Vårt Land

Alder: 72
  RSS

Om Vårt

Følgere

Humorens klangbunn

Publisert rundt 23 timer siden - 89 visninger

Noen toneangivende muslimske ledere har tatt et kraftig oppgjør med antisemittismen, men det er treig materie.

«Fuck jøder», sa rapperen Kaveh på en konsert i Oslo sentrum fredag kveld. Etterpå sa han at han ikke mente det sånn. Det sa han for så vidt også på selve konserten, kanskje fordi han ikke fikk noen positiv respons på den mislykkede fleipen. 

Moralske oppgjør med humor fungerer sjelden godt. Det er vanskelig å sette regler for hva som er innenfor og utenfor. Oppgjøret må rettes mot humorens resonnansbunn. For de av leserne som ikke driver med musikk: Resonnansbunnen er kassen på en gitar, eller på et piano for den saks skyld. Uten den blir lyden av strengene ganske annerledes. Humorens resonnansbunn er de uuttalte holdningene hos dem som hører vitsen, eller hos den som forteller den. Det er resonnansbunnen som gjør at noen ler, uten den gir vitsen ingen mening. 

Når artisten Kaveh prøver å være morsom på jøders bekostning er resonnansbunnen selvsagt først og fremst antisemittismen lange og vonde historie. Dernest kan vi snakke om den antisemittismen som er ganske utbredt i muslimske miljøer. Et eksempel på dette er Kavehs egen melding på Twitter noen dager tidligere: «Fuckings jøder er så korrupte.» 

Noen toneangivende muslimske ledere har tatt et kraftig oppgjør med denne antisemittismen, men det er treig materie. Derfor kan morsomheter fra disse miljøene bli like feil som høyreekstremes vitser om muslimer: De eneste som ler er de som allerede hater muslimer. 

Vi har kommet lenger enn Kaveh i oppgjøret med antisemittismen. Derfor rykker det ikke i lattermusklene våre når han prøver å være morsom, selv om vi kan le hjertelig når den svensk-jødiske komikeren Aron Flam spøker med samme tema. Vi har den samme resonnansbunnen som Flam. Men en helt annerledes resonnansbunn enn Kaveh. 

Det finnes uttallige vitser som spiller på fordommer mot ulike grupper. Argumentet for slike vitser er gjerne at de viser at vi ikke stakkarsliggjør disse gruppene, vi anser dem for å tåle såpass. Det kan hende de gjør, men dersom gruppene reelt er diskriminert eller utsatt for fordommer, bør vi likevel ta et oppgjør med klangbunnen. Om det fører til at vi ikke ler lenger, må komikere og rappere finne på bedre vitser. Sånn er det bare.

Trykket i Vårt land 19. juni 2018

Gå til innlegget

Mirakelpredikantene

Publisert 2 dager siden - 1471 visninger

Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla.

I ett år har avisen VG arbeidet for å avdekke arbeidsmetodene til to såkalte helbredelsespredikanter, Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. Etter vår oppfatning har avisen gjort det på en god måte. De har avdekket hvordan syke mennesker blir oppfordret til å kjøpe bøker og helseopphold, og til å ringe dyre forbønnstjenester på telefon, igjen og igjen. De har også avdekket hvordan Svein-Magne Pedersen angriper helsevesenets behandling av kreftsyke. 

Vårt Land er ikke negativ til å be for syke. Tvert imot, det er naturlig for en som tror på en omsorgfull Gud å komme til ham med alt som er vanskelig. Det heller ikke oppsiktsvekkende at kristne tror at det er mulig å bli helbredet – de tror på en Gud som skapte himmelen og jorden, som kunne reise Kristus opp fra de døde. Nettopp derfor er det bare så ufattelig trist at enkelte predikanter bringer denne delen av kristen forkynnelse i vanry ved å misbruke Bibelens ord til manipulasjon og åpenlys griskhet. 

Selvsagt skulle vi ønske at VG var enda mer grundig i sin behandling av temaet. Et eksempel er når avisen siterer Pedersen (og Billy Graham) på at «frelse er god business». Sammenhengen tyder på at de ikke sikter til sin egen virksomhet, men til at den som tror får himmelen som gave. Når ting vris på, får kristne lesere mistanke om at avsløringen har en antikristelig agenda, og oppslaget mister litt av sin effekt. 

Vi skulle også ønske at VG hadde fått respons fra sentrale kristne ledere. De aller fleste vet at Den norske kirke tar avstand fra denne typen virksomhet, men noen er kanskje i tvil om hvorvidt alle karismatiske miljøer gjør det. Taushet om slike forhold, gir aktører med helt andre agendaer vann på mølla. 

Det finnes nemlig en kategori ateistiske religionskritikere som stadig leter etter bekreftelse på at det er en kobling mellom gudstro og galskap. For å få dette bildet til å gå opp, konsentrerer de seg om den lille brøkdelen av kristne miljøer som gang på gang går over streken. Og om den litt større brøkdelen av kristne miljøer som er tause om dette. Disse ateistene bør få klar beskjed om at et samlet Kristen-Norge tar avstand fra den typen virksomhet som Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen bedriver. Det er på høy tid at denne virksomheten lider samme skjebne som andre usunne bølger i norsk kristenliv: Dør ut av seg selv.

Trykket i Vårt land 18. juni 2018

Gå til innlegget

Bibel mot barn

Publisert 4 dager siden - 493 visninger

Et av kriteriene Bibelen bruker for å bedømme myndighetene, er hvordan de behandler de farløse barna.

Få bibelord er så misbrukt som Paulus’ brev til romerne kapittel 13, der det står at enhver skal være lydig mot myndighetene fordi de er innsatt av Gud. Nå føyer USAs justisminister Jeff Sessions seg til dem som bruker dette bibelverset til å forsvare myndigheter som handler på tvers av det mange finner moralsk akseptabelt. 

Familier som kommer ulovlig inn i USA over grensen fra Mexico, blir nå skilt. Barna blir tatt fra foreldrene og plassert i såkalte shelters, som i realiteten er fengsel for barn – eller i noen tilfeller hos fosterfamilier. Praksisen er ikke ny, men det er nå i år at den har blitt utbredt. Hvor mange barn som er skilt fra foreldrene er ikke klart. Fra 7. til 21. mai i år gjaldt det 658 barn. 

Trump-administrasjonen har ikke vedtatt noen bestemmelser om å skille barn fra foreldrene. Derimot har det blitt gitt direktiv om en ny praksis der alle ulovlige innvandrere skal stilles for retten. Det betyr at de voksne blir satt i fengsel, og dersom de har barn, kan barna ikke bli med dem dit. Det er uklart om barna vil bli gjenforent med foreldrene når de slipper ut av fengsel. 

Å rive barn fra foreldrene på denne måten har skapt sterke reaksjoner, også i det republikanske partiet og blant kristne ledere som vanligvis støtter Trump. Det var for å forsvare seg overfor den siste gruppen at justisministeren trakk fram Romerbrevet. 

Men teksten i Romerbrevet bør ikke brukes politisk, ikke isoleres fra sin kontekst, verken fra de andre bibelske tekstene eller teologien som helhet. 

Den er ikke Guds blankofullmakt for myndighetene til å gjøre hva de vil eller et krav om at folk skal bøye seg for dem. For det er også et sentralt bibelsk budskap at myndighetene står til ansvar for Gud – og det er jo også poenget i de versene justisministeren siterte. 

Profetene i Det gamle testamentet var helt konsekvente i sine domsutsagn mot konger og ledere som brøt med Guds vilje. Et av kriteriene Bibelen bruker for å bedømme myndighetene, er hvordan de behandler de farløse barna. Å gjøre barn foreldreløse kan umulig være i samsvar med dette. 

Vi håper amerikanske kristenledere gjør dette klart for justisministeren, slik at det ikke spres en familiesplittende teologi basert på selektiv bibellesning.

Trykket i Vårt land 16. juni 2018

Gå til innlegget

Vold og veiledning

Publisert 5 dager siden - 75 visninger

Så lenge barn blir utsatt for vold har vi et stykke arbeid å gjøre i Norge.

I går skrev Vårt Land om tiltak mot barnemishandling. 

Anne Lindboe, avtroppende barneombud, foreslår kurs for alle vordende førstegangsforeldre, slik at de kan bli forberedt på hva som møter dem og dermed unngår å bruke vold mot barna sine. Anne Lindboe har både som barnelege og som barneombud jobbet med familievold, og hun har antakelig mer innsikt enn de fleste av oss, både når det gjelder utbredelse, årsaker og ettervirkninger av vold. Hun skal ha ros for arbeidet og for debatten hun reiser med sitt forslag. 

Når Lindboe nå foreslår kurs som et tiltak mot barnevold, har vi all grunn til å lytte. 30 prosent av Norges befolkning har opplevd vold som barn, fem prosent svært alvorlig vold. I 2017 behandlet politidistriktene 37 saker om grov og dødelig vold mot småbarn. Vold mot barn kan forårsake død, men også store traumer og helseplager seinere i livet. Vi trenger derfor å få på bordet ulike forslag og strategier for nå de familiene som er i faresonen. 

Like fullt er det ikke gitt at slike kurs bør være obligatoriske, slik Lindboe foreslår. For det første er det vanskelig å se hvilke sanksjonsmuligheter som står til rådighet dersom foreldre ikke møter på kurs. Men viktigere er det at en stor andel foreldre ikke er i faresonen for å bli voldelige. Dermed vil man bruke mye ressurser på å kurse mennesker som egentlig ikke trenger det – de samme pengene som kunne blitt brukt til tiltak overfor dem som faktisk slår. Altså bør kursene definitivt tilbys alle, men kanskje uten oppmøteplikt. 

Det er viktig å minnes om at ikke alle mennesker er gode foreldre helt av seg selv. Vi trenger hjelp til å mestre også privatsfæren vår, til beste for de små og for samfunnet. Ulike kurs kan komme godt med for å forebygge vold. 

Men kanskje er det de målrettede tiltakene som treffer best og der pengene blir bruk mest fornuftig. Skole- og barnehageansatte, helsesøstre og andre som jobber med barn bør systematisk opplæres i å se etter tegn på vold og omsorgssvikt, og kommunene bør ha midler til å følge opp bekymringer. 

Så lenge barn blir utsatt for vold har vi et stykke arbeid å gjøre i Norge. Alle forslag som kan avhjelpe situasjonen bør drøftes og vurderes nøye.

Trykket i Vårt land 15. juni 2018

Gå til innlegget

Iraks jøder

Publisert 6 dager siden - 330 visninger

Dette er et viktig signal i den muslimske verden, hvor antijødiske stemninger har vært omfattende i mange år

Helt siden år 597 før Kristus har det vært et jødisk samfunn i Irak. Opprettelsen av staten Israel førte til at så godt som alle jødene forlot landet. Derfor er det en viktig begivenhet at seierherren ved det irakiske valget, shia-lederen Muqtada al-Sadr, nå ønsker jøder velkommen tilbake til Irak. 

Irak var et viktig sentrum for jødedommen i mange århundrer. Profetene Esekiel, Daniel, Esra, Jonas og Nahum har alle minnesmerker i landet. Særlig viktig var Irak i århundrene etter at romerne ødela tempelet i Jerusalem. Grunnlaget for moderne jødedom – Talmud – ble samlet der. Også under det muslimske styret spilte jøder en viktig rolle i samfunnet, og jøder var sentrale i formingen av det moderne Irak etter første verdenskrig. 

Opprettelsen av staten Israel i 1948 førte til at irakiske myndigheter drev en aktiv anti-sionistisk kampanje som rammet jødene hardt. Samtidig ble jøder forbudt å reise til Israel. Israel organiserte da Operasjon Nehemja, som evakuerte de fleste jødene fra Irak. Siden da har landet bare hatt en ubetydelig jødisk minoritet. 

Nå har altså al-Sadr aktivt ønsket jødene velkommen og sagt at de som flyktet, har en rett til å vende tilbake. Det gjelder riktig nok ikke jøder som har israelsk pass, fordi Irak fortsatt ikke anerkjenner Israel. Jødene må vise at deres lojalitet er til Irak dersom de skal vende tilbake, sier han. 

Like fullt er dette et viktig signal i den muslimske verden, hvor anti-jødiske stemninger har vært omfattende i mange år. Det hilses derfor velkommen av representanter for jødiske organisasjoner i Europa, som håper det kan bidra til et endret klima. 

For al-Sadr er åpningen for jødene en del av hans større program for et multi-religiøst Irak. Han har også sagt at han ønsker kristne og jesidier tilbake, og vil ha et Irak med rom for alle. Det gjenstår å se hvordan han kan gjennomføre dette i praksis. Særlig viktig er det om han kan gi sikkerhetsgarantier som minoritetene tror på. 

Men etter alt det negative som har skjedd i Irak, er dette gledelige signaler.

Trykket i Vårt land 14. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Sannhetsbegrepet
av
Gunnar Hopen
rundt 9 timer siden / 81 visninger
0 kommentarer
Endetid skrevet av Derek Prince.
av
Knut Rasmussen
rundt 12 timer siden / 92 visninger
0 kommentarer
Jonas håper fortsatt på sentrum
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 635 visninger
0 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
rundt 16 timer siden / 73 visninger
0 kommentarer
Kommentarer til en bokanmeldelse
av
Kjell Tveter
rundt 17 timer siden / 169 visninger
1 kommentarer
Allmenningens tragedie
av
Lars Gilberg
rundt 17 timer siden / 834 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Svein Ole Hansen kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 6 timer siden / 87 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 6 timer siden / 546 visninger
Karl Yri kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Svein Ole Hansen kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1291 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 7 timer siden / 546 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 7 timer siden / 1291 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 7 timer siden / 546 visninger
Les flere