Daniel Krussand

Alder: 74
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Den som tror og blir døpt.

Publisert 15 dager siden

Er en dåp gyldig uten at dåpskandidaten har gitt sitt samtykke? «Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt?»‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8:36‬ ‭

Man melder seg ikke inn i et trossamfunn ved en dåp. 

Hoffmannen hørte evangeliet, omvendte seg og bekjente sin tro av hele sitt hjerte før de gikk ned i vannet og Filip døpte ham.  Og evangeliet kom til Etiopia!  (Heldigvis helt uten trossamfunn som bare splitter!)

Frelsen ligger i evangeliet.  Dåpshandlingen er en bekjennelse av troen og en begravelse med Kristus og oppreising til nytt liv.

Dåp i seg selv, vannet og handlingen frelser ikke uten omvendelse og bekjennelse.

Om Filadelfiakirken i Oslo anerkjenner Luthersk sakrament-dåp vet de ikke om det nye medlemmet «har Guds Ånd».  De aller fleste barne-døpte tror ikke og bekjenner ikke Jesus som Herre.  Dåpen er ikke sakrament.

Gud bryr seg neppe om medlems-bøker i trossamfunn heller.  

Vintreet Jesus har grener, disipler som kaller seg Jesu Venner.  Deres navn er skrevet i Livets Bok hos Gud - ikke med blekk på papir her.

I dåpen blir syndelegemet tilintetgjort.

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død?

da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;»
‭‭Romerne‬ ‭6:3, 6‬ ‭

Når Bibelen er så klar og entydig - tro det som er skrevet!

Gå til innlegget

Autoritet i menigheten

Publisert rundt 1 måned siden

Verdens herskere og nasjonene har autoriteter. Folk må underordne seg myndigheter og lover. Jesus nevner dette i Matteus evangeliet og sier at det ikke skal være slik blant oss som tror på Ham. Hvordan er det gått? Finnes det troende som har Jesus som Herre og samtidig underordner seg kristne herskere? Har Biskoper, Paven, Pastorer eller Eldste autoritet over kristne søsken?

Hermund Haaland skriver i Dagen om at «Menighetsledere må lytte til avhopperes historier».  Er det en sammenheng?  De mange konfliktene vi ser i menigheter, - er årsaken at ledere har misforstått sin funksjon og stilling?  En diakon har en tjeneste på Jesu legeme, men ingen autoritet over kristne søsken.  Det samme kan sies om hyrder og evangelister.


Vi leser jo i nevnte avsnitt:

«Da de ti hørte dette, blev de harme på de to brødre. Men Jesus kalte dem til sig og sa: I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blandt eder; men den som vil bli stor iblandt eder, han skal være eders tjener, og den som vil være den første blandt eder, han skal være eders træl, likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.»
‭‭Matteus‬ ‭20:24-28‬ ‭

Er det overhode rom for kristne sjefer?

Hvordan har kristne funnet på å lage menigheter av ulike slag der noen har autoritet over kristne søsken?  Hvor i NT står det om Pastorer som står i flomlys på en scene og forkynner Ordet til hundre andre disipler i benkeradene under ham i et kirkebygg?

«Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:26‬ 

Alle skal ha anledning til å dele Ordet og livet med hverandre.

«Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!»
‭‭Romerne‬ ‭12:16‬ 

«Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!»
‭‭Romerne‬ ‭12:10‬ 

Slike ord går igjen i alle brevene.  Hvorfor lever vi ikke slik med hverandre?

I dag er menighet «big buissness».  Mange mennesker har sin inntekt, yrke og karriere i norske kirker.  Pastorer tror de får visjon fra Gud om å bygge menighet - og resultatet er en organisasjon som ligner svært mye på et vellykket firma.  
Og flokken som sitter i benkeradene eller sliter seg ut i aktiviteter, - er de glade og harmoniske kristne venner som «elsker hverandre inderlig av hjertet?  Neppe!  De er kandidater til å bli «avhoppere».

Når Jesus er hode for menigheten som binder oss sammen med hvert bånd Han gir - hva skal vi da med andre ledere eller sjefer?  Er det rom for hierarki i Guds Rike?

Jeg tror ikke det.  
Små samlinger i hjemmene eller i et grendehus er den beste arenaen for å leve ut vårt fellesskap i Herren med hverandre.  Der blir alle sett og hørt og elsket - og der kan alle tjene med den gave de har.Gå til innlegget

Gud og Luther

Publisert 3 måneder siden

Torkild Masvie skriver om «nød-nattverd». Hva slags nød skulle det være? Til frihet og glede har Kristus frigjort oss, Nød har vi for dem som ikke er frelst.

Nattverden er et minnemåltid inntil Jesus kommer igjen.  Det er innstiftet for å minnes Jesu Legeme og Jesu blod som er gitt for oss og utgydt for oss til syndenes forlatelse og Legemets enhet.  Likesom det er ett brød er vi ett legeme.

En kristen er Guds Barn og tilgitt ved blodet på Jesu Kors.  Du trenger ikke nadverd for å fornye ditt barnekår.  Du tar ikke nattverd fordi du har syndet.

Når det står at vi skal prøve oss selv er det for å bekjenne eventuelle synder og gjøre opp med medmennesker før jeg går til nattverd.  Ellers kan jeg ete og drikke meg selv til dom - om jeg ikke akter Jesu legeme og blod i hellighet.

Du får da tilgivelse før du tar nattverden.

Luthers lære er her gal både hva gjelder hensikten med nattverden og hensikten med dåpen.

Lutheranere hviler altså ikke i Guds trygge hender og i Hans favør når de kommer i «nattverd-nød».  Det er en utrolig tanke, og jeg lider med kristne som må høre denne forkynnelsen.

Nød-dåp er like ugyldig.  Dåpen er en begravelse.  Du blir frelst ved Ånden (født av Ånd) Joh 3:8!

Lutherdom er i stor nød!  

Vi ser da også resultatene.

Gå til innlegget

Kommentar til Lena Kaasa Tillerli

Publisert 4 måneder siden

Tillerli er redd for «gjør det selv kristendom» hos «vi karismatiske», og skriver: «Jeg har lyst til å stikke hull på "happy- clappy- kristenbobla", og se litt hva den er grunnlagt på. Jeg har et ønske om at vi i den karismatiske kristenheten, skal begynne å bli ekte og ærlige. Snakke om livet som det er. Vi må begynne å skjelne. Og snakke om det som er godt, og det som ikke er det. For det er ikke alt som er godt,«

Jeg synes innlegget er lite treffende for karismatiske menigheter, og tror ikke Lena kjenner miljøet.

Kristne i karismatiske menigheter gjør ikke noe selv, de har sett sin synd og omvendt seg, trodd på Jesu evangelium og blitt født på ny av Ånd.  Da er man en kristen disippel og skal gjøre gode gjerninger!  Det er rett «å gjøre noe selv!»  Se hva Paulus sier:

«Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!»
‭‭1 Korinter‬ ‭15:58‬ ‭

Gud har lagt gjerningene ferdige for oss «at vi skal vandre i dem» - også det i kraft av Guds nåde.

Så når Tillerli skriver: «Hvilken cocktail av urenhet, forvirring og vranglære blir det duket for, om vi lærer at "kom bare til Jesus, så blir alt nytt"?  Om vi ikke tar med i beregninga at vi alle er falne mennesker, som bærer på sår og synder.» (sitat slutt) - da er dette helt feil.  Jesus gjør alt nytt!

Før vi ble frelst var vi falne mennesker bundet av synden, men nå er vi satt fri fra synden og er reist opp med Ham. (Se Ef kap 2:1-6)

Og:  «da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;»
‭‭Romerne‬ ‭6:6‬ ‭  Og videre:

«Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!»
‭‭Romerne‬ ‭6:17‬ ‭

Kan det sies klarere?

Jeg er ikke karismatiker, jeg er «fundamentalist» og i lære baptist, men den beskrivelsen Tirreli advarer mot er i beste fall forvirrende.

Men karismatiske strømninger i USA og Norge har mange usunne trekk, det kan jeg være enig i.

Bethel Church i California er ren forførelse!  Styr unna!

Men tal sant om Guds Ord..Gå til innlegget

To forskjellige syn på frelse.

Publisert 5 måneder siden

Kjellrun Marie Sonefeldt har kommentert mine innlegg rundt Tro og Dåp. Vi snakker ut fra to forskjellige syn på dåp, derfor blir vi ikke enige.

Kirken tror dåpen er et sakrament som frelser og gir Ånden og liv ubetinget.  

Bibelen støtter ikke et slikt syn.

Omvend dere og la dere døpe, er Ordets klare budskap.

Dåpen er bekjennelse med munnen og dette er et valg hvert menneske må ta på egen hånd.

Man bæres ikke til dåp.

Man bar derimot små barn til Jesus og han velsignet dem.

K. M. Sonefeldt har synspunkter som er antagelser, uten henvisning til bibelord.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere