Vårt Land

Alder: 73
  RSS

Om Vårt

Følgere

Tilsyn med vitnesbyrd

Publisert rundt 18 timer siden - 240 visninger

Så langt vi oppfatter det har Forbrukertilsynet holdt seg på riktig side av lovens intensjoner.

Det er ikke bare avisen Dagen som har vært bekymret de siste ukene. Også vi har fulgt debatten om Forbrukertilsynets pålegg til de såkalte mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen med en viss uro. Ikke fordi vi har noen som helst sympati med virksomheten til disse predikantene, men fordi det står langt viktigere ting på spill.

LES OGSÅ: Predikantens advokat viker ikke en tomme

Det handler om bruken av «vitnesbyrd om helbredelse» i magasinene som disse predikantene utgir. Denne bruken må endres, uttaler Forbrukertilsynet. Det er forståelig at noen reagerer på dette vedtaket. Hele den religiøse sfæren er full av vitnesbyrd om Guds eller andre krefters inngripen i livet. Å stanse slike vitnesbyrd ville i utgangspunktet være et alvorlig brudd på religionsfriheten.

Nå har imidlertid forvirringen lagt seg noe. Det handler ikke om vitnesbyrdene i seg selv. Det handler om den konkrete koblingen av disse vitnesbyrdene til betalte tjenester. Vi snakker om inngangspenger til møter hvor helbredelser angivelig finner sted. Vi snakker om betalte opphold på et hotell, der helbredelser er en del av tilbudet. Vi snakker om bøker og andre produkter. Dersom vitnesbyrdene knyttes til disse betalte tilbudene, snakker vi om villedende markedsføring, forklarer tilsynet.

Det er noe helt annet enn begrensninger på vitnesbyrd. Det bør være klare restriksjoner på det som kan oppfattes som løfter om guddommelig inngripen knyttet til betalte tilbud. Så langt vi oppfatter det har Forbrukertilsynet holdt seg på riktig side av lovens intensjoner.

Samtidig er dette et krevende område å håndheve loven på. Hva skal man si om showene til Lisa Williams, som er holdt en rekke steder i Norge til høye billettpriser? I markedsføringen hevdes det at hun er «klarsynt» og snakker med døde. Hva skal man si om alternativmessene som arrangeres årlig flere steder i Norge? Og hva skal man si om de rådyre foredragene til psykologen og selvhjelpsguruen Jordan Peterson – som lover et meningsfylt liv gjennom visse prinsipper.

LES OGSÅ: Mirakelpredikanter risikerer bøter

Poenget er ikke at Peterson-showene er på kant med loven, men at alle insinuasjoner om et bedre liv – knyttet til betalte produkter og tjenester – står i fare for å bli rammet. Forbrukertilsynet bør derfor være svært prinsipielle når de forsøker å gå opp grensene for hva som er villedende markedsføring.

Gå til innlegget

Farlig utvikling

Publisert 3 dager siden - 436 visninger

Når våre folkevalgte sier de vurderer å slutte som følge av trusler, er det et alvorlig demokratisk problem.

Torsdag ble både bilen og huset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tagget ned med ordene «Rasist». På bilen var det også tegnet et hakekors, og funn på stedet antyder at bilen også er forsøkt påtent.

Saken i seg selv er svært alvorlig, og det er bare å håpe at PST kommer til bunns i etterforskningen. Det er viktig å signalisere at slike trusler og angrep mot folkevalgte ikke går ustraffet hen.

LES OGSÅ: Krever unnskyldning fra Wara

Enda tristere er det at dette tilfellet inngår i en negativ trend. I en rapport lansert av Politihøgskolen i januar, kommer det fram at over 11 prosent av våre toppolitikere har vurdert å tre av som følge av uønskede henvendelser, trusler eller angrep. Det er en økning fra 6,3 prosent i 2013, altså nær en dobling.

Disse tallene er dramatiske. I samme undersøkelse leser vi også at 80 prosent av stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer har vært utsatt for ubehageligheter. 40 prosent har vært utsatt for alvorlige hendelser som drapstrusler, forsøk på fysiske angrep eller hærverk på eiendom. I 2013 var samme tall 34 prosent.

Når våre folkevalgte sier de vurderer å slutte som følge av trusler, er det et alvorlig demokratisk problem. Det er viktig at vi står sammen – på tvers av hele det politiske spekteret – og hegner om alle dem som utsettes for slike trusler. Uansett hvilke politiske sympatier man har, er Tor Mikkel Wara minister i en demokratisk valgt regjering. Om han skulle trukket seg som følge av dette, er det et nederlag for hele det politiske Norge.

Tore Bjørgo, som står bak rapporten, peker på at mye av den politiske debatten de seneste årene er flyttet over til sosiale medier. Her er terskelen for å si ufyselige ting lavere – det finnes ingen redaktører til å røkte ordskiftet. Da kommer truslene lettere.

LES OGSÅ: Grasrotopprør mot elitens president

I Norge går toppolitikere rundt på gata blant oss andre dødelige. Mange land misunner oss dette, og det harmonerer med idealene om «mer åpenhet» i kjølvannet av 22. juli. Særlig i lys av den økende politiker- og eliteforakten de senere årene, er det viktig at veien fra folk til folkevalgt er kortest mulig. Da må vi ha et klima som gjør det greit for politikere å leve vanlige liv, uten å omringes av sikkerhetsvakter og mørke biler med sotede glass.

Gå til innlegget

Viktig frivillighet

Publisert 4 dager siden - 403 visninger

Det vil tjene det frivillige arbeidet i Norge at de frivillige organisasjonene­ kan langtidsplanlegge med statlig støtte.

Denne uka ble 14 år gamle Penelope Lea tildelt Frivillighetsprisen 2018. Lederen for Barnas Klimapanel ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo allerede som elleveåring. Engasjementet hennes er både ekte og smittende, og alderen er på ingen måte til hinder for å holde appeller på FNs klimaforhandlinger i Bonn, på Arendalsuka eller andre steder.

LES OGSÅ: Frivillige skal få flerårig støtte

I et videoklipp lagt ut av Frivillighet Norge konfronterer Lea statsminister Erna Solberg med tidsperspektivet politikere har når de mener at noe haster. Mens 14-åringen selv tenker at hun har maks én uke på seg, føler hun at politikere sier de skal gjøre noe i løpet av de neste 20 årene. Slik viser Penelope Lea hvordan de unges utålmodighet kan være til inspirasjon for de voksne.

Frivillighet er en viktig verdi for landet vårt, og det er gledelig at så mange som 63 prosent av alle nordmenn har gjort en frivillig innsats i løpet av det seneste året. Denne innsatsen kan regnes om til 148.000 årsverk, som de frivillige altså utfører uten å ta betalt.

I dag passerer Solberg-regjeringens frivillighetsmelding Kongen i statsråd. Kulturminister Trine­ Skei Grande ønsker å gjøre det lettere å være frivillig i Norge. Mens frivillige organisasjoner i dag må søke støtte hvert år, fra de over 50 ulike tilskudd-
ordningene som finnes, skal det heretter bli mulig å få avtaler som strekker seg over tre og fem år.

Selv har Grande trukket parallellen til bistandsprosjekter som sikres høyere kvalitet og stabilitet ved å motta statlig støtte over lengre perioder. Det er en relevant sammenligning. Det vil tjene det frivillige arbeidet i Norge at de frivillige organisasjonene kan langtidsplanlegge med statlig støtte.

LES OGSÅ: Frivillighetsprisen til stifteren av Åpen kirkegruppe

Den borgerlige regjeringens vilje til forenkling av lover, regler og systemer fungerer etter vårt syn godt i denne saken. Også generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er positiv. Vi er enige med han i at den nye frivillighetsmeldingen er et uttrykk for en offensiv frivillighetspolitikk.

Da bør også maksgrensen for momskompen-
sasjonsordningen kuttes. Det frivillige Norge trenger all den støtten de kan få.

Gå til innlegget

Parodiske adventsvers

Publisert 5 dager siden - 310 visninger

Å skape noe eget av gamle tradisjoner krever en klo som evner å fornye og bevare på samme tid.

Om de var ute etter å parodiere seg selv, kunne nettsiden Rasjonalitet – «dedikert til å promotere humanisme, skeptisisme og ateisme» – knapt lykkes bedre. Hver søndag frem mot jul har de varslet en serie «alternative adventsvers» som tonefølge til «en rasjonell førjulstid til alle våre tilhengere». Første søndag i advent ble markert med en ny utgave av Tenn lys! – ikke for «himmelkongen som gjeterflokken så», men for «progress» og «empirisk evidens».

LES OGSÅ: Hverdagsheltenes adventskalender

Debatten om advents- og julesanger er ikke ny. Det skapte for eksempel stor oppstandelse da det kom en «avkristnet» utgave av Deilig er jorden i 2012. Helligbrøde, innvendte flere. - Det var meningen, kvitterte Humanist forlag, som sto for utgivelsen.

Denne reforhandlingen av kristne riter og salmer kan det sies mye om. Det viktigste er selvsagt at den er helt legitim. For heller ikke de kristne tradisjonene oppsto i et vakuum. De er knadd og eltet frem i vekselvirkning med omgivelsene. På kunstens alter er vi alle plyndrere. Det gjør vi alle klokt i å erkjenne.

Ikke desto mindre feiler de nye og «alternative» adventsversene på rent kunstneriske premisser. Å skape noe eget av gamle tradisjoner krever en hånd som evner å fornye og bevare på samme tid. Veien mellom et ærbødig nikk og vandalisering kan være kort. Som i den verdslige utgaven av Deilig er jorden slår 2018-utgaven av Tenn lys! over i det parodiske ved at den ikke greier å erstatte håpefulle og religiøst ladede ord med stort annet enn vitenskapsteori og snikskryt.

LES OGSÅ: Her er alle ateistvitsene

Under hele omskrivingen av Tenn lys! ligger en umiskjennelig eim av selvgodhet – en ikke særlig diskré egenmelding om å tilhøre de «rasjonelle», «nysgjerrige» og «åpne».

Slik snur sangen en god leveregel på hodet. Dyder er ikke til for å bæres på jakkeslaget. Dyder er til for å veilede og prege oss. Litt som Betlehemsstjernen.

Gå til innlegget

Kan vedtaket misbrukes?

Publisert 6 dager siden - 130 visninger

Ville Diskrimineringsnemnda konkludert på samme måte om det var en kvinnelig vikarlærer som høflig la hånden på hjertet?

En lærervikar er gjort om til sosialstønadsmottaker fordi han ikke ville håndhilse på kvinner. I en pressemelding som ble offentliggjort av Diskrimineringsnemnda tirsdag denne uken fastslår flertallet av nemnda at skolens håndtering var saklig og forholdsmessig, og derfor ikke innebærer lovstridig diskriminering. Mindretallet mener at forskjellsbehandlingen verken var saklig, nødvendig eller forholdsmessig, og konkluderte med skolen hadde diskriminert.

LES OGSÅ: Laget håndhilse-guide

Vi har ikke fullt innsyn i saken, og har derfor heller ikke forutsetning for å mene noe om hvorvidt nemnda konkluderte på en rett eller feil måte. Dersom religiøst konservative mennesker utøver sin tro på en måte som krenker medmennesker, kan dette være grunn til å si nei til et fortsatt yrkesengasjement på en arbeidsplass.

Samtidig er det en fare for at slike vedtak blir misbrukt. Skal en person som av religiøse årsaker ikke kan håndhilse på et annet menneske automatisk nektes arbeid? Hva hvis personen er i stand til å signalisere sine grenser på en måte de aller fleste opplever som dypt respektfullt – slik de fleste religiøse er i stand til?

Bak forståelsen av saken ligger et mulig – og svært forståelig – kjønnsperspektiv. Vi hører mye om diskriminering av kvinner i konservative religiøse miljøer. Det er nærliggende å tolke håndtrykk-nekten i lys av dette. Men er det nødvendigvis helt riktig?

Forbudet mot å ta en person av motsatt kjønn i hånden i konservativ islam gjelder også kvinner. Ville Diskrimineringsnemnda konkludert på samme måte om det var en kvinnelig vikarlærer – som endelig hadde kommet seg ut i arbeidslivet – som høflig la hånden på hjertet som hilsen, slik noen muslimske kvinner gjør? Antakelig ville færre kollegaer reagert på dette – kanskje med unntak av en eventuell islamofob person som så sitt snitt til å gjøre arbeidsplassen hijab-fri.

LES OGSÅ: Vurderer å ta håndhilsesaken til retten

Og det er nettopp slike konsekvenser vi mener nemnda burde hatt i bakhodet. Det er ikke sikkert at kontante arbeidsforbud er måten å bekjempe holdninger vi ikke liker på. Kanskje er kombinasjonen av fleksibilitet og tydelige synspunkter – framsatt på en respektfull måte – en langt bedre måte å fremme viktige fellesverdier på.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Debatten og dei gode gjerningane
av
Sofie Braut
rundt 16 timer siden / 365 visninger
2 kommentarer
Prestasjon & relasjon
av
Maria Stensvold Ånonsen
rundt 16 timer siden / 145 visninger
2 kommentarer
Tilsyn med vitnesbyrd
av
Vårt Land
rundt 18 timer siden / 240 visninger
2 kommentarer
Gryende helgenkult
av
Caroline Serck-Hanssen
rundt 23 timer siden / 179 visninger
1 kommentarer
Et sprang i tiden
av
Arild Vøllestad
rundt 23 timer siden / 45 visninger
0 kommentarer
En trøstesløs fase
av
Svein Takle
rundt 23 timer siden / 69 visninger
1 kommentarer
Hemmelig synagoge i Metodistkirke
av
Peder Borgen
rundt 23 timer siden / 136 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Morten Andreassen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 5 timer siden / 7149 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 5 timer siden / 145 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 5 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Robin Tande kommenterte på
Prestasjon & relasjon
rundt 6 timer siden / 145 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvor ble Satan av?
rundt 6 timer siden / 759 visninger
Les flere