Karl Børre

Alder: 76
  RSS

Om Karl

Følgere

Offentlig rett er demokrati

Publisert rundt 3 år siden

Ivaretakelse av offentlig rett og samfunnsstrukturer er ivaretakelse av demokratiet som styringssystem

Jeg skal i begynnelsen av dette innlegget være ærlig og oppriktig å innrømme at jeg er antiliberalistisk og konservativ. Uten att det inneberer at jeg er udemokratisk av den grunn. Jeg liker bare best opprettholdelse av orden, disiplin og ivaretakelse av strukturer i henhold til offentlig rett og forvaltning. 

Etter min mening er ikke liberalisme i sin ytterste konsekvens å styrke demokratiet men å svekke det. Politisk innebærer det en stat som der grenser,ansvar og orden svekkes i den tro att frihet går på bekostning av en sterk ivaretakelse av den offentlig rett. 

Jeg er av den mening at libteralisme fører til mindre frihet, og att konsekvensen kan bli at man mister friheten fullt og helt når resultatet kan føre til anarki ved liberalisme i sin ytterste konsekvens. Det er nå en gang sånn att når samfunnsstrukturer svekkes og eventuelt bortfaller så gjør styringssystemet det også, da slutter også den offentlige rett og fungere både strafferettslig  og forvaltningsmessige og anarkiet blir ett faktum. 

Da er resultatet og produktet av det at hver enkelt må være sin egen lykkes smed. For uten offentlig rett og forvaltning, blir det ingen offentlig hjelp å få. Den absolutte sannhet er at i ett anarki opprettholdes ikke samtidig den offentlige rett. Siden den offentlige rett er skapt for å holde orden i ivaretakelse og opprettholdelse av demokratiet som styringssystem. 

Det finnes heller ingen styringssystem som kan ivareta eller forvaltes ut i fra troen om at noe sånt som absolutt frihet kan oppnås, men kun best mulig frihet. Og etter min mening er det demokratiet, men jeg har ingen tro på att mest mulig liberalisme er veien å gå får å oppnå best mulig frihet.

Det er heller ikke sånn at konservatisme trenger å være en motpol til demokratiet. Ikke så lenge det konservative kan forvaltes ut i fra de demokratiske prinsipper. Det inneberer bare at innbyggerne i større grad må stå til ansvar for konsekvensene for hva hver enkelt innbygger tar av valg når det gjelder handlinger og att den offentlig rett og forvaltning er konsekvent når det gjelder opprettholdelse av den offentlige rett, forvaltning og dermed demokratiet som styringssystem. 

For noe sånt som absolutt frihet eksisterer ikke, så da gjør man det best for seg selv å søke best mulig frihet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere