Kjersti Toppe

Alder: 1
  RSS

Om Kjersti

Følgere

Publisert nesten 2 år siden

Forstår ikkje kvifor du spør. Heile  innlegget mitt handla jo nettopp om kva Sp står for når det gjeld tvillingabort. Vi har forslått å forby det i stortinget og vi har programfesta at vi ikkje vil tillate ein slik praksis. . 

Gå til kommentaren

Kommentar til kommentarene

Publisert over 8 år siden

Solariumsbransjen i Norge har ikke vært så uskyldig som det kan se ut til av innlegg her, sjekk Statens stråleverns sider om faktiske undersøkelser av bransjen: www.nrpa.no FLertall av solsenger overskred de norske kravene til UV stråling, stor mangel på informasjon om risiko og det at bruk under 18 år er frarådet. Altså gode grunner for å innta en føre-var holdning og skjerpe reglene, for å beskytte barn og unge. Til Bade: folkehelsepolitikk er ikke en samling påbud, selvsagt har vi ansvar for egen helse, men samfunnet må også gjøre en innsats. Undersøkelser viser at det er 17 prosent økt vold med en time lengre skjenketider. Da er det lettere å innskrenke skjenketidene enn å bruke ressurser på å prøve å finne " risikopersonene " for vold. Men ellers er jeg enig i at vi må vi ha begge deler, både tiltak mot risikogrupper , og generelle befolkningsrettede tiltak.
Gå til kommentaren

solarium

Publisert over 8 år siden

Takk for kommentarer. Til Asle Eikeland : dette er ikke å vrenge på fakta eller å villede. Verdens Helseorganisasjon har frarådet bruk av solarium pga kreftfaren. Jeg er selvsagt kjent med at enkelte fagpersoner/fagmiljø mener verdens helseorganisasjon tar feil. Men jeg mener vi må stole på helse- anbefalingene, se på hva andre land gjør, og ikke minst legge vekt på føre - var prinsippet . Dessuten det ikke snakk om å forby solarium ,men sette en 18 års aldersgrense! Voksne kan ta solarium så mye de vil. Både Legeforeningen, Kreftforeningen og Statens Strålevern har anbefalt regjeringen å innføre 18 års aldersgrensen. Jeg mener det hadde vært kritikkverdig om ikke regjeringen fulgte opp disse klare anbefalingene. Vi vet at 1 av tre krefttilfeller kan forebygges. Dette vil være et tiltak.
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere