Kjersti Aspheim

Alder: 48
  RSS

Om Kjersti

Møt meg på bloggen:
https://greenlinebrussels.com/

Følgere

De Grønne kommer over sperregrensa!

Publisert 12 måneder siden - 515 visninger

Det har aldri vært større grunn til å stemme på MDG. Det lenker jeg til. Jeg benytter også anledningen til å svare flere av de gode innleggene som har vært publisert i det siste. Kutos til dyktige skribenter.

Om det var valg i juli ville MDG hatt 7 stortingsrepresentanter! Folk syns det er viktigere med klemmetid i stedet for tidsklemme, og velger ut fra det! Et parti som er enig med deg i at tid med barna er viktigere enn statussymboler. I Nye meninger kan du lese om MDGs fremgang på meningsmålingene. Overraskende for noen, men ikke for oss som jobber hard før valget.

På mange måter blir dette en oppsummering og svar på flere innlegg

Det synes som det sikreste er å stemme på Venstre

Jeg skjønner overhode ikke hvorfor det skulle være sikrest å stemme Venstre. Venstre er blitt et ullent parti der det eneste som er 100 % sikkert er at en stemme på Venstre er en stemme på frp i regjering. Jeg har stemt Venstre selv, følte meg trygg på gode idealer som frihet likeverd og et trygt samfunn. Det er så lenge siden at Venstre er lang, langt ute på fjorden uten mulighet til å komme på trygg grunn ved dette valget. Fremtidsrettet? Nei, Uten en politikk der vi kan nå Parisavtalen mangler de fullstendig troverdighet.

Verdier av mange slag

Lars Gule tar opp noe som er veldig viktig å ta med seg inn i valgkampen. For denne valgkampen kommer til å handle om verdier: Menneskerettigheter, fordi flere partier tar til ordet for å kjøre en asylpolitikk som ikke er et demokrati verdig. Demokrati, fordi våre demokratiske rettigheter blir satt på spill ved flere anledninger der regjeringen har direkte latt være å ta Stortingets avgjørelser til etterretning. Er det en slik regjering vi vil ha? Velferdsordninger Og sosial trygghet i form av støtte fra NAV, Rettsvern og rettssikkerhet i form av arbeidsmiljøloven. Utdanning og muligheter til å realisere seg selv både for unge mennesker og oss andre.

Finnes det egentlig kristne partier?

Nei, det finnes ikke kristne partier, bare kristelige politikere. Det konkluderte Kay Morten Aarskog  med selv. Bedre kan det ikke sies. Jeg anbefaler å ta en realitetssjekk før man stoler på fasader.

Møt opp på valgdagen, velg et parti som står som garantist for at de viktigste tinga står på dagsordenen de neste årene!

Gå til innlegget

Listhaug troverdig?

Publisert 12 måneder siden - 768 visninger

Kristne verdier i en krisetid!

Med mål om å sanke stemmer fra de kristne miljøene reiser Listhaug rundt å besøker sommerstevner og andre begivenheter. Det er ikke nestekjærlige verdier og omsorg for de svake på programmet selv stemmen er forførende. Vi har alle lest om falske profeter.

Frp sitter i regjering for første gang, og må som alle andre forholde seg til Norges avtaler om flyktninger. Det vil si at den fulle stoppen som loves ikke er mulig. Det som er enda mindre troverdig er hennes mantra “Asylinnvandring bidrar til at vi kan hjelpe færre mennesker i nød” som vi hører fra henne hele tiden. Om frp hadde fått sin politikk gjennom, vil det bli en så stor reduksjon i bistand og nødhjelp at den hadde nærmest vært ikke-eksisterende, og mest koblet til returavtaler. Bistand ville blitt begrenset av nedbetaling av gjeld.

Et øyeblikk eller to er det lett å tenke at det blir mer penger til pensjoner og sykehus om vi dropper nødhjelpen. Skoler. Vi har alle saker vi ønsker penger til, og hun har rett i at å hjelpe folk i nød koster mange penger.

Kristne verdier tilsier likevel at vi ikke alltid skal sette oss selv først, og glemme vår neste i veikanten.

Politiske mål om enda noen kroner i kassa til forbruk, fortrenger kristne verdier. Å ta vare på skaperverket, å praktisere måtehold og ha omsorg for hverandre. Det er ikke pengene som gjør oss lykkelig, når vi alt har mer enn andre.

De Grønne er et parti som kommer til å ta tak i de strukturene som har gitt oss et samfunn på stupet av en katastrofe. Vi har hav som stiger, skoger som brenner, elver som flommer over, temperaturer i fattige land som ikke er til å overleve. Sannheten er at vi må snu. Vi må ta grep. Vi må ta de gode valgene. Alle må gjøre sitt. Først da vil vi lykkes å ta vare på fremtiden!

Gå til innlegget

Kjære Knut Arild Hareide: Folk velger verdier, ikke fasade!

Publisert 12 måneder siden - 433 visninger

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det er hva vi jobber hard for. Vår kjerneverdi. Trygve S. Vedum i Senterpartiet og Knut Arild Hareide har en diskusjon på gang om hva kristne velger parti ut i fra. De Grønne er mer opptatt av å formidle våre verdier! De Grønne ønsker å inkludere mennesker uansett religion og samfunnsklasse. Når folk går til stemmelokalet velger de ikke ut fra fasaden til partiet, de velger ut fra verdiene.

Frihet, ansvar, mangfold og likestilling er forutsetninger for å skape et inkluderende fellesskap med respekt for andre mennesker og livsgrunnlaget vårt.

De Grønne står som garantist for et solidarisk samfunn med en sterk, offentlig velferdsstat som sikrer alle innbyggere et verdig liv uten fattigdom. Grunnen er at alle mennesker er likeverdige. Syke, skadde og andre med omsorgs- eller rehabiliteringsbehov skal møtes med verdighet og respekt. Nå og i fremtiden.

For å bevare velferdsstaten må vi endre de strukturene som utgjør årsaken til vår tids ødeleggelse av livsgrunnlaget. Det er skummelt med endringer. Jeg er likevel fullstendig overbevist om at de viktigste verdiene vi deler er bærebjelken for de endringene vi må gjøre.

Et velferdssamfunn er ikke synonymt med et forbrukssamfunn. Det er kunnskap som er fint å ha med seg når mennesker påstår at oljeinntekter er det eneste som sikrer velferdssamfunnet. Vi kan leve på jorden uten å ødelegge den. Sannheten er at vi ikke kan leve på jorden om vi ødelegger den.

Hareide har en visjon for samfunnet i 2040. Den inkluderte gode verdier, men hadde åpenbare svakheter. Vi må heve blikket og se helheten. Se lengre enn faren ved skjønnhetsidealer og personlig tro. Jeg skal ikke holde noen dommedagspreken om hva vil skje om vi ikke trår til med en dugnad for fremtiden. Per Ivar Våje har på en ypperlig måte forklart at noe må skje i sitt opprop “Vern om Skaperverket.” i et innlegg for 15 dager siden. Det er anbefalt lesning. De Grønne er det eneste partiet som tar de utfordringene vi står overfor alvorlig.

Stem på et parti som vil ta vare på fremtiden!

Gå til innlegget

Himmelen er stjålet! De Grønne vil gi deg stjernene tilbake!

Publisert rundt 1 år siden - 192 visninger

Husker du din barndoms stjernehimmel? Husker du fullmånen som lyste opp natten? Knitring i snøen og den trolske stemningen? Eneste lyset du så på jorden var naboenes utelampe og den lille igloen noen hadde satt stearinlys i. Det falt deg ikke inn at dette var noe dyrebart, noe uerstattelig som måtte tas vare på. Det er ikke tiden som har lagt et romantisk slør over minnene. Det er mennesker som har stjålet nattehimmelen fra våre barn.

Den brutale virkeligheten er at 99 prosent av alle mennesker i Europa har fått en dårligere utsikt til nattehimmelen. 60 prosent av alle europeere lever i områder med så kraftig lysforurensing at det ikke er muligt å se det lysende båndet av milliarder av stjerner i vår egen galakse. Det er lysforurensning som er grunnen til dette. Energi på avveie. Det er noe av den energien vi bruker som får bivirkninger vi ikke hadde tenkt på. Det er fullt mulig å begrense lysforurensing.

De Grønne har i sitt arbeidsprogram å begrense lysforurensing slik at vi kan få nattehimmelen tilbake. Det er viktig for både mennesker og dyr, både fysisk og psykisk, ikke bare estetisk.

Forurensning av CO2 og andre drivhusgasser er noe vi må samarbeide med andre land om. Selv om lysforurensning påvirker noe høyt der oppe, er den gode nyheten at lysforurensning kan løses lokalt. I Norge kan vi veta å ta nattehimmelen tilbake. Gjennomføre det helt uten samarbeid med andre land, og starte i ditt nabolag med øyeblikkelig forbedring.

Hjelp oss å ta vare på nattehimmelen ved å stemme Grønt i år!

Gå til innlegget

Dommedag eller frelse?

Publisert rundt 1 år siden - 614 visninger

Hva har grønn politikk med frelse å gjøre? Ikke sjelden har sekter og religiøse profeter erklært at dommedag nærmer seg. De har tatt feil. Masseutryddelse derimot har det vært flere av. Minst fem ganger før har masseutryddelser truet med å utslette livet på kloden. I tillegg har man hatt flere folkemord. Den store forskjellen nå, er at det ikke er falske profeter som erklærte dommedag, det er forskere som forteller oss hva som skjer i verden akkurat nå. Vi kan stå overfor en sjette masseutryddelsen

Vi må endre adferd eller stå overfor et helvete på jord. Et helvete eller en himmel nå, ikke etter døden. Dette er sterke ord, men noen ganger er det riktig å ikke skrive om graveredskaper.

Nålevende generasjoner møter, og vil fortsette å møte uutholdelige lidelser på grunn av klimaendringene. Arter utryddes. Det siste eksemplet er plasten som de finner i døde hvaler, fugl og fisk.

Det er ikke anbefalt å snakke om hvor ille klimaendringene er når det nærmer seg valg. Man vinner ikke velgere på skrekkhistorier, men derimot å presentere konstruktive løsninger. Jeg har et godt budskap! Verden kan bli et bedre sted å leve for alle, om vi tar i bruk de ressursene som er gitt oss å bruke. De fornybare ressursene som vi kan forvalte og overlate til våre barn i enda bedre stand enn vi mottok dem. Petroleum var aldri ment for bruk av menneskene, og bør forbli langt under bakken.

Akkurat nå ser det ikke lovende ut, vi må ha et politisk paradigmeskifte i Norge. Akkurat nå ser det ut som vi i De Grønne er det eneste partiet som villig til å gjøre de endringene som må til for å transformere Norge til en nasjonalstat som vil lede an mot en bedre fremtid. De Grønne vil ta vare på fremtiden. Tannbørster av bambus, stoffposer til matvarer, lin i stedet for polyester, reparere i stedet for å kaste, unngå tannkrem og sminke med mikroplast er småting i hverdagen som gjør verden til et bedre sted. De store tingene må vi overlate til politikerne. Man må overlate det til de politikerne som er villig til å ta de store skrittene på vegne av oss alle. Ved stortingsvalget 11 september har du muligheten til å gjøre en forskjell.

Høyre frontet det grønne skiftet i sist valgkamp, men har vist at de fine ordene var ren skjær grønnvasking. Det å ikke gjøre noe er også en besluttning. Det er å gjøre verden til et verre sted å leve.

Ser det ut som vi er et lite parti som ikke kan gjøre noe? Vi har alt vist at vår tilstedeværelse på stortinget har endret debatten. Vi har satt klima og miljø på dagsorden. Vi står å vipper ved sperregrensa, og din stemme kan være den som vipper oss over sperregrensen og bli et parti med 7 stortingsrepresentanter. Så hva er det med vår politikk som har med frelse å gjøre? Vi ønsker å skape en bedre verden, en verden der hvaler ikke får magen full av plast. En verden der vi ikke får orkaner og jordras i tide og utide fordi økt co2 innholdet i atmosfæren gjør været mer ustabilt. Et land som ikke eier store deler av to av de 100 selskaper som er ansvarlige for 71% av verdens klimagassutslipp ( Statoil og Petoro). Et Oslo der folk ikke dør av luftforurensning og en befolkning som ikke forbruker ressurser som tilsvarer tre jordkloder om alle forbrukte like mye som oss.

Vi vil bli sunnere og lykkeligere. For det er ikke overforbruk som gir lykke. Det er de små tingene. God mat, ferie ved en strand uten søppel og oljesøl. En fisketur etter fisk uten plast i magen. Ja, huset ditt ville kanskje være mindre. Det ville ikke vært fullt så mange kjoler i skapet. Du ville kjørt elbil. Du ville ikke tatt fly til syden så ofte, og lønnen hadde kanskje ikke vært fullt så høy. Men du ville hatt 6 timers dag og barna dine ville ikke vært så utsatt for å få astma og allergier. Det ville være flere sommerfugler og mindre eksos.

Stem Grønt i år, for å gi oss en sjanse til å ta vare på fremtiden!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Feil om homohat
av
Espen Ottosen
rundt 1 time siden / 54 visninger
0 kommentarer
Mormors vakre­ bønn
av
Paal Andre Grinderud
rundt 1 time siden / 31 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 480 visninger
6 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 20 timer siden / 321 visninger
0 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 229 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Anne Jensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
42 minutter siden / 12273 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Lærte vi noe fra den nasjonale tragedien 22. juli?
rundt 1 time siden / 398 visninger
Tore Olsen kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 480 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 1 time siden / 12273 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 1 time siden / 480 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 2 timer siden / 480 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12273 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
rundt 3 timer siden / 12273 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 480 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 480 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 2356 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
rundt 3 timer siden / 480 visninger
Les flere