Lars Alm

Alder: 39
  RSS

Om Lars

Følgere

Den kristne verdikapringen

Publisert 5 måneder siden

Bør kristendommen få æren for gode verdier? Bibelen viser ofte noe annet.

Vi nordmenn elsker å snakke om verdier, kanskje spesielt de kristne. Kjell Ingolf Ropstad tar nå over som leder for KrF. Han tar også over stafettpinnen fra Knut Arild Hareide med å forkynne til det norske folk at nestekjærlighet, medmenneskelighet, likeverd, tilgivelse etc. kan kalles for kristne verdier. Kristendommen kan visst gis æren for alt som er godt, og det har selvfølgelig aldri kommet noe vondt ut av den. I Dagbladet 27.april er Ropstad så freidig at han knytter likestilling til kristendom og hevder at menneskerettighetene er bygd på de «kristne» verdiene.

Menneskerettigheter
Bibelen er den primære kilden for kristnes verdigrunnlag. Det er selvfølgelig gode verdier å finne i skriftene, men også mange menneskefiendtlige budskap som bryter med menneskerettighetene. En av de verste menneskerettighetsbruddene i bibelen er Guds godtakelse av slaveri og mishandling av slaver i 2 Mosebok 21:20-21: «Når noen slår sin slave eller slavekvinne med en stokk så de dør under hans hånd, da skal han straffes for det. Men dersom de blir i live én eller to dager, skal han ikke straffes; de er jo hans eiendom.» I Efeserne 6:5 står det «Dere som er slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer.»

Kirsebærplukking og selvmotsigelser
Kirsebærplukking gjør at folk kun drar fram det hyggelige innholdet i bibelen, og dette blir dermed presentert som kristendom. Samtidig blir bibelens intoleranse, grusomheter og absurditeter ignorert, feiet under teppet eller bortforklart. Bibelen er rik på selvmotsigelser, noe som bidrar til å gjøre den til en upålitelig kilde. Var Jesus fredelig? Ifølge bibelen er svaret både ja og nei. I Johannes 14:27 står det «Jeg etterlater meg en gave, og det er fred. Dere skal få av min fred, den freden som ingen her i verden kan gi dere. Derfor skal dere ikke være urolige og redde.» I Matteus 10:34 står det derimot «Tro ikke at jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er ikke kommet for å sende fred, men et sverd.»


Nestekjærlighet og sortering
I Matteus 19:19 står det at du skal elske din neste som deg selv, men i 2 Korintierne 6:14 står det «Dra ikke i fremmed åk med ikke-troende! for hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke?». I Johannes 3:18 står «Den som tror på ham, blir ikke dømt; Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds Enbårne Sønns navn.» I Matteus 15:4 står det «For Gud har gitt det bud: Hedre din far og din mor; og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø;». Å bli dømt (til helvete) for å ikke tro på Jesus og dødsstraff for banning av sine foreldre virker lite nestekjærlig.

KrF ønsker å bekjempe «sorteringssamfunnet», men kristendommen har et eget umenneskelig sorteringssystem som sender troende til det oppdiktede stedet himmelen, mens de ikke-troende sorteres til det oppdiktede stedet helvete for å straffes med evig pine. Dette kan vi for eksempel lese om i Åpenbaring 20:15: «Hver og en som ikke hadde sitt navn skrevet i livets bok, ble kastet i den brennende sjøen.», eller i Markus 16:16: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som nekter å tro skal bli dømt.» Det ser ikke ut som om trosfrihet er noe kristendommen tilbyr.

Ut ifra disse tekstene ser det ut til at nestekjærligheten gjelder kun for troende, og ikke for de vantro. Vi vantro er onde, mindre verdt, og vi skal kastes i ildsjøen for å ikke tro på Jesus. Dette ser slett ikke ut som ekte nestekjærlighet, men ondskap, utpressing og diskriminering.


Tilgivelse
Kan kristendommen kan få æren for tilgivelse? I Markus 3:28-29 står det «Sannelig sier jeg dere: Alle synder skal bli menneskenes barn forlatt, og alle bespottelser som de taler; men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men er skyldig i en evig synd». Bibelen er ikke konsekvent her. På den ene siden får man tilgivelse for sine synder, men spotting mot den hellige ånd vil aldri få tilgivelse. I King James-versjonen av Markus 3:29 kommer det fram at evig fordømmelse er en sannsynlig konsekvens for bespottelsen: «But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation.» Det er noe som skurrer når det påstås at nestekjærlighet og tilgivelse er kristne verdier når evig pine som straff er en såpass sentral del av den kristne doktrine.


Likestilling
Kristendommen har lite å skryte av på dette feltet. I 1 Korintierne 11:3 står det «Men jeg vil du skal vite, at hver mann er ledet av Kristus; og kvinnen er ledet av mannen; og Kristus er ledet av Gud.» Om kvinnens rolle står det i 1 Korintierne 14:34: «La dine kvinner være stille i kirkene, for det er ikke tillatt for dem å tale; men de er beordret å være under lydighet, som loven også sier.» Likestillingen ser heller ikke lovende ut i 1 Timoteus 2:11-12: «En kvinne skal lære i stillhet, med full lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller ha autoritet over en mann; istedet skal hun være stille.»


Våre felles verdier
Vi som ikke er kristne lever også etter verdier som nestekjærlighet og likeverd, men vi gir de ikke en kristen merkelapp. Disse verdiene har vi alle til felles på tvers av ulike livssyn og er ikke eksklusivt kristne. Vi vil behandle andre mennesker på en måte som ivaretar deres velvære, slik vi selv ønsker å bli behandlet. Kristne er gode på tross av kristendommen, og de er bedre enn guden de tror på. Vi trenger ikke se til kristendommen for gode verdier, vi er gode uten Gud/Jesus.

Lars Alm
Styremedlem, Ateistene

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere