Kjell Ingolf Ropstad

Alder: 34
  RSS

Om Kjell Ingolf

Stortingsrepresentant for Aust-Agder KrF. Fra Evje og Hornnes.

Følgere

På grensen til et liv

Publisert over 7 år siden

For en måned siden kom det flere tragiske artikler i media om senaborter. I dag har jeg lest en ny grusom historie fra Magasinet Plot. Barnet som ble abortert var mer enn 30cm langt og veide 600 gram. Det pustet og kjempet for livet i over tre timer.

Magasinet Plot. skriver: "Kvinnen som lå på sykehussenga den dagen hadde kommet 22 uker og seks dager inn i svangerskapet. Det tilsvarer nesten et halvt år. Jordmødrene som var på vakt hadde hørt ryktene dagen før: Det kom til å bli en lovlig sen abort. 22 uker og seks dager inn i et svangerskapbegynner hjernen til et foster å vokse. Øyenbrynene og håret blir mer synlig og det begynner så smått å bevege øynene. Proporsjonene begynner å bli som de skal være, skjelettets brusk omdannes til bein og immunforsvaret er snart i stand til å beskytte den lille kroppen mot infeksjoner.

22 uker og seks dager inn i et svangerskap kan livet til et for tidlig født foster reddes. 22 uker og seks dager inn i et svangerskap veier det rundt 500 gram. Det nærmer seg 30 centimeter. Det begynner å ligne et menneske."

Historien Plot skriver om er fra Universitetssykehuset i Stavanger og det hendte i vinter. Skildringene er sterke, og det er en artikkel det er verdt å lese, for den drøfter det etiske dilemmaet. Og den viser at det blir begått mange lovbrudd knyttet til aborter i Norge. Vi har en svært liberal abortlov med selvbestemmelse til uke 12, og mulighet for abort egentlig helt frem til fødselen dersom som barnet ikke er vil kunne leve utenfor mors mage. Aborter etter uke 12 må gjennom nemndbehandling, og de aller fleste blir godkjent, også når barnet er levedyktig. Det var barnet på UiS også:

"Høst ble til vinter, og en dag lå det lille vesenet på bordet. Og det er det de snakker om på Universitetssykehuset i Stavanger fremdeles. At pusten gikk, og det var hjerteslag og øynene bevegde seg. Det lille fosteret veide over 600 gram og var mer enn 30 cm langt, en størrelse som nås etter 24 uker.

Het det ikke i abortloven vare kunne aborteres så sent hvis de ikke er i stand til å leve utenfor mors liv? Hadde ikke vesenet som lå på bordet og pustet nådd samme verdi som mora? Hadde ikke grafen nådd hundre nå som fosteret var født, pustet, hadde hjerteslag mens minutter ble til halvtimer, timer? Skulle de hjelpe det?"

Menneskeverdet er ukrenkelig. Det gjelder fra unnfangelse til naturlig død. Historien fra UiS er helt forferdelig, og jeg håper den kan få flere til å tenke. Få flere til å gå inn i saken og lese fakta, undersøke hvordan loven vår egentlig er. Gå ut av skyttergraven og se på realitetene. I det minste må debatten om senaborter komme. Vi skal jo liksom være et velutviklet og moderne samfunn. Likevel aksepterer vi slike grusomme fakta som aborter i 6.måned, der barnet levde opp mot fire timer. Noe må gjøres. Loven kan ikke forbli slik den er i dag.
Gå til innlegget

Bannlyst Storting

Publisert nesten 8 år siden

De historisk (gode) grunnlovsendringene mandag vekket mye begeistring, men også kraftig ordbruk fra noen få. Jeg klarer ikke bli provosert over mailer som kan tolkes som bannlysing, men det tjener ikke saken, og det skremmer dessverre mange.

Som stortingsrepresentant er det ikke uvanlig at vi får en del mailer, heldigvis noe skryt, men ikke sjelden med ganske kraftig ordbruk. Helgen før Stortinget skulle løsne på båndene mellom stat og kirke slik at kirken nå kan utnevne biskoper og prester og bestemme i lærespørsmål selv, fikk jeg tiltalls av mailer. Fra kristne som var bekymret, og som brukte ganske sterke ord for å understreke bekymringen.

De sterke ordene, og ikke minst Ludvig Nessas sammenligning med at 21.mai (datoen da Stortinget endret Grunnloven) var verre enn 9.april og 22.juli, tjener ikke saken. Det er dårlig reklame for kristne og det er i beste fall å føre mange folk vill. For sannheten er nemlig en helt annen.

Nessa m.fl hevder at, sitat: ”Grunnlovsforandringene er ulovlige i følge Grunnloven § 112”. Derfor kaller de Stortingets vedtak både ulovlig og et "statskupp"! Dette er utsagn om lovlighet, om jus, og utsagnet er usant. Som ansvarlige borgere forventer jeg derfor at de som hevder jeg har vært med på et statskupp også går rettens vei for å få dette avklart. Noe annet ville være ansvarsfraskrivelse. Da ville de neppe vunnet frem, og i stedet kunne nok mange hundre som i dag er bekymret blitt beroliget.

De hevdet samtidig at hvis grunnlovsendringene ble vedtatt, ”kan Norge miste Guds velsignelse over land og folk”. Dette er ikke bare en usann påstand, det er uttrykk for sekterisk overtro! Det er jo spesielt å hevde at Gud vil slutte å velsigne Norge når Den norske kirke – etter eget ønske – får større selvstendighet. Det stemmer ikke med den Gud som vi i Norge kjenner. Og det finnes selvsagt ikke kristent, eller bibelsk, belegg for at Guds velsignelse er avhengig av om verdigrunnlaget i Grunnloven knyttes til ”evangelisk-luthersk religion” eller vår kristne arv.

Et annet moment var at "Så vil selve Stortinget stemme over utkastingen av Jesus fra paragraf etter paragraf i Grunnloven” . I den nye formulering av paragraf 2 stadfestes at ”Verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv.”  Endringen gikk altså på at evangelisk-luthersk går ut, og kristne arv kommer inn. Grunnlovens § 2 har vært og ”forbliver” en flaggparagraf som gir et viktig signal om vårt samfunns verdiforankring, og de dype røtter kristendommen har slått gjennom tusen år i vårt land. I debatten om Grunnloven bør man imidlertid ikke tillegge dagens § 2 annen rettsvirkning enn den reelt har. I praksis fungerer den mest som grunnlag for statens styring av Den norske kirke. Det har vi sett gjennom mange år, noe debattene om abortloven og ekteskapsloven har vist. Grunnlovens paragraf 2, i sin nåværende form, har for eksempel ikke vært til hinder for at loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Norge i 1970-årene - mot KrFs stemmer. Paragraf 2 har heller ikke vært til hinder for at felles ekteskapslov ble vedtatt i 2008. Også denne gang mot KrF stemmer.

Min analyse av kampanjene de siste månedene er at de vel så mye har handlet om å skape oppmerksomhet og et forsøk på å skaffe tilhengere. Kommunikasjonen har vært villedende og feil, og dessverre skapt bekymring hos mange. Jeg håper det er kommet ut nok informasjon slik at det alle ser hva som er faktum i saken.

Gå til innlegget

Henlegger hverdagskriminalitet

Publisert over 8 år siden

Selv om regjeringen utnevte Politiet til budsjettvinner blir konsekvensen av statsbudsjettet for 2012 at vi får mindre synlig politi, mer hverdagskriminalitet blir henlagt og det blir mindre ressurser til forebygging.

De gode grepene regjeringen tar, er mer ressurser til PST, politihelikopter og nytt nødnett. Samtidig ender Politiet opp som en taper. Bildet til høyre fra BT viser at bemanningen blir dårligere rundt om i landet vårt. 19 av 27 politidistrikter har fått færre - og ikke flere - polititjenestemenn per innbygger siden 2008. Dette på tross av at et samlet Stortinget vedtok at vi skal øke bemanningen, og målet er 2 polititjenestemenn per 1.000 innbyggere i 2020. Nå har vi gått fra 1,8 i 2008 til 1,5-1,6 i 2011. Da er det ironisk at Aftenposten i går meldte at nyutdannende politimenn er sauepassere og går på NAV i stedet for å få jobb som politi.

Hva blir konsekvensene? For eksempel har Agder politidistrikt utarbeidet retningslinjer for hva som ikke skal prioriteres. Hverdagskriminalitet skal ikke etterforskes. Til og med tilfeller av vold og voldtekt skal i visse tilfeller legges bort. Jeg mener det er totalt uakseptabelt, og et veldig uheldig signal å sende ut. Vi må stoppe hverdagskriminaliteten og folk må oppleve at de blir tatt på alvor når de anmelder ting

Gå til innlegget

Navnet Jesus…

Publisert over 8 år siden

Mandal-skolen: Ja til korps, nei til Jesus. Korps klinger bedre enn Jesus i ørene på skoleledelsen i Mandal.

Hvert år har ungdomsgruppene fra Misjonssambandet og Normisjon fått ti minutter til å gi informasjon til sjuendeklassingene om sine tilbud. Men nå har rektorkollegiet ved skolene i Mandal vedtatt at kommersielle, politiske og religiøse lag og foreninger ikke skal slippe til.

Resultatet er at de kristne organisasjonene ikke lenger er velkomne, mens organisasjoner som friidrett og korps fortsatt får informere om sine tilbud. Ifølge VG skal årsaken være tidsbruk, at skolen er et flerkulturelt tilbud og at organisasjoner som korps ikke har trosretning.

Dette er en forskjellsbehandling av religiøse organisasjoner. Det må være opp til de unge selv å avgjøre hvilke aktiviteter de ikke ønsker å delta på – at skolen her tar valget for dem og avskriver kristne organisasjoners fritidstilbud er uheldig.

Jeg mener at vi trenger en kunnskapsminister som kommer på banen og sier ja til mer engasjement og demokrati i skolen. Som tar initiativ til samarbeid og invitasjoner til alle lag og foreninger – så kan ungdommene bestemme selv om de vil bruke tiden på korps eller Jesus eller kanskje begge deler.

Gå til innlegget

Fattigdommen øker

Publisert over 8 år siden

Tusenvis av mennesker som står utenfor arbeidslivet, i fattigdom

Gode oppvekstvilkår og et samfunn som er bra for barna er noe av det viktigste KrF kjemper for. I et samfunn der vi har det veldig godt, er det de som faller utenfor som trenger vår stemme. I Oslo melder nå Frelsesarmeen at det i år er stadig flere fattige som trenger hjelp. Første halvdel i år var det 1.521 mot 1.030 mennesker i fjor, og 655 barnefamilier med 1.298 barn mot 437 familier med 861 barn i fjor.

Tidligere vet vi også at Fafo har kommet med en undersøkelse som viser at det er blitt 50.000 flere fattige barn de siste fem årene. På Stortinget har KrF foreslått at flere skal få plasser i kvalifiseringsprogram og på tiltak for å få utdanning og arbeid. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for alt, og det er tusenvis av mennesker som står utenfor arbeidslivet, i fattigdom. Også styrket sosialhjelp, rusomsorg og gjeldsrådgiving ville vært viktig.

Nå er det lokalvalg. Jeg håper det kan bli fokus på temaet, og at politikere som er opptatt av fattigdomsbekjempelse kommer inn i kommunestyrene rundt om i landet. For vi bør bruke krefter på de som faller utenfor.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere