Daniel Krussand

Alder: 72
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Ble kristen som 16-åring til sjøss omboed i MT "Tarim" W. Wilh., Deltatt Misjonssambandet, Navigatørene, Baptistene, Misjonsforbundet, Frie Venner.

Følgere

HARMONI ELLER KAMP?

Publisert 3 måneder siden - 192 visninger

Mennesket er en skapning med tanke, vilje og følelser, og med en ånd som er grunnlaget for våre liv. Gud blåste livets ånde inn i vår nese (1 Mos 2:7). Dyrene har instinkt, de er programmert til å handle ut fra disse instinktene. Dyr kan derfor ikke stilles til ansvar for sine valg.

Vi mennesker derimot står ansvarlig for våre liv. Alle samfunn og kulturer på jorden har sine regler og lover og politiske strukturer og samfunns institusjoner som innbyggerene må forholde seg til.

Gud vil også stille mennesker til ansvar for sine handlinger ut fra de regler han har gitt oss i sitt Ord og etter vår samvittighet.

I våre dager har vi innført mange nye tanker og handlemåter og holdninger som individer og samfunn som har endret våre liv dramatisk. Frem til første verdenskrigs slutt og noen år inn på 50.tallet hadde familien og lokalmiljøene i by og bygd en sentral rolle i oppdragelsen av barn og gode lekearenaer for barna i gata og på løkkene eller skogen rundt hjemmene.

Ettersom velstanden økte og folk skulle ha moderne hjem med elektrisk komfyr, kjøleskap og egen bil ble økonomisk vekst og kjøpekraft hovedsak for alle regjeringer frem til i dag. Da trodde man at velstanden ville øke om flest mulig voksne mennesker var i lønnet arbeid. Dermed skulle husmødrene, som var samfunnets største ulønnede arbeidsgruppe legge fra seg sin husmor rolle og mors-rolle og få utdannelse,jobb og karrière.

I dag, og i mange år har vi sett fruktene av denne omleggingen. Husmødrenes hjemmearbeid og barnepass og innflytelse på miljøet i boligområdene var det som skapte gode borgere og harmoniske liv med lite ungdomskriminalitet og gode og trygge hjem for ungdommen. De utgiftene samfunnet har måttet dekke over sosialbudsjettet og helsebudsjettet og andre samfunnsområder som følge av hjemmenes oppløsning og de forhold jeg her peker på er enorme. I tillegg kommer all lidelse og sorg og brudte relasjoner som ikke kan måles i penger.

Våre Skandinaviske land rangerer høyt på lykke-målinger, men da tror jeg de faktorene som jeg her snakker om i liten grad er tatt med i vurderingen

Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har altså vært en drivkraft og ideologi som faktisk viser seg å ha gitt oss dårligere livskvalitet istedet for bedre liv - som antagelig var hensikten. Kvinnene bet på agnet og trodde at yrkeskarrière, egen økonomi og stress skulle gjøre dem til frie og lykkelige mennesker. Feminisme og likestillingskamp har vært med å dra i samme retning. 

Hvor ser du glade og harmoniske kvinner i dag?

Kamp er elendighetens "mote-ord". Ved å sloss skal vi sørge for oss selv og bli glade og harmoniske mennesker? Jeg tror ikke på det.

KVINNE-KAMP OG KJØNNSKAMP.  Hva er meningen med å kjempe? De fleste som sloss for egne rettigheter blir negative og ulykkelige - de som gir til andre og hjelper andre til å få sin rett blir derimot lykkelige.

Nå har utvilsomt kvinner hatt dårligere kår enn menn opp gjennom tidene, men spørsmålet er hvem som skal sørge for at de får det bedre og at de har det godt? Jeg tror det ansvaret i stor grad ligger hos oss menn, det er vi som har sviktet. Om vi hadde vært flinkere til å gi våre kvinner muligheter til å realisere seg selv etter ønsker og gitt frihet til å dyrke egne interesser i årene etter annen verdenskrig, tror jeg kvinneopprør og feminisme ikke hadde fått så stor kraft i samfunnet.

LIKESTILLING. Det er egentlig et meningsløst ord. Kvinne og mann er så fundamentalt forskjellige at vi aldri kan ha lik stilling. Vi har lik verdi, og selvsagt kan menn og kvinner ofte gjøre samme jobben like bra. Men i stor grad velger vi forskjellig type arbeid fordi noen typer arbeid appellerer til menn og noen typer appellerer til kvinner. Det har ingenting med oppdragelse å gjøre, vi er ganske enkelt skapt forskjellig av Gud fordi Han så at vi fungerer best når vi utfyller hverandre som et team, f.eks. i hjemmet og i barneoppdragelsen. Denne kampen om å ha like rettigheter og konkurrere blir derfor ofte nedbrytende.

Gå til innlegget

Voksenfest og penger

Publisert 3 måneder siden - 273 visninger

Konfirmanter av forskjellige valører forteller på sosiale medier hva de har fått i konfirmasjonsgave.

Jeg hører på nyhetene at misunnelse og konkurranse-samfunnet starter i niende klasse.

Mange forteller at de har fått fra 20.000,- til 40.000,- kroner i kontanter i tillegg til andre gaver. Dette har vært ganske normalt i mange år.  En kjærkommen oppmuntring på vei inn i voksenlivet.

Men nå hører vi at mange ungdommer får langt over 50.000 kroner - helt opp i 120.000,-.

Dette skryter de av på sosiale medier.  Dermed vil konfirmanter som får «lite» føle seg mindre verd.

Dette er leit.  Penger er ikke et mål på lykke og harmoni.

Kirkens konfirmasjon har lite med troen på Jesus å gjøre.  Voksenfesten handler om noe helt annet.  Her er faktisk Borgelig konfirmasjon mer ærlige.

Alle familier er ikke like rike, derfor blir gavebordet svært forskjellig.  Det må konfirmantene leve med.  Men de rike konfirmantene har ikke fått med seg livsvisdommen i undervisningen når de skryter av pengebeløpet etter festen!

Trist.

Gå til innlegget

Anbud Luftambulanse

Publisert 4 måneder siden - 100 visninger

Hvorfor skal mest mulig settes ut på anbud? Den borgerlige regjeringen burde forstå at viktige samfunnsfunksjoner bør driftes av det offentlige.

Jeg leser i VG følgende: «I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.»

Her ser vi hvor galt det går når slike oppgaver skal gjøres til lavest mulig pris på bekostning av kvalitet og sikkerhet.

Anbudsutsetting er ikke en god løsning i Luftambulanse.  Det er heller ikke egnet i Jernbane eller Togdrift.  Det er de ansatte det går ut over.  Jeg tror heller ikke Staten sparer på nevnte anbud ettersom de har mange negative følger.

Kanskje vi burde sette Stortinget ut på anbud?

 

Gå til innlegget

Om AP regjerer i 3 år, kan NSB reddes fra konkurranseutsetting ?

Publisert 5 måneder siden - 143 visninger

Om nå KrF kaster de Blå-Blå, kan det komme noe godt ut av det. Konkurranseutsetting av Jernbanen kan stoppes av AP & SP!

Sylvi Listhaug er en bra dame og dyktig Justisminister.  Erna og Siv ofrer ikke henne.

Tre års pause for Erna, og hun er tilbake med flertall sammen med bare FrP!

I mellomtiden kan Støre styre med KrF’s støtte og endre privatiseringen av Jernbanen.

Konkuranse på tog er fullstendig meningsløst.  La NSB få tilbake alle funksjoner som heleid statlig selskap, tog, spor, signalanlegg og vedlikehold.  Da vil togene gå.

Kanskje vi også kan få litt færre partier på Stortinget som bonus etter denne heksejakten på Listhaug som KrF i stor grad har medvirket til.

Gå til innlegget

Bane Nord, NSB og togdrift.

Publisert 11 måneder siden - 197 visninger

Nå er togene forsinket igjen, mer enn noen gang, spesielt i Østlands-området.NSB skylder på Bane Nord. Feil på signalanlegg og skinnegang.

Problemet ligger hverken hos NSB eller Bane Nord.  Oppsplitting av jernbanen og konkurranseutsetting er det grunnleggende problemet.

Gamle NSB tok hånd om alt selv og hadde folk og fagarbeidere med yrkesstolthet og jernbane-kompetanse.  De folka er nå i stor grad oppsagt og mistet.  Vedlikeholdet settes ut på anbud til private, ofte bedrifter med langt mindre jernbane-kunnskap enn det som kreves for arbeidet de påtar seg.

Nå har Mikael Nyberg holdt foredrag i Norge om elendigheten i SJ etter avreguleringen av Järnvegen i Sverige på 80-tallet.

Han skrev boka "Det stora togrånet" i 2011.  Denne boka viser og beskriver hvordan svensk tog-drift har blitt dårligere for hvert år.  Jernbanefolk i Norge kjenner til dette, det samme gjør Stortingets Transport-komité og Stortings-representanter.

Hvorfor gjør Norge samme dårlige valg som Sverige?

Togdrift er et statlig ansvar, det egner seg særdeles dårlig til å tjene penger på.  Det må subsidieres av det offentlige.  Hvorfor skal offentlige tilskudd tilføres private kapitalister?

Jernbane krever stor kompetanse og langvarig erfaring hos alle ansatte.  Togsettene, skinnegangen og signalanleggene henger tett sammen, det er et absolutt krav ar de tre elementene ledes og behandles enhetlig av samme eier og driver.

Toget påvirker sporet og omvendt.  Et privat togselskap har ikke omsorg for skinnegangen.  Dersom et hjul på toget har en skade, eks flatt ett sted etter bremsefeil, sklidd lenge i låst posisjon, vil dette hjulet slå sporet kraftig hver runde siden.

De gamle gutta hadde hjerte for jobben og kjente banelegemet i de distriktene de var ansvarlige.

De hadde sikkerheten i blodet og kjente farene.  De merket at tog var på vei før lyden kom.

Dagens folk på vedlikehold får lynkurs i sikkerhet for å få lov å arbeide ved sporene.  Livsfarlig.

Forstår ikke sjefen i NSB disse enkle fakta som jeg nå for annen gang skriver om her?  Forstår ikke sjefen i Bane Nord det samme?  Eller Samferdeselsministeren?

Transport på vei er noe ganske annet enn skinnegang.  Får et tog motorstopp stopper alle andre tog om det er enkeltspor.  Får en buss stop, kan andre passere.

Anbud på jernbane-drift er Russisk rulett!  Stopp / snu før en stor ulykke inntreffer!

La være å bygge nye regionale høyhastighetstog.  Bruk pengene i stedet på de sporene som finnes, samt på vedlikehold av togsett og signalanlegg og bygningsmassen.  Få betjening tilbake på stasjonene og kafeene på stasjonen.  Roa stasjon i gamle dager - bare kos og velstand - bygdas samlingssted.  Idag er stasjonene nitriste - og togene kommer ikke.  Tog i dag - det er Buss det.

Kjenner du noen på Stortinget?  Vær vennlig og videresend dette innlegget.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Magne Kongshaug kommenterte på
Kampen mot polarisering: et gode?
rundt 1 time siden / 46 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1112 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
rundt 1 time siden / 701 visninger
Robin Tande kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1112 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Imran khan gir inspirasjon, motivasjon og håp til en hel nasjon!
rundt 2 timer siden / 153 visninger
Sondre Bjørdal kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 2 timer siden / 3347 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Lutherdommens syn på bilder
rundt 2 timer siden / 686 visninger
Robin Tande kommenterte på
Niqab-bilder gir misvisende fremstilling av muslimer i Norge
rundt 4 timer siden / 545 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nyprotestantisk revisjonisme
rundt 5 timer siden / 335 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
rundt 5 timer siden / 701 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"The New State Solution" og den norske regjering.
rundt 5 timer siden / 348 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 5 timer siden / 1112 visninger
Les flere