lastes for at rommet for konservative syn på seksualitet og identitet i samfunnet er blitt mindre.

Det er oppgaven til Den norske kirkes ledelse å forsvare vedtaket som fastslår at også det konservative synet er legitimt. Men oppgaven å argumentere for dette synet ligger på den delen av kirken som er overbevist om det. Dersom man opplever at motsatt side faller en i ryggen ved å fronte et alternativt syn, stiller man urealistiske krav til motparten.

Fram til 2016 var nei til likekjønnet ekteskap formelt det eneste syn det var rom å praktisere i kirken. Det er vanskelig for mange at dette så raskt er blitt en minoritetsposisjon. I et samfunn der aksepten for avvikende standpunkter kan synes å ha blitt trangere, er det viktig at kirken går foran og viser at evangeliet er større enn våre meninger. Kristne skal ikke bare respektere sine meningsmotstandere, de skal behandle dem slik Kristus behandler dem: med inkluderende kjærlighet. Det er kirkens ideal.

Men standpunkter skal, i motsetning til legning, både tåle og kunne møtes med kritikk og motstand. Det er ikke å gjøre rommet mindre, men bedre opplyst. Friheten til å ha et syn er ikke en frihet fra å måtte forsvare det.

Gå til innlegget

Kvinner i bar overkropp

Publisert over 1 år siden

I Norden har vi tradisjonelt hatt et ganske utvungent forhold til menneskekroppen.

Dagsavisens nyhetssak om en 24 år gammel kvinne som i forrige uke fikk beskjed om å kle på seg på Sørenga sjøbad i Oslo, har fått mye oppmerksomhet. Senere har Christa Barlinn Korvald forklart hvorfor hun utfordrer områdets regler: «Jeg vil bade toppløs uten å bli seksualisert», skriver hun i en kronikk på NRK Ytring.

De som tror denne avisen – eller norske kristne generelt – er opptatt av å kjempe mot toppløshet, tar feil. Etter mange år med misjons- og bistandsarbeid i ulike deler av verden vet vi at det finnes svært ulike syn på hva som sender ut seksuelle signaler. Noen steder kan kvinner knapt vise øynene, andre steder er kvinners bryster like naturlig som menns. 

Vi har stor sympati for kvinner i muslimske land som kjemper for å få droppe både nikab og hijab. Slike grenser flytter seg ikke hvis ikke noen utfordrer dem.

I utgangspunktet er derfor forbudslinjen problematisk. Barlinn Korvald kan selvsagt ikke velge hvordan ulike mennesker skal oppfatte hennes valg, men hun har rett til å bli behandlet med høflighet og respekt uansett hvordan hun velger å kle seg.

I Norden har vi tradisjonelt hatt et ganske utvungent forhold til menneske­kroppen. Det finnes flere hundre år gamle skildringer fra
europeere som er rystet over hvor mye nakenhet vi har i dette landet. Og det til tross for statspietisme siden tidlig på 1700-tallet. 

Påvirkningen fra andre deler av verden, særlig amerikansk innflytelse etter 2. verdenskrig, har imidlertid endret kulturen vår.

Holdningene i USA er blitt til i møtet mellom religiøs puritanisme og kapitalisme. En i utgangspunktet usunn holdning til kropp blir utnyttet og pervertert for å skape et kjøpsbehov. Pornoindustrien er kanskje det grelleste utslaget, men vi er også svært urolige for tendensen til å forsterke kjønnspolariteten i
underholdnings- og moteindustrien. 

Særlig uheldig er det at barn læres opp til å være kjønnssymboler fra tidlig alder. Vi tror at mye av identitetsforvirringen blant barn og unge er et resultat av dette. Her har deler av det kristne USA vært håpløst naive.

Noen kvinner kler av seg for å protestere mot den overdrevne kjønnspolariteten. Vi er ikke sikre på om aktivismen fører til veldig mye mer enn økte klikk hos nettavisene, og tror  andre virkemidler vil fungere bedre.

Gå til innlegget

Gladnyheten som gikk Frp hus forbi

Publisert over 1 år siden

Bompenger virker.

Torsdag kom en gladnyhet som har gått mange hus forbi. Miljødirektoratet kunne melde om at det hadde vært en historisk god luftkvalitet i Norge i 2018. Samtlige norske kommuner holdt seg innenfor grenseverdien for utslipp av nitrogendioksid (NO2) i fjor. Samtidig holdt nesten alle kommuner seg under grenseverdien for svevestøv, kunne Teknisk Ukeblad melde.

Hvert år dør rundt 1700 personer i Norge som følge av det fineste svevestøvet, PM 2,5, ifølge det europeiske miljøbyrået (EEA). Det er hovedsakelig veitrafikken som er årsaken til disse utslippene. Det viser at satsing på sykkel og kollektivtrafikk, bompenger og elbil virker. Barna puster inn mindre gift enn før. Miljøproblemer kan løses med klok og langsiktig politikk.

Men langsiktigheten kan bli kortvarig. Samme dag som tallene viser at norsk miljø- og samferdselspolitikk virker, går Frp inn for å reversere tiltakene som har gitt oss tryggere luft å puste i. I et forsøk på å møte opprøret mot bompengepolitikken de har vært med på å vedta, går de til angrep på politikken som skal gi oss bedre luft og trafikkflyt i våre byer.

Partiet framstår som en angrende bargjest som sitter der dagen derpå en tom bankkonto, med en dundrende hodepine. Dette er ikke klokt av et parti som har brukt mange år på å bygge seg opp som et regjeringsparti. Partiet har gjennom profiler som Siv Jensen, Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen vist fram at de kan være med å styre Norge på en ansvarlig måte. Nå kastes dette på båten. Kort tid etter at fire regjeringspartier har blitt enige om en plattform, går et parti til angrep på et sentralt element av denne plattformen. Noen få, dårlige meningsmålinger var nok til å rokke ved regjeringens fundament. Hvis Høyre går med på å svekke byvekstavtalene vil det også svekke partiets omdømme som regjeringsparti, samarbeidspartner, og miljøparti.

Bomringene som skal stanse trafikkvekst må beholdes. Bompenger som bare skal skaffe inntekter til veibygging kan fjernes hvis det ikke går ut over satsninger på sykkel og kollektiv. Regningen bør gå til de som i 2019 velger å kjøpe biler som går på bensin eller diesel. Her er det rom for en dramatisk avgiftsøkning.

Gå til innlegget

En fallende stjerne?

Publisert over 1 år siden

Selv om man motarbeider én ødeleggende strukturell brist i samfunnet, kan man være ødelagt av en annen.

I USA diskuterer man renommeet til historikeren David J. Garrow, etter at han skrev en artikkel om sterke anklager mot Martin Luther King jr. i nylig frigitte FBI-dokumenter. I dag forteller Vårt Land om påstandene, som omfatter et stort antall sex-partnere og medvirkning til voldtekt.

Påstandene tas så seriøst at de store mediene skriver om saken, men noen stiller spørsmål ved historikerens troverdighet. Årsaken til det er ikke at Garrow er kjent for å være spekulativ, men snarere at han har vært kjent for ikke å være det.

Senest for to år siden uttalte Garrow til Washington Post at det viktigste han har lært er at påstander «ikke trenger å være riktig fordi det står i et topphemmelig dokument, eller fordi noen har sagt det til FBI». Da gjaldt det påstander om at King var sterkt påvirket av Stanley Levison, som var engasjert som støttespiller for det amerikanske kommunistpartiet før han møtte King.

Dersom påstandene om medvirkning til voldtekt er riktige, rokker det selvsagt ved bildet av Martin Luther King jr. Da er han ikke lenger et ikon i kampen mot rasisme og for like rettigheter for alle i USA. I Sverige vil tre kristne organisasjoner, deriblant Sveriges kristne råd, ta sin årlige utdeling av Martin Luther King-prisen opp til ny vurdering. Det er helt naturlig.

Men det er like selvsagt at informasjonen ikke rokker ved selve saken King kjempet for. Den står som en påle, det samme gjør det King lærte oss om betydningen av engasjement og påvirkning.

På den annen side er dette nok en anledning til å ta inn over seg hva makt og innflytelse kan gjøre med et menneske. Den er også en påminnelse om at selv om man motarbeider én ødeleggende strukturell brist i samfunnet, kan man selv være ødelagt av en annen.

I dette tilfellet snakker vi om forakt for kvinner. Menn har gjennom hele historien lidd av den vrangforestillingen at de kan bruke kvinner som redskap for sin egen forlystelse. Måten samfunnet har dyrket og heiet på menn gjennom historien har vært medvirkende til disse holdningene. Det har vært ødeleggende for begge kjønn, særlig for kvinnene.

Saken viser også hvor nødvendig det er å løfte fram andre viktige ikoner for borgerrettighetskampen i USA. Vi tenker selvsagt blant annet på Rosa Parks, som har hatt en uvurderlig betydning. Hun er ikke alene, det finnes tusener av kvinner og menn som står opp mot rasisme og diskriminering hver eneste dag. 

Gå til innlegget

Hvem eier neste­kjærligheten?

Publisert over 1 år siden

Listhaug og hennes tilhengere kan spørre seg: Opplever vi Bibelens oppfordring om nestekjærlighet som venstrevridd?

Ofte hører vi påstander om at Den norske kirke er venstrevridd. Den har angivelig da blitt en hjørnestein i «godhetstyranniet» som bare er opptatt av å promotere sin egen moralske fortreffelighet.

Lørdag skrev vi om to forskere ved TF som
undersøkte prekenene i Dnk fra slutten av sommeren 2015 til påsken 2016. Bakgrunnen var flyktning­krisen som traff Norge denne høsten, og tidligere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs
anklager om kirkens godhetstyranni.

Forskerne Elisabeth Tveito Johnsen og
Sivert Angell konkluderer med at prekenene ikke er utpreget venstrevridde. Angell gir to grunner: Under halvparten av prekenene omhandlet flyktninger. Og når de omtales, er det som regel for å minne om alle menneskers skrøpelighet og behovet for Gud.

Vi tror ikke dette vil overbevise Listhaug og hennes tilhengere. Om opp mot halvparten av prekenene handler om flyktningkrisen er det tross alt et temmelig høyt tall. Og påminnelsen om utsatte menneskers sårbarhet er gjerne mer gangbar mynt på venstresiden, som legger større vekt på en sterk velferdsstat og behovet for at myndigheter skal gripe inn og hjelpe.

Dnk bør ta beskyldningene om venstredreining på alvor om den vil være en kirke for alle. Det er ikke til å komme utenom at deler av venstre­siden kan posere som moralsk overlegne – og at de mener uenighet skyldes at meningsmotstanderne er dårligere mennesker enn dem selv. Men å være for en restriktiv innvandring er ikke det samme som å være ond – så å si alle ønsker grenser for innvandringen.

Likevel bør Listhaug og hennes tilhengere i Dnk spørre seg: Opplever vi Bibelens grunnleggende oppfordring om nestekjærlighet og gjestfrihet som noe venstrevridd? Hva er i så fall vår alternative forkynnelse av en skrift som gjennomgående sier: Frykt ikke!

En av våre livslange oppgaver som kristne er å 
tømme hjertet for frykt, slik at vi kan ta avgjørelser gjort av kjærlighet. De som snakker om «godhets­tyranniet» bør tenke mer på dette. Og samtidig kan deler av venstresiden huske på at oppgjøret med frykten kommer av en grunn: Den bor i våre hjerter, enten vi liker det eller ikke. Såpass moralsk skrøpelige er vi faktisk, alle sammen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3504 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1227 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 963 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 821 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 632 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 563 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere