Kjell Ingolf Ropstad

Alder: 34
  RSS

Om Kjell Ingolf

Stortingsrepresentant for Aust-Agder KrF. Fra Evje og Hornnes.

Følgere

Regjeringen struper de private barnehagene!

Publisert nesten 11 år siden

Regjeringspartiene på Stortinget er i ferd med å vedta lovendringer som kan få store konsekvenser for barnehagetilbudet, både når det gjelder kvalitet og mangfold. Det kan virke som at regjeringens ideologiske motstand mot alt som ikke er offentlig kan slå ut igjen. Selv om halvparten av alle barnehagebarna går i private barnehager kan de nå få enda mindre tilskudd enn de har hatt fra før!

For hver hundrelapp med offentlige midler som følger et barn i en kommunal barnehage, følger det i dag kun 85 kroner til et barn i en privat barnehage. Dette på tross av at private barnehager er underlagt de samme krav til maksimalpris, tariff- og pensjonsavtaler og kvalitet som de kommunale barnehagene. Altså må de egentlig betale sine ansatte 85 kroner timen der de kommunale kan betale 100 kroner... Tall fra 2006 viste derimot at de fikk enda mindre - i gjennomsnitt 81 prosent av det barn i kommunale barnehager mottok!

Nå varsler Private Barnehagers Landsforbund streik - i hele landet tirsdag kl 12. Jeg støtter dem 100 %! Og KrF krever at regjeringen stopper den usolidariske forskjellsbehandlingen av barn i private og kommunale barnehager. Vi ber om at regjeringen straks innfører reell økonomisk likebehandling av barn i alle barnehager. Alle barn i barnehage er like mye verdt!

Det kan nemlig ikke være sånn at foreldre som har startet egen barnehage, familiebarnehager eller andre skal hjelpe staten med full barnehagedekning, men når den nærmer seg så skal de straffes! Akkurat nå avgjøres skjebnen deres i Stortinget. Jeg forventer at regjeringspartiene tar til vettet!

Gå til innlegget

Høydepunkter fra KrFs landsmøte

Publisert nesten 11 år siden

Det er et meget godt program som er vedtatt i helgen. KrFU vant gjennom med en helhetlig utviklingspolitikk og bistandsløft til 1,4 %, oljefritt Lofoten og Vesterålen, krav om ny opptrappingsplan på psykisk helse for barn og unge og et stort løft for studentene. Dessuten har mange KrFUere markert seg på talerstolen og er klare for å løfte KrF til nye høyder

Utviklingsdebatten: På forhånd hadde KrFU fått gjennomslag for økt fokus på handel, gjeldsslette og en spissing av bistanden mot færre land, og mer til frivillige organisasjoner. På landsmøtet fikk vi i tillegg gjennomslag for et investeringsfond som skal bygge næring i fattige land, og ikke minst løftet bistandsmålet til 1,4 % av BNI! Det var en tett debatt, der særlig et innlegg av KrFU-talentet Eli Karine Vik var avgjørende. En sterk og viktig seier for KrFU!Studentløft:
KrF vil gjenreise heltidsstudenten! I dag er det nesten umulig å klare å studere fulltid uten å ha jobb ved siden av studiene. Det vil KrF gjøre noe med. KrFU har fått gjennomslag for at vi skal ha som mål å bygge 2000 nye studentboliger i året for å bedre tilbudet og senke prisene. I tillegg skal studiestøtten økes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) per år. Dette innebærer at studentene med dagens satser vil motta ca 105 000 kroner i lån og stipend årlig hvis KrF vinner fram med denne saken. Folketrygdens grunnbeløp indeksreguleres. I motsetning til dagens situasjon slipper studentene å vente på at politikerne tilfeldigvis velger å øke studiestøtten. Vedtaket vil sørge for at studentene alltid har et visst minimum å leve for. Vi vil også jobbe for utbetaling av støtte i 11 måneder, og ikke i 10 slik som i dag. Det betyr at studentene vil få utbetalt studiestøtte også 15. juni om vi får det som vi vil. Studentene trenger KrF og KrFU!

Miljø: KrF vedtok et klart nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I tillegg sa vi tydelig at gasskraftverkene må renses. Men miljøpolitikken til KrF handler vel så mye om en satsning på å gjøre det lønnsomt å velge grønt. Derfor er miljøbilpremien på 25.000,- (som jeg har skrevet om før) og økt vrakpant viktig. Dessuten støtter også KrF bygging av høyhastighetsbane!

Psykisk helse: Helsedirektoratet melder at 200.000 unge har psykiske plager. KrFU løftet psykisk helse som en av de viktigste sakene på Landsmøtet til KrF. KrFU har et klart mål om at psykisk helse skal bli sidestilt med fysisk helse. På landsmøtet fikk vi gjennomslag for mange konkrete tiltak:
· Ny opptrappingsplan med øremerking av midler til et løft innen psykisk helse
· Ingen ventetid for ungdom under 23 år
· Satsning på lavterskeltilbud, til stede der ungdom er!
· Minstestandard i skolehelsetjenesten som går på minimum tid og personell

Inspirasjon fra et stort forbilde:På festen kom også Kjell Magne Bondevik. Han holdt en flott hilsen til landsmøtet der han tegnet et bilde av KrFs fremtid. Det er et raust folkeparti som er tydelig på verdiarven vi ønsker skal prege samfunnet, og et parti som plasserer seg tydelig i sentrum. Som kjemper for de sårbare, for de fattigste og for miljøet. Et Kristelig Folkeparti som igjen blir en storhet i norsk politikk. Helgens landsmøte var en kick off for dette. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Gå til innlegget

Det gode sørlandet!

Publisert nesten 11 år siden

Kjære Kari Henriksen. Kjære Line Vennesland. Og kjære det norske Arbeiderparti: Uansett hva dere sier, vi har det godt på sørlandet! 1. kandidaten i Vest-Agder og 2. kandidaten i Aust-Agder går hardt ut mot kulturen og verdiene på sørlandet. Men de tar grundig feil! For innbyggerne på sørlandet scorer best på statistikkene som viser hvor godt de sier de har det.

Kari Henriksen sier: "Det er ingen myte at landsdelen er preget av konservative, religiøse og tradisjonelle holdninger." og vil "rykke de sørlandske holdningene opp med rota". Line Vennesland støtter henne og skriver at de konservative holdningene må viskes bort.

Selvfølgelig er likestilling mellom kjønnene og like muligheter til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er en ufravikelig rett. Det handler om likeverd. Men det handler om muligheter - ikke om tvang. Jeg er tvert i mot bekymret for de sosialistiske holdningene som Henriksen og Vennesland forfekter (og mener er løsningen); tvang til heldagsskole for små barn, tvang til tredeling av fødselspermisjonen og fjerning av kontantstøtten. Jeg sier dere bare: De beste løsningene for hvordan familiene organiserer sin hverdan skapes ikke av sosialister inne i Oslo, men rundt kjøkkenbordet hjemme i hver familie!

Lederen i dagens Fædrelandsvennen skriver det godt: "Henriksen mener bibelbeltets mørkeblå arv hindrer sosialdemokratiske verdier og politikk i å utvikle seg i landsdelen. Det må hun ha lov til å mene. Samtidig bør hun ta inn over seg at verdier som virker som «lim» i et samfunn kan være forankret andre steder enn i Ap." Jeg er stolt over å være sørlending, og stolt over de verdiene som gjør at sørlendingene selv sier at sørlandet er det beste stedet å bo!

Gå til innlegget

Effektivisering av sårbare gravide

Publisert nesten 11 år siden

Den eneste landsdekkende rådgivingstjenesten for vanskeligstilte gravide, Stiftelsen Amathea, må legges ned i flere fylker fordi helseministeren krever at de må effektivisere samtalene med de gravide, og kutter støtte til dem. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet og Bjarne Håkon Hanssen prioritere kvinner og par som står rådville overfor livets vanskeligste valg?


 

KrFU skrev i oktober et brev til Helsedepartementet der vi protesterte mot gjennomføringa av kutt i statlig støtte til Amathea. Svaret fra statsråden krever at stiftelsen må bruke mindre tid på hver kvinne som kommer for å få veiledning. Amathea har rundt 2000 brukere årlig, og økt antall besøk fra 2007 til 2008. En brukerundersøkelse viste at 97 % var fornøyde med samtalene og hjelpen. Er ikke de 2000 viktige nok for Bjarne Håkon?


Direktøren kaller effektiviseringskravet deres ”et overgrep mot folk for å effektivisere det vanskelige valget som de trenger tid på å ta.” Jeg er helt enig! Regjeringa ser dessverre ikke verdien av god rådgivning til vanskeligstilte gravide. Det viser de ved å kutte 3,3 millioner kroner og nekter momskompensasjon i 2009. Og det får derfor dramatiske konsekvenser og flere av Amatheas fylkeskontorer trues av nedleggelse, som i Arendal der bildet under er fra (Foto: Anne Karin Andersen, Agderposten).

Abortloven slår tydelig fast at vanskeligstilte gravide skal bli tilbudt informasjon og veiledning om den hjelpa samfunnet kan gi henne. Hver enkelt kvinne har krav på veiledning for selv å kunne treffe det riktige valget. Tilbudet før kuttene til Amathea var allerede for dårlige, slik jeg skriver om her.Det er nettopp en slik veiledning Amathea tilbyr. Når denne tjenesten uteblir henvises de rådville gravide fra gode samtaler over til informasjonsbrosjyrer. Det er på tide å gjøre opprør. For dette er trist.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere