Kristian Espeland

Alder: 7
  RSS

Om Kristian

Følgere

Det hellige rom

Publisert rundt 2 år siden

 Men ut over den pedagogiske rammen er det vanskelig å komme.

Alltid interessant å lese hva Halvard Jørgensen og Bernt Oftestad skrivet. Når jeg som lekmann benytter nådegaven til å preke står jeg i Kristi sted og sier la dere forsone med Gud. Jeg er røsten av Han som roper i den brennende tornebuskern. Det ble Hellig grunn for Moses, kall det gjerne pedagogisk for Moses, men han tok av seg skoene. Neste preken jeg forbereder fk søndag vil jeg sette den brennende tornebusken sammen med misjonsbefalingen der den oppstande Kristus som ikke brant opp, men kunne  si jeg har all makt i himmelen til å være det fullkomne offer for Gud og på jorden intet kan hindre meg i bli fridd ut djevelens makt. Dette er både mystisk og hellig. Bare ett innspill fra en i all ydmykhet som lekmann har erfart at Ordet skaper hva det nevner. Jeg har skrive før, men j er preget av Alf Oftestad sin preken med tema fra Rom 1 16-17 Guds evangelium. Kall det gjerne pedagogisk, men det det var Guds Kraft til frelse - en som ropte ut fra en brennende tornebusk. Vel et lekmanns innspill til de lærde som jeg gjerne lytter til og leser 

Gå til kommentaren

Ja Knut Arild du skapte forvirring

Publisert over 3 år siden

Det er ikke bra å anbefale seg selv, men jeg råder deg til å lese mitt innlegg for noen dager siden med tittel "Den tredje kjønn en umulighet ikke bare for KrF" der er det en enkel ABC regel som vi også kan overføre til neste generasjon ( f.eks KrFU). Det er er endog forvirrende det heter jo ikke den tredje kjønn, men det tredje kjønn - en artig aktuell skrivefeil. Mvh hilsen en som du kjenner har vært 16 år på fylkestinget for KrF og er fortsatt i kommunestyret. Jeg ble skjøvet ut av sentrale posisjoner, men er ikke utslått!😉 Ser fram til neste gang jeg hører og leser fra deg. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Marianne Solli – gå til den siterte teksten.

Ja kanskje det sier noe om kaoset - eller? Og hva med a og b og c i tredje generasjon😏

Gå til kommentaren

For jeg skammer meg ikke over evangeliet

Publisert over 7 år siden

For jeg skammer meg ikke over evangeliet.

Et motsvar til sjefsredaktørens ubehag ved predikanten.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Den største rikdommen et folk kan ha er emissærer som reiser rundt med evangeliet. Høsten er stor, arbeiderne få. I evangeliet åpenbares Guds kraft til frelse. Guds evangelium. Herrens ord var dyrt i de dager og av syner var det få. Emissærens enkle men kraftfulle oppdrag er å stå i Kristi sted å si La dere forsone med Gud. Ordet fra Guds munn. Hvor er det vel fagert lyden av fottrinnene av den som bærer godt budskap. De vandrer i seierstoget som er en Kristi vellukt. Hele rommet ble fylt av en herlig duft. Guds gave gir evig liv. Emissæren maler Kristus for øynene. Kristi kjærlighet tvinger emissæren. Guds gave gir nytt liv. Det gamle er borte, begravet med Kristus. Med den samme kraft Gud reiste opp Kristus fra de døde får emissæren se virkningen av Ordet som ble forkynt. Den Himmelske lovsang sanksjonerer emissærens budskap. Gud være lovet min sjel er frelst i kraft av blodet (1921). I syndsforlatelsens rike, , der Gud med slekten har sluttet fred, (1976) . Hvem trengte vel fare ned til avgrunnen for å hente Kristus opp eller fare opp til Himmelen for å hente Kristus ned. Ordet var nært. Mer kunne ei engler begjære enn å gå med så salig et bud. Profeten undret seg hvem trodde vel det budskap vi hørte og for hvem ble Herrens kraft åpenbart. Ordet om Korset er vel en dårskap for den som går fortapt. Du er fra sans og samling. Ubehaget ved Predikanten. Ordvalget er selvfølgelig ikke slik ment. Ubehag er motsatt av liflig og passer ikke på det bilde som ble tegnet av emissæren gjennom det gode journalistiske arbeidet.

Emissæren må tåle mye. Oppdraget er lett å kritisere. Miljøet. Det var i ensomme miljø på avsides liggende steder. Feil! Skildringene av bygdemiljøene er feil. Emissærene har alltid reist både i byene og landsbyene. Evangeliet ble forkynt for fattig og rik, lærd og ulærd. Spelemenn og frilynte reiste også. Det var også kjærkomment som teateret i byen. Trangsynthet, noe av de mest avstumpede kan en fange opp er i foajéen i Operaen. Sjefsredaktørens stereotype skildring avslører ønsket kunnskap. Lukket i sin egen atmosfære. Akersgata er et begrep med rette. Guds visdom gjør verdens visdom til dårskap. Emissæren står ikke i noe miljø om det var aldri så ønsket. Emissæren er hevet over slik plassering. Det ser vi ikke bare når emissæren er ordinert, ikledd alba og stola i katedralen. Jeg har forkynt i gammer og telt, store og små bedehus, i rike og fattige hjem, på voll og torg, i kirke og katedral, men aldri før i et skip var det en som startet prekenen i DIS sin båt M/S Elieser.

Emissæren må tåle mye. Oppdraget er lett å kritisere. Fremføringen. Emissæren er ikke med i mesterskap i tale og ord. En ordgyter er ikke emissæren sitt oppdrag. Det arbeides og det skal arbeides med ord og formulering. Det emissæren bringer blir gitt fra Gud. Emissæren forkynner de herligste retter som skal tilberedes. Bønnen og forbønnen er å få åpenbart Ordet. Hemmelighetene i evangeliet skal bli forkynt. Det som ikke oppkom i noe menneske hjerte. Kampen er ikke først og fremt hvordan en skal si det, men hva en skal si. Hva vil Gud i kveld? Jesus har en hilsen i kveld. Legg merke til når Gud er til stede så kan det settes et tema over møtet. Tema er av og til forsøkt satt på forhånd. Kampen om å forkynne med Ånds og Krafts bevis skjer i begge tilfeller. Emissæren har ikke kamp mot kjøtt og blod, men makter og myndigheter.

Emissæren må tåle mye. Oppdraget er lett å kritisere. Familien. Min far kan ikke i kveld, han skal ikke jobbe overtid, han skal på møte i kveld og fortelle om Jesus. Det er ikke utenriksfart eller prosjekt. Det er emissæroppdraget. Det annerledse er av og til forsmedelig. Oppdraget til emissæren får betydning for ektefelle og familie. Noen med nådegaven tar ordinært arbeid på grunn av det. Alle yrker får betydning for de nærmeste. Du er faren min likevel? De gode stundene. Felles om oppdraget. Bøkene, gavene. Hvordan skal jeg få formidle det unike med emissæroppdraget. Hvordan selge inn beste sendetid. I den største kanalen. Hvordan lage oppmerksomhet. Journalisten makter ikke lenger bringe verdensbegivenheter inn i min stue, langt mindre gjøre min forening til en verdensbegivenhet. Konfliktstoff selger. Konflikt biter sjefredaktøren på - å så flink jeg er. Kritisk journalistikk. Skape reaksjoner. Avsløre. Emissærdatteren tar rollen. Med journalistisk dyktighet får hun fram emissæryrket. Hun tar rollen som datteren som sitter hjemme og savner far. I rollen får hun fram sitt egentlige budskap. En som har viet sitt liv til: for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Takk for programmet! Takk til emissæren!

Emissæren må tåle mye. Oppdraget er lett å kritisere. Analysen. Ah, det forbaskede ordpar sa den danske professor. Han var lei alle studenter som hadde misforstått. Avslørt sin forvirring gjennom bruken av ordparet. Ordparet som skiller det som ikke kan skilles og setter sammen det som ikke kan settes sammen. Systematikerens dilemma. Det subjektive og objektive ordparet som synes å forstå. Metoden. Separatoren som skilte ut fløten. Jeg har forstått. Jeg tåler fast føde. Jeg kan plassere og analysere emissærens virke med det forbaskede ordpar. Natanael skulle oppleve større ting enn at Jesus så han ved Fikentreet. Det forbaskede ordpar kan analysere. Opplevde Natanael det subjektive eller det objektive. Jeg er takknemlig til Alf B Oftestad sin preken over Rom 1. 16 som jeg hørte i tenårene. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet – Guds rettferdighet. Møtet ble avsluttet med Hawaii stemt gitar til sangen Hin time i Getsemane. Jeg aldri glemme kan. Var det subjektive eller det objektive jeg var med på. Emissæren er hevet over analysen. Jeg er, har sendt deg. For Farao ble det til de syv ubehag. Land, land hør Herrens Ord!

 

Gå til kommentaren

Kan universet oppstå av ingenting

Publisert over 7 år siden

Hallvard jeg er glad for at du tar deg tid til å skrive på verdidebatt, jeg mener du gjør rett i å prioritere dette. Jeg en av dine mange stille lesere. Din oppfordring til moderator er jeg også enig. Moderator har en vanskelig balansegang mellom utestengelse og profil på verdidebatt. Jeg håper de vil lykkes i denne umuligens kunst. Det må da være vanskelig for "oppstå av ingen ting vitenskapen" og også å forholde seg til den oppstandne Herre Jesus Kristus, med trykk på i den sammenhengen oppstandne. I håndtrykket og respekt for hverandre vil det da være viktig å se hva i problemområdet vitenskapen velger å ta med eller ikke.
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere