Lars Gule

Alder: 65
  RSS

Om Lars

Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Følgere

Kristoffersen er nok litt rar

Publisert over 2 år siden
dybdeinnsikt i hva som har foregått i hodet på Listhaug

Men det er lov å være rar. Det er likevel dumt å forsøke å delta i offentlig debatt når man har så rare "meninger" som Kristoffersen har.

Psykologisering er å analysere psykologisk en eller annen, eller et fenomen, men jeg bedriver ikke slik analyse. Jeg undersøker mulig motiver. Det er ikke psykologisering, men en helt nødvendig øvelse for å forstå. Den foregår i rettssalen hver dag når man vurderer bevis - nettopp opp mot motiver. For at bevisene skal gi mening.

I Listhaug-saken er det viktig å forsøke å forstå hvorfor hun gjorde som hun gjorde, nettopp uten å trekke inn barndom, vanskelige opplevelser, spesielle karaktertrekk osv. Forsøkene på å forstå handler om politikk og hvordan Listhaug driver politikk. Eller er det slik at hver gang Kristoffersen uttaler seg om hvorfor han mener Støre, Grande eller Solberg gjør noe, så psykologiserer han? Ja, ja, da har psykologisering fått en ny mening. Og da hadde det vært fint om Kristoffersen presenterte sin definisjon av psykologisering.

Nei, å peke på at voksne mennesker handler bevisst og for det meste kalkulert er ikke å psykologisere, det er å ta voksne mennesker på alvor som selvstendige individer. Det motsatte er at de er bevisstløse og/eller styrt av krefter de ikke selv er herre over eller forstår - og det ville være psykologisering. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Uff

Publisert over 2 år siden
ikke noe annet enn en mengde spekulative og nedvurderende psykologiseringer av Listhaugs psyke

Kristoffersen kan ikke ha lest trådstarten. Eller så vet han rett og slett ikke hva psykologisering vil si. Uansett, en tullekommentar som ikke tilfører diskusjonen noe som helst.

Lars Gule

Gå til kommentaren

Listhaugs motiver

Publisert over 2 år siden

Kristiansen, jeg kan ikke kjenne Listhaugs innerste tanker. Men jeg vegrer meg for å tro det verste. Som regel handler folk dumt, uriktig/umoralsk ut fra uvitenhet. Uvitenhet i vid forstand, dvs. at man nok tror man vet hva man gjør akkurat i øyeblikket, men ikke er i stand til - eller ikke har gjort forsøk på - å forstå de litt videre konsekvensene av egne ytringer og handlinger.

Kort sagt: Listhaug visste hva hun gjorde da hun brukte en provoserende retorikk og symbolikk, men hun skjønte ikke hvor alvorlig dette var. Fordi hun ikke skjønner i hvilken grad hennes egen retorikk er høyreekstrem.

Det er - uten sammenligning ellers - det samme som når personer ytrer seg rasistisk/diskriminerende/islamofobt/homofobt, men ikke skjønner at det er det de gjør. De mener de snakker om kultur- og islamkritikk eller hva som er naturlig og god moral, som jo alle må tåle å høre uten å bli krenket.

Joda, det finnes ihuga rasister/islamofobe og homofobe som utmerket godt vet hva de gjør, og leverer retorikk og symbolikk de håper skal bli akseptert, nettopp fordi de har en gjennomtenkt ideologisk plattform for sin posisjon. Men jeg kan faktisk ikke forestille meg at Listhaug er der.

Lars Gule

Gå til kommentaren

Ganske riktig

Publisert over 2 år siden
Retorikken er imidlertid forskjellig.

Og retorikk gjør en forskjell. Det er interessant at Arbeiderpartiet klarer å framstå som rimelig inkluderende i innvandringspolitikken, samtidig som de har en streng - og langt fra rettferdig - innvandringspolitikk. Noe de også har hatt siden innvandringsstoppen i 1975.

Men som sagt, retorikk gjør en forskjell. Og det er nettopp det Listhaug demonstrerer med sin Facebook-posting. Den legitimerer høyreekstrem retorikk - og baner derfor vei for en uønsket utvikling mot mer og mer polarisering, aksept for konspirasjonstenkning og fremmedfiendtlighet.

At hun ikke skjønner dette selv, er mer enn bekymringsfullt. 

Lars Gule

Gå til kommentaren

Kanskje på tide å ta seg sammen

Publisert over 2 år siden
Du tror altså ikke på Lars Gule?  Han viser jo til at han har kalt mange for rasist.  så hva er problemet?

Fjerdingen kan ikke lese. Jeg har ikke sagt eller skrevet at jeg har kalt MANGE for rasister. Derimot at jeg har kalt folk for rasister. Når de faktisk er det, når de har ytret seg på en måte som krenker noen menneskeverd på grunn av deres "rase", etniske eller nasjonale opprinnelse.

Hvis ikke Fjerdingen forstår hvorfor dette er rasisme, er det selvsagt ikke noe mer å snakke om. Da kan han ikke det mest elementære. Ikke en gang å slå opp i en ordbok, et leksikon eller FNs konvensjon til elemenering av alle former for rasediskrimiering. Les artikkel 1 der.

Å bli nektet sine menneskerettigheter - som diskriminerig er - er det samme som å få sitt menneskeverd krenket. For menneskerettighetene beskytter menneskeverd. Derfor er krenkelse av menneskerettighetne (diskriminering) = krenkelse av menneskeverd. 

Verre er det ikke. Og det hadde vært greit om man skjønte såpass når man diskuterer med voksene folk.

Og skjønner man heller ikke at det florerer av rasisme på diverse nettsteder, som Resett og Document.no, skjønner man ingen ting. Det får være Fjerdingens problme.

Kort sagt: Når jeg kaller noen for rasister er det fordi de er det og/eller har ytret seg rasistisk.

Så er det opp til Fjerdingen å påpeke at jeg FEILAKTIG har kalt noen for rasister. Hvis han ikke kan det, bør han slutte å skrive tøvet sitt. For han ellers bare dummer seg ut.

Lars Gule

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere