Daniel Krussand

Alder: 73
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Menighets-strukturer. Store eller små?

Publisert 3 måneder siden - 195 visninger

Om vi går til Nye Testamentet ser vi at det meste rundt lære og trosliv handler om vårt forhold til Gud, vår frelse og vår vandring som kristne. Likeledes lærer vi om vår kjærlighet til hverandre og om hvordan vi gir evangeliet og troen videre til andre.

Vi ser altså at følgende bibelord er en nøkkel til kristen tro, enhet og vekst:

«men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:15-16‬ 

Jesus føyer oss sammen med bånd Han gir og bygger oss opp i kjærlighet.  Opplever vi det, eller er det vakre ønsker?

Det ser ut som alle kristne skal ha Jesus som Herre og lyde ham.  Han er Hode som leder alle lemmer.  Samtidig skal vi underordne oss under hverandre og fungere som hverandres tjenere.

Det er vanskelig å finne aksept i Bibelen for ulike lærer og trossamfunn.

Våre mange frikirkesamfunn er derfor neppe etter Guds hjerte.  Selv om de fleste sier det er enhet, med forskjellige arbeidslag som støtter hverandre og velsigner hverandre, så er jeg redd dette er med å hindre mennesker i å ta menigheten alvorlig.

Nå vokser små fellesskap i hjemmene frem i mange land.  India har hatt husmenigheter i 30-40 år.  Nå har de rundt 150.000 hjem der troende møtes.  Europa følger etter.  I Norge er også mange begynt å ha fellesskap hjemme isteden for å være med i organiserte kirker.  

Grunnen er dels at det er bibelsk, dels at man har brent seg på dominerende pastorer som hersker.

Få løfter i Bibelen er knyttet til store forsamlinger eller møter, - mange til små!

«Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.»
‭‭Matteus‬ ‭18:19-20‬ ‭

Alle skal delta og gi noe når kristne deler Ordet.  En forkynner eller en leder er ikke nødvendig.

«Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse! Taler nogen med tunge, da la det være to eller i det høieste tre hver gang, og den ene efter den annen, og la én tyde det!»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:26-27

Fordelen med arbeid ut fra hjemmene og i nabolaget eller bydelen er at det er mennesker vi kjenner, det er kort vei og enkelt å hjelpe og støtte hverandre når behov oppstår.

Resursene som kristne hjem har vil også bli brukt langt nyttigere både i misjon og diakonalt arbeid om man ikke betaler millionbeløp til bygg, husleier, utstyr og lønninger.

Jeg håper noen av mine kjære med-debattanter her på Verdidebatt har erfaringer og tanker rundt dette.  Er ikke smått godt, må vi ha kirkebygg og ledere for at disiplene skal bære frukt?

«Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.»
‭‭Johannes‬ ‭15:1-4‬ 

Trenger du en pastor for å høre Guds stemme og for å bære frukt?

Gå til innlegget

HARMONI ELLER KAMP?

Publisert 7 måneder siden - 221 visninger

Mennesket er en skapning med tanke, vilje og følelser, og med en ånd som er grunnlaget for våre liv. Gud blåste livets ånde inn i vår nese (1 Mos 2:7). Dyrene har instinkt, de er programmert til å handle ut fra disse instinktene. Dyr kan derfor ikke stilles til ansvar for sine valg.

Vi mennesker derimot står ansvarlig for våre liv. Alle samfunn og kulturer på jorden har sine regler og lover og politiske strukturer og samfunns institusjoner som innbyggerene må forholde seg til.

Gud vil også stille mennesker til ansvar for sine handlinger ut fra de regler han har gitt oss i sitt Ord og etter vår samvittighet.

I våre dager har vi innført mange nye tanker og handlemåter og holdninger som individer og samfunn som har endret våre liv dramatisk. Frem til første verdenskrigs slutt og noen år inn på 50.tallet hadde familien og lokalmiljøene i by og bygd en sentral rolle i oppdragelsen av barn og gode lekearenaer for barna i gata og på løkkene eller skogen rundt hjemmene.

Ettersom velstanden økte og folk skulle ha moderne hjem med elektrisk komfyr, kjøleskap og egen bil ble økonomisk vekst og kjøpekraft hovedsak for alle regjeringer frem til i dag. Da trodde man at velstanden ville øke om flest mulig voksne mennesker var i lønnet arbeid. Dermed skulle husmødrene, som var samfunnets største ulønnede arbeidsgruppe legge fra seg sin husmor rolle og mors-rolle og få utdannelse,jobb og karrière.

I dag, og i mange år har vi sett fruktene av denne omleggingen. Husmødrenes hjemmearbeid og barnepass og innflytelse på miljøet i boligområdene var det som skapte gode borgere og harmoniske liv med lite ungdomskriminalitet og gode og trygge hjem for ungdommen. De utgiftene samfunnet har måttet dekke over sosialbudsjettet og helsebudsjettet og andre samfunnsområder som følge av hjemmenes oppløsning og de forhold jeg her peker på er enorme. I tillegg kommer all lidelse og sorg og brudte relasjoner som ikke kan måles i penger.

Våre Skandinaviske land rangerer høyt på lykke-målinger, men da tror jeg de faktorene som jeg her snakker om i liten grad er tatt med i vurderingen

Økonomisk vekst og økt kjøpekraft har altså vært en drivkraft og ideologi som faktisk viser seg å ha gitt oss dårligere livskvalitet istedet for bedre liv - som antagelig var hensikten. Kvinnene bet på agnet og trodde at yrkeskarrière, egen økonomi og stress skulle gjøre dem til frie og lykkelige mennesker. Feminisme og likestillingskamp har vært med å dra i samme retning. 

Hvor ser du glade og harmoniske kvinner i dag?

Kamp er elendighetens "mote-ord". Ved å sloss skal vi sørge for oss selv og bli glade og harmoniske mennesker? Jeg tror ikke på det.

KVINNE-KAMP OG KJØNNSKAMP.  Hva er meningen med å kjempe? De fleste som sloss for egne rettigheter blir negative og ulykkelige - de som gir til andre og hjelper andre til å få sin rett blir derimot lykkelige.

Nå har utvilsomt kvinner hatt dårligere kår enn menn opp gjennom tidene, men spørsmålet er hvem som skal sørge for at de får det bedre og at de har det godt? Jeg tror det ansvaret i stor grad ligger hos oss menn, det er vi som har sviktet. Om vi hadde vært flinkere til å gi våre kvinner muligheter til å realisere seg selv etter ønsker og gitt frihet til å dyrke egne interesser i årene etter annen verdenskrig, tror jeg kvinneopprør og feminisme ikke hadde fått så stor kraft i samfunnet.

LIKESTILLING. Det er egentlig et meningsløst ord. Kvinne og mann er så fundamentalt forskjellige at vi aldri kan ha lik stilling. Vi har lik verdi, og selvsagt kan menn og kvinner ofte gjøre samme jobben like bra. Men i stor grad velger vi forskjellig type arbeid fordi noen typer arbeid appellerer til menn og noen typer appellerer til kvinner. Det har ingenting med oppdragelse å gjøre, vi er ganske enkelt skapt forskjellig av Gud fordi Han så at vi fungerer best når vi utfyller hverandre som et team, f.eks. i hjemmet og i barneoppdragelsen. Denne kampen om å ha like rettigheter og konkurrere blir derfor ofte nedbrytende.

Gå til innlegget

Voksenfest og penger

Publisert 7 måneder siden - 306 visninger

Konfirmanter av forskjellige valører forteller på sosiale medier hva de har fått i konfirmasjonsgave.

Jeg hører på nyhetene at misunnelse og konkurranse-samfunnet starter i niende klasse.

Mange forteller at de har fått fra 20.000,- til 40.000,- kroner i kontanter i tillegg til andre gaver. Dette har vært ganske normalt i mange år.  En kjærkommen oppmuntring på vei inn i voksenlivet.

Men nå hører vi at mange ungdommer får langt over 50.000 kroner - helt opp i 120.000,-.

Dette skryter de av på sosiale medier.  Dermed vil konfirmanter som får «lite» føle seg mindre verd.

Dette er leit.  Penger er ikke et mål på lykke og harmoni.

Kirkens konfirmasjon har lite med troen på Jesus å gjøre.  Voksenfesten handler om noe helt annet.  Her er faktisk Borgelig konfirmasjon mer ærlige.

Alle familier er ikke like rike, derfor blir gavebordet svært forskjellig.  Det må konfirmantene leve med.  Men de rike konfirmantene har ikke fått med seg livsvisdommen i undervisningen når de skryter av pengebeløpet etter festen!

Trist.

Gå til innlegget

Anbud Luftambulanse

Publisert 7 måneder siden - 107 visninger

Hvorfor skal mest mulig settes ut på anbud? Den borgerlige regjeringen burde forstå at viktige samfunnsfunksjoner bør driftes av det offentlige.

Jeg leser i VG følgende: «I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.»

Her ser vi hvor galt det går når slike oppgaver skal gjøres til lavest mulig pris på bekostning av kvalitet og sikkerhet.

Anbudsutsetting er ikke en god løsning i Luftambulanse.  Det er heller ikke egnet i Jernbane eller Togdrift.  Det er de ansatte det går ut over.  Jeg tror heller ikke Staten sparer på nevnte anbud ettersom de har mange negative følger.

Kanskje vi burde sette Stortinget ut på anbud?

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77065 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43329 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34753 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27724 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22392 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22113 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19017 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 21 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 29 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 181 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 117 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 109 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 130 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 355 visninger
Les flere

Siste innlegg

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 1 time siden / 21 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 1 time siden / 29 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 1 time siden / 47 visninger
Vårt Land og kommentarmuligheten
av
Terje Tønnessen
rundt 10 timer siden / 157 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 10 timer siden / 75 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 10 timer siden / 240 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 10 timer siden / 90 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 10 timer siden / 164 visninger
En beklagelig avgjørelse.
av
Christian Jebsen
rundt 10 timer siden / 129 visninger
Uenighetskultur
av
Erling Rimehaug
rundt 11 timer siden / 184 visninger
Les flere