Vårt Land

Alder: 72
  RSS

Om Vårt

Følgere

Betimelig fra Solberg

Publisert 5 dager siden - 247 visninger

Noen ganger er det best å gå i flokk. Da snylter du ikke på andres helse.

Det er en skremmende utvikling vi er vitne til: 
Antall personer som ble smittet av meslinger i Europa steg med 400 prosent i fjor, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig. I Norge er det registrert fire tilfeller bare i år.

Det er skremmende fordi det er en fullstendig unødvendig utvikling. Statsminister Erna Solberg var da også tydelig i sin melding til de som ikke vaksinerer barna sine: De gjør et dårlig valg for seg selv, og for Norge. Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne – og andres barn for fare.

Her er vi ved et viktig punkt. Du risikerer ikke bare å bli syk selv, men enda verre – du kan gjøre andre syke. Noen kan av ulike grunner, ikke vaksinere seg, Det kan være barn som går på cellegift eller spedbarn som er for små for å få vaksine. De er avhengige av at andre er vaksinert. Disse blir ekstra utsatt for smitte hvis stadig flere friske velger å ikke vaksinere seg.

Befolkningen regnes som trygg når mer enn 95 prosent er immune mot for eksempel meslinger. Flokkimmunitet kalles det. Når flokken – altså deg og meg – er vaksinert, holdes sykdommen i sjakk. Men dersom flere lar være å vaksinere seg, og flokk­immuniteten går ned under 95 prosent, øker risikoen for spredning. Før Norge fikk meslingvaksine, døde barn av sykdommen hvert år. Mange fikk komplikasjoner etter å ha vært syk.

35 mennesker døde av meslinger i Europa i fjor. Romania er verst rammet, der ble et registrert 5.652 nye tilfeller. Rett bak følger Italia med 5.006. Det finnes dessuten flere steder mindre grupper med foreldre som har valgt ikke å vaksinere barna sine fordi de mener det er skadelig. Det er mange vitenskapelige beviser som forteller det motsatte.

De som velger ikke å vaksinere barna sine, er gratis­passasjerer i flokken. De er beskyttet av at de rundt dem er vaksinert. Men vi har et kollektivt ansvar for hverandre, og det fellesskapet vi lever i. Vaksinasjon er en måte å ta det ansvaret på.

«Ved sykdommer som smitter andre har du et ansvar som er større enn deg selv», sa Erna Solberg i intervjuet med VG. Det er vi enige i. Noen ganger er det best å gå i flokk. Da snylter du ikke på andres helse.

Gå til innlegget

Sang-skatten

Publisert 6 dager siden - 897 visninger

Den nye læreplanen nevner verken sang eller musikk.

Det kan være lett å glemme i våre konkurransetider, men sang er fellesskap. Både et fellesskap i øyeblikket, i kirkekoret eller i klasserommet – og et fellesskap på tvers av tider. Sangen skaper kontinuitet, fra vugge til grav, og det binder generasjoner sammen. Og sangen er gjerne det siste som svinner fra erindringen – selv hun som har glemt navnet sitt, kan huske «den fyrste songen» fra barndommen.

I høst skrev vi om at regjeringen vedtok en ny, overordnet læreplan for skolen. Tidligere omtalte den generelle delen av læreplanen sang som en viktig del av skolegangen. Men den nye planen nevner verken sang eller musikk. Kunnskapsdepartementet forsvarte seg med at planen vil bli mer detaljert for de enkelte fagene, og at sang og musikk kan bli ­presisert i disse planene. Musikernes fellesorganisasjon var likevel kritiske.

I dag skriver vi om sangstafetten som pågår i disse dager, hvor ulike kor og foreninger rundt om i landet synger seg gjennom Skolens sangbok fra A til Å. Svært mange har et forhold til denne boka, utgitt av sangpedagog Mads Berg. Initiativet kan ses i sammenheng med endringene i læreplanen – for å minne oss på sangens kulturelle og sosiale kraft.

Førstelektor Siri Haukenes sier til Vårt Land at Mads Bergs sangbok ­dominerte gjennom hele 1900-tallet, og «la grunnlaget for felles kunnskap gjennom felles sangskatt. ­Boken har vært et gedigent kulturløft, og et viktig bidrag til nasjonsbyggingen».

Høyre programkomité fremmet i fjor forslaget om å etablere en norsk kulturkanon, inspirert av den danske, som ble utviklet på midten av 2000-tallet. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa da til NRK: «Vi har blitt veldig kortsiktige og glemmer litt viktige kulturuttrykk. Dette er en måte å synliggjøre kulturen vår ikke bare for fremtidige generasjoner, men også for våre nye landsmenn».

Forslaget ble nedstemt på partiets landsmøte. Likevel framstår det som et paradoks at partiet som diskuterer behovet for en norsk kulturkanon, er det samme partiet som i regjering velger å utelukke sang og musikk fra den overordnede læreplanen – i strid med tradisjonen.

Gå til innlegget

Konservativ verdipolitikk

Publisert 7 dager siden - 734 visninger

Vi mener at Høyre må lytte til John Locke, som sa at min frihet slutter der din begynner.

Det går mot et ja til eggdonasjon på vårens landsmøte i Høyre. Partiledelsen har innstilt på et ja for assistert befruktning. Man fortsatt kritisk til surrogati, men Sentrale Høyre-folk er overrasket over sterk støtten til surrogati nå er blitt i partiet, forteller vi i dagens avis.

Norges befolkning lever kollektivt på toppen av den globale samfunnsstigen. Den enorme rikdommen har gjort det mulig å oppnå mange av våre drømmer. Utviklingen er drevet fram av grunnleggende markedsmekanismer. Nå møter vi vår egen velstand i døren. Vi har tatt den som en selvfølge – og i liten grad reflektert over at den er bygget på andres offer. Slik sett har markedet gjort oss mer egoistiske.

Heldigvis har organisasjoner som Framtiden i våre hender og Attac gjort oss oppmerksomme på konsekvensene vår materielle velstand har for andre mennesker. Selv om de færreste fortsatt bryr seg nok, er det ikke lenger god tone å kjøpe produkter produsert av mennesker under slavelignende forhold.

Samtidig ser vi at markedsutviklingen ikke bare skjer på det materielle området. Bioteknologien har gjort det mulig å oppfylle dype sosiale og biologiske drømmer: å reprodusere seg og realisere den grunnleggende sosiale enheten som familien utgjør, med all sin trygghet og sine sosiale verdier.

Det er et sunnhetstegn i samfunnet at slike verdier ikke er blitt svekket av velstandens muligheter. Men det er samtidig urovekkende at den samme bevisstheten ikke gjør seg gjeldende på dette markedet. Vi reflekterer ikke nok over at noen må betale prisen: surrogatmødrene og – i alt for mange tilfeller – barna. En rekke aktuelle saker har skapt oppmerksomhet om de indre konflikter og kriser mennesker kan oppleve fordi man har undervurdert betydningen av biologiske bånd. Til tross for dette går utviklingen i motsatt retning.

Etter vår oppfatning er det grunnleggende spørsmålet om staten skal legge til rette for at enkeltmennesket får oppfylle sine drømmer på bekostning av svake grupper. Vi mener at Høyre må lytte til John Locke, som sa at min frihet slutter der din begynner. På samme måte som stadig flere har innsett behovet for å sette rammer og grenser for materiell produksjon, må vi våge å sette grenser for bioteknologi-markedet. Det er god, konservativ verdipolitikk.

Gå til innlegget

Gamle sanger om igjen

Publisert 8 dager siden - 484 visninger

Tekster som skal samle oss har et eget ansvar for å inkludere hele befolkningen.


I Vårt Land i går skrev vi nylig om diskusjonen den tyske nasjonalsangen. Tysklands likestillingsombud Kristin Rose-Möhring la fram et forslag om å revidere nasjonalsangen, slik at teksten ble kjønnsnøytral. Kansler Angela Merkel avviste imidlertid forslaget.

Men hva skal moderne nasjoner gjøre med sine gamle nasjonalsanger? Tekster fra en annen tid bærer preg av sin egen kontekst, av de verdier og kamper som preget samtiden. Når historien beveger seg framover, endres konteksten, mens tekstene blir stående. Derfor synger vi fortsatt i Norge om at kvinner gråter, mens menn kjemper, og om at styrke i bunn og grunn er en mannlig egenskap. Det klinger utvilsomt dårlig i vår tid.

Trangen til å oppdatere kulturelle uttrykk viser seg på mange arenaer. Barnebøker får ny ordlyd og Bibelen oversettes med stadig kortere intervaller. Både språket og samfunnet er i hurtig bevegelse. Å forklare barn at Pippis pappa er negerkonge, mens de selv aldri må kalle noen for neger, blir for komplisert for de fleste foreldre. Da fungerer sydhavskonge bedre.

Det er ikke underlig at vi søker å finne uttrykksformer som i best mulig grad speiler vår tid og våre verdier. For nasjonalsanger blir det ekstra viktig. Som Helene Uri uttalte til Vårt Land i går har nasjonalsangen en spesiell hensikt: Den skal samle oss. Og tekster som skal samle oss har et eget ansvar for å inkludere hele befolkningen.

Imidlertid er slik historierevisjonisme ikke uproblematisk. Da Bibelselskapet reviderte oversettelsen av Det nye testamente i 2011, valgte de å oversette «adelfoi» med “søsken” - selv om ordet betyr «brødre». Hensikten var god, men valget kan bidra til å skygge over en historisk realitet, nemlig at mannen var det generiske menneske i tidligkristen tid, og at tekstene selvsagt er preget av det.

Da er det antakelig mer fruktbart om vi heller skriver nye sanger, og synger dem i tillegg til de gamle. Nye sanger kan speile vår tid og bekrefte oss som den nasjonen vi faktisk er, uten å utsette historien for viskelæret. Forhåpentlig vil ordsmeder i landet vårt fortsette å sette ord på papiret for å lage sanger vi alle kan istemme uten flau smak i munnen.

Gå til innlegget

Nei til vin i butikk

Publisert 19 dager siden - 1138 visninger

I gårsdagens avis meldte vi at krefter i partiet Høyre igjen vil liberalisere alkohollovgivningen. Oslo Høyre vil teste ut salg av vin i dagligvarebutikker. For å gjøre det trenger de støtte fra Stortinget, noe de ikke ser ut til å ha.

Oslo Høyre har også tidligere uten hell forsøkt å få landsmøtet i Høyre til å myke opp på alkoholreglene.

I regjeringens plattform heter det at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal videreføres. En liberalisering – der vin selges i butikk og øl kan kjøpes hele dagen – er et brudd på regjeringens egen politikk. For hvordan skulle man argumentere for at det nye forslaget er i tråd med en restriktiv alkoholpolitikk?

Forbruket styres i høy grad av tilgjengelighet. Det betyr at jo lettere det er å få tak i alkohol, desto mer drikkes det. Argumentasjonen til liberalistene er at den enkelte selv skal få bestemme, ikke bare når en vil drikke alkohol, men også når en skal kjøpe det.

Individets frihet er viktig. Men en politiker kan ikke tillate seg å se bort fra hvordan samfunn og enkeltpersoner kan bli skadelidende under andres frihet. For alkoholkonsum er ikke bare et privat anliggende. Vi vet at
alkohol er kreftfremkallende, at risikoen for bruk av vold øker dramatisk med alkoholinntak og at sykefraværet i forbindelse med alkoholbruk er betydelig. Oslo Economics leverte for noen år siden en rapport som sier at alkoholbruk koster samfunnet over 22 milliarder kroner årlig.

Retten til å kunne kjøpe alkohol til enhver tid kan ikke ansees som viktigere enn menneskers liv og helse. Det er ikke snakk om overformynderi når Stortinget flere ganger har fastholdt en restriktiv alkoholpolitikk, men om ivaretakelse av landets innbyggere.

Paradoksalt nok kan også en uthuling av ordningen med Vinmonopolet føre til mindre valgfrihet for den enkelte: En rent markedsstyrt ordning for salg av alkohol vil føre til et langt smalere utvalg. En titt på hyllene i en dansk dagligvarebutikk forteller at billigvin trumfer kvalitetsvin. Det bør være et tankekors for Høyre, både for liberalistene og for de høykulturelle i partiet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Politisk skjebnetime
mindre enn 1 minutt siden / 4611 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
1 minutt siden / 862 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
6 minutter siden / 862 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
13 minutter siden / 862 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
18 minutter siden / 4611 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Politisk skjebnetime
23 minutter siden / 4611 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 862 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 862 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Politisk skjebnetime
rundt 1 time siden / 4611 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4857 visninger
Robin Tande kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 4857 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Grensen er nådd for Hareide
rundt 1 time siden / 862 visninger
Les flere