Daniel Krussand

Alder: 73
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Døpt - hva så? II.

Publisert 21 dager siden

Knut Hallen har innlegg 20 januar «Døpt - hva så?» med følgende ingress:«Den norske kirke har 3,7 millioner døpte medlemmer. Det er strålende, men hva så? Hva døpes vi til?». Jeg har noen synspunkter.

3,7 millioner døpte medlemmer, - Ja, hva så?

For vi regner ikke med at det er 3,7 millioner frelste sjeler i kirken?

Hallen skriver at kirken skal døpe barna og den skal lære dem opp til kristen tro, men sier ogsså, «Hvilke konsekvenser får det for oss at vi er døpt?»

Da vil jeg påstå at det ikke får noen konsekvenser med spedbarnsdåp slik Kirken praktiserer dåpen.

Dåpen kommer nemlig ikke først, det gjør tro i hjertet og bekjennelse med munnen.  (Rom 10:9-10) Og troen kommer av forkynnelsen av evangeliet.

Den som slik kommer til tro, omvender seg og tar imot Jesus etter Åndens dragning, han og hun går ned i dåpens grav og lar seg døpe!  Der ligger også bekjennelsen med munnen.

Dette bekreftes også i Apostelgjerningene 2:38,  «Det stakk dem i hjertet og de spurte, - hva skal vi gjøre brødre?»

«Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi Navn, så skal dere få den Hellige Ånds gave.»

Foreldre kan ikke gjøre dette for sine barn, det må enhver gjøre selv.  Når da de fleste foreldre gjør det av tradisjon uten selv å tro blir det enda mer falskt.

Kirkens ord og bønn om å kalle frafalne tilbake til «dåpens nåde» er ikke grunnet på Bibelens Ord, men en bønn som prøver å rette opp en feil dåp.  

Romerbrevets kapittel 6 sier alt om vann-dåpen, hva den er og hva den virker. 

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ ‭

«by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud! For synden skal ikke herske over eder; I er jo ikke under loven, men under nåden.

Men idet I er blitt frigjort fra synden, er I trådt i rettferdighetens tjeneste.»
‭‭Romerne‬ ‭6:13-14, 18‬ ‭

Vi ser her at dåpen gjør oss skikket til å leve i lyser og gå i Guds ferdiglagte gjerninger, fordi vi er «korsfestet med Kristus».

Knut Hallens artikkel er god, han vil at dåpen skal føre til disippelliv, og det er godt og rett.

Men det er vanskelig for DnK med dens syn på evangeliet, dåp og «trosopplæring».

Lær dem å holde (lyde) alt jeg har befalt, sa Jesus.  Tro fødes, lydighet læres.

Gå til innlegget

Ungdom, hellige liv og hellige hjem.

Publisert rundt 2 måneder siden

Øyvind Hasting skriver om «Kristen seksualmoral i dag». Det handler om ungdom og sex, om å finne en livspartner i renhet og hellighet. Klarer kristne ungdommer det? Og, er det «verd å vente på?»

Vårt Land hadde en leder om samme tema.  Jeg konkluderer anderledes enn VL, - slik Øyvind Hasting også gjør.

Livet henger sammen, å snakke om erotikk og lyst uten å snakke om gode og trygge hjem for barn og om mødre og fedre som holder sammen i enhet, respekt og kjærlighet hele livet, er å forenkle temaet rundt sex og hensikten med seksuallivet.  

Unge må igjennom puberteten med alle dens følelser og endringer i kroppen, da trengs mor og fars gode veiledning og selvsagt ungdommens egne opplevelser og prøver omkring seksualitet.  Da er gode relasjoner viktig, venner som respekterer dine grenser.

I en tid da halvparten av familiene går i oppløsning med konsekvensene det har for parene selv, konflikt og sorg, - og for barna med sorg, traumer og mangel på kærlighet mellom mor og far, er det lett å se at dette er vår tids største nedbrytende kraft i samfunnet.

Derfor blir det for enkelt å spørre om kristen ungdom kan ha et aktivt seksualliv før de er gift.  Det kan de ikke, det er å leve i synd.

Guds Ord er klokkeklart her.

«Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!»
‭‭2 Timoteus‬ ‭2:22‬

Og hensikten er altså at ekteskapet er hellig og at det er stedet der eventuelle barn skal vokse opp i trygge rammer med mor og far som rollemodeller i kjærlighet og trofasthet!

Kan barn lære hva kjærlighet er av en far og en mor som ikke lenger elsker hverandre?

Dagens syn på sex og erotikk er direkte skadelig.  Resultatene ser vi rundt oss.

Seksuallivet er verd å vente med til man er gift.  Men det er lov å gifte seg i begynnelsen av tyve-årene om en har «funnet en hustru» i hellighet og ære.

Gå til innlegget

Menighets-strukturer. Store eller små?

Publisert 5 måneder siden

Om vi går til Nye Testamentet ser vi at det meste rundt lære og trosliv handler om vårt forhold til Gud, vår frelse og vår vandring som kristne. Likeledes lærer vi om vår kjærlighet til hverandre og om hvordan vi gir evangeliet og troen videre til andre.

Vi ser altså at følgende bibelord er en nøkkel til kristen tro, enhet og vekst:

«men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:15-16‬ 

Jesus føyer oss sammen med bånd Han gir og bygger oss opp i kjærlighet.  Opplever vi det, eller er det vakre ønsker?

Det ser ut som alle kristne skal ha Jesus som Herre og lyde ham.  Han er Hode som leder alle lemmer.  Samtidig skal vi underordne oss under hverandre og fungere som hverandres tjenere.

Det er vanskelig å finne aksept i Bibelen for ulike lærer og trossamfunn.

Våre mange frikirkesamfunn er derfor neppe etter Guds hjerte.  Selv om de fleste sier det er enhet, med forskjellige arbeidslag som støtter hverandre og velsigner hverandre, så er jeg redd dette er med å hindre mennesker i å ta menigheten alvorlig.

Nå vokser små fellesskap i hjemmene frem i mange land.  India har hatt husmenigheter i 30-40 år.  Nå har de rundt 150.000 hjem der troende møtes.  Europa følger etter.  I Norge er også mange begynt å ha fellesskap hjemme isteden for å være med i organiserte kirker.  

Grunnen er dels at det er bibelsk, dels at man har brent seg på dominerende pastorer som hersker.

Få løfter i Bibelen er knyttet til store forsamlinger eller møter, - mange til små!

«Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.»
‭‭Matteus‬ ‭18:19-20‬ ‭

Alle skal delta og gi noe når kristne deler Ordet.  En forkynner eller en leder er ikke nødvendig.

«Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse! Taler nogen med tunge, da la det være to eller i det høieste tre hver gang, og den ene efter den annen, og la én tyde det!»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:26-27

Fordelen med arbeid ut fra hjemmene og i nabolaget eller bydelen er at det er mennesker vi kjenner, det er kort vei og enkelt å hjelpe og støtte hverandre når behov oppstår.

Resursene som kristne hjem har vil også bli brukt langt nyttigere både i misjon og diakonalt arbeid om man ikke betaler millionbeløp til bygg, husleier, utstyr og lønninger.

Jeg håper noen av mine kjære med-debattanter her på Verdidebatt har erfaringer og tanker rundt dette.  Er ikke smått godt, må vi ha kirkebygg og ledere for at disiplene skal bære frukt?

«Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt. I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder; bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.»
‭‭Johannes‬ ‭15:1-4‬ 

Trenger du en pastor for å høre Guds stemme og for å bære frukt?

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere