Daniel Krussand

Alder: 74
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Gud og Luther

Publisert 12 dager siden

Torkild Masvie skriver om «nød-nattverd». Hva slags nød skulle det være? Til frihet og glede har Kristus frigjort oss, Nød har vi for dem som ikke er frelst.

Nattverden er et minnemåltid inntil Jesus kommer igjen.  Det er innstiftet for å minnes Jesu Legeme og Jesu blod som er gitt for oss og utgydt for oss til syndenes forlatelse og Legemets enhet.  Likesom det er ett brød er vi ett legeme.

En kristen er Guds Barn og tilgitt ved blodet på Jesu Kors.  Du trenger ikke nadverd for å fornye ditt barnekår.  Du tar ikke nattverd fordi du har syndet.

Når det står at vi skal prøve oss selv er det for å bekjenne eventuelle synder og gjøre opp med medmennesker før jeg går til nattverd.  Ellers kan jeg ete og drikke meg selv til dom - om jeg ikke akter Jesu legeme og blod i hellighet.

Du får da tilgivelse før du tar nattverden.

Luthers lære er her gal både hva gjelder hensikten med nattverden og hensikten med dåpen.

Lutheranere hviler altså ikke i Guds trygge hender og i Hans favør når de kommer i «nattverd-nød».  Det er en utrolig tanke, og jeg lider med kristne som må høre denne forkynnelsen.

Nød-dåp er like ugyldig.  Dåpen er en begravelse.  Du blir frelst ved Ånden (født av Ånd) Joh 3:8!

Lutherdom er i stor nød!  

Vi ser da også resultatene.

Gå til innlegget

Kommentar til Lena Kaasa Tillerli

Publisert 21 dager siden

Tillerli er redd for «gjør det selv kristendom» hos «vi karismatiske», og skriver: «Jeg har lyst til å stikke hull på "happy- clappy- kristenbobla", og se litt hva den er grunnlagt på. Jeg har et ønske om at vi i den karismatiske kristenheten, skal begynne å bli ekte og ærlige. Snakke om livet som det er. Vi må begynne å skjelne. Og snakke om det som er godt, og det som ikke er det. For det er ikke alt som er godt,«

Jeg synes innlegget er lite treffende for karismatiske menigheter, og tror ikke Lena kjenner miljøet.

Kristne i karismatiske menigheter gjør ikke noe selv, de har sett sin synd og omvendt seg, trodd på Jesu evangelium og blitt født på ny av Ånd.  Da er man en kristen disippel og skal gjøre gode gjerninger!  Det er rett «å gjøre noe selv!»  Se hva Paulus sier:

«Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!»
‭‭1 Korinter‬ ‭15:58‬ ‭

Gud har lagt gjerningene ferdige for oss «at vi skal vandre i dem» - også det i kraft av Guds nåde.

Så når Tillerli skriver: «Hvilken cocktail av urenhet, forvirring og vranglære blir det duket for, om vi lærer at "kom bare til Jesus, så blir alt nytt"?  Om vi ikke tar med i beregninga at vi alle er falne mennesker, som bærer på sår og synder.» (sitat slutt) - da er dette helt feil.  Jesus gjør alt nytt!

Før vi ble frelst var vi falne mennesker bundet av synden, men nå er vi satt fri fra synden og er reist opp med Ham. (Se Ef kap 2:1-6)

Og:  «da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;»
‭‭Romerne‬ ‭6:6‬ ‭  Og videre:

«Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!»
‭‭Romerne‬ ‭6:17‬ ‭

Kan det sies klarere?

Jeg er ikke karismatiker, jeg er «fundamentalist» og i lære baptist, men den beskrivelsen Tirreli advarer mot er i beste fall forvirrende.

Men karismatiske strømninger i USA og Norge har mange usunne trekk, det kan jeg være enig i.

Bethel Church i California er ren forførelse!  Styr unna!

Men tal sant om Guds Ord..Gå til innlegget

To forskjellige syn på frelse.

Publisert rundt 2 måneder siden

Kjellrun Marie Sonefeldt har kommentert mine innlegg rundt Tro og Dåp. Vi snakker ut fra to forskjellige syn på dåp, derfor blir vi ikke enige.

Kirken tror dåpen er et sakrament som frelser og gir Ånden og liv ubetinget.  

Bibelen støtter ikke et slikt syn.

Omvend dere og la dere døpe, er Ordets klare budskap.

Dåpen er bekjennelse med munnen og dette er et valg hvert menneske må ta på egen hånd.

Man bæres ikke til dåp.

Man bar derimot små barn til Jesus og han velsignet dem.

K. M. Sonefeldt har synspunkter som er antagelser, uten henvisning til bibelord.

Gå til innlegget

Kort svar til Kjellrun Marie Sonefeldt

Publisert rundt 2 måneder siden

Ja, jeg mener dåpen kun kan skje på grunnlag av tro.

«Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»

‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8:37‬ ‭

Jeg tror ikke at dåpen frelser.

Frelsen får den den som har et knust hjerte etter å ha sett sin dype synd, - overbevisning om synd, rettferdighet og dom ved loven og Evangeliet - dratt av Den Hellige Ånd til omvendelse til Jesus som Herre.  Da først kommer dåp.

Jeg tror at Tit 3:5 er Åndsdåpen, - badet til gjenfødelse og fornyelse ved D H Å, 

Vanndåpen er begravelse, død!

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ 

Luthersk lære har fullstendig forvrengt vanndåpen.

Nå skal Kirken bruke år 2020 i dåpens tegn!

Tenk om de i stedet ville la året bli LYDIGHETENS år.

«Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,»
‭‭«Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.»
‭‭Johannes‬ ‭14:15 og 21‬ ‭

Gå til innlegget

Kjellrun Marie Sonefeldt spør om vanndåpen er en innvielseshandling ut fra fortellingen om fangevokteren som ble frelst i Ap gj. kapittel 16.Han ble døpt med hele sitt hus står det.

Kjellrun Marie Sonefeldt er svært opptatt av å forsvare dåp av spedbarn.  La oss se på historien om fangevokteren.

«Da kom det med ett et sterkt jordskjelv, så fengslets grunnvoller rystet, og straks sprang alle dører op, og alles lenker løstes. Fangevokteren fór da op av søvne, og da han så fengslets dører åpne, drog han et sverd og vilde drepe sig, fordi han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høi røst: Gjør dig ikke noget ondt! vi er her alle. Han bad da om lys og sprang inn, og han falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Og han førte dem utenfor og sa: Herrer! hvad skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus! Og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine, og han førte dem op i sitt hus og satte et bord for dem, og frydet sig, efterat han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭16:26-34‬ 

En svært sterk historie om Paulus og Silas som er fengslet.  De synger lovsanger og i et jordskjelv faller lenkene av dem og fengselsdørene åpnes.

Fangevokteren spør dem hva han skal gjøre for å bli frelst.  «Tro på den Herre Jesus!»

Så fikk alle i fangevokterens hus høre Guds Ord forkynt og de kom alle til tro.

Og alle som kom til tro ble døpt.

Ingen spedbarn er nevnt!  Alle hørte, forstod og kom til tro!

Det var ingen spedbarn der ettersom de ikke ville forstått forkynnelsen og kommet til tro.

Det var ikke dåpen som frelste dem, det var den sterke hendelsen i fengslet, omvendelsen og troen på Jesus ved Ordet som ble forkynt.

En dåp er begravelse ved full neddykking, en bekjennelse offentlig med munnen og opp av «graven» til et disippel-liv i tjeneste for rettferdighet.

Kirkens dåpspraksis har ingen støtte i Skriften.

Døpte barn er da heller ikke mer preget av å ha fått den Hellige Ånd enn et barnevelsignet barn av troende foreldre i Misjonsforbundet?  Tvert imot vil jeg tro.  Begge trenger personlig omvendelse og tro av egen fri vilje etter Åndens kall.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1231 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1225 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1212 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 908 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 592 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere