Kjell Ingolf Ropstad

Alder: 34
  RSS

Om Kjell Ingolf

Stortingsrepresentant for Aust-Agder KrF. Fra Evje og Hornnes.

Følgere

En skole med ulike løsninger!

Publisert over 10 år siden

I går valgte vi en undervisningskomite på fylkestinget. Jeg skal lede den komiteen, og det første jeg tenkte var; Vi har ikke vært gode nok! Halvparten av elevene sier de er umotiverte. 1/5 elever går ut av videregående uten å kunne lese og skrive skikkelig. Og ¼ dropper ut av skolen. Jeg ønsker å ta et oppgjør med hvordan vi driver skolene lokalt - og nasjonalt. Vi trenger bedre tilpassing, flere utfordringer og mer praksis!

Vi må bort i fra en skole som er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes! Du opplever sjelden at noen går med lik genser som deg, eller har lik hårsveis. Fordi vi er alle forskjellige. Da må også skolepolitikken ta utgangspunkt i at vi trenger ulike løsninger! Hver enkelt elev trenger å bli utfordret – uansett hvilket nivå han eller hun ligger på. Skal vi nå både flinke og de som sliter må vi også kunne dele inn noen fag mer etter det nivået vi ligger på. Da får de som sliter en undervisning de forstår, og de som er flinke får større utfordringer.

Vi må også få tilbake mer praksis i undervisningen. I ungdomsskolen må det være valgfag og de som går yrkesfag må kunne fokusere mer på det de er sterke på – nemlig de praktiske fagene! I dag er det samme eksamen for de som tar matte på yrkesfag og de som tar studiespesialiserende. Det forventes at man skal kunne det samme! Vi må ikke drepe all lærelyst for elever som ofte er grusomt lei av teori allerede. Vi må få frem motivasjonen.

Jeg tror på en skole med ulike løsninger. En skole som satser på flere lærere og bedre kvalitet fremfor å bruke milliarder på en heldagsskole. Jeg gleder meg til å kunne fordype meg enda mer i skolepolitikk, for det handler om fremtiden.

Gå til innlegget

En skole med ulike løsninger!

Publisert over 10 år siden

I går valgte vi en undervisningskomite på fylkestinget. Jeg skal lede den komiteen, og det første jeg tenkte var; Vi har ikke vært gode nok! Halvparten av elevene sier de er umotiverte. 1/5 elever går ut av videregående uten å kunne lese og skrive skikkelig. Og ¼ dropper ut av skolen. Jeg ønsker å ta et oppgjør med hvordan vi driver skolene lokalt - og nasjonalt. Vi trenger bedre tilpassing, flere utfordringer og mer praksis!

Vi må bort i fra en skole som er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes! Du opplever sjelden at noen går med lik genser som deg, eller har lik hårsveis. Fordi vi er alle forskjellige. Da må også skolepolitikken ta utgangspunkt i at vi trenger ulike løsninger! Hver enkelt elev trenger å bli utfordret – uansett hvilket nivå han eller hun ligger på. Skal vi nå både flinke og de som sliter må vi også kunne dele inn noen fag mer etter det nivået vi ligger på. Da får de som sliter en undervisning de forstår, og de som er flinke får større utfordringer.

Vi må også få tilbake mer praksis i undervisningen. I ungdomsskolen må det være valgfag og de som går yrkesfag må kunne fokusere mer på det de er sterke på – nemlig de praktiske fagene! I dag er det samme eksamen for de som tar matte på yrkesfag og de som tar studiespesialiserende. Det forventes at man skal kunne det samme! Vi må ikke drepe all lærelyst for elever som ofte er grusomt lei av teori allerede. Vi må få frem motivasjonen.

Jeg tror på en skole med ulike løsninger. En skole som satser på flere lærere og bedre kvalitet fremfor å bruke milliarder på en heldagsskole. Jeg gleder meg til å kunne fordype meg enda mer i skolepolitikk, for det handler om fremtiden.

Gå til innlegget

Rett til å ikke vite

Publisert nesten 11 år siden

I Danmark har de redusert fødsler med Downs syndrom til en tredjedel. Det danske screeningsprogrammet for Downs syndrom utsetter kvinner for umenneskelige avgjørelser. Vi kan ikke godta at man nærmest oppfordrer kvinner til å velge bort foster som ikke er ”normale” også i Norge. Jeg er derfor sterkt uenig med FrP som i dag tar til orde for å åpne for tidlig fostervannsprøve og abort av foster med funksjonshemming etter 12.uke. Når gravide blir utsatt for avgjørelsen om å beholde et foster med Downs, øker det presset for å ta abort.
I dag får alle norske gravide tilbud om ultralyd i uke 18, og de som er spesielt engstelige får mulighet til å ta tidligere ultralyd. I Danmark får alle kvinner tilbud om ultralyd og fostervannsdiagnostikk så tidlig som i 12.uke for å spore tegn til Downs syndrom. Antall barn fødte med Downs er redusert til en tredjedel etter at danskene innførte dette. Målet er å redusere antallet enda kraftigere for å spare ressurser. På København kommune sine hjemmesider var det lagt ut skryt om at man sparte millioner. Nå presser norske politikere og fagfolk for samme tilbud her i landet.
Det er mange grunner til å være kritisk til dette som en rutineundersøkelse, i stedet for at det er et tilbud til enkeltmennesker. Man har heller ingen fullstendig garanti for at diagnosen er korrekt, for en væskeansamling i nakken som vises ved ultralyden gir kun en indikasjon på om fosteret har Downs syndrom. Jeg mener heller at gravide har rett til ikke å vite om et fosters eventuelle kromosomfeil, og således bli utsatt for et større press.
Mennesker med Downs er en berikelse for samfunnet. Et utvelgelsesprogram sender ut helt feil signal. Samfunnet må heller legge til rette for at foreldre får de ressursene som trengs for å gi barna en god oppvekst, og ikke presse gravide til å ta umenneskelige beslutninger.

Gå til innlegget

Et samfunn som stiller opp

Publisert nesten 11 år siden

Regjeringen viser skuffende liten vilje til innsats på vegne av de vanskeligstilte gravide. Det må jo være et mål at alle har et reelt alternativ til abort! Etter flere år med stabile aborttall er antallet selvbestemte aborter som er utført i Norge begynt å øke, og de foreløpige tallene fra Registeret for svangerskapsavbrudd ved Folkehelseinstituttet viser at det i 2008 ble utført 16.054 svangerskapsavbrudd. I følge SSB er det bare blitt utført flere aborter i 1989. Jeg mener det er nødvendig- og mulig å snu denne trenden dersom vi setter inn tiltak som hjelper gravide til å ha et reelt valg.

Etter forslag fra KrF, vedtok Stortinget i vår å sette i gang forøk med å gi gratis p-piller til kvinner i aldersgruppen 19-24 år. Helseministeren har satt i gang et prøveprosjekt i Hamar og Tromsø hvor alle kvinner i denne alderen får tilbud om gratis hormonell prevensjon. Dette er på tide, men jeg mener det er viktig at man setter inn flere tiltak og tar på alvor at oppfølgingen av vanskeligstilte gravide er et forsømt helseområde. Tiltakene er der, men viljen mangler!

Vi foreslo at det måtte komme en:
- Økning av engangsstønaden til mødre fra ca 30.000kr til 3G, ca 200.000kr
- Økte bevilgninger til rådgivningstjenesten med 5 millioner.
- Gratis prevensjon for alle ungdom mellom 16 - 24 år.
- Innføre obligatorisk rådgiving for alle som ønsker å ta abort.

Forslaget ble dessverre nedstemt, og i ettertid har vi sett at regjeringen har kuttet i støtten til rådgiving og informasjon, Amathea. Det er utrolig trist, og det resulterte blant annet i at mitt lokale kontor i Arendal forsvant.

Vi vet at en stor andel av de som utfører abort opplever alvorlige ettervirkninger. Dessverre er det i dag liten veiledning og presentasjon av rettigheter. Det er ille fordi vi også vet at 1 av 4 unge gravide utfører provosert abort av økonomiske årsaker. Når engangsstøtten til kvinner som ikke har rett på fødselspenger er på 30.000 kr er det ikke så rart. Det burde være en selvfølge at samfunnet sikrer vanskeligstilte gravide en trygg økonomi, og vårt forslag var å utvide støtten til 200.000 kr. Det burde vært et minimum.

Spørsmålet er om samfunnet gjør plass til flere barn, og om vi gir vanskeligstilte gravide det valget de fortjener. I dag mener jeg vi ikke gjør det.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
23 dager siden / 2198 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1802 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1297 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
29 dager siden / 1224 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1112 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 1064 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
17 dager siden / 914 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
28 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere