Lars Gule

Alder: 64
  RSS

Om Lars

Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Følgere

Den palestinske katastrofen - Nakba

Publisert over 2 år siden

Hvert år den 15. mai markerer palestinerne den katastrofen - nakba - som rammet dem da staten Israel ble opprettet i 1948. Det er 69 år siden i år, men 2017 er det en rekke hendelser som har sine «jubileumsmarkeringer». Det er 100 år siden britene avga Balfour-erklæringen, det er 70 år siden FNs generalforsamling anbefalte å dele Palestina i to stater, det er 50 år siden Israel okkuperte Gaza-stripen, Vestbredden og Golan-høydene og det er 10 år siden Israel (og Egypt) innførte blokaden av Gaza-stripen.

Nakba er det arabiske ordet for katastrofe. Det er uttrykket palestinerne bruker om den katastrofen som rammet dem gjennom det sionistiske prosjektet. Dette prosjektet førte til proklamering av staten Israel 14. mai 1948.

I forkant av denne proklamasjonen og etter opprettelsen av Israel ble den palestinske befolkningen systematisk fordrevet fra store deler av Palestina. Dette var nødvendig for å kunne skape en jødisk stat. Det var jo omlag 1,3 millioner palestinere i landet og i overkant av 600 000 jøder. Derfor måtte palestinerne bort.

Fordrivelsen er godt dokumentert av israelske historikere. Og ja, det var en fordrivelse. Palestinerne reiste ikke frivillig eller på oppfordring fra sine ledere (med noen ytterst få lokale unntak). Denne påstanden, palestinerne dro på oppfordring fra sine ledere og i påvente av et nederlag for jødene, er en av de groveste og dummeste sionistiske propagandaløgnene om hendelsene i 1947 til 1949.

I dag er det bare en viss diskusjon om det forelå en omfattende plan for den etniske rensingen før staten Israel ble proklamert, eller om rensingen "bare" var et resultat av krigens logikk og muligheter, altså noe som skjedde der og da.

Det er ikke funnet noe overordnet plandokument som beviser at det forelå en ferdig plan på forhånd, men indisiene som avtegner seg gjennom det vi vet om den sionistiske diskusjonen om nødvendigheten av etnisk rensing før 1948, systematikken i måten rensingen skjedde på, bruken av det hebraiske ordet for rensing, og den bombastiske avvisningen av å la flyktningene vende tilbake til sine hjem (slik FN krevde), er så sterke at det har formodningen mot seg at det ikke forelå en - i det minste ganske generell - plan og målsetting om å fordrive flest mulig palestinere fra områdene sionistene kom til å kontrollere.

Resultatet var i alle fall at omlag 750 000 palestinere ble fordrevet fra gård og grunn, hus og forretninger. Til en tilværelse uten rettigheter i andre land.

Denne etniske rensingen demonstrerer til fulle det rasistiske ved det sionistiske koloniprosjektet. Det ble komplettert gjennom okkupasjonen av Golan-høydene og resten av Palestina i 1967. På Vestbredden og i Gaza-stripen innførte Israel mer eksplisitt apartheid-system. Som fortsatt er under utvikling - etter 50 år.

Det er nok nå! Det er derfor det viktig å støtte palestinernes ikkevoldelige motstand og bidra til Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner - BDS - mot Israel.

Gå til innlegget

Behov for mer jødedom i skolen

Publisert over 2 år siden

I forrige uke ble det kjent at undervisningen om jødedommen er i ferd med å bli kraftig svekket i norsk skole, blant annet fordi det ikke er obligatorisk i (K)RLE-faget. Dette er feil vei å gå, ikke minst i lys av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Vi trenger mer kunnskap, ikke mindre.

Det er svært uheldig når kunnskapene om ulike religiøse og sekulære livssyn svekkes. I en verden hvor religion fortsatt er viktig - og brukes til å legitimere både positive og negative verdier og praksiser - er det nødvendig med solide kunnskaper om ulike religioner.

Se Religionsfag uten jødedom

Nei, vi trenger ikke glansbilder og stereotypier. Vi skal ikke bare ha en smørbrødliste over de fine og flotte tingene i jødedom, kristendom og islam, og om hinduisme og buddhisme med flere. Vi trenger nettopp solid kunnskap. Det er nyansert kunnskap.

For kunnskap om jødedommen er ikke det positive speilbildet av nazistenes og antisemittenes negative stereotypier. Det handler om helheten - om jødedommen som et avgjørende element i vår kultur, grunnlaget for kristendommen, monoteismens gjennombrudd, universelle verdier osv., men også om eksklusivisme, kvinneundertrykkelse, brutale straffebestemmelser, imperialistiske holdninger - så vel som ydmykhet og humanisme. 

Enda viktigere er at det er stort behov for kunnskaper for å bekjempe fordommer. Og antisemittiske holdninger florerer fortsatt. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Derfor har de utarbeidet en god handlingsplan mot antisemittisme. I den vektlegges også undervisning. Da blir det et merkelig paradoks at undervisning om jødedom svekkes i skolen.

Men skolen skal romme så mye. I dette notorisk overflødige faget KRLE er det ikke plass til alt. Nei, kunnskap om religioner og andre livssyn hører hjemme i neste alle alle fag - i historie, samfunnsfag og språkfagene. Da slipper vi også den apologetiske innforlivede framstillingen, glansbildet som angivelig skal gjøre elevene trygge på egen tro. Akkurat det får være foreldrenes og menighetenes oppgave. 

Skolen skal gi god undervisning. Det betyr faktabasert kunnskap som er nyansert - som viser religionenes både positive og negative sider og roller gjennom historien. 

Jødedommen er ikke bare en hyggelig og fin religion for snille og sympatiske jøder. Jødedommen inneholder mye, på godt og vondt. Men jødedommen er i alle fall ikke det håpløse trossystem og maktmonster som antisemitter forholder seg til. For å skjønne det, må vi ha mer kunnskap om jødedommen, ikke mindre, i dagens skole. 

Her bør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sende noen signaler til både utdanningsdirektorat, skoleplanutviklere og lærebokforfattere. 

Lars Gule

Gå til innlegget

Julefeiringen - igjen!

Publisert over 2 år siden

Vårt Land gjør i dag et nummer av at muslimer får skylda for det andre angivelig står bak, nemlig kritikk av kristendominerte julemarkeringer i skolen og julegudstjeneste som avslutning. Jeg ble intervjuet - og sa noe mer enn det som framkommer i intervjuet. Blant annet om det meningsløse i å skrive om navn og historie.

Hvert år skjer det. Mye mas om julefeiringen på ulike skoler rundt om i landet. Hvorfor?

Mange er ikke i stand til å skjønne at i et moderne samfunn skal staten ikke prioritere noen religioner framfor andre. Staten og alle offentlige institusjoner skal være livssynsnøytrale (NB - ikke verdinøytrale). Det innebærer at det er uakseptabelt med gudstjenester og annen religionsutøvelse i skolen.

Kan man ikke da markere jula - og juleavslutning - på skolen? Selvsagt kan man det. Jul er en sekulær høytid i den forstand at den har, på den ene siden, flere livssynsrøtter - før-kristne som kristne, og på den andre siden har disse tradisjonene blitt til konvensjoner, dvs. praksiser hvor opprinnelsen er glemt eller irrelevant.

Kort sagt er jula for alle. Det har blitt noen fridager på årets mørkeste tid hvor familier kommer sammen, deler gaver og god mat, og koser seg (eller ikke!). De som vil, kan også ta med et bestemt livssynsinnhold i denne markering, stadig færre gjør det.

Men skyver ikke humanister muslimer og andre livssynsminoriteter foran seg når de krever slutt på julegudstjenester? Nei, vi gjør ikke det. Dette har vært et langvarig standpunkt hos humanister. Vi insisterer på statens og skolens sekulære karakter. Det er et prinsipielt standpunkt. At det har blitt flere ikke-kristne i vårt land, understreker bare hvor viktig det sekulære prinsippet er. Det er ikke å skyve noen foran seg.

Hva med litt smidighet og pragmatisme?, sier noen (jf. Vårt Lands sjefredaktør i en leder 4.12. og Olav Rune Ekeland Bastrup i dette innlegget: Puritanerne). For angivelig er det ikke så farlig med en gudstjeneste i ny og ne, for humanister, muslimer og andre hedninger. Jo, det er farlig. Fordi det er prinsippløst - og det er en utidig krenkelse av nettopp livssynsfriheten. Og man er ikke "pragmatisk" med så viktige spørsmål.

Det er ellers typisk at de som synes organiserte humanister (les Human-Etisk Forbund) overdriver på dette punktet, er de som forsvarer ikke pragmatikk, men nettopp et privilegium. Det er faktisk ikke særlig pragmatisk, det er hykleri. For når man insisterer på vektlegging av julas angivelige kristne innhold og forlanger at dette også skal markeres med deltakelse i en gudstjeneste, vil man ha privilegier sammenlignet med andre livssyn. Dette har ingen ting med integrering å gjøre. Integrering handler om overordnede tilpasninger av flere elementer i et større hele, til en ny helhet. Det er ikke integrering når flertallet forteller mindretallet hva de bør gjøre for å bli en del av helheten. Det er autoriær paternalisme. Reell integrering bidrar man til ved nettopp å oppgi gamle "tradisjoner" og privilegier. Det innebærer redusert rom for en selv til fordel for et nytt fellesrom. 

Humanister går heller ikke inn for noen sensurering eller omskriving av jula. Vi vil ikke endre verken navn - det heter julefeiring, ikke desemberfeiring eller noe annet - eller skrive om sangtekster. Enten synger man sangene som de er, eller så velger man andre om de ikke passer. 

Jula er for alle. Derfor kan og bør skolen markere juletiden - fortelle om dens mangfoldige bakgrunn, gjøre rede for ulike elementer - religiøse som ikke-religiøse, også juletreet, fjøsnissene og CocaCola-julenissen! Det kan og bør synges sanger av mange slag, man kan lage nisseverksted og julepynt. Men man kan godt være forsiktig med julekrybber og den slags speksifikt kristent innhold. 

Og så kan vi alle ønske hverandre god jul! Akkurat som vi sier god sommer eller god helg! Verre er det ikke.

Lars Gule

PS: At fremmedfiendtlige og islamofobe uansett vil skylde på muslimer og snakke om snikislamisering når tradisjoner og praksiser endres, forteller bare om grenseløs uvitenhet. Slikt skal tas alvorlig - ved at det bekjempes. Med argumenter og fakta. 

Gå til innlegget

Legitimerer TV2 islamofobi og rasisme?

Publisert over 2 år siden

Antisemittisme er et for alvorlig problem til at det kan serveres forenklede og stereotype forklaringer. Når det hevdes at muslimsk antisemittisme er en uunngåelig konsekvens av islam, bidrar man til å legitimere og fremme muslimhat. Det er ikke noe bedre enn jødehat.

I formiddag har jeg vært med på opptak til denne helgens sending av Underhuset, TV2 Nyhetskanalens debattprogram. Temaet var antisemittisme blant muslimer. Dette er et viktig tema og programleder Yama Wolasmal introduserte dette på en god og selvkritisk måte - han er selv muslim.
 
Det ble også en fin og viktig samtale mellom en ung norsk jøde, som har opplevd antisemittismen i Norge fra muslimsk hold, og en muslimsk samfunnsdebattant, som begge argumenterte for toleranse og dialog. Slikt kan det komme noe godt ut av!
 
Men programmets faste kommentator, Jon Hustad, fastslo bombastisk at jødehatet ligger innebygget i islam og islams tidlige historie. Hans påstander representerer groteske forvrengninger av hva islam er for flertallet av verdens muslimer i både fortid og nåtid.
 
Det er skammelig at dette programmet blir en plattform for de mest islamofobe uttrykk. Det er som om man skulle presentere norsk kristendom gjennom Marthin Luthers antisemittiske tekster, eller holocaust som et produkt av vestlig kultur og opplysningstiden.
 
Det finnes tekster og vers i nesten alle religiøse tradisjoner som kan tolkes slik at det bidrar til diskriminering, undertrykking, hat og vold. Det finnes fanatiske jøder som viser til det gamle testamentet for å legitimere undertrykkelse, fordrivelse og tortur av palestinerne. Men å hevde at det er dette som er jødedom, og at det er dette jøder står for, er nettopp rasistisk tullprat. Hustads påstander er i samme klasse.
 
Hustad fulgte opp sin påstand og mente jødehatet ikke har noe med staten Israel å gjøre - fordi han mente å vite at da Winston Churchill besøkte Gaza [i 1921], hadde han hørt demonstrerende palestinere rope "Drep jødene, drep jødene". Om det er sant, er ikke godt å si - jeg finner i alle fall ikke referanser til slike slagord ved et raskt google-søk (og jo, det er grunn til å tro at dette ville det være lett å finne rett og slett fordi det nå er så mange som legger ut alt de kan på nettet i propagandakrigen mellom partene i denne konflikten).
 
Men det er riktig at den rasistiske koloniministeren Churchill var i Palestina, hvor han ble oppfordret av palestinske ledere til å avvikle Balfour-erklæringen. For gjennom denne erklæringen lover britene å støtte det sionistiske prosjektet om å bygge en jødisk stat i Palestina - på palestinernes bekostning. Palestinerne hadde på sin side forventninger om uavhengighet, slik de var lovet av britene under 1. verdenskrig. Det var også slikt det ble forhandlet om i flere internasjonale konferanser på denne tiden.
 
Med andre ord - ikke så rart at palestinerne var skuffet og sinte på britene. Men at dette skulle ha noe med et innebygget jødehat i islam å gjøre, er nettopp sludder.
 
Og det er ikke første gang Hustad uttaler seg om ting han ikke har greie på - om islam. I en tidligere debatt mente han å vite at (en) muslimsk(e) lærd(e) går inn for å straffe homoseksuelle med glødende jern i anus. Grundige undersøkelser i ettertid viste at dette også var galt. Hvilket Hustad også innrømmer. (Det kan dreie seg om en feil-husking fordi den som visstnok har fått glødende jern opp i rompa, er en engelsk middelalderkonge - pga. hans homofile legning).
 
Muslimsk antisemittisme er et problem. Skal vi finne løsninger må vi også forstå bakgrunnen. I denne bakgrunnen spiller islam en viss rolle, men den er ikke stor (selv om den har blitt større de siste par-tre tiårene). Palestina-konflikten er en langt viktigere faktor i dette bildet. Det henger nettopp sammen med at konflikter skaper hat. Slik sett kan en betydelig del av det muslimske jødehatet sammenlignes med det tyskerhat mange nordmenn følte under og etter krigen. Vi kan derfor snakke om en konflikt-antisemittisme. Det innebærer også at muslimsk antisemittisme kan bli kraftig redusert dersom partene finner en løsning på konflikten.
 
For noe mer om dette, se denne kronikken fra Bergens Tidende (17.08. 2006): Israel og antisemittismen.
 
Uansett, TV2 bør tenke kritisk gjennom Hustads rolle i Underhuset. Ingen er tjent med at det spres urimelige, uriktige og islamofobe påstander om islam og muslimer. Når det skjer i TV2s regi, er kanalen fort med på å legitimere muslimhat. Det er faktisk ikke noe bedre enn jødehat.
 
Lars Gule
Gå til innlegget

Solidaritet med forfulgte kristne

Publisert nesten 3 år siden

Mange forfølges for sin tro. I Vesten, og Norge, utsettes muslimer for urimelig behandling i mange sammen-henger. Likevel er det også andre som forfølges. Ikke minst i Midtøsten utsettes religiøse minoriteter for forfølgelse, overgrep og til og med religiøs rensing. Derfor er det all grunn til å støtte denne demonstrasjonens hovedparole - religionsfrihet.

 

Fakkeltog kaller de seg, arrangørene av en solidaritets-demonstrasjon for forfulgte kristne: http://www.fakkeltog.no 

Uten at man må si seg enig i alt annet arrangørene av denne demonstrasjonen står for, er det viktig å vise solidaritet med alle som utsettes for forfølgelse på grunn av sin tro.

Derfor denne oppfordringen: BOR DU I OSLO, STILL OPP VED DOMKIRKEN I OSLO PÅ TORSDAG 10. NOVEMBER KL. 17.

Men det demonstreres også andre steder. Så det finnes flere muligheter til å vise solidaritet med religiøst forfulgte. Se informasjon i lenken i dette innlegget. 

"Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling å minne oss selv og andre på den vedvarende uretten kristne lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité og Utenriksdepartementet (UD) i Oslo.

Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne på dagsordenen."

http://www.fakkeltog.no

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 3620 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
20 dager siden / 2554 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1873 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
5 dager siden / 1869 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
17 dager siden / 1716 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
5 dager siden / 1644 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
14 dager siden / 1414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere