Daniel Krussand

Alder: 73
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Alv Magnus og Atle Sommerfeldt.

Publisert 6 dager siden

Atle Sommerfeldt mener at det er opp til Gud å bestemme om vi slipper inn i himmelen. Har han lest Bibelen?

Predikantene Sommerfeldt og Magnus er uenige om frelse og fortapelse.

Sommerfeldt skriver:

«Ingen av oss fortjener frelsen. Det er opp til Gud å gi oss plass i sitt himmelske rike. For å sitere fra min egen visitas­preken i Løken kirke i fjor, der jeg løftet frem et aktuelt eksempel på at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde: «Det er liten plass i Guds fang for de av oss som er ansvarlig for økosystemets – Guds ­skaperverks – kollaps, og lidelsen påført millioner av ­mennesker slik at jeg skal kunne beholde og utvikle min og vår velstand. Uretten jeg er ansvarlig for bærer jeg med meg».

Det ser ut til at vi selv ikke kan ta imot frelse, det er opp til Gud.

Ja, ingen kan komme til tro uten at Gud drar ham!  Så litt sannhet er det i utsagnet.  Men Johannes sier at vi kan vite at vi har evig liv, vi som tror på hans navn.  Det er altså opp til oss selv å ta imot og bekjenne i dåpen!

Nå sier Skriften også at brødre skal være fast forenet i samme sinn og samme mening.  Gjelder ikke det for Alv og Atle?

«Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus'navn I blev døpt?»
«‭‭Jeg holder meg til Luther!» - er det en lovlig bekjennelse?

Selvsagt ikke.  Jesus deler ikke æren med noe menneske.

Så vil Sommerfeldt også ta på seg skylden for «økosystemets kollaps» og fattigdom.

Kan han begrunne det ut fra Skriften?

Jeg trodde Jesus satte oss fri fra synd og skam.

Hva med kjærlighet og «at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening»?

‭‭Sommerfeldt forteller oss også at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde!  

Er det ikke nettop det Jesu blod har fridd oss ut fra?

Han gav oss rett til å bli Guds barn, vi som tror på Hans Navn!

Jeg slutter ikke å undres over Luther?  Men Alv Magnus tror vel også Luthersk?

Hva med å være Jesu venn?  Intet annet!

Gå til innlegget

Dåp

Publisert 5 måneder siden

Kirken og frie menigheter har ulike syn. Hvorfor dåp?

Det forundrer meg at det finnes to dåpssyn.  Ordet er ganske entydig.

Bibelens klareste kapittel om dåpen siteres sjelden, selv ikke hos pinsevenner og baptister.

Nemlig Romerbrevet kapittel 6.

Dåpen gir ikke liv, den er til døden!

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ 

Syndelegemet ble begravet i dåpen.  (vers 6 og 7)

Når denne sannheten får gi oss nåde til å leve i den, vil vi kunne tjene Gud i rettferdighet.

«La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster; by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!»
‭‭Romerne‬ ‭6:12-13‬ ‭.

Kirken lærer at kristne synder, de kan ikke la være, - lutheranere er altså helt uvitende om dåpens hensikt.

Dessverre er forkynnelsen hos dem som har rett dåp også svak ettersom det å vise sin kjærlighet til Jesus består i å ha Ordet og lyde det!

Å kalle dåpen et sakrament som frelser er vanskelig å se ut fra Ordet.  Titus 3:5 handler om åndsdåpen, den gir frelse ved evangeliet når den som blir kalt omvender seg og tror.  Dåpen i vann er deretter en bekjennelse med munnen og en begravelse av syndelegemet.

Kirken ønsker samtale med pinsebevegelsen iflg. Kenneth Ellefsen,  Enhet her er neppe mulig, kirken tolker Ordet etter egne ønsker.  Det har nå ført til at synd velsignes.

Gå til innlegget

Kristne miljøer og generalisering.

Publisert 6 måneder siden

Jon Aalborg skriver 26 feb «Jenter i kristne miljøer velger også abort».Aalborg etterlyser gjennomførbare alternativer til legal abort.

Dette innlegget er et svar til Jon Aalborgs innlegg «Jenter i kristne miljøer velger også abort»

Det er enighet om at helsevesenet må kunne utføre trygge legale aborter når det foreligger gyldig grunn for å fjerne et påbegynt foster.

For mange av oss er en slik gyldig grunn at det er fare for mors liv om svangerskapet gjennomføres.  En annen grunn kan være at graviditeten er resultat av en voldtekt eller et overgrep.

Ulempene. 

Nå trekker Aalborg inn «jenter i kristne miljøer», noe som vel har lite med saken å gjøre?

Du er vel ikke en kristen fordi du går i et kristent miljø?  Jentene Aalborg nevner har kanskje foreldre som har påvirket dem til å ta abort, de har ikke valgt det selv.  Dette er nemlig en av ulempene med at den gravide selv kan bestemme.  

Jeg tror kvinner som elsker Jesus og eier Guds Ånd vil bære frem sitt barn, også om hun er jente og ikke er gift.

Moralsk problem.

Abortproblemmet er egentlig et sex-press problem for unge og et moralsk problem for eldre kvinner.

Jeg vet at «kristne miljøer» i Norge ikke er stort mer avholdende rundt sex enn ungdom forøvrig, dessverre, - men da tror jeg heller ikke at de er grepet av Jesus og elsker Ham.

Så et gjennomførbart alternativ til abort er:  Vær avholdende seksuelt til du er gift og kan ta hånd om barn i et eget godt hjem.

Man blir ikke gravid om man ikke har samleie!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere