Daniel Krussand

Alder: 73
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Dåp

Publisert 15 dager siden

Kirken og frie menigheter har ulike syn. Hvorfor dåp?

Det forundrer meg at det finnes to dåpssyn.  Ordet er ganske entydig.

Bibelens klareste kapittel om dåpen siteres sjelden, selv ikke hos pinsevenner og baptister.

Nemlig Romerbrevet kapittel 6.

Dåpen gir ikke liv, den er til døden!

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ 

Syndelegemet ble begravet i dåpen.  (vers 6 og 7)

Når denne sannheten får gi oss nåde til å leve i den, vil vi kunne tjene Gud i rettferdighet.

«La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster; by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!»
‭‭Romerne‬ ‭6:12-13‬ ‭.

Kirken lærer at kristne synder, de kan ikke la være, - lutheranere er altså helt uvitende om dåpens hensikt.

Dessverre er forkynnelsen hos dem som har rett dåp også svak ettersom det å vise sin kjærlighet til Jesus består i å ha Ordet og lyde det!

Å kalle dåpen et sakrament som frelser er vanskelig å se ut fra Ordet.  Titus 3:5 handler om åndsdåpen, den gir frelse ved evangeliet når den som blir kalt omvender seg og tror.  Dåpen i vann er deretter en bekjennelse med munnen og en begravelse av syndelegemet.

Kirken ønsker samtale med pinsebevegelsen iflg. Kenneth Ellefsen,  Enhet her er neppe mulig, kirken tolker Ordet etter egne ønsker.  Det har nå ført til at synd velsignes.





Gå til innlegget

Kristne miljøer og generalisering.

Publisert rundt 2 måneder siden

Jon Aalborg skriver 26 feb «Jenter i kristne miljøer velger også abort».Aalborg etterlyser gjennomførbare alternativer til legal abort.

Dette innlegget er et svar til Jon Aalborgs innlegg «Jenter i kristne miljøer velger også abort»

Det er enighet om at helsevesenet må kunne utføre trygge legale aborter når det foreligger gyldig grunn for å fjerne et påbegynt foster.

For mange av oss er en slik gyldig grunn at det er fare for mors liv om svangerskapet gjennomføres.  En annen grunn kan være at graviditeten er resultat av en voldtekt eller et overgrep.

Ulempene. 

Nå trekker Aalborg inn «jenter i kristne miljøer», noe som vel har lite med saken å gjøre?

Du er vel ikke en kristen fordi du går i et kristent miljø?  Jentene Aalborg nevner har kanskje foreldre som har påvirket dem til å ta abort, de har ikke valgt det selv.  Dette er nemlig en av ulempene med at den gravide selv kan bestemme.  

Jeg tror kvinner som elsker Jesus og eier Guds Ånd vil bære frem sitt barn, også om hun er jente og ikke er gift.

Moralsk problem.

Abortproblemmet er egentlig et sex-press problem for unge og et moralsk problem for eldre kvinner.

Jeg vet at «kristne miljøer» i Norge ikke er stort mer avholdende rundt sex enn ungdom forøvrig, dessverre, - men da tror jeg heller ikke at de er grepet av Jesus og elsker Ham.

Så et gjennomførbart alternativ til abort er:  Vær avholdende seksuelt til du er gift og kan ta hånd om barn i et eget godt hjem.

Man blir ikke gravid om man ikke har samleie!

Gå til innlegget

Døpt - hva så? II.

Publisert 3 måneder siden

Knut Hallen har innlegg 20 januar «Døpt - hva så?» med følgende ingress:«Den norske kirke har 3,7 millioner døpte medlemmer. Det er strålende, men hva så? Hva døpes vi til?». Jeg har noen synspunkter.

3,7 millioner døpte medlemmer, - Ja, hva så?

For vi regner ikke med at det er 3,7 millioner frelste sjeler i kirken?

Hallen skriver at kirken skal døpe barna og den skal lære dem opp til kristen tro, men sier ogsså, «Hvilke konsekvenser får det for oss at vi er døpt?»

Da vil jeg påstå at det ikke får noen konsekvenser med spedbarnsdåp slik Kirken praktiserer dåpen.

Dåpen kommer nemlig ikke først, det gjør tro i hjertet og bekjennelse med munnen.  (Rom 10:9-10) Og troen kommer av forkynnelsen av evangeliet.

Den som slik kommer til tro, omvender seg og tar imot Jesus etter Åndens dragning, han og hun går ned i dåpens grav og lar seg døpe!  Der ligger også bekjennelsen med munnen.

Dette bekreftes også i Apostelgjerningene 2:38,  «Det stakk dem i hjertet og de spurte, - hva skal vi gjøre brødre?»

«Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi Navn, så skal dere få den Hellige Ånds gave.»

Foreldre kan ikke gjøre dette for sine barn, det må enhver gjøre selv.  Når da de fleste foreldre gjør det av tradisjon uten selv å tro blir det enda mer falskt.

Kirkens ord og bønn om å kalle frafalne tilbake til «dåpens nåde» er ikke grunnet på Bibelens Ord, men en bønn som prøver å rette opp en feil dåp.  

Romerbrevets kapittel 6 sier alt om vann-dåpen, hva den er og hva den virker. 

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ ‭

«by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud! For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden.

Men idet I er blitt frigjort fra synden, er I trådt i rettferdighetens tjeneste.»
‭‭Romerne‬ ‭6:13-14, 18‬ ‭

Vi ser her at dåpen gjør oss skikket til å leve i lyser og gå i Guds ferdiglagte gjerninger, fordi vi er «korsfestet med Kristus».

Knut Hallens artikkel er god, han vil at dåpen skal føre til disippelliv, og det er godt og rett.

Men det er vanskelig for DnK med dens syn på evangeliet, dåp og «trosopplæring».

Lær dem å holde (lyde) alt jeg har befalt, sa Jesus.  Tro fødes, lydighet læres.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2752 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2340 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
10 dager siden / 2241 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2120 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2071 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1544 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1447 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
21 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere